10 pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására


10 pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására


Az NKA Színház- és Táncművészet Kollégiuma pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására az alábbi 10 témakörben:

 1. Pályázat új színházi produkciók megvalósítására
 2. Pályázat már bemutatott színházi produkciók Magyarországon történő forgalmazása, előadások befogadása, szakmai együttműködések kialakítása
 3. Pályázat új színházi előadások koprodukcióban történő megvalósítása és forgalmazása
 4. Pályázat színházi témájú nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, külföldi vendégszerepléseken való részvételre
 5. Pályázat kihívással élők színházi programjai megvalósítására
 6. Pályázat magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének (színházi látogatáshoz kapcsolódó felkészítő és feldolgozó beszélgetések és foglalkozások, osztályterem-színház, komplex színházi nevelési programok) megvalósítására
 7. Pályázat új táncprodukciók megvalósítására
 8. Pályázat már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazására
 9. Pályázat táncművészeti témájú nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvételre
 10. Pályázat a cirkuszművészet társadalmi hasznosságának népszerűsítésére

Pályázat új színházi produkciók megvalósítására

Pályázni magyar szerzők műveinek bemutatására, valamint gyermek- és ifjúsági előadásokra, dramaturgiai, szcenikai és egyéb újításokkal kísérletező előadásokra lehet.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 47.680.000 Ft.

Igényelhető támogatás: maximum 4.000.000 Ft/pályázat.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Természetes személyek, egyéni vállalkozók, magyar nyelven játszó határon túli színházak, vagy társulatok, valamint magyarországi szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek), színházak (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

Egy pályázó a témában csak 1 pályázatot nyújthat be (akár több előadás megvalósítására is).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2015. szeptember 1.–2016. augusztus 31. között megvalósuló programokra lehet.

Elbírálás szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • a produkciók a gyermek és ifjúsági korosztályt célozzák meg,
 • a produkció együttműködés (koprodukció) keretében valósul meg, az együttműködésből (koprodukcióból) származó előnyök (pl. költséghatékonyság, magasabb nézőszám) bemutatása,
 • a produkció magyar szerző művét dolgozza fel,
 • a produkció jellege zenés színpadi mű, különösen opera, kamaraopera,
 • az előadás során a zenei hátteret a jelenlévő zenekar, zenészek szólaltatják meg,
 • a produkció alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetésen már részt vettek,
 • a támogatás segítségével létrehozott produkció hány alkalommal kerül előadásra a bemutató után.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • alkotó(k) tiszteletdíja,
 • közreműködő(k) tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • jelmez,
 • díszlet,
 • kellék,
 • fénytervezés,
 • hangtechnika tervezés,
 • látványtervezés,
 • bérleti díj,
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni, a költségvetést is ennek megfelelően kérjük elkészíteni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatás terhére számlás kifizetéseket teljesíthetnek.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 14-én, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Pályázat már bemutatott színházi produkciók Magyarországon történő forgalmazása, előadások befogadása, szakmai együttműködések kialakítása

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 21.596.000 Ft

Igényelhető támogatás: a kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Az Előadó-művészeti törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely kategóriában az Előadó Művészeti Irodánál regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek) színházak, valamint természetes személyek, egyéni vállalkozók és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2015. szeptember 1.–2016. augusztus 31. között megvalósuló programokra lehet.

Elbírálás szempontjai:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések),
 • a produkció a gyermek- és ifjúsági korosztályt célozza meg,
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei,
 • vidéki befogadó helyszín,
 • a forgalmazáshoz társfinanszírozó partnerekkel bírnak.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • alkotó(k) tiszteletdíja,
 • közreműködő(k) tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • szállásköltség,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • bérleti díj,
 • reklám- és propagandaköltség.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatás terhére számlás kifizetéseket teljesíthetnek.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 14-én, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Pályázat új színházi előadások koprodukcióban történő megvalósítására és forgalmazására

Pályázni magyarországi színházak közös produkcióinak megvalósítására és forgalmazására, valamint határon túli magyar nyelven játszó színházak és magyarországi színházak új közös produkcióinak megvalósítására és forgalmazására lehet.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 47.680.000 Ft

Igényelhető támogatás: a Kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Természetes személyek, egyéni vállalkozók, magyar nyelven játszó határon túli színházak vagy társulatok, valamint az Előadó-művészeti törvény hatálya alá tartozó és annak alapján az Előadó Művészeti Irodánál bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek), színházak (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

Egy pályázó a témában egy programra csak 1 pályázatot nyújthat be.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2015. szeptember 1.–2016. augusztus 31. között megvalósuló programokra lehet.

Elbírálás szempontjai:

 • a partnerszínházak adottságaikhoz és lehetőségeikhez mérten egyenlő mértékben vegyenek részt a produkció létrehozásában és forgalmazásában,
 • a produkció jellege zenés színpadi mű, különösen opera, kamaraopera,
 • az előadás során a zenei hátteret a jelenlévő zenekar, zenészek szólaltatják meg,
 • a produkció mindkét színházban bemutatásra kerüljön,
 • mindkét színház alkotói, előadói gárdája vegyen részt (arányoktól függetlenül) a produkció létrehozásában,
 • a létrejött előadás mindkét színház repertoárjában a játékrendhez szervesen illeszthető legyen (akár bérleten kívüli, akár bérletes rendszerben kívánják játszani a produkciót),
 • az együttműködő felek legalább egyike vidéki,
 • az együttműködés révén olyan új minőség jön létre, amely mind a résztvevő színházak alkotói, munkatársai, mind a közönségeik részére a megszokottól eltérő pozitív tapasztalattal bír,
 • az együttműködés révén a produkció élettartama bizonyíthatóan hosszabb lesz a szokásosnál és új közönségrétegeket is elér.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • alkotó(k) tiszteletdíja,
 • közreműködő(k) tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • díszlet,
 • jelmez,
 • kellék,
 • fénytechnikai költség,
 • hangtechnikai költség,
 • szállítási költség,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatás terhére számlás kifizetéseket teljesíthetnek.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 14-én, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Pályázat színházi témájú nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, külföldi vendégszerepléseken való részvételre

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8.414.000 Ft

Igényelhető támogatás: a Kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Magyarországi színházi intézmények, színházi szakemberek, színházi előadásokat rendező természetes és jogi személyek, egyéni vállalkozók (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2015. szeptember 1.–2016. augusztus 31. között megvalósuló programokra lehet.

Elbírálás szempontjai:

 • a résztvevő művész, szakember, társulat nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a fellépések, előadások, programok szakmai jelentősége, értéke
 • az elérendő cél mérhetősége, ahol releváns,
 • a verseny nemzetközi rangja, jelentősége, várható szakmai hatása,
 • a versenyen részt vevő pályázó korábbi versenydíjai, szakmai sikerei,
 • a konferencia szakmai értéke és nemzetközi jelentősége, aktualitása, várható hazai hatása,
 • a költségvetés realitása
 • a meghívást támogató egyéb partnerek megléte.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • közreműködő(k) tiszteletdíja,
 • szállásköltség,
 • utazási költség,
 • részvételi, regisztrációs díj,
 • belépőjegy,
 • standbérleti díj
 • terembérleti díj,
 • kölcsönzési díj,
 • szállítási költség,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • dokumentációs költségek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatás terhére számlás kifizetéseket teljesíthetnek.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 14-én, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Pályázat kihívással élők színházi programjai megvalósítására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 13.600.000 Ft

Igényelhető támogatás: a Kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Kőszínházak, szabadtéri színházak, nyári fesztiválokat rendező jogi személyek, egyéni vállalkozók (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2015. szeptember 1.–2016. augusztus 31. között megvalósuló programokra lehet.

Elbírálás szempontjai:

 • szakmai anyag tartalma és az abban megfogalmazott vállalások megvalósíthatósága,
 • kihívással élő gyerekek számára meghirdetett színházi program,
 • előadások népszerűsítése,
 • akadálymentesítést végző szervezet, partner szakmai háttere,
 • akadálymentesítés színvonala.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • színházi jelnyelvi tolmács tiszteletdíja,
 • narrátor tiszteletdíja,

(a kihívással élők (látás- és hallássérültek) által látogatott, illetve a számukra meghirdetett integrált színházi előadások professzionális infokommunikációs akadálymentesítésére)

 • eszközbérleti díj

(az infokommunikációs akadálymentesítéshez szükséges eszközök bérlése)

 • látássérültek esetén: fülmonitor rendszer,
 • hallássérültek (nagyothallók, és cochleáris implantáltak) esetén: indukciós hurok

és/vagy fülmonitor rendszer.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 14-én, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Pályázat magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének (színházi látogatáshoz kapcsolódó felkészítő és feldolgozó beszélgetések és foglalkozások, osztályterem-színház, komplex színházi nevelési programok) megvalósítására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.047.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 2.000.000 Ft/pályázat

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Az Előadó-művészeti törvény hatálya alá tartozó és annak alapján az Előadó Művészeti Irodánál bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett magyarországi színházak (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2015. szeptember 1.–2016. június 30. között megvalósuló programokra lehet.

Elbírálás szempontjai:

 • a program megfelel a következő kritériumoknak együttesen: elsődlegesen (de nem kizárólag) a köznevelésben érintettek számára készült; színházi-, bábszínházi- vagy táncszínházi előadás vagy jelenetsor van benne; az alkotóknak meghatározott pedagógiai célja van; a részvevők a program során annak menetét érdemben befolyásoló vagy az abban történtekre érdemben reflektáló interakcióban vehetnek részt; repertoárszerűen többször, minden alkalommal különböző csoportoknak játszott program, elő- és utókövetés lehetséges,
 • a pályázó dokumentálhatóan sikeres, korábbi tapasztalattal rendelkezik, szakmai elismerésben részesült,
 • a programok hátrányos helyzetű közegekben, térségben valósulnak meg,
 • a programok minimális technikai igényekkel valósulnak meg és könnyen utaztathatók,
 • a programok kis létszámú csapattal, költséghatékony módon valósulnak meg.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • művészeti munkatárs(ak) tiszteletdíja,
 • pedagógiai munkatárs(ak) tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • utazási költség (előadók, diákok),
 • jelmez,
 • díszlet,
 • kellék,
 • fénytervezés,
 • hangtechnika tervezés,
 • látványtervezés,
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • dokumentációs költség.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a Kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 14-én, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Pályázat új táncprodukciók megvalósítására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 83.580.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 4.000.000 Ft/pályázat

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Hivatásos, független táncművészek, táncművészeti együttesek (természetes és jogi személyek, egyéni vállalkozók, valamint nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

Egy pályázó a témában kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2015. szeptember 1.–2016. augusztus 31. között megvalósuló programokra lehet.

Elbírálás szempontjai:

 • a produkció magas szakmai színvonalon, minél szélesebb társadalmi réteget céloz meg,
 • a produkció a gyermek- és ifjúsági korosztályt célozza meg,
 • a produkció együttműködés keretében valósul meg,
 • a produkció alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek,
 • a támogatás segítségével a létrehozott produkció a bemutató után hány alkalommal kerül előadásra.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • alkotó(k) tiszteletdíja,
 • közreműködő(k) tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • jelmez,
 • díszlet,
 • kellék,
 • fénytervezés,
 • hangtechnika tervezés,
 • látványtervezés,
 • bérleti díj,
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni, a költségvetést is ennek megfelelően kérjük elkészíteni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatás terhére számlás kifizetéseket teljesíthetnek.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 14-én, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Pályázat beadással kapcsolatos információk „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Pályázat már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25.242.000 Ft

Igényelhető támogatás: a Kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Hivatásos, független táncművészek és táncművészeti együttesek (természetes és jogi személyek, egyéni vállalkozók, valamint nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2015. szeptember 1.–2016. augusztus 31. között megvalósuló programokra lehet.

Elbírálás szempontjai:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések),
 • a produkció a gyermek és ifjúsági korosztályt célozza meg,
 • a produkció rangos hazai vagy külföldi fesztiválon vesz részt,
 • a produkció hátrányos helyzetű társadalmi réteget céloz meg,
 • a produkció együttműködés keretében valósul meg,
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • alkotó(k) tiszteletdíja,
 • közreműködő(k) tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • szállásköltség,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • bérleti díj,
 • reklám- és propagandaköltség.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatás terhére számlás kifizetéseket teljesíthetnek.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 14-én, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Pályázat táncművészeti témájú nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvételre

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12.621.000 Ft

Igényelhető támogatás: a Kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Magyarországi hivatásos, független táncművészek és táncművészeti együttesek (természetes és jogi személyek, egyéni vállalkozók, valamint nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2015. szeptember 1.–2016. augusztus 31. között megvalósuló programokra lehet.

Elbírálás szempontjai:

 • a résztvevő művész, szakember, társulat nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a fellépések, előadások, programok szakmai jelentősége, értéke
 • az elérendő cél mérhetősége, ahol releváns,
 • a verseny nemzetközi rangja, jelentősége, várható szakmai hatása,
 • a versenyen részt vevő pályázó korábbi versenydíjai, szakmai sikerei,
 • a konferencia szakmai értéke és nemzetközi jelentősége, aktualitása, várható hazai hatása,
 • a költségvetés realitása
 • a meghívást támogató egyéb partnerek megléte.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • szállásköltség,
 • utazási költség,
 • részvételi, regisztrációs díj,
 • belépőjegy,
 • standbérleti díj
 • terembérleti díj,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • dokumentációs költségek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatás terhére számlás kifizetéseket teljesíthetnek.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 14-én, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Pályázat a cirkuszművészet társadalmi hasznosságának népszerűsítésére

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: a kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Egyéni vállalkozók, cégbejegyzéssel rendelkező egyéni cégek, szervezetek, magáncirkuszok, közművelődési intézmények, oktatási és szakképzési intézmények (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2015. szeptember 1.–2016. augusztus 31. között megvalósuló programokra lehet.

Elbírálás szempontjai:

 • a költségvetés realitása, indoklása,
 • a pályázat célja szerinti tartalmi és formai megfelelés,
 • a támogatási cél színvonala és újszerűsége,
 • minél több hivatalosan szerződtetett külsős, magyar artistaművészt foglalkoztató elgondolás,
 • fiatal artistaművészek magyarországi foglalkoztatása, bemutatkozásának elősegítése,
 • az új produkciók létrehozása, bemutatást célzó produkciókra vonatkozó törekvések,
 • különleges külföldi produkciók meghívására tervezett erőfeszítések,
 • szociálisan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő társadalmi csoportok részére vagy azok bevonásával tartott cirkuszi előadások bemutatása,
 • cirkuszműsorok kidolgozottsága, művészeti és technikai (fény-, hangtechnika, cirkuszsátor, cirkuszi tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó egyéb eszközök, gépek, műszaki berendezések) színvonala,
 • újszerű elemek megjelenítése a társművészetek bevonásával,
 • a cirkuszművészet népszerűsítését szolgáló események szervezése, lebonyolítása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • megbízási díj és annak járulékai (előadó-művészethez kapcsolódóan),
 • közreműködő(k) tiszteletdíja,
 • vállalkozási és szolgáltatási díjak számlás kifizetése (előadó-művészethez kapcsolódóan),
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • szállásköltség,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • nyomdaköltség,
 • bérleti díj,
 • jelmez,
 • díszlet,
 • szerzői jogdíj(ak).

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül 2015. szeptember 14-én, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4324-es vagy a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak.

A teljes pályázat felhívás letölthető innen: Pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét. Arról, hogy ezt pontosan hogyan tegye, útmutatást kaphat itt>>>.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/szinhaz-tancmuveszet_150914


10 pályázat magas művészeti színvonalú táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására
5 18 szavazat

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *