2018. évi kábítószerügyi pályázatok


pályázat kábítószer prevenciós programok támogatására 2018


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Lebonyolító) pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

 • Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására a Közép-magyarországi régióban (KAB-ME-18-KMR-A/B/C)
 • Pályázat kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására (KAB-KT-18)
 • Pályázat Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására (KAB-KEF-18-A/B)
 • Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (KAB-FF-18)

az alábbiak szerint.

Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására a Közép-magyarországi régióban – KAB-ME-18–KMR-A/B/C

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, melyek illeszkednek a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumhoz. A pályázat keretében különböző színtereken (pl. iskola) univerzális, célzott és javallott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben megfelelő alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség, a szerhasználat súlyosságát tekintve kiemelten veszélyeztetett területeken.

A” kategória: Az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken olyan, univerzális, célzott vagy javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai köznevelési és felsőoktatási egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program rendelkezik szakmai ajánlással.

„B” kategória: Az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken olyan univerzális, célzott vagy javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai, köznevelési és felsőoktatási egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program nem rendelkezik szakmai ajánlással, ugyanakkor a Pályázó vállalja, hogy a szakmai ajánlás a program megkezdéséig megszerzi.

„C” kategória: Az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken kívül megvalósuló, a függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató szerfogyasztó személyek számára speciális intervenciók alkalmazása, közösségi programok megvalósítása, érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok megvalósítása, online és offline módszert ötvöző programok megvalósítása, valamint a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztését szolgáló, célzott, javallott programok, képzések támogatásával. A kategória lehetőséget biztosít pedagógusokat, nevelőket, szociális munkásokat (akik már szakterületen dolgoznak) célzó érzékenyítő programokra és prevenciót elősegítő műhelybeszélgetésekre is.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Keretösszeg: 170.000.000 Ft

A pályázaton legalább 2.000.000 Ft, illetve legfeljebb 9.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázati felhívásra kizárólag a Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező:

 • közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 • közhasznú alapítványok,
 • közhasznú közalapítványok,
 • egyházak,
 • egyházi fenntartású intézmények,
 • önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
 • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok nyújthatnak be pályázatot.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok beadási határideje: 2018. március 30-tól 2018. április 30. 23:59-ig.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az alábbi elérhetőségeken, valamint a kabpalyazat@szgyf.gov.hu email címen:

 • Csernai Erika csernai.erika@szgyf.gov.hu 70/505-6198
 • Baranyai Petra baranyai.petra@szgyf.gov.hu 30/584-6706
 • Kramarics Szandra kramarics.szandra@szgyf.gov.hu 70/333-3491
 • Nagy Dóra nagy.dora2@szgyf.gov.hu 30/584-9048

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására – KAB-ME-18-KMR-A/B/C

Pályázat kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására (KAB-KT-18)

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja olyan kutatások támogatása, amelyek a lakosság számára a kábítószerproblémával kapcsolatos információk és összefüggések megismerését szolgálják, különös tekintettel az új pszichoaktív anyagok széleskörű megjelenésére.

A pályázat keretében civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok, egyházak, vállalkozások kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások 4-8 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Támogatható témakörök:

 • Droghasználati szokások és mintázatok, a szerhasználat kialakulását befolyásoló védő és kockázati tényezők, a különböző egészségkárosító magatartásformák összefüggéseinek vizsgálata különböző rizikócsoportok körében.
 • A szerhasználathoz társuló mentális zavarok, fertőző megbetegedések vizsgálata.
 • A drogfogyasztással összefüggő társadalmi költségek becslésére irányuló kutatások.
 • Intervenciók monitorozására irányuló vizsgálatok.
 • Problémás droghasználat becslése.

A pályázatok értékelése során az országos lefedettségű, nemzetközi szakirodalomba illeszkedő, módszertanilag jól kidolgozott pályázati programok előnyt élveznek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázat keretösszege: 30.000.000 Ft

A támogatás összege: 4.000.000-8.000.000 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 90%

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek)
 • közhasznú alapítványok
 • közhasznú közalapítványok
 • egyházak
 • egyházi fenntartású intézmények
 • önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények
 • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok beadási határideje: 2018. március 30-tól 2018. április 30. 23:59-ig.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az alábbi elérhetőségeken, valamint a kabpalyazat@szgyf.gov.hu email címen:

 • Csernai Erika csernai.erika@szgyf.gov.hu 70/505-6198
 • Baranyai Petra baranyai.petra@szgyf.gov.hu 30/584-6706
 • Kramarics Szandra kramarics.szandra@szgyf.gov.hu 70/333-3491
 • Nagy Dóra nagy.dora2@szgyf.gov.hu 30/584-9048

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására (KAB-KT-18)

Pályázat Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására (KAB-KEF-18-A/B)

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok a helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok biztosítása, valamint a helyi drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása.

A fenti célok megvalósítását kettő kategória szolgálja:

„A” kategória: A pályázat lehetőséget biztosít a már eddig is működő KEF-eknek – amelyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak – hogy a támogatási időszak alatt a már elkészült és a képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan programok kezdeményezését, kidolgozását, összehangolását és lebonyolításuk koordinálását megvalósítsák. A kategória keretében lehetőség nyílik a KEFeknek helyi felmérések lefolytatására, szakmai tanulmányútra, tapasztalatcserére, tanácsadásra, illetve jó gyakorlatokat bemutató megbeszélésekre, konferenciákra. A kategória célja, hogy a KEF-ek koordinálásával, helyi igényekre épülő programok – szakmai egyeztetések, közösségi programok, speciális csoportfoglalkozások, rendszeres klubok – valósuljanak meg.

„B” kategória: A kategória keretében lehetőség nyílik Budapesten, Budapest kerületeiben, valamint a magyarországi régiókban új vagy újjá alakuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok létrehozására, melyek alkalmasak arra, hogy multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával a „Nemzeti Drogellenes Stratégia a „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumból kiindulva meghatározzák a helyi szükségleteket, az azokra adandó válaszokat, és kidolgozzák, valamint végrehajtsák saját feladataikat és éves munkatervüket. A kategória keretében lehetőséget biztosítunk a tapasztalattal nem rendelkező, fejlődni kívánó vagy újjá alakuló KEF-eknek helyi felmérések lefolytatására, szakmai tanulmányútra, képzésekre, tapasztalatcserére, tanácsadásra, tanulmányútra, illetve jó gyakorlatokat bemutató megbeszélésekre, konferenciákra.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázat keretösszege: 50.000.000 Ft

Az igényelhető támogatási összeg

 • „A” kategóriában legalább 1 000 000 Ft és legfeljebb 1 500 000 Ft,
 • „B” kategóriában legalább 500 000 Ft és legfeljebb 1 000 000 Ft,
 • „C” kategóriában legalább 300 000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft.

A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • fővárosi önkormányzat
 • helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei – kivéve kisebbségi önkormányzatok);
 • önkormányzati fenntartású intézmények;
 • önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
 • közhasznú civil szervezetek (kizárólag regionális KEF esetén),

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok beadási határideje: 2018. március 30-tól 2018. április 30. 23:59-ig.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az alábbi elérhetőségeken, valamint a kabpalyazat@szgyf.gov.hu email címen:

 • Csernai Erika csernai.erika@szgyf.gov.hu 70/505-6198
 • Baranyai Petra baranyai.petra@szgyf.gov.hu 30/584-6706
 • Kramarics Szandra kramarics.szandra@szgyf.gov.hu 70/333-3491
 • Nagy Dóra nagy.dora2@szgyf.gov.hu 30/584-9048

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen:  Pályázat Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására (KAB-KEF-18-A/B)

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (KAB-FF-18)

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja a szenvedélybetegek kezelés-ellátás területén megvalósuló fejlesztések támogatása.

A pályázat keretében a jelenlegi droghasználati szokásokhoz igazodó, az új pszichoaktív anyagok megjelenésére is reagáló programok megvalósítására nyílik lehetőség. A támogatás kiterjed a kezelésbevételt elősegítő beavatkozások fejlesztésére, az ellátási igényekhez illeszkedő terápiás programok támogatására, valamint a speciális szükségletű csoportok reintegrációját segítő programok megvalósítására. A pályázat keretében lehetőség van olyan szolgáltatók támogatására is, akik vállalják a józan, felépülőben lévő szenvedélybeteg személyek továbbképzésének biztosítását.

A pályázat lehetőséget biztosít a szerhasználati mintázatokhoz igazodó kiegészítő programok és modelléttékű tevékenységek, a szervezetek alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatásainak támogatására, a személyes segítő munkán túl az on-line felületen történő tanácsadásra, valamint humánerőfotTás fejlesztésére (pl.: képzések támogatása) is. A pályázat lehetőséget biztosít a szervezeteknek szolgáltatásvásárlásra (pl.: jogi tanácsadás, szupervízió). Valamint lehetőség nyílik a kábítószer-problémával küzdő, speciális szükségletű csopottok reszocializációját, reintegrációját segítő programok megvalósítására, és a józan, felépülőben lévő szenvedélybeteg személyek képzésének támogatására.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft.

A pályázaton legalább 1 500 000 Ft, illetve legfeljebb 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • közhasznú, vagy kiemelten közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 • közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványok,
 • közhasznú, vagy kiemelten közhasznú közalapítványok,
 • egyházak,
 • egyházi fenntartású intézmények,
 • szociális, egészségügyi intézmények,
 • önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
 • nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok beadási határideje: 2018. március 30-tól 2018. április 30. 23:59-ig.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az alábbi elérhetőségeken, valamint a kabpalyazat@szgyf.gov.hu email címen:

 • Csernai Erika csernai.erika@szgyf.gov.hu 70/505-6198
 • Baranyai Petra baranyai.petra@szgyf.gov.hu 30/584-6706
 • Kramarics Szandra kramarics.szandra@szgyf.gov.hu 70/333-3491
 • Nagy Dóra nagy.dora2@szgyf.gov.hu 30/584-9048

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (KAB-FF-18)

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://szgyf.gov.hu/hu/palyazatok/category/512-2018-evi-palyazatok


2018. évi kábítószerügyi pályázatok
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 10 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *