4 pályázat a kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására

 


pályázat a kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására


A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására.

Pályázatot benyújtani az alábbi 4 témakörben lehet:

 • Alkotói támogatás szépirodalmi, valamint tudományos (főként társadalomtudományi) igényes ismeretterjesztő művek szerzői számára
 • Pályázat magas színvonalú, hagyományt indító, valamint többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósulására
 • Alkotói támogatás határon túli magyar írók, költők, irodalmárok számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotó munkájuk megvalósítására
 • Pályázat könyvkiadók számára a 86. Ünnepi Könyvhéten és 14. Gyermekkönyvnapokon történő megjelenésre

1. Alkotói támogatás szépirodalmi, valamint tudományos (főként társadalomtudományi) igényes ismeretterjesztő művek szerzői számára

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati cél: Alkotói támogatás szépirodalmi, valamint tudományos, a Kollégium döntési körébe tartozó, (főként társadalomtudományi) igényes ismeretterjesztő művek szerzői számára.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Szépirodalmi művek, valamint tudományos munkák és igényes ismeretterjesztő könyvek szerzői, mint magánszemélyek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 36.000.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Szépirodalmi művek szerzői számára

18.000.000 Ft keretösszeggel alkotónként havi 100.000 Ft összegű, 3-12 hónapos időtartamra írók, költők, kritikusok, irodalomtörténészek, művésztanárok számára. A támogatás összege havi 100.000 Ft, havonként történő folyósítással.

Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű irodalmi és irodalmi értekező prózai mű létrehozására lehet.

Tudományos, a kollégium döntési körébe tartozó (főként társadalomtudományi) igényes ismeretterjesztő művek szerzői számára

18.000.000 Ft keretösszeggel alkotónként havi 100.000 Ft összegű, 3-12 hónapos időtartamra a tudományos, az ismeretterjesztő, a környezetkultúrát, a környezet- és társadalometikus magatartást fejlesztő művek megírására. A támogatás összege havi 100.000 Ft, havonként történő folyósítással.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. március 26.–2016. március 26.

Pályázni csak új, magyar nyelvű szakmunka kéziratának elkészítésére lehet.

A tudományos munkával pályázó szerzők esetében, a felhívásban megjelölt, alkotói időszakot meghaladó alkotói tevékenységre nem áll módjukban pályázatot benyújtani!

Alkotó munkára a felhívásban megjelölt egy éves alkotói időszakra csak egy pályázat nyújtható be.

Nem nyújthat be pályázatot az, akinek az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, illetve az NKA más szakmai kollégiuma döntése szerinti, érvényben lévő alkotói támogatási szerződése van.

Tudományos-ismeretterjesztő munka kézirata szerzői külön pályázzanak. A szerzőnként benyújtott pályázatban egyértelműen különüljön el, az adott szerző mely részt kívánja alkotó munkája során feldolgozni. Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló részeként a szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat – a szerző mely részt tekinti az elkészült kéziratban sajátjának – benyújtása kötelező.

A pályázott alkotói mű könyvkiadására a kiadó 2017. évben nyújthat be pályázatot.

Elbírálás szempontjai:

A kollégium döntésekor a pályázó eddigi szakmai teljesítményét és pályázatának minőségét, társadalmi aktualitását (tervének eredetiségét, kifejtettségét, megvalósíthatóságát stb.) mérlegeli.

A pályázatok elbírálásánál a kollégium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik már rendelkeznek kiadói szándéknyilatkozattal és szakmai ajánlással.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 26-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4444-es, (36- 1) 327-4342-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Alkotói támogatás szépirodalmi, valamint tudományos (főként társadalomtudományi) igényes ismeretterjesztő művek szerzői számára

2. Pályázat magas színvonalú, hagyományt indító, valamint többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósulására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma magas színvonalú, hagyományt indító, valamint többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósulását kívánja támogatni.

A kollégium saját hatáskörében a szakmai program (konferencia, előadás, szimpózium stb.) anyagát tartalmazó kísérőkiadványok megjelentetését is támogatni kívánja, amelyek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.

Ezen altémában pályázni lehet irodalmi és ismeretterjesztő:

 • programra/rendezvényre,
 • programsorra – amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó,
 • programra/rendezvényre/programsorra és kísérő kiadványa megjelentetésére.

A kollégium előnyben részesíti és elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással (saját erő, egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, az/azok a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre kerül/nek.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi személyek, egyéni vállalkozók.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 72.000.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. március 26.–2016. március 26.

Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon.

Kísérő kiadvány megjelentetésére csak a felhívás időszaka alatt lezajló programokhoz/rendezvényekhez kapcsolódóan fenti 3. kategóriában lehet. A kiadvány megjelenésének végső határideje a pályázati felhívás szerinti befejezési határnap. Kísérő kiadvány támogatására önállóan pályázatot benyújtani nem lehetséges.

Elbírálás szempontjai:

A kollégium előnyben kívánja részesíteni azokat az irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket, amelyek a magyar szellemi életben hosszabb ideje alapvető fontosságúak, s egyben megújulónak is mutatkoznak.

Fontosnak tartja olyan rendezvények támogatását, amelyek a magyar szellemi élet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését is elősegítik. Elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással is rendelkeznek a megvalósításhoz, s amelyek döntően nem piaci célúak.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • előadói, valamint közreműködői tiszteletdíj (a részletezett költségvetés tartalmazza a tiszteletdíj felhasználásának tételeit),
 • szállásköltség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására fordítható, alapanyag beszerzésre nem),
 • útiköltség,
 • bérleti díj (helyiség, eszköz, stand),
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség (pr-dokumentumok nyomdaköltsége ideértendő),
 • szakmai anyagköltség (részletezett költségvetés tartalmazza a felhasznált tételek pontos megnevezését),
 • jutalomkönyvek megvásárlásának költsége.

Támogatás rendezvény, program kísérő kiadványa megjelentetése esetén az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • szerkesztői tiszteletdíj,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • szállítási költség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 26-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni. A nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft + 27% áfa összegnél. A nevezési díjat a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4444-es, (36- 1) 327-4342-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat magas színvonalú, hagyományt indító, valamint többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósulására

3. Alkotói támogatás határon túli magyar írók, költők, irodalmárok számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotó munkájuk megvalósítására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma határon túli magyar írók, költők, irodalmárok számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotó munkájuk megvalósítását támogatja. A 10 hónapra szóló alkotói támogatás lehetőséget kíván nyújtani a határon túli magyar íróknak, költőknek, irodalmároknak a pályakezdéshez, illetőleg kedvező feltételeket kíván teremteni – korosztálytól függetlenül – a magas színvonalú alkotó tevékenységhez.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Határon túli írók, költők, irodalmárok, mint magánszemélyek, akik fenti törvényben előírtaknak megfelelnek.

Alkotói támogatásban az a pályázó részesülhet, aki a pályázat meghirdetésekor a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozik (Horvát Köztársaságban, Romániában, Szerb Köztársaságban, Szlovák Köztársaságban, Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek).

Pályázni csak regisztrált pénzügyi lebonyolító bevonásával lehetséges.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.500.000 Ft.

Igényelhető támogatás: 700.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. március 26.–2016. január 26.

Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű irodalmi és irodalmi értekező prózai mű létrehozására lehet az alábbi kategóriákban.

1. kategória: Székely János alkotói támogatás – költői és drámaírói alkotómunka támogatására.

Támogatásban részesülhet 3 fő.

2. kategória: Gion Nándor alkotói támogatás – prózaírói alkotómunka támogatására.

Támogatásban részesülhet 3 fő.

3. kategória: Schöpflin Aladár alkotói támogatás – kritikai alkotómunka támogatására, a határon túli magyar kritikusok részére egy évtizednél nem régebben megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére.

Támogatásban részesülhet 3 fő.

4. kategória: Benedek Elek alkotói támogatás – ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írói alkotómunkára.

Támogatásban részesülhet 3 fő.

5. kategória: Franyó Zoltán alkotói támogatás – műfordítói alkotómunkára; műfordítások a szomszédos országok kortárs szépirodalmi műveiből.

Pályázni csak teljes mű lefordításával lehet.

Támogatásban részesülhet 3 fő.

Fenti kategóriákban alkotó munkára a felhívásban szereplő alkotói időszakra egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Jelen támogatás legfeljebb három alkalommal – azaz három különböző kategóriában – nyerhető el. Ugyanazon személy egy évben csak egy kategóriában részesülhet ezen támogatásban.

Elbírálás szempontjai:

 • A kollégium döntésekor a pályázó szakmai teljesítményét és pályázatának minőségét, tervének eredetiségét, kifejtettségét, megvalósíthatóságát mérlegeli.
 • A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azon pályázók, akik a jelen pályázati felhívásban meghirdetett megvalósítási időtartam alatt nem részesülnek egyéb itthoni vagy külföldi támogatásban, alkotói támogatásban, ösztöndíjban, továbbá, akik a megelőző három évben nem részesültek támogatásban semelyik kategóriában.
 • Az első három kategória támogatásakor a Kollégium előnyben részesíti a negyven év alatti alkotókat.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 26-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4444-es, (36- 1) 327-4342-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Alkotói támogatás határon túli magyar írók, költők, irodalmárok számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotó munkájuk megvalósítására

4. Pályázat könyvkiadók számára a 86. Ünnepi Könyvhéten és 14. Gyermekkönyvnapokon történő megjelenésre

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete által felajánlott célkerettel támogatni kívánja a könyvkiadók 86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapokon (Budapesten, a Vörösmarty téren, más budapesti helyszíneken és több, mint 80 vidéki város, település, valamint a határon túli városokban) történő megjelenését.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi személyek, egyéni vállalkozók, amelyek jogi dokumentációja tartalmazza a könyvkiadói tevékenységet.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6.000.000 Ft.

Igényelhető támogatás: 80.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. május 4.–2015. május 8.

Jelen pályázati kiírásra egy kiadó egy pályázatot nyújthat be.

Elbírálás szempontjai:

 • A rendelkezésre álló keretösszegből a kollégium elsősorban a kortárs magyar irodalmat megjelentető, független kis kiadókat kívánja támogatni, kiadónként egységesen 80.000 Ft támogatási összeggel.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • standbérleti díj.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 26-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4444-es, (36- 1) 327-4342-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat könyvkiadók számára a 86. Ünnepi Könyvhéten és 14. Gyermekkönyvnapokon történő megjelenésre

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét. Arról, hogy ezt pontosan hogyan tegye, útmutatást kaphat itt>>>.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/epitomuveszet-oroksegvedelem_150326


4 pályázat a kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *