6 pályázat a vizuális művészeti tevékenységek 2015. évi fejlesztésére és megújítására

 


pályázat a vizuális művészeti tevékenységek 2015 évi fejlesztésére és megújítására


A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2015. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

Pályázatot benyújtani az alábbi 6 témakörben lehet:

 • Pályázat hazai művészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi művészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a vizuális művészet területén
 • Pályázat alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken
 • Alkotói támogatás
 • Pályázat egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra
 • Pályázat nonprofit művészeti szervezetek részére külföldi szakvásárokon való megjelenésre
 • Pályázat a magyar vizuális művészettel foglalkozó szervezetek számára képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti és mozgóképszakmai nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

1. Pályázat hazai művészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi művészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a vizuális művészet területén

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

1. Pályázati cél: Hazai művészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi művészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a vizuális művészet területén.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Rendezőszerv, illetve résztvevőként magánszemély (művészek és művészeti szakemberek).

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. július 1.–2016. március 1.

Elbírálás szempontjai:

 • a rendezvény várható kihatása a résztvevőkre, és a kortárs művészeti közéletre,
 • egyéb forrás rendelkezésre állása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • előállítási költség (anyag, energia),
 • részvételi díj,
 • terembérleti díj,
 • eszközbérleti díj,
 • szakmai anyagköltség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 23-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni az NKA-portálon a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4316-os, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat hazai művészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi művészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a vizuális művészet területén

2. Pályázat alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati cél: Alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek).

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 27.000.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. július 1.–2016. március 1.

Elbírálás szempontjai:

 • a program/programban való részvétel várható szakmai jelentősége,
 • a programban résztvevő alkotók köre, a rendezvény színvonala,
 • az adott művésztelep országos, regionális, kistérségi, nemzetközi, határon túli szerepe.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • szakmai anyagköltség (programhoz kapcsolódó),
 • közreműködők tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • szállásköltség,
 • eszközbérleti díj,
 • terembérleti díj,
 • részvételi díj,
 • előállítási költség (anyag, energia),
 • csoportos étkeztetés (A kért támogatási összeg max. 20%-a lehet! A támogatás készétel és meleg étel vásárlására igényelhető, alapanyag beszerzésre nem kérhető).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 23-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni az NKA-portálon a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4316-os, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken

3. Alkotói támogatás

Felhívjuk pályázók figyelmét, hogy az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumától alkotói támogatásra nem nyújthat be pályázatot, és nem ítélhető meg támogatás azon alkotónak, aki felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (kivétel a költségtérítéses DLA-képzésben résztvevők), továbbá azon alkotónak sem, aki 2015-ben egyidejűleg állami ösztöndíjban is részesül (pl.: Derkovits Gyula-, illetve Pécsi József-, Kozma Lajos-, Moholy-Nagy László-ösztöndíj).

3. a) Pályázati cél: Képzőművészek, iparművészek és fotóművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Képzőművészek, iparművészek és fotóművészek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100.000.000 Ft.

Igényelhető támogatás: 500.000 Ft–1.000.000 Ft /év (egy összegben folyósítva).

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. május 1.–2016. május. 1.

Elbírálás szempontjai:

 • folyamatos, magas szintű alkotói tevékenység,
 • vállalt feladat megvalósításának realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás

3. b) Pályázati cél: Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a kortárs képzőművészetet, iparművészetet, fotóművészetet és fotótörténetet elemző és értékelő tanulmányok megírására.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Művészettörténészek és szakírók.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a 3. b) pontra nem lehet pályázni PhD és DLA témával, illetve 2015-ben a pályázó nem részesülhet egyidejűleg állami ösztöndíjban (pl.: Kállai Ernő-ösztöndíj) és az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumától alkotói támogatásban.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: minimum 200.000 Ft, maximum 600.000 Ft/év (egy összegben folyósítva).

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. május 1.–2016. május 1.

Elbírálás szempontjai:

 • szakírói tevékenység,
 • alkotók vagy műfajok, törekvések hiánypótló feldolgozása, új elméleti szempontok alkalmazása,
 • a vállalt feladat megvalósításának realitása,
 • a tervezett tanulmány publikálási lehetőségei.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 23-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni az NKA-portálon a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4316-os, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Alkotói támogatás

4. Pályázat egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati cél: Egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy csak katalógusra nem lehet pályázni, továbbá arra, hogy a kiállításhoz kapcsolódó kísérő kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerülhet.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Egyéni alkotók és szakmai szervezetek, valamint működési engedéllyel rendelkező kiállítást rendező intézmények.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. július 1.–2016. március 1.

Elbírálás szempontjai:

 • a kiállítás előkészítésének színvonala, tervezettsége a kiállítás sikerének tükrében,
 • költségvetés megalapozottsága.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • rendező tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség,
 • installációs költség (tervezés, grafika, kivitelezés költsége),
 • szakmai anyagköltség,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • terembérleti díj,
 • biztonsági őrzés,
 • analóg és digitális képkidolgozás.

Kiadványoknál (katalógusnál) a Kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja.

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség.

CD-n történő megjelentetés esetén:

 • szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • előkészítési munkák költsége,
 • gyártási és csomagolási költségek.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 23-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4316-os, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra

5. Pályázat nonprofit művészeti szervezetek részére külföldi szakvásárokon való megjelenésre

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati cél: Külföldi szakvásárokon nonprofit művészeti szervezetek megjelenésére.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Kereskedelmi tevékenységet nem folytató nonprofit művészeti szakmai szervezetek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. július 1.–2016. március 1.

Elbírálás szempontjai:

 • a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége,
 • az együttműködők szakmai elismertsége,
 • a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • utazási költség,
 • standbérleti díj,
 • szállásköltség,
 • vásári katalógusban való szereplés,
 • biztosítási költség,
 • installációs költség,
 • nyomdaköltség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 23-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4316-os, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat nonprofit művészeti szervezetek részére külföldi szakvásárokon való megjelenésre

6. Pályázat a magyar vizuális művészettel foglalkozó szervezetek számára képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti és mozgóképszakmai nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati cél: A magyar vizuális művészettel foglalkozó szervezetek képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti és mozgóképszakmai nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Nemzetközi vizuális művészeti szervezetek magyar tagozatai.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.500.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. január 1.–2015. december 31.

A pályázó ebben az altémában csak tagdíjra pályázhat, a kollégium ettől eltérő jogcímre nem ítél meg támogatást.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázó szervezet és a megpályázott nemzetközi szervezeti tagság kulturális és szakmai jelentősége.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • 2015. évi tagdíj

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 23-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4316-os, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat a magyar vizuális művészettel foglalkozó szervezetek számára képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti és mozgóképszakmai nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét. Arról, hogy ezt pontosan hogyan tegye, útmutatást kaphat itt>>>.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/vizualis-muveszetek_150323


6 pályázat a vizuális művészeti tevékenységek 2015. évi fejlesztésére és megújítására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 4 látogató olvassa.

Hozzászólások száma: 2 Menjen a hozzászólásokhoz

 1. Bencze Krisztina /

  Tisztelt Cím,

  a portáljukon lévő NKA vizuális pályázati felhívásban téves adat szerepel, itt: http://kerdezztervezzpalyazz.hu/6-palyazat-vizualis-muveszeti-tevekenysegek-2015-evi-fejlesztesere-es-megujitasara/

  A pályázatok valós benyújtási határideje 2015.03.23.
  A pályázók megfelelő tájékoztatása miatt kérem, szíveskedjenek az adatot javítani, az NKA portálján szereplő adatoknak megfelelően (http://www.nka.hu/palyaztatas/vizualis-muveszetek).

  Üdvözlettel,
  Bencze Krisztina

  NKA Pályáztatási Osztály
  pályáztatási osztályvezető
  e-mail: krisztina.bencze@nka.hu

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Tisztelt Bencze Krisztina!
   A megfelelő helyen a hibát javítottuk. Köszönjük észrevételét!
   Üdvözlettel,
   Pinczés-Kovács Magdolna

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *