7 pályázat levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására

 


pályázat levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására


A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására.

A kollégium feladatának tekinti a könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületek olvasó-, kutató- és látogatóbarát kulturális szolgáltatásainak fejlesztését, a három szakterületet egyaránt érintő közös projektek létrehozását.

Pályázatot benyújtani az alábbi 7 témakörben lehet:

 • Pályázat legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállításokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványokra és pedagógiai programokra
 • Pályázat külföldi konferenciákon való részvételre, országos, regionális vagy megyei szintű konferenciák, szakmai rendezvények, továbbképzések rendezésére
 • Pályázat szakmai innovációs projektek megvalósítására
 • Pályázat állományvédelem/restaurálás, állományvédelmi eszközbeszerzés támogatására
 • Pályázat szakmai, módszertani kiadványok előkészítésére, megjelentetésére
 • Pályázat múzeumi évkönyvek közzétételére
 • Pályázat a Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések, illetve kommunikációs kampányok megvalósítására

1. Pályázat legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállításokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványokra és pedagógiai programokra

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati célok: Pályázni lehet a Minősített Könyvtár Cím, illetve a Könyvtári Minőségi Díj megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülésre, tréningek, regionális műhelynapok megszervezésére.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésére álló tervezett keretösszeg: 55.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 2.000.000 Ft/pályázat

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 1.–2016. május 31.

A kollégium az alábbi pályázatokat támogatja különösen:

 • A 2008–2014. között kiemelkedő, a pályázó intézményben a helyi identitás erősítéséhez kapcsolódó tárgygyarapodást, tudományos eredményeket, jelentős restaurálási munkákat, illetve még soha be nem mutatott gyűjtemény-együtteseket tartalmazó kiállításokat.
 • A pályázó időszaki kiállítása vándoroltatható, vagy oktatási intézményben, művelődési házakban, más közgyűjtemény-típusban kiállítható változatát is elkészíti, illetve mellékeli a bemutatások programtervét is.
 • A pályázó az időszaki kiállítás megvalósításába legalább egy más közgyűjtemény-típust illetve oktatási intézményt aktívan bevon.

Elbírálás szempontjai:

 • szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • elérendő cél mérhetősége,
 • költségvetés realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Kiállítás megvalósítása esetén:

 • tervezési költség (installációhoz),
 • kivitelezési költség (installációhoz),
 • installáció (vitrin, érintőképernyő, projektor stb.),
 • szállítási költség,
 • szakmai anyagköltség,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • műtárgyvédelmi eszközök (kiállításhoz közvetlenül kapcsolódóan),
 • restaurálás költsége,
 • konzerválás költsége.

Kiállításhoz kapcsolódó kiadvány(ok) hagyományos megjelentetése esetén:

 • illusztrátori tiszteletdíj,
 • fordítói tiszteletdíj,
 • lektorálás tiszteletdíja,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség.

Kiállításhoz kapcsolódó kiadványok(ok) digitális megjelentetése esetén:

 • a tartalom elektronikus megjelentetésének költségei,
 • CD/DVD gyártási költségek.

Pedagógiai program megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltség (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • műtárgy-másolatok készítés (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás),
 • reklám- és propagandaköltség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 30-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4445-ös, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállításokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványokra és pedagógiai programokra

2. Pályázat külföldi konferenciákon való részvételre, országos, regionális vagy megyei szintű konferenciák, szakmai rendezvények, továbbképzések rendezésére

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati célok:

 • Külföldi konferenciákon, szakmai rendezvényeken való részvétel
 • Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezése
 • Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása

2. a) Külföldi konferenciákon, szakmai rendezvényeken való részvétel

PÁLYÁZÓK KÖRE

Könyvtári, levéltári és országos hatókörű, legalább 10 éve működő múzeumi szakmai szervezetek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.400.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 600.000 Ft/pályázat

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. június 1.–2016. január 31.

Elbírálás szempontjai:

 • részvétel indokoltsága és várható hasznosulása (mennyire segíti a hazai közgyűjtemények szakmai munkáját),
 • pályázat igényessége,
 • költségvetés realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • regisztrációs költség.

2. b) Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezése

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Könyvtár: megyei könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, könyvtári és olvasásszakmai szervezetek.
 • Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, könyvtári, múzeumi és levéltári szakmai szervezetek. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.
 • Múzeum: hazai, működési engedéllyel rendelkező múzeumok.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 80.000.000 Ft.

Igényelhető támogatás: A kollégium nem határozza meg a maximum igényelhető támogatás összegét.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 15.–2016. június 30.

 • A kollégium csak országos, megyei/fővárosi, regionális szintű, illetve határ menti országok közgyűjteményeivel közös rendezvények lebonyolításához nyújt támogatást.
 • A kollégium kiemelten támogatja könyvtárak esetében az Országos Könyvtári Napok, az Internet Fiesta rendezvényeihez, levéltárak esetében a Nyitott Levéltárak rendezvénysorozathoz kapcsolódó, múzeumok esetében a Múzeumok Majálisához kapcsolódó pályázatokat.
 • A kollégium kiemelten támogatja a több közgyűjteménytípus által közösen megvalósítandó rendezvényeket.
 • Könyvtárak esetében az országos szakmai szervezetek nyújthatnak be pályázatot – országos, regionális és megyei programok megrendezésére, (tagszervezeteik nevében nem).
 • A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség legfeljebb két-két (külön-külön adatlapon), a többi országos könyvtár- és olvasásszakmai szervezet egy-egy rendezvényre nyújthat be pályázatot.
 • A kollégium ebben az altémában támogatja az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvények megvalósítását, amelyre a megyei könyvtárak a megyéik egész területére, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a főváros egészére irányuló program megvalósítására nyújthat be pályázatot.

Elbírálás szempontjai:

 • tervezett rendezvény indokoltsága, megalapozottsága,
 • rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke,
 • költségvetés realitása,
 • több közgyűjteménytípus által történő megvalósítás.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • bérleti díj (teremdíj, technikai eszközök díja),
 • előadói tiszteletdíj és járulékai,
 • szakmai anyagköltség,
 • csoportos étkeztetés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására fordítható, alapanyag beszerzésre nem),
 • dokumentációs költség (fotó, videó, hangfelvétel munkadíjára, illetve anyagköltségére),
  propagandaköltségek (beleértve a meghívó és plakát nyomda- és anyagköltségét, valamint a könyvtár- és olvasás-népszerűsítő programok, vetélkedők díjazását is).

2. c) Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Könyvtár: ODR tagkönyvtárak, Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Informatikai és Könyvtári Szövetség.
 • Levéltár: közlevéltárak.
 • Múzeum: országos múzeumok, melyek jogszabály által kötelezettek szakági továbbképzések szervezésére, valamint kiemelkedő, nemzeti jelentőségű szakági gyűjteményrésszel rendelkező, megyei hatókörű városi múzeumok.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésére álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft.

Igényelhető támogatás: A kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 15.–2016. május 31.

 • A kollégium azokat a szakmai továbbképzéseket támogatja, amelyek szükségességét a pályázó előzetes felmérésével indokolni tudja.
 • A kollégium akkreditált képzéseket nem támogat.

Elbírálás szempontjai:

 • tervezett rendezvény indokoltsága, megalapozottsága,
 • rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke,
 • költségvetés realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • bérleti díj (terembérlés, technikai eszközök díja),
 • előadói tiszteletdíj és járulékai,
 • csoportos étkeztetés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására fordítható, alapanyag beszerzésre nem).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 30-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4445-ös, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat külföldi konferenciákon való részvételre, országos, regionális vagy megyei szintű konferenciák, szakmai rendezvények, továbbképzések rendezésére

3. Pályázat szakmai innovációs projektek megvalósítására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati célok: Pályázni lehet a Minősített Könyvtár Cím, illetve a Könyvtári Minőségi Díj megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülésre, tréningek, regionális műhelynapok megszervezésére.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Könyvtárak, vagy azok fenntartói.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft/pályázat

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 15.–2016. január 31.

Elbírálás szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés,
 • költségvetés realitása, arányossága,
 • pályázat szakmai tartalma.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • bérleti díj (terembérlés, technikai eszközök díja),
 • előadói tiszteletdíj és járulékai,
 • szakértők tiszteletdíja és járulékai,
 • csoportos étkeztetés (a támogatás készétel és meleg étel vásárlására fordítható, alapanyag beszerzésre nem).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 30-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címén 5000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4445-ös, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:

4. Pályázat állományvédelem/restaurálás, állományvédelmi eszközbeszerzés támogatására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati célok:

 • Egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkáinak támogatása
 • Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése
 • Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése

4. a) Egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkáinak támogatása

PÁLYÁZÓK KÖRE

Köz- és nyilvános magánlevéltárak, határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) levéltári intézmények. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 16.000.000 Ft.

Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft/pályázat (a Magyar Nemzeti Levéltár esetében tagintézményenként)

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 15.–2016. január 31.

Elbírálás szempontjai:

 • költségvetés realitása, arányossága,
 • kiemelt fontosságú gyűjteményre vagy egyedi dokumentumra irányuló állományvédelmi beavatkozás,
 • elvégzendő állományvédelmi munka és a pályázói környezet összhangja,
 • dokumentumok helyzete a gyűjtemény egészéhez képest,
 • kiválasztott anyagok és módszerek mennyire felelnek meg a legmodernebb állományvédelmi elvárásoknak (beleértve a környezetvédelmi szempontokat is).

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • restaurátori tiszteletdíj,
 • szakmai anyagköltség,
 • szállítási költség.

4. b) Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Könyvtár: országos szakkönyvtárak, egyházi könyvtárak vagy azok fenntartói.
 • Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) levéltári intézmények. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 16.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft/pályázat (a Magyar Nemzeti Levéltár esetében tagintézményenként)

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 15.–2016. január 31.

Elbírálás szempontjai:

 • állományvédelmi prioritásnak való megfelelés,
 • beszerezni kívánt papírtároló eszközök megfelelése az ISO 9706:1994 időállósági szabványnak,
 • beszerezni kívánt eszközök költséghatékonyságának vizsgálata.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • savmentes irattároló dobozok (maximum 600 Ft/doboz),
 • fény, páratartalom és hőmérséklet mérésére szolgáló eszközök beszerzése, valamint meglévő eszközök kalibrálása,
 • helyismereti gyűjtemény dokumentumainak védelmét, biztonságos tárolását segítő eszközök,
 • fotókhoz savmentes tárolók (borítékok, tasakok),
 • csomagoláshoz szükséges anyagok,
 • szállítási költség.

4. c) Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot nyújthatnak be azon közgyűjtemények, amelyek rendelkeznek állományvédelmi (restaurátori, kötészeti, reprográfiai, preparátori) műhellyel, ahol legalább egy fő szakirányú végzettségű alkalmazottat foglalkoztatnak.

 • Könyvtár: felsőoktatási intézmények könyvtárai, egyházi könyvtárak, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és közkönyvtárak, vagy azok fenntartói.
 • Múzeum: hazai, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 17.000.000 Ft.

Igényelhető támogatás: maximum 1.500.000 Ft/pályázat.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 15.–2016. január 31.

Elbírálás szempontjai:

 • költségvetés realitása, arányossága,
 • tervezett restaurálási, kötészeti, reprográfiai, preparátori munka várható hasznosulása, összhangban a pályázati felhívással.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • szakmai anyagok (restaurátor és könyvkötő műhely tevékenységhez),
 • mikrofilmezéshez szükséges nyersanyagok és segédanyagok,
 • kis értékű új eszközök beszerzése műhelyek kapacitásának növelésére (maximum 100.000 Ft/eszköz).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 30-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4445-ös, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat állományvédelem/restaurálás, állományvédelmi eszközbeszerzés támogatására

5. Pályázat szakmai, módszertani kiadványok előkészítésére, megjelentetésére

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati cél: Könyvtári, szakmai kiadványok, szakpolitikai programok módszertani segédleteit tartalmazó, közgyűjtemények anyagára épülő, a szolgáltatások tartalmi bővítését eredményező, különböző közgyűjtemények használatát elősegítő, vagy szakmatörténeti, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelentetni kívánt kiadványok kéziratának elkészíttetésére, megjelentetésére.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak, felsőfokú könyvtáros képző intézmények vagy azok fenntartói, országos szakmai szervezetek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: A kollégium nem határozza meg a maximálisan igényelhető támogatás összegét.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 15.–2016. március 31.

Elbírálás szempontjai:

 • költségvetés realitása,
 • tervezett kiadvány szakmai megalapozottsága, indokoltsága,
 • tervezett kiadvány várható kulturális hatása, hasznosulása (célközönsége).

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • szerzői tiszteletdíj és járulékai,
 • lektori tiszteletdíj és járulékai,
 • szerkesztői tiszteletdíj és járulékai,
 • fordítói tiszteletdíj és járulékai,
 • fotókészítési tiszteletdíj és járulékai,
 • nyomdai előkészítés(i munkák),
 • nyomdaköltség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 30-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4445-ös, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat szakmai, módszertani kiadványok előkészítésére, megjelentetésére

6. Pályázat múzeumi évkönyvek közzétételére

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati cél: Múzeumi, öt évnél régebben és folyamatosan megjelenő kiadványok közzétételének támogatása.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Hazai, működési engedéllyel rendelkező múzeumok.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12.000.000 Ft.

Igényelhető támogatás: maximum 1.500.000 Ft/pályázat.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 15.–2016. március 31.

Elbírálás szempontjai:

 • tervezett kiadvány szakmai színvonala, hasznosulása, példányszáma,
 • árajánlat és a költségvetés összhangja.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • nyomdaköltség

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 30-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4445-ös, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat múzeumi évkönyvek közzétételére

7. Pályázat a Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések, illetve kommunikációs kampányok megvalósítására

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Pályázati cél: Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések, illetve kommunikációs kampányok megvalósítására.

A kollégium nem támogat mozgóképszakmai tevékenységet, illetve saját mozgóképszakmai alkotásokat.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • a komplex rendezvényszervezési, programfinanszírozási célok esetében hazai működési engedéllyel rendelkező vidéki, múzeumi besorolású intézmények. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.
 • helyi, települési vagy kistérségi kommunikációs kampány támogatása esetén: hazai működési engedéllyel rendelkező vidéki, legalább közérdekű muzeális gyűjtemény besorolású intézmények. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12.000.000 Ft

Igényelhető támogatás:

 • maximum 800.000 Ft/pályázat komplex rendezvényszervezési, programfinanszírozási célok esetében, illetve
 • maximum 150.000 Ft/pályázat helyi, települési vagy kistérségi kommunikációs kampány támogatására.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. június 20.–2015. június 30.

A kollégium az alábbi pályázatokat támogatja különösen:

 • a 2015. júniusi Múzeumok Éjszakája országos programsorozatban rendezvénytársulást hoznak létre, melynek tagja lehet az adott településen illetve vonzáskörzetében lévő egyéb közgyűjtemény vagy közgyűjteményt is működtető integrált közművelődési intézmény.
 • a pályázó múzeumnak az intézményközi együttműködésben megvalósuló programot szolgáltatáscsomagként kell bemutatnia (pl. közös jegyek rendszere; bérletkonstrukció, turisztikai szolgáltatókkal történő együttműködés, különféle kedvezményrendszer, hétvégi élménycsomag kidolgozása, stb.).
 • a 2015. júniusi Múzeumok Éjszakája országos programsorozatban a múzeum vonzáskörzetében a potenciális látogatók minél számosabb bevonása és magas szintű, több információs fórumon megvalósuló tájékoztatása érdekében települési vagy kistérségi szinten médiakampány lebonyolítása. Ennek keretében a helyi erőforrások bevonása pl. városi televízió, nyomatott és on-line települési lapok, portálok, illetve önálló szórólap vagy programfüzet kiadása.
 • Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek olyan ajánlati konstrukciót dolgoznak ki, melynek eredményeként az eseményen túlmutatóan is várható a látogatószám növekedése.

Elbírálás szempontjai:

 • a program mennyiben járul hozzá a Múzeumok Éjszakája elismertségének növeléséhez,a 2015. június 20.–2015. június 30. közötti időszakban az együttműködő muzeális intézmények látogatószám-növekedésének várható mértéke,a pályázati forrásból kidolgozott turisztikai–muzeális intézményi szolgáltatáscsomagok hosszútávon történő fenntarthatósága és hozzáférhetősége,elérendő cél mérhetősége,költségvetés realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj és járulékai,
 • szereplők tiszteletdíja és járulékai,
 • rendezvényszervezés költségei (terem, technikai eszközök, színpadi elemek, sátrak, program és technikai személyzet költségei, bérleti díjai),
 • szállítási költség,
 • programhoz tartozó kiadványok nyomdaköltsége,
 • reklám- és propagandaköltség (beleértve a szórólapok, plakátok nyomda- és anyagköltségét is),
 • dokumentációs költség (fotó, videó, hangfelvétel, programadatbázis frissítése).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. március 30-án, éjfélig lehet.

A pályázó nevezési díj címén 5.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon az NKA (36-1) 327-4445-ös, (36-1) 327-4444-es számán kaphatnak.

A teljes pályázati felhívást és pályázati dokumentáció letölthető innen:
Pályázat a Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések, illetve kommunikációs kampányok megvalósítására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét. Arról, hogy ezt pontosan hogyan tegye, útmutatást kaphat itt>>>.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozgyujtemenyek_150330
Fotó: Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár és Múzeum – Forrás: http://www.vaskultura.hu/latnivalok/miskolci_egyetem_konyvtar_leveltar_es_muzeum_545#!prettyPhoto[pp_gal]/2/


7 pályázat levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 3 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *