8 pályázat levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására


Pályázat levéltárak könyvtárak múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására 2018


Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására az alábbi 8 témakörben:

 1. Külföldi konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken való részvétel
 2. Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása
 3. Legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatása
 4. Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezésére
 5. Szakmai innovációs projektek megvalósítására
 6. Múzeumi évkönyvek közzététele
 7. Állományvédelem, restaurálás
 8. Múzeumi műtárgyak szerzeményezése

1. Pályázati cél: Külföldi konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken való részvétel

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

 • A Kollégium a külföldi konferenciákon való részvétel esetében csak előadást tartó pályázó költségeihez járul hozzá, kivétel ez alól a jelentős nemzetközi szervezetek tagságával járó részvételi kötelezettség (pl. vezető testületi tagság), szakmai szervezetek nemzetközi együttműködésen alapuló kölcsönös kötelezettségei.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • múzeumi, könyvtári, levéltári szakmai szervezetek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. február 1 – 2019. január 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • részvétel indokoltsága és várható hasznosulása (mennyire segíti a hazai közgyűjtemények szakmai munkáját),
 • pályázat igényessége,
 • költségvetés realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • regisztrációs költség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. március 12-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

2. Pályázati cél: Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Könyvtár: ODR könyvtárak.
 • Levéltár: közlevéltárak.
 • Múzeum: országos múzeumok, országos szakmúzeumok, megyei hatókörű városi múzeumok.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. június 1 – 2019. május 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • előnyben részesül az a pályázat, amelyben több intézmény együttműködésében kerül megvalósításra a program,
 • tervezett rendezvény indokoltsága, megalapozottsága,
 • költségvetés realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,

A fenti tiszteletdíj kifizetése lehet dologi (számlás) kifizetés vagy személyi jellegű kifizetés is. Személyi jellegű kifizetés esetében a kapcsolódó járulékra is igényelhető támogatás.

 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • utazási költség,
 • bérleti díj (terembérlés, technikai eszközök díja),
 • csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz
 • vásárlására, alapanyag beszerzésre nem).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. március 12-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 5.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

3. Pályázati cél: Legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatása

Felhívjuk pályázóink figyelmét: hogy nem nyújtható be pályázat azon szakmai programokra, amelyeket a Közgyűjtemények Kollégiuma a 2017. évi pályázati felhívás keretében már támogatásban részesített.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 2.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. június 1 – 2019. április 30.

Az elbírálás szempontjai:

 • szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • elérendő cél mérhetősége,
 • költségvetés realitása,
 • előnyben részesülhet az a kiállítás, amelyben idegennyelvű szöveges tartalom, összefoglaló készítése is segíti a szélesebb körű hozzáférést.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • A 2011–2017. között kiemelkedő, a pályázó intézményben a helyi identitás erősítéséhez kapcsolódó tárgygyarapodást, tudományos eredményeket, jelentős restaurálási munkákat, illetve még soha be nem mutatott gyűjtemény-együtteseket tartalmazó kiállítások megvalósítása.
 • Ha az időszaki kiállítás vándoroltatható, vagy oktatási intézményben, művelődési házakban, más közgyűjtemény-típusban kiállítható változatát is elkészíti, és mellékeli a bemutatások programtervét is.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Kiállítás megvalósítása esetén:

 • tervezési költség (installációhoz),
 • kivitelezési költség (installációhoz),
 • installáció (vitrin, érintőképernyő, projektor stb.),
 • szállítási költség,
 • szakmai anyagköltség,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • műtárgyvédelmi eszközök (kiállításhoz közvetlenül kapcsolódóan),
 • restaurálás költsége,
 • konzerválás költsége.

Kiállításhoz kapcsolódó kiadvány(ok) hagyományos megjelentetése esetén:

 • illusztrátori tiszteletdíj,
 • fordítói tiszteletdíj,
 • lektorálás tiszteletdíja,
 • szerkesztői tiszteletdíj.

A fenti tiszteletdíjak kifizetése lehet dologi (számlás) kifizetés vagy személyi jellegű kifizetés is.

 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség.

Kiállításhoz kapcsolódó kiadványok(ok) digitális megjelentetése esetén:

 • a tartalom elektronikus megjelentetésének költségei,
 • CD/DVD gyártási költségek.

Pedagógiai program megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltség (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • műtárgy-másolatok készítés (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. március 12-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

4. Pályázati cél: Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezésére

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

 • A Kollégium csak országos, megyei/fővárosi, regionális szintű, illetve határ menti országok közgyűjteményeivel közös rendezvények lebonyolításához nyújt támogatást.
 • Könyvtárak esetében az országos szakmai szervezetek nyújthatnak be pályázatot, elsősorban országos programok megrendezésére (tagszervezeteik nevében nem).
 • A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség legfeljebb két-két (külön-külön pályázati adatlapon), a többi országos könyvtár- és olvasásszakmai szervezet egy-egy rendezvényre nyújthat be pályázatot.
 • A Kollégium ebben az altémában támogatja az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvények megvalósítását, amelyre a megyei könyvtárak a megyéik egész területére, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a főváros egészére irányuló program megvalósítására nyújthat be pályázatot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 55.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Könyvtár: megyei könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, könyvtári és olvasásszakmai szervezetek.
 • Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, levéltári szakmai szervezetek.
 • Múzeum: országos és megyei hatókörű városi múzeumok, illetve országos hatókörű múzeumi szakmai szervezetek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. július 1 – 2019. június 30.

Az elbírálás szempontjai:

 • tervezett rendezvény indokoltsága, megalapozottsága,
 • költségvetés realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • szereplők tiszteletdíja,
 • szakmai közreműködők tiszteletdíja (tételes kifejtése szükséges a részletes költségvetésben),

A fenti tiszteletdíjak kifizetése lehet dologi (számlás) kifizetés vagy személyi jellegű kifizetés is. Személyi jellegű kifizetés esetében a kapcsolódó járulékra is igényelhető támogatás.

 • terembérlet,
 • technikai eszközök bérleti díja,
 • sátor bérleti díja,
 • installációs költség,
 • szállítási költség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, alapanyag beszerzésre nem),
 • programhoz kapcsolódó kiadványok nyomdaköltsége,
 • pedagógiai, kulturális program anyagköltsége (oklevelek, vetélkedők díjai),
 • reklám- és propagandaköltség (beleértve a meghívó és plakát nyomda- és anyagköltségét),
 • dokumentációs költség (fotó, videó, hangfelvétel, programadatbázis frissítése),
 • szakmai díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szakmai anyagköltség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. március 12-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 5.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

5. Pályázati cél: Szakmai innovációs projektek megvalósítására

Pályázni lehet a Minősített Könyvtár Cím, illetve a Könyvtári Minőségi Díj megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülésre, tanfolyamok, regionális műhelynapok megszervezésére.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 500.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • könyvtárak, vagy azok fenntartói.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. február 1 – 2019. május 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés,
 • költségvetés realitása, arányossága,
 • pályázat szakmai tartalma.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • szakértők tiszteletdíja,

A fenti tiszteletdíjak kifizetése lehet dologi (számlás) kifizetés vagy személyi jellegű kifizetés is. Személyi jellegű kifizetés esetében a kapcsolódó járulékra is igényelhető támogatás.

 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • tanfolyam díja,
 • bérleti díj (terembérlés, technikai eszközök díja),
 • csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, alapanyag beszerzésre nem).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. március 12-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 5.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

6. Pályázati cél: Múzeumi évkönyvek közzététele

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 1.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező múzeumok.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. április 1 – 2019. március 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • a tervezett kiadvány szakmai színvonala, hasznosulása, példányszáma,
 • árajánlat és a költségvetés összhangja.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • nyomdaköltség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. március 12-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

7. Pályázati cél: Állományvédelem, restaurálás

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft.

Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 1.000.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézmények, határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel is rendelkező muzeális intézmények.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. április 1 – 2019. december 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • költségvetés realitása, arányossága,
 • kiemelt fontosságú gyűjteményre vagy egyedi dokumentumra, műtárgyra irányuló állományvédelmi beavatkozás,
 • elvégzendő állományvédelmi munka és a pályázói környezet összhangja,
 • dokumentumok és műtárgyak helyzete a muzeális gyűjtemény egészéhez képest,
 • kiválasztott anyagok és módszerek mennyire felelnek meg a legmodernebb állományvédelmi elvárásoknak (beleértve a környezetvédelmi szempontokat is),
 • előnyben részesül az a pályázat, melyben a pályázó vállalja a restaurált dokumentum, műtárgy időszaki vagy állandó kiállításon történő bemutatását, és/vagy a restaurálás bemutatásának folyamatát.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Egyedi dokumentumok restaurálási költségei:

 • restaurátori tiszteletdíj,
 • szakrestaurátor tiszteletdíja (anyagvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv kapcsán),
 • szakmai anyagköltség,
 • szállítási költség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. március 12-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

8. Pályázati cél: Múzeumi műtárgyak szerzeményezése

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 1.000.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező, múzeumi besorolású muzeális intézmények.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. október 1. – 2019. május 31.

Elbírálás szempontjai:

 • megvásárolni kívánt műtárgy(ak) jelentősége a pályázó intézmény gyűjtőkörével és gyűjteményfejlesztési stratégiájával összefüggésben,
 • megvásárolni kívánt műtárgy(ak) állapota,
 • megvásárolni kívánt műtárgy(ak) bemutatására vonatkozó terv megalapozottsága,
 • a nemzeti és a helyi örökség megóvása szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • múzeumi műtárgy(ak) vásárlása.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. március 12-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát,- köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4338-as, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen: 8 pályázat levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozgyujtemenyek_180312


8 pályázat levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 3 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *