8 pályázat levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására


Pályázat levéltárak könyvtárak múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására 2017


Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására az alábbi 8 témakörben:

 1. Pályázat külföldi konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken való részvételre
 2. Pályázat szakmai továbbképzések szervezésére, lebonyolítására
 3. Pályázat legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatására
 4. Pályázat a Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések, illetve kommunikációs kampányok megvalósítására
 5. Pályázat konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezésére
 6. Pályázat szakmai innovációs projektek megvalósítására
 7. Pályázat múzeumi évkönyvek közzétételére
 8. Pályázat állományvédelemre, restaurálásra

1. Pályázati cél: Külföldi konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken való részvétel

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • múzeumi, könyvtári, levéltári szakmai szervezetek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A kollégium a külföldi konferenciákon való részvétel esetében csak az előadást tartó költségeihez járul hozzá, kivétel ez alól a jelentős nemzetközi szervezetek tagságával járó részvételi kötelezettség (pl. vezető testületi tagság), szakmai szervezetek nemzetközi együttműködésen alapuló kölcsönös kötelezettségei.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. február 1.–2018. január 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • részvétel indokoltsága és várható hasznosulása (mennyire segíti a hazai közgyűjtemények szakmai munkáját),
 • pályázat igényessége,
 • költségvetés realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • regisztrációs költség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. április 19-én, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

2. Pályázati cél: Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Könyvtár: ODR könyvtárak.
 • Levéltár: közlevéltárak.
 • Múzeum: országos múzeumok, országos szakmúzeumok, megyei hatókörű városi múzeumok.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. június 1.–2018. május 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • előnyben részesül az a pályázat, amelyben több intézmény együttműködésében kerül megvalósításra a program,
 • tervezett rendezvény indokoltsága, megalapozottsága,
 • költségvetés realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • szállásköltség,
 • utazási költség,
 • bérleti díj (terembérlés, technikai eszközök díja),
 • csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, alapanyag beszerzésre nem).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. április 19-én, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 5000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

3. Pályázati cél: Legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatása

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 2.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Felhívjuk pályázóink figyelmét: hogy nem nyújtható be pályázat azon szakmai programokra, amelyeket a Közgyűjtemények Kollégiuma a 2016. évi pályázati felhívás keretében már támogatásban részesített.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. június 1.–2018. április 30.

Az elbírálás szempontjai:

 • szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • elérendő cél mérhetősége,
 • költségvetés realitása,
 • előnyben részesülhet az a kiállítás, amelyben idegennyelvű szöveges tartalom, összefoglaló
 • készítése is segíti a szélesebb körű hozzáférést.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Kiállítás megvalósítása esetén:

 • tervezési költség (installációhoz),
 • kivitelezési költség (installációhoz),
 • installáció (vitrin, érintőképernyő, projektor stb.),
 • szállítási költség,
 • szakmai anyagköltség,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • műtárgyvédelmi eszközök (kiállításhoz közvetlenül kapcsolódóan),
 • restaurálás költsége,
 • konzerválás költsége.

Kiállításhoz kapcsolódó kiadvány(ok) hagyományos megjelentetése esetén:

 • illusztrátori tiszteletdíj,
 • fordítói tiszteletdíj,
 • lektorálás tiszteletdíja,
 • szerkesztői tiszteletdíj.
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség.

Kiállításhoz kapcsolódó kiadványok(ok) digitális megjelentetése esetén:

 • a tartalom elektronikus megjelentetésének költségei,
 • CD/DVD gyártási költségek.

Pedagógiai program megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltség (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • műtárgy-másolatok készítés (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. április 19-én, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

4. Pályázati cél: A Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések, illetve kommunikációs kampányok megvalósítása

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7.000.000 Ft

Igényelhető támogatás:

 • Pályázók köre 1. pont esetében: 400.000 Ft
 • Pályázók köre 2. pont esetében: 100.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • a komplex rendezvényszervezési, programfinanszírozási célok esetében hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező, legalább múzeumi besorolású intézmények. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.
 • helyi, települési vagy kistérségi rendezvény és annak kommunikációs kampánya támogatása esetén: hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézmények. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A 2017. júniusi Múzeumok Éjszakája országos programsorozatban rendezvénytársulást hoznak létre, melynek tagja lehet az adott településen, illetve vonzáskörzetében lévő egyéb közgyűjtemény vagy közgyűjteményt is működtető integrált közművelődési intézmény.

A pályázó múzeumnak az intézményközi együttműködésben megvalósuló programot szolgáltatáscsomagként kell bemutatnia (pl. közös jegyek rendszere; bérletkonstrukció, turisztikai szolgáltatókkal történő együttműködés, különféle kedvezményrendszer, hétvégi élménycsomag kidolgozása stb.).

A 2017. júniusi Múzeumok Éjszakája országos programsorozatban a múzeum vonzáskörzetében a potenciális látogatók minél nagyobb mértékű bevonása és magas szintű, több információs fórumon megvalósuló tájékoztatása érdekében települési vagy kistérségi szinten médiakampány lebonyolítása. Ennek keretében a helyi erőforrások bevonása pl. városi televízió, nyomtatott és on-line települési lapok, portálok, illetve önálló szórólap vagy programfüzet kiadása.

Előnyben részesülhetnek azok a pályázatok, amelyek olyan ajánlati konstrukciót dolgoznak ki, melynek eredményeként az eseményen túlmutatóan is várható a látogatószám növekedése.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. június 1.–2017. július 1.

Az elbírálás szempontjai:

 • a program mennyiben járul hozzá a Múzeumok Éjszakája elismertségének növeléséhez,
 • a 2017. június 20. és 2017. július 1. közötti időszakban a muzeális intézmények látogatószám-növekedésének várható mértéke,
 • a programkínálat újszerűsége, új látogatói célcsoportok megszólítása, bevonása
 • a kommunikáció várható hatékonysága, célirányos tervezése
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • szereplők tiszteletdíja,
 • terembérlet,
 • technikai eszközök bérleti díja,
 • sátor bérleti díja,
 • szakmai közreműködők tiszteletdíja (részletes kifejtése szükséges a részletes költségtervben),
 • szállítási költség,
 • programhoz tartozó kiadványok nyomdaköltsége,
 • reklám- és propagandaköltség (beleértve a szórólapok, plakátok nyomda- és anyagköltségét is),
 • dokumentációs költség (fotó, videó, hangfelvétel, programadatbázis frissítése).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. április 19-én, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 5000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

5. Pályázati cél: Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezésére

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 55.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Könyvtár: megyei könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, könyvtári és olvasásszakmai szervezetek.
 • Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, levéltári szakmai szervezetek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A kollégium csak országos, megyei/fővárosi, regionális szintű, illetve határ menti országok közgyűjteményeivel közös rendezvények lebonyolításához nyújt támogatást.

Könyvtárak esetében az országos szakmai szervezetek nyújthatnak be pályázatot, elsősorban országos programok megrendezésére (tagszervezeteik nevében nem).

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség legfeljebb két-két (külön-külön pályázati adatlapon), a többi országos könyvtár- és olvasásszakmai szervezet egy-egy rendezvényre nyújthat be pályázatot.

A Kollégium ebben az altémában támogatja az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvények megvalósítását, amelyre a megyei könyvtárak a megyéik egész területére, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a főváros egészére irányuló program megvalósítására nyújthat be pályázatot.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. július 1.–2018. június 30.

Az elbírálás szempontjai:

 • tervezett rendezvény indokoltsága, megalapozottsága,
 • költségvetés realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • szereplők tiszteletdíja,
 • szakmai közreműködők tiszteletdíja (tételes kifejtése szükséges a részletes költségvetésben),
 • terembérlet,
 • technikai eszközök bérleti díja,
 • sátor bérleti díja,
 • installációs költség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, alapanyag beszerzésre nem),
 • programhoz kapcsolódó kiadványok nyomdaköltsége,
 • pedagógiai, kulturális program anyagköltsége (oklevelek, vetélkedők díjai),
 • reklám- és propagandaköltség (beleértve a meghívó és plakát nyomda- és anyagköltségét),
 • dokumentációs költség (fotó, videó, hangfelvétel, programadatbázis frissítése),
 • szakmai díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szakmai anyagköltség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. április 19-én, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 5000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

6. Pályázati cél: Szakmai innovációs projektek megvalósítására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 500.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • könyvtárak, vagy azok fenntartói.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázni lehet a Minősített Könyvtár Cím, illetve a Könyvtári Minőségi Díj megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülésre, tanfolyamok, regionális műhelynapok megszervezésére.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy önértékelés ciklusonként csak egy pályázat nyújtható be.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. február 1.–2018. január 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés,
 • költségvetés realitása, arányossága,
 • pályázat szakmai tartalma.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • szakértők tiszteletdíja,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • tanfolyam díja,
 • bérleti díj (terembérlés, technikai eszközök díja),
 • csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, alapanyag beszerzésre nem).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. április 19-én, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 5000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

7. Pályázati cél: Múzeumi évkönyvek közzététele

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 1.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező múzeumok.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. április 1.–2018. március 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • a tervezett kiadvány szakmai színvonala, hasznosulása, példányszáma,
 • árajánlat és a költségvetés összhangja.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • nyomdaköltség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. április 19-én, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

8. Pályázati cél: Állományvédelem, restaurálás

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft.

Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 1.000.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézmények, határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel is rendelkező muzeális intézmények.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. április 1.–2017. december 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • költségvetés realitása, arányossága,
 • kiemelt fontosságú gyűjteményre vagy egyedi dokumentumra, műtárgyra irányuló állományvédelmi beavatkozás,
 • elvégzendő állományvédelmi munka és a pályázói környezet összhangja,
 • dokumentumok és műtárgyak helyzete a muzeális gyűjtemény egészéhez képest,
 • kiválasztott anyagok és módszerek mennyire felelnek meg a legmodernebb állományvédelmi elvárásoknak (beleértve a környezetvédelmi szempontokat is),
 • előnyben részesül az a pályázat, melyben a pályázó vállalja a restaurált dokumentum, műtárgy időszaki vagy állandó kiállításon történő bemutatását, és/vagy a restaurálás bemutatásának folyamatát.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Egyedi dokumentumok restaurálási költségei:

 • restaurátori tiszteletdíj,
 • szakrestaurátor tiszteletdíja (anyagvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv kapcsán),
 • szakmai anyagköltség,
 • szállítási költség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. április 19-én, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4350-es, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: 8 pályázat levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozgyujtemenyek_170419
Fotó: Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár és Múzeum – Forrás: http://www.vaskultura.hu/latnivalok/miskolci_egyetem_konyvtar_leveltar_es_muzeum_545#!prettyPhoto[pp_gal]/2/


8 pályázat levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 2 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *