• MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program – Mezőgazdasági vevőfinanszírozási hitelprogram

  MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program - Mezőgazdasági vevőfinanszírozási hitelprogram

  MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program - Mezőgazdasági vevőfinanszírozási hitelprogram


  A HITELPROGRAM CÉLJA

  A Hitelprogram célja olyan új – a Magyar Államkincstár (továbbiak: Kincstár) által az internetes honlapján hivatalosan közzétett Gépkatalógus kódjegyzékben (továbbiakban: Gépkatalógus) szereplő – mezőgazdasági gépek megvásárlásának finanszírozása, amelyet Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági gépgyártó (továbbiakban: Gépgyártó) állított elő, és maga, vagy a vele szerződéses viszonyban lévő gépkereskedők (továbbiakban: Gépkereskedő) útján értékesít.

  A HITELPROGRAM ELŐNYEI

  • vidékfejlesztési támogatásokkal együtt is felvehető hitel
  • támogatási kerettel nem rendelkezők is igénybe vehetik
  • kedvezményes kamatozással igényelhető hitel
  • akár saját erő nélkül is igénybe vehető
  • kezdő vállalkozások is finanszírozhatóak

  KINEK AJÁNLJUK A HITELPROGRAMOT?

  Azoknak a KKV kritériumoknak megfelelő, működő és induló vállalkozásoknak (egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, jogi személyeknek), akik Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkeznek és olyan új – a Gépkatalógusban szereplő – mezőgazdasági gépet vásárolnak, amelyet a Gépgyártó saját maga vagy a vele szerződéses viszonyban álló Gépkereskedő útján értékesít.
  [Tovább…]

  MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program – Mezőgazdasági vevőfinanszírozási hitelprogram
  5 1 szavazat

 • Széchenyi Beruházási hitel – most 0% kamattal

  Széchenyi Beruházási Hitel 2017

  Széchenyi Beruházási Hitel 2017


  Hitelpiaci statisztikák alapján a hitelpiacon ma egy átlagos (érdemi gazdálkodási múlttal rendelkező, nyereségesen működő) vállalkozás kb. 2,5%-os éves hitelkamat mellett juthat banki forráshoz.

  Ezzel szemben a mostani alacsony BUBORnak, – illetve az 5%-os kamattámogatásnak – köszönhetően a Széchenyi Beruházási Hitek teljes kamatköltsége 0%. Elméletben alacsonyabb, mint 0% (0,03% + 4,5% – 5% = – 0,47%), a gyakorlatban azonban a hitelezésben nincs negatív kamat így a tényleges kamat 0%.

  A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb 100 millió forint összegben, akár 10 éves futamidőre is igényelhető, államilag támogatott, a vállalkozás beruházásai, fejlesztései megvalósítását segítő hitel, mely hosszú távon szolgálja vállalkozása működését, versenyképességét, törlesztésével pedig alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez. Lássuk a részleteket.

  A HITELKERET ÖSSZEGE

  Az igényelhető hitel összege minimum 1 millió forint, majd 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet egészen 100 millió forintig*.

  Az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának megfelelő saját erővel szükséges rendelkeznie.

  *Az egyes hitelintézetek az 50 millió feletti hitelkeretre vonatkozó kérelmek fogadását eltérő időpontokban kezdik meg. Jelenleg az MKB Bank és a Raiffeisen Bank fogad 50 millió feletti Széchenyi Beruházási Hitel kérelmeket

  A HITEL FUTAMIDEJE

  A hitel futamideje minimum 13, maximum 120 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos rendelkezésre tartási idő alatt bármikor – akár több részletben is – lehívható.

  KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK

  A hitel valamennyi előforduló költségét és díját a Széchenyi Beruházási Hitel kondíciós listája tartalmazza.

  SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL KONDÍCIÓI
  (2017. január 01. és 2017. december 31. között megkötött hitelszerződéseknél)

  Kamatbázis: 1 havi BUBOR – 2017.10.27-én 0,03% / év
  Kamatfelár: 4,5 % / év
  Kamattámogatás: 5 % / év
  Tényleges kamat: 0% /év* (-0,47%)

  * A kamattámogatás mértékét adott kamatperiódusban ügyletenként olyan módon kell meghatározni, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb mint 0%.
  [Tovább…]

  Széchenyi Beruházási hitel – most 0% kamattal
  4.7 6 szavazat

 • Megjelent az MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram

  MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram

  MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram


  2017.10.09-én megjelent az 50 milliárd forintos hitelprogram, mely kifejezetten a turisztikai ágazatban tevékenykedő kis- és középvállalkozások számára biztosít rendkívül kedvező finanszírozási lehetőséget. A hitelt turisztikai célú ingatlanvásárlásra, ingatlanfejlesztésre, eszközbeszerzésre, valamint tartós forgóeszköz finanszírozására lehet használni. A minimálisan igényelhető összeg 10 millió forint, a maximális hitelösszeg meglévő turisztikai kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztés esetén 500 millió forint, új turisztikai kapacitás létrehozására irányuló beruházás esetén pedig 3 milliárd forint. Lássuk a részleteket:

  A HITELPROGRAM CÉLJA

  A magyar turizmus minőségi fejlesztését, versenyképességének fokozását, meglévő szerepének erősítését, hazánk turisztikai vonzerejének növelését támogató kedvező feltételű finanszírozás biztosítása Kis- és Középvállalatok részére.

  A Hitelprogram a Magyarországon megvalósuló turisztikai beruházások finanszírozásával elsősorban a hazai kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóhelyek szolgáltatásainak fejlesztését, meglévő kapacitásaik bővítését, új kapacitások létrehozását, kihasználtságuk javítását, illetve új turisztikai attrakciók létrehozását, rendezvények szervezését kívánja elősegíteni.

  A HITELPROGRAM ELŐNYEI

  • Kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető
  • Önállóan, de forrás-kiegészítésként igénybe vehető a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által meghirdetett Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében elnyert támogatással együtt
  • Kezdő vállalkozások is finanszírozhatóak

  [Tovább…]

  Megjelent az MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram
  4.7 9 szavazat

 • Széchenyi Forgóeszközhitel Program

  Széchenyi kártya prgram

  Széchenyi kártya prgram


  KIK IGÉNYELHETIK?

  A Széchenyi Kártya Programba tartozó hiteltermékeket minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott gazdasági társaságként vagy szövetkezet formájában legalább egy éve (bizonyos hiteltípusok esetén, ill. 10 millió forint feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) működik. Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozásnak ne legyen lejárt köztartozása, hiteltartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.

  A HITELKERET ÖSSZEGE

  Az igényelhető hitel összege 1 millió forinttól maximum 50 millió forintig 100 000 forintonként emelkedő, így rugalmasan alkalmazkodik vállalkozása finanszírozási igényeihez. Egy vállalkozásnak egy időben akár több Forgóeszközhitele is lehet, de maximum 50 millió forint összegben.
  [Tovább…]

  Széchenyi Forgóeszközhitel Program
  5 1 szavazat

 • Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

  Agrár Széchenyi kártya

  Agrár Széchenyi kártya


  A mezőgazdasági termelők – agrárvállalkozások, családi gazdálkodók, őstermelők – a gazdálkodásuk likviditásának enyhítésére szabadon felhasználható hitellehetőséget igényelhetnek az Agrár Széchenyi Kártya Program keretében.

  Az Agrár Széchenyi Kártyát minden olyan mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdő-, vad- és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző igényelheti, aki

  • egyéni vállalkozó
  • mezőgazdasági őstermelő
  • családi gazdálkodó (családi gazdaság vezetője)
  • erdőbirtokossági társulat
  • gazdasági társaság, egyéni cég, ill. szövetkezet

  igényelheti, amely

  • legalább egy éve (15 millió Ft feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) működik.

  A fiatal mezőgazdasági termelők esetében nem szükséges gazdálkodói múlt (maximum 10 millió Ft hitelösszegig).

  Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozás rendelkezzen az MVH-tól kapott ügyfél-azonosító számmal, ne legyen lejárt köztartozása, ill. hiteltartozása, valamint megfeleljen a KAVOSZ Zrt Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek. [Tovább…]

  Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
  5 2 szavazat

 • KKV energia hitel

  KKV energia hitel

  KKV energia hitel


  Program kódszáma: GINOP-8.4.1/B-16

  A HITELPROGRAM CÉLJA

  A hitelprogram Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát vagy kapcsolt hő és villamos energiát állítanak elő.

  KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

  A hitelprogram keretében Kölcsönre jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősülő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég és Szövetkezet.

  Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett vagy nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.

  A Projekt megvalósítási helye a Végső Kedvezményezett Magyarországon, a Közép-Magyarország régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.

  A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, valamint a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik. Ez alól kivétel az, amikor a Projekt székhely, telephely vagy fióktelep vásárlását is tartalmazza, ez esetben a bejegyzés folyósítási feltétel.

  HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Kölcsön összege: minimum 1 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft.

  Kamat: 0 %/év

  A Hiteligénylőnek legalább a Projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt Saját Forrással kell rendelkeznie.
  [Tovább…]

  KKV energia hitel
  5 1 szavazat

 • Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram

  Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram

  Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram


  Program kódszáma: GINOP-8.1.1-16

  A HITELPROGRAM CÉLJA

  A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel:

  • az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá
  • a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása.

  A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacravitelét eredményezheti.

  A Hitelprogram keretösszege: 32 milliárd forint.

  KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

  A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis-, közép- és nagyvállalkozások.

  Támogatásra gazdasági társaság jogosult, amennyiben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. melléklet szerint kis-, középvállalkozásnak vagy az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti nagyvállalkozásnak minősül.

  A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

  Nem nyújtható támogatás annak a vállalkozásnak:

  • olyan projekthez, mely a GINOP-2.1.1-15, vagy GINOP-2.1.7-15, vagy GINOP-2.2.1-15, GINOP-8.1.4-2.1.2-16 pályázati Felhívás keretében pozitív elbírálásban részesült;
  • olyan projekthez, amely nem rendelkezik a támogatandó Projektre vonatkozó, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiállított támogató, úgynevezett Innovációs minősítési szempontú szakpolitikai véleménnyel.

  Nem támogathatóak a közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek. Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a támogatást igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.

  HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A hitel összege ügyletenként legalább 100 millió forint, legfeljebb 3.000 millió forint.

  • Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb kb. 1.240 millió forint árfolyamtól függően (max. 4 M EUR).
  • Kezdő vállalkozások anyavállalati kezességvállalás nélkül legfeljebb 150 M Ft hitelösszeget igényelhetnek.
  • 150 millió Ft feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás utolsó lezárt teljes évi árbevételének 4-szeresét.

  Kamat: 0 %/év

  A hiteligénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. (Regionális beruházási támogatás esetében legalább 25%-ot kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.) [Tovább…]

  Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram
  5 2 szavazat

 • Országos Mikrohitel Program

  Országos Mikrohitel Program

  Országos Mikrohitel Program


  A HITELPROGRAM CÉLJA

  A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok közreműködésével a kis- és középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében működteti a Mikrohitel Programot.

  A Mikrohitel Program általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

  A HITEL KONDÍCIÓI

  A hitelek célja lehet:

  • gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása,
  • a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve
  • a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása.

  A beruházási hitel esetén a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg tevékenységtől függően a folyósított hitel 50%-a lehet. Lehetőség van csak forgóeszközhitel felvételére is.

  A hitel összege: A mikrohitel felső összeghatára 10.000.000 Ft.

  A hitel futamideje: A hitel futamideje beruházási hitel esetén maximum 10 évig terjedhet. Forgóeszköz hitel esetén maximum 3 év.

  A hitel folyósítása: A hitel 100 %-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megvalósításának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el.

  Saját erő: A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%.

  Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg 100%-át kell fedeznie.

  Kamat:A kamat havonta fizetendő, amely mértéke évi fix 3,9%. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6,0% és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6,0%.

  [Tovább…]

  Országos Mikrohitel Program
  5 1 szavazat

 • Budapest Mikrohitel Program

  Budapest Mikrohitel Program

  Budapest Mikrohitel Program


  A HITELPROGRAM CÉLJA

  A Budapest Mikrohitel Program szerves része a 2015-2020 közötti időszakra elfogadott Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiának.

  A Budapest Mikrohitel Program nem csupán visszatérítendő támogatás (hitel), hanem vállalkozásfejlesztési eszköz, amely magába foglalja a teljes futamidő alatt térítésmentesen nyújtott tanácsadás, konzultáció és egyéb innovatív programokban való részvétel lehetőségét is.

  A hitelprogram

  • akár évi 3,9 %-os kamat mellett,
  • plusz költségek (pl. hitelbírálati díj, folyósítási jutalék) nélkül,
  • 3-10 év futamidőre,
  • forgóeszköz vásárlás és beruházás esetén maximum 10 mFt összegig, visszatöltődő hitelkeret esetén maximum 7,5 mFt összegig,
  • ingatlanbiztosíték mellett

  vehető igénybe.

  A Budapest Mikrohitel igényelhető:

  • gépek, berendezések, más beruházások finanszírozására,
  • ingatlan vásárlásra, építésre, átalakításra, felújításra,
  • forgóeszköz biztosítására a beruházáshoz kapcsolódóan vagy önállóan is,
  • valamint megkötött szerződésekből származó árbevétel előfinanszírozására.

  [Tovább…]

  Budapest Mikrohitel Program
  5 5 szavazat

 • 25 millió Ft helyett már akár 50 millió Ft összegben is igényelhet Széchenyi Forgóeszközhitelt

  Széchenyi kártya prgram

  Széchenyi kártya prgram


  A Programon belül azok a vállalkozások, amelyek a hosszabb (maximum 3 éves) futamidejű Széchenyi Forgóeszközhitel keretében finanszíroznák forgóeszközeik, vagyis a működésükhöz szükséges alapanyagok, árukészletek beszerzését, mostantól a korábbi maximum 25 millió forint helyett már 50 millió forint hitelösszegben is igényelhetik ezt a hiteltípust. A hitelhez nyújtott kamattámogatás mértéke az év elején 2%-ról 3%-ra emelkedett, melynek köszönhetően a hitel rekord-alacsony kamat – évi nettó 2,91% – mellett, akár tárgyi biztosíték nélkül is igényelhető. Köszönhetően a 3%-os kamattámogatásnak, egy átlagos paraméterekkel rendelkező, azaz 10 millió Ft hitelösszegű, 3 éves futamidejű Széchenyi Forgóeszközhitel esetén a vállalkozás 170 ezer Ft költséget takaríthat meg.

  A hitel összege 1 millió forinttól 50 millió forintig 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet, így rugalmasan alkalmazkodik a vállalkozások finanszírozási igényeihez.
  [Tovább…]

  25 millió Ft helyett már akár 50 millió Ft összegben is igényelhet Széchenyi Forgóeszközhitelt
  5 1 szavazat

 • KKV energia hitel

  KKV energia hitel

  KKV energia hitel


  Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

  Program kódszáma: GINOP-8.4.1/B-16

  A HITELPROGRAM CÉLJA

  A hitelprogram Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát vagy kapcsolt hő és villamos energiát állítanak elő.

  KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

  A hitelprogram keretében Kölcsönre jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősülő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég és Szövetkezet.

  Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett vagy nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.

  A Projekt megvalósítási helye a Végső Kedvezményezett Magyarországon, a Közép-Magyarország régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.

  A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, valamint a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik. Ez alól kivétel az, amikor a Projekt székhely, telephely vagy fióktelep vásárlását is tartalmazza, ez esetben a bejegyzés folyósítási feltétel.

  HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Kölcsön összege: minimum 1 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft.

  Kamat: 0 %/év

  A Hiteligénylőnek legalább a Projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt Saját Forrással kell rendelkeznie.
  [Tovább…]

  KKV energia hitel
  5 1 szavazat

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások verseny-képességének növelése célú Hitelprogram


  Mikro kis és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitelprogram


  Program kódszáma: GINOP-8.3.1-16

  A HITELPROGRAM CÉLJA

  A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása megnevezésű beruházási prioritás keretében megvalósuló Hitelprogram, melynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

  HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Hitel összege: Min. 1 M Ft – Max. 600 M Ft

  Kamat: 0 %/év

  A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke: a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol minimum 20 %.

  Projekt megvalósításának határideje: Kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

  HITEL FUTAMIDEJE

  • új ingatlan Beruházás, felújtás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
  • immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
  • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig
  • használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év

  A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

  Rendelkezésre tartási idő: Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet).

  Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap. [Tovább…]

  Mikro-, kis- és középvállalkozások verseny-képességének növelése célú Hitelprogram
  5 7 szavazat

 • Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

  Agrár Széchenyi kártya

  Agrár Széchenyi kártya


  A mezőgazdasági termelők – agrárvállalkozások, családi gazdálkodók, őstermelők – a gazdálkodásuk likviditásának enyhítésére szabadon felhasználható hitellehetőséget igényelhetnek az Agrár Széchenyi Kártya Program keretében.

  Az Agrár Széchenyi Kártyát minden olyan mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdő-, vad- és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző igényelheti, aki

  • egyéni vállalkozó
  • mezőgazdasági őstermelő
  • családi gazdálkodó (családi gazdaság vezetője)
  • erdőbirtokossági társulat
  • gazdasági társaság, egyéni cég, ill. szövetkezet

  igényelheti, amely

  • legalább egy éve (15 millió Ft feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) működik.

  A fiatal mezőgazdasági termelők esetében nem szükséges gazdálkodói múlt (maximum 10 millió Ft hitelösszegig).

  Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozás rendelkezzen az MVH-tól kapott ügyfél-azonosító számmal, ne legyen lejárt köztartozása, ill. hiteltartozása, valamint megfeleljen a KAVOSZ Zrt Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek. [Tovább…]

  Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
  5 2 szavazat

 • Széchenyi Kártya Folyószámlahitel


  Széchenyi kártya prgram


  Folyószámlahitel a már működő mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és kezességi díj-támogatásban részesített hitelkonstrukció, amely kedvező lehetőség vállalkozása átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására.

  A SZÉCHENYI KÁRTYA ELŐNYEI

  • állami támogatásban részesített konstrukció,
  • már 3 hét alatt akár 50 millió Ft* hitelhez juthat,
  • akár ingatlanfedezet nélkül is,
  • gyors és egyszerűsített a hitelbírálat,
  • az ország közel 300 pontján igényelhető,
  • használható átutalás révén, illetve a MasterCard üzleti bankkártyával készpénzfelvételre, illetve vásárlásra.

  KIK IGÉNYELHETIK?

  A Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott gazdasági társaságként vagy szövetkezet formájában legalább egy éve (25 millió Ft és a feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) működik. Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozásának ne legyen lejárt köztartozása, lejárt hiteltartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek. [Tovább…]

  Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
  5 9 szavazat

 • SZÉCHENYI TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITEL

  SZÉCHENYI TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITEL

  SZÉCHENYI TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITEL


  A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel jellemzően a projekt befejezését követően folyósított vissza nem térítendő állami támogatások előfinanszírozására szolgál. A Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitel a pályázatból történő beruházások sikeres, mielőbbi megvalósítását célozza.

  KIK IGÉNYELHETIK?

  A Széchenyi Kártya Programba tartozó hiteltermékeket minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott gazdasági társaságként vagy szövetkezet formájában legalább két éve működik. Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozásának ne legyen lejárt köztartozása, hiteltartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.

  A HITEL ÖSSZEGE

  Az igényelhető hitel összege minimum 500.000 Ft, majd 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet egészen 50 millió Ft-ig, de maximum az elnyert támogatás összege igényelhető. Az igénylőnek csupán a projekt által előírt saját erővel szükséges rendelkeznie. [Tovább…]

  SZÉCHENYI TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITEL
  5 9 szavazat

 • SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ HITEL

  Széchenyi önerő kiegészítő hitel

  Széchenyi önerő kiegészítő hitel


  A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel az Európai Uniós pályázati források sikeres felhasználását segíti azzal, hogy a megalapozott üzleti és fejlesztési tervekkel rendelkező KKV-k elegendő önrész hiányában is belevághatnak beruházási céljaik megvalósításába. A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel a KKV-k pályázati esélyeinek növelését és a pályázatból történő beruházások sikeres, mielőbbi megvalósítását célozza.

  KIK IGÉNYELHETIK?

  A Széchenyi Kártya Programba tartozó hiteltermékeket minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott gazdasági társaságként vagy szövetkezet formájában legalább két éve működik. Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozásának ne legyen lejárt köztartozása, hiteltartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.

  A HITEL ÖSSZEGE

  Az igényelhető hitel összege minimum 500.000 Ft, majd 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet egészen 50 millió Ft-ig. Az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának megfelelő saját erővel szükséges rendelkeznie. [Tovább…]

  SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ HITEL
  5 6 szavazat

 • FIX 1% KAMATÚ MIKROHITEL Hajdú-Bihar megyei vállalkozások számára

   


  FIX 1 SZAZALEK KAMATÚ MIKROHITEL


  HITELPROGRAM CÉLJA ÉS TARTALMA

  A megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok ® alkotta MAGYAR MIKROFINANSZÍROZÁSI hálózat ® tagjaként a Hajdú-Bihar megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (HBMVFA) rugalmas finanszírozási lehetőségeket kínál a legfeljebb 10 főt foglalkoztató vállalkozások számára, helyi mikrohitel programok keretében.

  Az 1%-os Kamatú Mikrohitel célja a banki hitelkonstrukcióknál jóval kedvezőbb lehetőséget biztosítani Hajdú-Bihar megye Debrecenen kívüli településein (kedvezményezett települések), a mikrovállalkozások finanszírozására.

  HATÁRIDŐ, KERETÖSSZEG

  A jelen konstrukcióban hiteligénylés beadására legkésőbb 2014. május 31-ig, kölcsönszerződés megkötésére legfeljebb 2014. június 30-ig van lehetőség.

  A kölcsönszerződések megkötésére rendelkezésre álló keretösszeg 100.000.000 Ft. [Tovább…]

  FIX 1% KAMATÚ MIKROHITEL Hajdú-Bihar megyei vállalkozások számára
  5 4 szavazat

 • MIKROHITEL PROGRAM – Meglévő, vagy induló vállalkozások részére kedvezményes forráslehetőség 3,9%-os állandó kamattal

   


  Mikrohitel Program


  A hitelprogram célja

  A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni.

  A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarább a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

  A program célcsoportja

  A vállalkozásnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

  • a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie;
  • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a 9 főt;
  • a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft;
  • a vállalkozásnak életképes üzleti tervvel kell rendelkezni;
  • a vállalkozás, devizabelföldinek minősül, Magyarországi székhellyel, vagy az Európai Gazdasági térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik;
  • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét;
  • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
  • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása;
  • a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.

  A Mikrohitel Program keretében induló vállalkozás is kaphat hitelt, a kérelmezőnek a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania, valamint megfelelő fedezettel kell rendelkeznie. [Tovább…]

  MIKROHITEL PROGRAM – Meglévő, vagy induló vállalkozások részére kedvezményes forráslehetőség 3,9%-os állandó kamattal
  4.9 8 szavazat

 • MFB Kisvállalkozói Hitel

   


  MFB Kisvállalkozói Hitel


  A hitelprogram célja

  Az MFB Kisvállalkozói Hitel célja, hogy a magyarországi székhelyű mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson.

  Amennyiben mikro- vagy kisvállalkozásként beruházásaihoz kedvező finanszírozási forrást keres, igényeljen kedvezményes kamatú, hosszú lejáratú MFB Kisvállalkozói Hitelt.

  A program célcsoportja

  A hitelprogramot igényelhetik olyan vállalkozások igényelhetik, ahol a foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, és amelyek éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

  A Kisvállalkozói Hitelprogram főbb jellemzői

  Hitelcél:

  A hitel felhasználható:

  • a vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan beruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás),
  • a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzéséhez,
  • a vállalkozás tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszköz működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához.

  [Tovább…]

  MFB Kisvállalkozói Hitel
  5 5 szavazat

 • MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram

   


  https://www.mfb.hu/tevekenyseg/agrar-vallalkozasok/mfb-elelmiszeripari-forgoeszkoz-hitelprogram


  Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram célja az élelmiszeripari ágazat versenyképességének javítása érdekében forrás biztosítása az élelmiszeripari vállalkozások forgóeszköz finanszírozásának elősegítése érdekében.

  Miért előnyös cégének az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram?

  • kedvezményes kamatozással igényelheti
  • nincs árfolyamkockázata, de a kamatozás a kiszámíthatóbb Európai Uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik
  • a futamidő akár 6 év is lehet

  Kiknek ajánljuk az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelt?

  A hitelprogramban azok a KKV kritériumoknak megfelelő, valamint KKV-nak nem minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező élelmiszeripari vállalkozások vehetnek részt, amelyek

  • egyéni vállalkozás,
  • gazdasági társaság,
  • szövetkezet,
  • európai részvénytársaság,

  formájában működnek, és fő tevékenységük – nem kizárva a 1102 Szőlőbor termelés melléktevékenységet sem – az alábbi TEÁOR’08 besorolás szerinti tevékenységek valamelyike:

  • 1011 Húsfeldolgozás, – tartósítás;
  • 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása;
  • 1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása;
  • 1020 Halfeldolgozás, – tartósítás;
  • 1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása;
  • 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, – tartósítás,
  • 1051 Tejtermék gyártása;
  • 1061 Malomipari termék gyártása;
  • 1071 Kenyér, friss pékáru gyártása;
  • 1072 Tartósított lisztes áru gyártása;
  • 1073 Tésztafélék gyártása;
  • 1084 Fűszer, ételízesítő gyártása keretében kizárólag fűszerpaprika gyártás;
  • 1102 Szőlőbor termelése. [Tovább…]
  MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram
  5 5 szavazat