• 2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

  A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

  • élőhelyvédelem;
  • földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
  • tájvédelem;
  • környezet- és természetvédelmi monitorozás;
  • ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
  • szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
  • környezetvédelmi tanácsadás;
  • környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
  • kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
  • ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;
  • természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

  [Tovább…]

  2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére
  5 2 szavazat

 • Pályázat hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformáló programok támogatására

  Pályázat hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformáló programok támogatására 2017

  Pályázat hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformáló programok támogatására 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva, a helyi lakosságra szabva.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázati keretösszeg: bruttó 200.000.000 Ft, azaz bruttó Kettőszázmillió forint.

  A támogatási minimum összege bruttó 500.000 Ft, maximum összege bruttó 3.000.000 Ft.

  A támogatás intenzitása: 100 %

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A pályázat keretében megvalósítható

  • a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével,
  • a hulladékok keletkezésének megelőzésével és
  • a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával illetve újrahasználatával

  kapcsolatos projekt (a továbbiakban: projekt).

  A projekt

  • a környezeti nevelésre,
  • a környezettudatosság erősítésére,
  • a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására

  kell, hogy irányuljon.

  A pályázatból megvalósítható projekt többek között

  • belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, belföldi székhelyű jogi személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő rendezvény (pl. workshop, kiállítás, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/vagy
  • belföldi vagy Magyarországgal közvetlenül szomszédos országba szervezett, a pályázat céljához illeszkedő tanulmányút (de kizárólagosan tanulmányút nem elfogadható!) és/vagy
  • kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok, de szórólap elkészítése nem felel meg a pályázat elvárásainak),

  amely a lakosság egy részét vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási, megyei vagy régiós szinten, társadalmi réteget vagy korosztályt) szólít meg.

  [Tovább…]

  Pályázat hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformáló programok támogatására
  5 1 szavazat

 • Megjelent az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázatok 2017. évi kiírása


  A Földművelésügyi Minisztérium meghirdette az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó 2017. évi pályázatokat.

  Támogatási igényt civil szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) és települési önkormányzatok nyújthatnak be az állatvédelem terültén végzett hasznos tevékenységük megvalósítását elősegítő pályázatra.

  A két pályázat keretösszege 15-15 millió forint. Egy jelentkező legalább 1 millió, legfeljebb 5 millió forint összegre pályázhat.

  A pályázatokat 2017. július 31-ig, kizárólag postai úton lehet beadni.
  [Tovább…]

  Megjelent az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázatok 2017. évi kiírása
  5 1 szavazat

 • Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2017. évi pályázata

  Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2017 évi pályázata

  Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2017 évi pályázata


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról (a továbbiakban: Környezetvédelmi Alap) szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § a) pontjára és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (4) bekezdésére, Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) nyílt pályázatot hirdet kizárólag az alábbi témakörökben.

  Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése körében:

  • a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása;
  • az avar és kerti zöld hulladék komposztálásának elősegítését célzó programok támogatása;
  • a budapesti helyi védett természeti területeken a civil és önkéntes aktivitás növelésével járó programok szervezése és lebonyolítása, tanösvények létrehozása, fenntartása.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  A pályázaton részt vehet minden a Rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet.

  Amennyiben államháztartáson kívüli szervezet (kivéve társasház) pályázik, nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban, aki, vagy amely szervezet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében foglalt korlátozás alá esik.
  [Tovább…]

  Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2017. évi pályázata
  5 1 szavazat

 • 2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

  A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

  • élőhelyvédelem;
  • földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
  • tájvédelem;
  • környezet- és természetvédelmi monitorozás;
  • ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
  • szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
  • környezetvédelmi tanácsadás;
  • környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
  • kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
  • ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;
  • természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

  [Tovább…]

  2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére
  5 1 szavazat

 • 2016. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2016 évi Zöld Forrás pályázat

  2016 évi Zöld Forrás pályázat


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A támogatás az alábbi célokra, illetve azok megvalósításának költségeire igényelhető

  A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (a továbbiakban: NKP) alábbiakban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  • Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  • Védett természeti értékek és erőforrások védelme;
  • Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása.

  A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

  • élőhelyvédelem;
  • környezet- és természetvédelmi monitorozás;
  • ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek elkészítése, kiadása;
  • szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
  • környezetvédelmi tanácsadás;
  • környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
  • kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz, stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
  • ágazati szakmai rendezvények szervezése;
  • természet- és környezetvédelmi ismeretterjesztés, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

  [Tovább…]

  2016. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére
  5 1 szavazat

 • Zöld ipari innováció – Norvég Alap pályázat

  Zöld ipari innováció

  Zöld ipari innováció


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Zöld ipari innováció program célja a zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk elterjesztése.

  Jelen nyílt, egyfordulós pályázati felhívás keretében az alábbi alprogramterületek támogathatóak:

  1. alprogram: Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése

  • hulladékgazdálkodás és kármentesítés
  • vízminőség védelme
  • levegőszennyezés csökkentése

  2. alprogram: Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata

  • nano-, foto-, biotechnológia, anyagtudomány, egyéb

  Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy egy pályázatban csak egy alprogramra pályázhatnak, egy Pályázó több pályázatot is benyújthat.

  A zöld ipari innováció pályázatra olyan projektjavaslatokat várunk, melyekben a kísérleti fejlesztés, illetve az innováció eredményeinek felhasználása révén csökken a termelés során keletkező szennyezőanyagok kibocsátása, hatékonyabbá válik a hulladékok kezelése és feldolgozása, környezetbarát (pl. anyag-, víz- és energiatakarékos), illetve a szennyezés csökkentését célzó termékek jönnek létre. [Tovább…]

  Zöld ipari innováció – Norvég Alap pályázat
  5 4 szavazat

 • Pályázat hulladékgazdálkodással és szelektív hulladék- gyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra

  pályázat hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra

  pályázat hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság által meghirdetett pályázat célja a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva, a helyi lakosságra szabva.

  A Projekt megvalósításának időtartama: a támogatási szerződéskötés aláírásának napjától – 2016. március 31-ig.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére pályázatot nyújthatnak be:

  • magyarországi önkormányzatok (települési és megyei),
  • a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok),
  • a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok,
  • nyilvántartásba vett, OM azonosítóval, működési engedéllyel és állami elismeréssel rendelkező állami és magán köznevelési intézmények (óvodák, általános és középfokú iskolák, szakképző intézmények, kollégiumok) és államilag elismert magyar felsőoktatási intézmények (magán, egyházi, állami intézmények),
  • egyházak,
  • vagy ezek társulásai.

  [Tovább…]

  Pályázat hulladékgazdálkodással és szelektív hulladék- gyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra
  5 13 szavazat

 • 2015. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

   


  2015 évi Zöld forrás pályázat


  A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Vidékfejlesztési Minisztérium a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljai megvalósításának érdekében a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött és a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) számára kíván támogatást nyújtani 2015. évi környezetvédelmi programjaik megvalósításához.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  A Zöld Forrás pályázati programból támogatást a Magyarországon bejegyzett, alapszabály/alapító okirat szerinti tevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület kaphat, amely

  • 2014. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került,
  • 2013-ban és 2014-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott,
  • 2013. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozta,
  • saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására,
  • a pályázat benyújtásakor a Civil tv. szerint közhasznúsági fokozattal rendelkezik (a határozat 2014. május 31. utáni); vagy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmét bizonyítottan benyújtotta 2014. május 31-ig beérkezően, és legkésőbb a pályázat beszámolási határidejéig megküldi a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló határozatot.

  Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, közalapítvány, gazdasági társaság, köztestület nem pályázhat, illetve azok a szervezetek sem, melyek 2014. május 31-ig nem nyújtották be a Civil tv. szerinti közhasznúsági nyilvántartás iránti kérelmüket az illetékes törvényszékhez. [Tovább…]

  2015. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére
  Értékelés

 • Pályázat környezetvédelmi és energiahatékonysági nagyprojektek előkészítésének támogatására

   


  Pályázat környezetvédelmi és energiahatékonysági nagyprojektek előkészítésének támogatására


  Pályázati azonosító: KEOP – 7.11.0/14

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A 7.11.0/14 konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) „7. Projekt előkészítés” prioritási tengelyhez kapcsolódik. Célja olyan beruházási projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, amelyek fizikai megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) terhére.

  Jelen felhívás elsősorban a KEHOP-ban nevesített, 50 millió euró feletti vagy az 50 millió eurót (15,395 Mrd Ft) megközelítő költségvetésű nagyprojektek előkészítését célozza, mivel ezen beruházási projektek előkészítése és végrehajtása idő- és költségigényesebb.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) nevesített nagyprojektet megvalósító szervezetek és a KEHOP 1. prioritásának megvalósításáért felelős állami szervek.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A KEOP-7.11.0. konstrukció keretében összesen 1 milliárd forint áll rendelkezésre.

  A jelen felhívás keretében elnyerhető támogatás összege projektenként maximum 300 millió Ft lehet.

  A beruházási projekt előkészítésére felhasználásra kerülő teljes összeg – beleértve a KEOP és KEHOP forrásokat, továbbá bármely más Uniós forrást is – nem haladhatja meg a beruházási projekt teljes költségének 6 %-át.

  A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan) 100%. [Tovább…]

  Pályázat környezetvédelmi és energiahatékonysági nagyprojektek előkészítésének támogatására
  Értékelés

 • Pályázat önkormányzatok és intézményeik részére megújuló energiaforrás hasznosításával kombinált épületenergetikai fejlesztések támogatására a konvergencia régiókban

   


  Pályázat épületenergetikai fejlesztésre


  Széchenyi 2020 – KEOP-2014-4.10.0/F

  PÁLYÁZAT CÉLJA

  Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.

  A pályázat hozzájárul az önkormányzatok és intézményeik által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság – hatékonyság és megújuló energiafelhasználás – fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  A pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (a 22/2014. (III.13.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról alapján):

  Költségvetési szervek

  • Helyi önkormányzat
  • Helyi önkormányzati költségvetési szerv

  Közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható! [Tovább…]

  Pályázat önkormányzatok és intézményeik részére megújuló energiaforrás hasznosításával kombinált épületenergetikai fejlesztések támogatására a konvergencia régiókban
  Értékelés

 • Pályázat hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztésére – Iparfejlesztési pályázat

   


  Pályázat hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztésére


  A TÁMOGATÁS CÉLJA

  A pályázati kiírás alapvető célja a hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése. Az OHÜ a 2012-es induló finanszírozási évben részletes piacelemzést hajtott végre az egyes általa finanszírozott hulladékáramok tekintetében. Az elemzés alapján az OHÜ négy fő iparfejlesztési irányt határozott meg:

  1. Hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése
  2. Gumiipari hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések
  3. Elektromos és elektronikai hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések
  4. Csomagolási hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

  A főbb célokhoz kapcsolódóan az alábbi célrendszer került kialakításra:

  1. főcél: Hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése

  • 1.1. cél: Elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése
  • 1.2. cél: Vegyes hulladékgyűjtési rendszerek utóválogatási alrendszerének fejlesztése
  • 1.3. cél: Hulladéklogisztikai rendszerek optimalizálása

  2. főcél: Gumiipari hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

  • 2.1. cél: Gumiabroncs őrléssel történő hasznosítási eljárásainak fejlesztése
  • 2.2. cél: Gumival kombinált építőipari termékek kidolgozása és üzemesítése
  • 2.3. cél: Gumiabroncs anyagában történő hasznosítása levegőtől elzárt hevítéssel történő feldolgozásával
  • 2.4. cél: Műszaki gumi anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
  • 2.5. cél: Gumiabroncs újrahasználat előmozdítása

  3. főcél: Elektromos és elektronikai hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

  • 3.1. cél: Komplex E+E hasznosító üzem megvalósítása
  • 3.2. cél: Ólom, higany és más nehézfém vegyületek visszanyerése elektromos és elektronikai berendezésekből
  • 3.3. cél: Nem képcsöves (LED, LCD, plazma, stb.) képalkotási technológiát tartalmazó elektromos és elektronikai berendezések képalkotó rendszerének anyagában hasznosítása
  • 3.4. cél: Egyéb E+E berendezések és eszközök anyagában hasznosítása

  4. főcél: Csomagolási hulladék anyagában hasznosítási fejlesztések

  • 4.1. cél: Fa és papírcsomagolás anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
  • 4.2. cél: Fém csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
  • 4.3. cél: Műanyag csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
  • 4.4. cél: Üveg csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
  • 4.5. cél: Papír csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése
  • 4.6. cél: Vegyes hulladékok anyagában történő hasznosítását megvalósító műszaki megoldás kidolgozása és üzemesítése

  [Tovább…]

  Pályázat hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztésére – Iparfejlesztési pályázat
  Értékelés

 • 2014. évi ZÖLD FORRÁS pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

   


  2014. évi ZÖLD FORRÁS pályázat  környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére


  A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Vidékfejlesztési Minisztérium a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljai megvalósításának érdekében a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött és a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) számára kíván támogatást nyújtani 2014 évi környezetvédelmi programjaik megvalósításához.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  A Zöld Forrás pályázati programból (a továbbiakban: Zöld Forrás) támogatást a Magyarországon bejegyzett, főtevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, közhasznú fokozattal rendelkező, a 2011. évi CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület (egyéb alapítvány, egyéb egyesület) kaphat, amely 2013. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került, 2012-ben és 2013-ban környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott, a 2012. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására.

  Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, közalapítvány, nonprofit társaság, gazdasági társaság, köztestület, illetve közhasznú fokozattal nem rendelkező civil szervezet nem pályázhat.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP) alábbi célkitűzéseihez illeszkednek, azok teljesítését segítik:

  • Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
  • Védett természeti értékek és erőforrások védelme
  • Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása

  [Tovább…]

  2014. évi ZÖLD FORRÁS pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére
  Értékelés