• Pályázat köznevelési intézmények, iskolák sporteszköz vásárlásának támogatására

  Pályázat köznevelési intézmények, iskolák sporteszköz vásárlásának támogatására 2017

  Pályázat köznevelési intézmények, iskolák sporteszköz vásárlásának támogatására 2017


  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Szakállam Titkársága, és az MTTOE együttműködésének keretében 2017. évben támogatási szerződés jött létre melyben, lehetőség nyílik köznevelési intézmények, Iskolák, DSE sporteszköz vásárlás pénzügyi finanszírozására.

  A támogatás felső határa egy pályázó esetén, maximum bruttó összeg: 199.000.-Ft lehet.

  A pályázat beérkezési határideje 2017 október 08.

  Cím: Testnevelési Egyetem (TF) Dr. Szalay Piroska egyetemi docens; 1123 Bp. Alkotás utca 44

  Pályázni az alábbi űrlap kitöltésével lehet: PÁLYÁZATI ŰRLAP
  [Tovább…]

  Pályázat köznevelési intézmények, iskolák sporteszköz vásárlásának támogatására
  5 3 szavazat

 • Pályázat a 2018. évi Közösségi Adományozási Programban (KAP) való részvételre

  Pályázat a 2018 évi Közösségi Adományozási Programban KAP való részvételre

  Pályázat a 2018 évi Közösségi Adományozási Programban KAP való részvételre


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A MagNet Magyar Közösségi Bank aktív szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalás területén.

  A Bank 2017. évi adózott eredményének 10%-áról a Bank részvényesei lemondanak, és felajánlják a Bank ügyfeleinek, hogy azok szavazatai alapján az általuk fontosnak tartott, közhasznú célok támogatáshoz jussanak.
  A Közösségi Adományozási Program keretében több mint 30.000 ügyfélnek nyílik lehetősége arra, hogy a rá eső eredményrész 10%-áról rendelkezzen.

  Ennek köszönhetően az egészségmegőrzés-sport, esélyegyenlőség, gyógyítás, környezetvédelem, kultúra, oktatás-nevelés területén eredményesen tevékenykedő civil szervezetek jutnak támogatáshoz 2018 tavaszán.

  A pályázatra azon értékorientált közhasznú civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok jelentkezését várják, akik egyetértenek a MagNet Magyar Közösségi Bank gondolatával, szívesen támogatják a MagNet Bank ez irányú törekvéseit és aktív tagjává kívánnak válni a Közösségi Bank Civil Kapcsolatok Programjának.
  [Tovább…]

  Pályázat a 2018. évi Közösségi Adományozási Programban (KAP) való részvételre
  5 8 szavazat

 • Pályázat önkormányzatok és sportszervezetek részére focipályák építésének támogatására


  Pályázat önkormányzatok és sportszervezetek részére focipályák építésének támogatására 2017


  A Magyar Labdarúgó Szövetség 2017. szeptember 6-án pályázatot írt ki az amatőr labdarúgó csapatok pályáinak fejlesztésére.

  A leadási határidő rendkívül rövid, a pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 18!

  A pályázatot a megyei igazgatósághoz kell benyújtani ELEKTRONIKUSAN (szabályosan kitöltött, lepecsételt és aláírt adatlapok, nyilatkozatok e-mailen történő beküldése a kvaka.arpad@mlsz.hu email címre.)

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  • Önkormányzat
  • Sportegyesület

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  • új nagypálya világítás (200 lux; 350 lux)
  • meglévő pályavilágítás korszerűsítése (min. 120 luxra)
  • cserepad (6-18 fő között, bruttó 76.200Ft/szék)
  • eredményjelző (2 típus pályázható: 1. bruttó 317.500Ft/db; 2. bruttó 635.000Ft/db;)
  • labdafogó háló (5 méter magas, és maximum 400 méter hosszú, oszlopokkal: bruttó 25.400Ft/méter)
  • kerítésépítés (labdarúgópálya, vagy sporttelep körbekerítésére, oszlopokkal: bruttó 13.970Ft/méter)
  • mobil lelátó (150-300 fő között: bruttó 19.050Ft/méter)
   (részletek alább, és a mellékletben)

  [Tovább…]

  Pályázat önkormányzatok és sportszervezetek részére focipályák építésének támogatására
  Értékelés

 • Hárommilliárd forintos pályázati felhívás a szabadidősport támogatására


  Hárommilliárd forintos pályázati felhívást tett közzé a szabadidősport támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

  A felhívás átfogó célja, hogy egységes szakmai elvek mentén olyan egészségfejlesztő testmozgás (HEPA) és szabadidőpsort programok valósuljanak meg Magyarországon, melyek a kevésbé fejlett régiókban mind térségi és mind helyi szinten hozzájárulnak a kínálat bővüléséhez, a polgárok életminőségének javulásához, a szakmai együttműködések fokozásához, az alulról szerveződő sport és rekreációs kezdeményezések megvalósításához.

  A fenti célok teljesülésének biztosítása érdekében kiemelt cél, hogy a kevésbé fejlett régiókban:

  • az ott élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája fejlődjön, így különösen birtokába kerüljön a rendszeres testmozgás egészségjavító, és -megtartó hatásaival összefüggő ismereteknek, készségeknek-képességeknek, attitűdöknek,
  • az ott élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan mozgásformát, szabadidős vagy rekreációs sporttevékenységet, melyet élethosszig gyakorolhat
  • a HEPA által érintett ágazati szakemberek, szakmai és civil szervezetek, szolgáltatók és a lakosság között mindennapos, rendszeres kapcsolat alakuljon ki, amely biztosítja az egészségvédő testmozgás népszerűsítését.
   [Tovább…]
  Hárommilliárd forintos pályázati felhívás a szabadidősport támogatására
  5 1 szavazat

 • Pályázat 2017. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére

  Pályázat 2017 évi Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére

  Pályázat 2017 évi Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter az Idősbarát Onkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben elhatározottak, és a kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet az önkormányzatok számára a 2017. évi „Idősbarát Onkormányzat Díj” elnyerésére.

  2012-ben Magyarország a „Tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve” kapcsán kiemelt szerepet szentelt az idősek társadalmi részvétele elősegítésének. Az akkor megfogalmazott célok elérése hosszabb időt vesz igénybe, ezért fontos, hogy a célkitűzések megvalósítására a jövőben is kiemelt figyelmet fordítsunk.

  Az alapítók azt a célt tűzték ki, hogy a Díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét, és a mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit.

  Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közhatalom gyakorlóinak figyelme minél jobban irányuljon a kultúra, a közművelődés felé, tegye lehetővé, hogy a településen élő idősek mind nagyobb létszámban és rendszerességgel vehessenek részt — akár ingyenesen, vagy kedvezménnyel — különböző kulturális programokon. Tegye lehetővé, támogassa önképző körök (p1. kórusok, tánc-, kézműves-, hagyományőrző csoportok, szabadegyetemek) működését. [Tovább…]

  Pályázat 2017. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére
  Értékelés

 • Ön választ, mi segítünk – Pályázat helyi közösségi projektek támogatására

  Ön választ, mi segítünk - Pályázat helyi közösségi projektek támogatására

  Ön választ, mi segítünk - Pályázat helyi közösségi projektek támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével (a továbbiakban közreműködők) második alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című pályázatát. A program a vásárlók bevonásával zajlik, célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek támogatása.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  Pályázni az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan lehet (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

  • 1. A lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése és védelme a helyi közösség részvételével; a közösségi élet fejlesztése Például:
   • közterületek, parkok, játszóterek, óvodák, iskolák stb. felújítása, fejlesztése;
   • turistautak és tanösvények létrehozása és felújítása;
   • növénytelepítés;
   • közösségi kertek kialakítása;
   • az élelmiszerhulladék megszüntetésére, csökkentésére irányuló kezdeményezések.
  • 2. Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számára Például:
   • táboroztatás, oktatási célú, tanórán kívüli foglalkozások;
   • továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó tréningek;
   • személyi készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a projekttel elért célcsoport jobb eséllyel induljon a munkaerőpiacon (önéletrajzírás, kommunikációs készség stb.);
   • kompetenciák fejlesztését célzó tevékenységek (pénzügyi ismeretek, a közösségi média használata, vezetőképzések stb.).
  • 3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek Például:
   • az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények;
   • az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések (szakemberek előadásai, szemináriumok, műhelymunkák, egészséggel és egészséges életmóddal kapcsolatos egyéb rendezvények stb.);
   • a szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló lehetőségek (sporttevékenységek, gyerekklubok stb.).

  A pályázati projekt futamideje: 2017. május 1. és 2018. február 28.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A rendelkezésre álló keret: 25.200.000 Forint

  Az egy pályázó által elnyerhető adomány összege: 400.000 Forint

  A nyertes pályázatok száma: 63 darab

  A magyarországi Tesco áruházak összesen 63 darab körzetbe lettek besorolva. Az adott körzetben a vásárlók egy vásárlás alkalmával összesen egy szervezetet támogathatnak szavazatukkal. A körzetek listáját a www.tesco.hu/kozosseg oldalon közzétettük.
  [Tovább…]

  Ön választ, mi segítünk – Pályázat helyi közösségi projektek támogatására
  4.5 6 szavazat

 • HISZEK Benned Sport Program – Pályázat tehetség-kiválasztást végző, alapvetően utánpótlás-nevelő egyesületek sportszakmai alapfeladatainak elvégzéséhez, szakmai programok megvalósításához

  HISZEK Benned Sport Program

  HISZEK Benned Sport Program


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága programot hirdet a hazai sportrendszer részeként működő, a helyi kis- és közepes sportegyesületek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának finanszírozása érdekében. Cél, hogy az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis és közepes sportegyesületek tehetség-kiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatai támogatását azzal a céllal kívánja biztosítani a Támogató, hogy a versenysport területén helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportegyesületek hatékonyabb munkát végezhessenek.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A rendelkezésre álló keretösszeg 150.000.000,- forint.

  Az igényelhető támogatás mértéke maximum 8 000 000 Ft forint.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Kedvezményezettek lehetnek a sportról szóló 2004. évi I törvény rendelkezései szerint működő belföldi székhellyel rendelkező sportszervezetek. [Tovább…]

  HISZEK Benned Sport Program – Pályázat tehetség-kiválasztást végző, alapvetően utánpótlás-nevelő egyesületek sportszakmai alapfeladatainak elvégzéséhez, szakmai programok megvalósításához
  5 7 szavazat

 • Pályázat 2016. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére

  Pályázat 2016 évi Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére

  Pályázat 2016 évi Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter az Idősbarát Onkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben elhatározottak, és a kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet az önkormányzatok számára a 2016. évi „Idősbarát Onkormányzat Díj” elnyerésére.

  2012-ben Magyarország a „Tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve” kapcsán kiemelt szerepet szentelt az idősek társadalmi részvétele elősegítésének. Az akkor megfogalmazott célok elérése hosszabb időt vesz igénybe, ezért fontos, hogy a célkitűzések megvalósítására a jövőben is kiemelt figyelmet fordítsunk.

  Az alapítók azt a célt tűzték ki, hogy a Díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét, és a mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit.

  Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közhatalom gyakorlóinak figyelme minél jobban irányuljon a kultúra, a közművelődés felé, tegye lehetővé, hogy a településen élő idősek mind nagyobb létszámban és rendszerességgel vehessenek részt — akár ingyenesen, vagy kedvezménnyel — különböző kulturális programokon. Tegye lehetővé, támogassa önképző körök (p1. kórusok, tánc-, kézműves-, hagyományőrző csoportok, szabadegyetemek) működését. [Tovább…]

  Pályázat 2016. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére
  4 1 szavazat

 • Pályázat budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására 2016

  Pályázat budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására 2016

  Pályázat budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására 2016


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Támogatásban részesíteni a Budapest területén működő és budapesti székhellyel rendelkező azon sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázati keretösszeg: 20 000 000 Ft
  A pályázaton elnyerhető összeg: 150 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő összeg

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Támogatásra az a sportegyesület pályázhat (DSE, ISK nem) amely:

  • bejegyzett civil szervezetként működik,
  • saját bankszámlával rendelkezik,
  • rendelkezik a Budapesti Szabadidősport Szövetség támogató javaslatával, (e nélkül a pályázat érvénytelen!)
  • a Fővárosi Civil Adatbázisban a 2016. évre érvényes regisztrációval (regisztrációs számmal) rendelkezik, (e nélkül a pályázat érvénytelen!)

  [Tovább…]

  Pályázat budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására 2016
  5 3 szavazat

 • Pályázat önkormányzatok és sportszervezetek részére focipályák építésének támogatására

  MLSZ Pályaépítési Program

  MLSZ Pályaépítési Program


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretén belül az önkormányzatoknak és sportszervezeteknek lehetőségük nyílik 12×24 méteres műfüves grundpálya és 20×40 méteres műfüves kispálya építésére pályázni oly módon, hogy a beruházások költségeiből az MLSZ vállalja a 70 %-ot TAO forrásból, a pályázóknak pedig a maradék 30 %-ot kell előteremtenie.

  Egyéb pályatípusokra is lehet pályázni (40×60 méteres műfüves félpálya, 111×72 méteres műfüves nagypálya, 111×72 méteres élőfüves nagypálya), azonban ebben az esetben a pályázónak kell közvetítenie azt a céget, amely a szükséges TAO forrást az MLSZ rendelkezésére tudja bocsátani, és az önkormányzatnak vagy sportszervezetnek vállalnia kell a 30% önrész megfizetését is. Az MLSZ ebben az esetben vállalja a teljes beruházás lebonyolítását, valamint a TAO forrással történő elszámolást. [Tovább…]

  Pályázat önkormányzatok és sportszervezetek részére focipályák építésének támogatására
  4.6 5 szavazat

 • Pályázat testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések támogatására

  Pályázat testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések támogatására

  Pályázat testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések támogatására


  Pályázat kódszáma: EFOP-4.1.4-15

  A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A felhívás célja a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, mely hozzájárul az intézményben folyó nevelési munka hatékonyságának javításához és a nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

  Jelen felhívás keretében egyházi, nemzetiségi önkormányzati, alapítványi, illetve egyéb magán fenntartók nyújthatnak be támogatási kérelmet az általuk fenntartott, fenntartható tanulói létszámmal rendelkező, de a mindennapos testnevelés megszervezéséhez megfelelő infrastruktúrával (tornateremmel vagy tornaszobával) nem rendelkező általános iskolai feladatellátási helyekre tornaterem kialakítása érdekében.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 3-8 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legalább 50 millió forint, és

  • átalakítás esetén legfeljebb 80 millió Ft,
  • „A” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 180 millió Ft,
  • „B” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 270 millió Ft.
  • „C” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 350 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. [Tovább…]

  Pályázat testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések támogatására
  Értékelés

 • Pályázat a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására

  Pályázat a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására

  Pályázat a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására


  Pályázat kódszáma: EFOP-1.2.1-15

  A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és – egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

  A projekt részcéljai:

  • A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
  • A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.
  • A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
  • A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.
  • A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
  • A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.
  • Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.
  • A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2015. évi Fejlesztési Keretében 6,2 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 155 – 310 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 40 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. [Tovább…]

  Pályázat a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására
  3 2 szavazat

 • Erasmus+ Fiatalok Lendületben Program 2016

  Erasmus Fiatalok Lendületben Program 2016

  Erasmus Fiatalok Lendületben Program 2016


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram célja, hogy előmozdítsa a készségek és a foglalkoztathatóság fejlesztését, továbbá hogy elősegítse az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka korszerűsítését.

  Az Erasmus+ több mint 4 millió európai polgár számára nyújt lehetőséget arra, hogy külföldön folytasson tanulmányokat, részesüljön képzésben, szerezzen munkatapasztalatot, illetve végezzen önkéntes munkát.

  A program támogatást biztosít továbbá ahhoz, hogy az oktatási, képzési és ifjúsági intézmények és szervezetek között transznacionális partnerségek jöjjenek létre. Célja, hogy az együttműködés elmélyítése és az iskolából a munka világába való átmenet megkönnyítése révén elősegítse az európai munkaerőpiacon napjainkban tapasztalt készséghiány felszámolását.

  Az Erasmus+ azokat a tagállami törekvéseket is segíti, amelyek az oktatási, a képzési és az ifjúságpolitikai rendszerek korszerűsítésére irányulnak. A sport területén a több tagországban jelentkező problémák – a bundázás, a doppingolás, az erőszak és a rasszizmus – felszámolását célzó kezdeményezések, valamint a közösségi szintű, szervezett sporttevékenységek térnyerését szolgáló projektek részesülnek támogatásban. [Tovább…]

  Erasmus+ Fiatalok Lendületben Program 2016
  Értékelés

 • Pályázat aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére

  Pályázat aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

  Pályázat aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése


  Pályázat kódszáma: GINOP 7.1.2 -15

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Felhívás célja, hogy a természetjárás tág értelmezésével, a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre. A Felhívás öt járásmód fejlesztését öleli fel (gyalogos, kerékpáros (pl. EuroVelo), lovas, vitorlás, kenus), hozzájárulva Magyarországon az országos hálózatok kiépítésével az aktív és ökoturizmus kínálatának bővítéséhez. A megvalósuló fejlesztések minden korosztály számára megteremtik Magyarország megismerésének, biztonságos bejárhatóságának lehetőségét.

  A tematikus utak, hálózatok fejlesztésének alappillére, hogy a teljes nyomvonal fejlesztése egységesen, rendszerszerűen valósuljon meg, és ezáltal járuljon hozzá a turisztikai szezon meghosszabbításához, a vendégszám növekedéséhez.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-30 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként, egy támogatási kérelem keretében: minimum 200 000 000 Ft, maximum 2 000 000 000 Ft.

  Egy szervezet esetében sem haladhatja meg a maximálisan elnyerhető összeg a 2 000 000 000 Ft, akkor sem, ha több támogatási igény kerül benyújtásra. Egy megállópont/helyszín esetében sem haladhatja meg az elszámolható összköltség az 1 500 000 000 Ft-ot.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 100%-a. [Tovább…]

  Pályázat aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére
  Értékelés

 • Pályázat önkormányzatok és sportszervezetek részére focipályák építésének támogatására

  Pályázat önkormányzatok és sportszervezetek részére focipályák építésének támogatására

  Pályázat önkormányzatok és sportszervezetek részére focipályák építésének támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretén belül az önkormányzatoknak és sportszervezeteknek lehetőségük nyílik 12×24 méteres műfüves grundpálya és 20×40 méteres műfüves kispálya építésére pályázni oly módon, hogy a beruházások költségeiből az MLSZ vállalja a 70 %-ot TAO forrásból, a pályázóknak pedig a maradék 30 %-ot kell előteremtenie.

  Egyéb pályatípusokra is lehet pályázni (40×60 méteres műfüves félpálya, 111×72 méteres műfüves nagypálya, 111×72 méteres élőfüves nagypálya), azonban ebben az esetben a pályázónak kell közvetítenie azt a céget, amely a szükséges TAO forrást az MLSZ rendelkezésére tudja bocsátani, és az önkormányzatnak vagy sportszervezetnek vállalnia kell a 30% önrész megfizetését is. Az MLSZ ebben az esetben vállalja a teljes beruházás lebonyolítását, valamint a TAO forrással történő elszámolást. [Tovább…]

  Pályázat önkormányzatok és sportszervezetek részére focipályák építésének támogatására
  5 61 szavazat

 • Pályázat hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó Közép-Magyarországi és Dél-Dunántúli intézmények részére

  Pályázat gyermekekkel foglalkozó Közép-Magyarországi és Dél-Dunántúli intézmények részére

  Pályázat gyermekekkel foglalkozó Közép-Magyarországi és Dél-Dunántúli intézmények részére


  Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa (AmCham Alapítvány) nyílt pályázatot hirdet gyermekekkel foglalkozó Közép- és Dél-Dunántúli intézmények részére az alábbi címmel:

  „TARTALMAS SZABADIDŐ – SZÁRNYALÓ GYERMEKEK”

  Az Alapítvány 2015-ben is támogatja a gyermekekkel foglalkozó intézményeket, és segíti Őket abban, hogy megvalósíthassák a terveiket.

  Célunk, hogy példaértékű projekteket/ szervezeteket – támogassunk, akik a nehéz körülmények ellenére is képesek hosszú távon gondolkodni, összefogni, motiválni egy kisebb-nagyobb közösséget, és a munkájukkal, az ötleteikkel, a kitartásukkal hozzájárulni egy program/fejlesztés sikeréhez, az elindulásához.

  Pályázók köre:

  • Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, alapítványok, egyesületek

  Régió szerint:

  • Közép-Magyarország (Budapest és Pest megye)
  • Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy és Tolna megye)

  [Tovább…]

  Pályázat hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó Közép-Magyarországi és Dél-Dunántúli intézmények részére
  5 1 szavazat

 • Pályázat fogyatékos személyek szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatására

   


  Pályázat fogyatékos személyek szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázati konstrukció célja állami támogatásokkal biztosítani a fogyatékos személyek szervezetei számára életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást nyújtani a fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek munkájához.

  „A fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja;” (A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény)

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A programban az alábbiakban kiemelt célok megvalósulását kívánjuk támogatni:

  • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása
  • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása
  • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása

  [Tovább…]

  Pályázat fogyatékos személyek szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatására
  Értékelés

 • Pályázat egészségügyi szűrőbusz és ingyenes lakossági egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítására hazai rendezvényen

  pályázat egészségügyi szűrőbusz és ingyenes lakossági egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítására hazai rendezvényen

   


  pályázat egészségügyi szűrőbusz és ingyenes lakossági egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítására hazai rendezvényen


  A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzései között szerepel a betegségmegelőzés, egészséges életmódra nevelő programok támogatása. Ezen céljának a megvalósítására rendelkezésére áll egy egészségügyi szűrőbusz, amely alkalmas arra, hogy segítségével a lakosság részére egészségügyi szűrési vizsgálatokat biztosítson, a szerződött egészségügyi szolgáltató partnerének a közreműködésével.

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatja az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok megvalósulását, mivel fontosnak tartja felhívni a lakosság figyelmét a megelőzésre, így a preventív szűrések jelentőségére. Ennek érdekében döntött akként, hogy a szűrőbusszal történő megjelenésére, kitelepülésére és ingyenes szűrések igénybevételére lehetőséget biztosít olyan települési rendezvényeken, melyek témája és fő üzenete az egészség megőrzése, valamint az egészséges életmód, rendszeres testmozgás. [Tovább…]

  Pályázat egészségügyi szűrőbusz és ingyenes lakossági egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítására hazai rendezvényen
  Értékelés

 • “Családbarát Ország 2015” – Pályázat családbarát közgondolkodás népszerűsítésére

  Családbarát Ország 2015

   


  Családbarát Ország 2015


  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet „Családbarát Ország 2015” címmel, amely három komponensből áll.

  • „A” komponens – Családbarát Ország a Gyermekekért, a Családokért
  • „B” komponens – Családbarát Ország a Nőkért
  • „C” komponens – Családbarát Ország az Idősekért, a Nemzedékek Együttműködéséért

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázat által olyan rendezvényeket, képzéseket, kommunikációs programokat, kiadványokat, kiállításokat, kreatív akciókat, modell értékű projekteket kíván támogatni, amelyek a család és házasság értékeit, a gyermekvállalást, a nők társadalmi szerepvállalását, az idősek és fiatalok együttműködését erősítik, népszerűsítik. [Tovább…]

  “Családbarát Ország 2015” – Pályázat családbarát közgondolkodás népszerűsítésére
  Értékelés

 • Pályázat budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására

  Pályázat budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására

   


  Pályázat budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja támogatásban részesíteni a Budapest területén működő azon sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázati keretösszeg: 20.000.000 Ft

  A pályázaton elnyerhető összeg: 150.000 Ft-tól – 500.000 Ft-ig terjedő összeg

  A pályázatban önrész megjelölése kötelező. Mértéke az igényelt támogatás 20%-a. [Tovább…]

  Pályázat budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására
  Értékelés