Pályázat egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására


Pályázat egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására


A Felhívás célja, hogy felmérje azon igényeket, melyeket az egyházi jogi személyek a 2018. költségvetési év során hitéleti, illetve közösségi célú beruházások, épületrekonstrukciók, valamint közösségi célú programok szervezése terén terveznek meg valósítani.

Az egyedi támogatási igény két kategória egyikére nyújtható be:

  • EGYH-KCP-18 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
  • EGYH-EOR-18 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása

TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA

EGYH-KCP-18  Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása.

A közösségi terek építésének támogatása révén a közösségek megerősödését kívánjuk szolgálni. Meggyőződésünk, hogy az egyházaknak a hit erejéből táplálkozó közösségalkotó ereje olyan energiát sugároz, amelyek képesek valamennyi embert, hívőt és nem hívőt egyaránt gazdagítani.

Támogathatóak az említett közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások, vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások.

Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, stb.)

Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége: hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása. Ezeknek a közösségeknek az erősítése nemzetmegtartó munkát is jelent, hiszen az ott élők számára sokszor az egyházi közösséghez tartozás az egyetlen kapocs a nemzettel, a magyarsággal, kultúránkkal.

Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.

Az igényelhető támogatás minimális összege 200 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.

EGYH-EOR-18 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására.

Az Államtitkárság fenntartja magának a jogot az örökségvédelmi szempontok betartásának ellenőrzésére. A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.

Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 15 millió forint.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A támogatás igénybevételére jogosultak köre mindkét pályázat esetében:

Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:

  • Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 – 12. §-a szerinti szervezetek)
  • Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek

Az igények elbírálása során előnyt jelent: befejezés előtt álló beruházás felettes egyházi szerv ajánlása (EGYH-EOR-18 hazai igénylője esetén kötelező)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen felhívásra a támogatási igényt elektronikus úton lehet benyújtani az elektronikus támogatáskezelő rendszerben (rövidítve: EPER-ben). Az internetes felület az EMET honlapján (www.emet.gov.hu) elérhető EPER belépési ponton keresztül, vagy a www.eper.hu oldalon az EMET rendszer választásával érhető el.

A regisztrációt követően a rendszer által generált regisztrációs nyilatkozatot egy példányban kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátva kérjük eljuttatni az alábbi postacímre: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága (1387 Budapest, Pf. 1467)

Az igénybejelentés elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje: 2017. október 16.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A regisztrációban, illetve az adatlap kitöltésében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársa az alábbi elérhetőségen nyújt segítséget:

+36/1-795-5300 vagy egyhaz@emet.gov.hu

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása


Forrás / Szerzői jogok:

Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/9/4d/21000/Egyházi%20felhívás%20-18%202pdf.pdf


Pályázat egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 17 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *