Elindult a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció!


Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció I ütem


2017. október 5-én a Magyar Turisztikai Ügynökség meghirdette a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program első ütemét.

Minden idők legnagyobb szálláshelyfejlesztési programja, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció első felhívásai már elérhetőek a kisfaludyprogram.hu oldalon.

A program első ütemét 3 kategóriában

 • vidéki panziók megújítására országosan, valamint
 • a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség szállodafejlesztéseinek támogatására és
 • a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben új szálláshelyek – szállodák és panziók – létesítéseinek támogatására

hirdette meg a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A pályázat célja a szolgáltatási színvonal emelése, a tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások elősegítése, oldva a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket, a helyi turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz illeszkedve.

A Magyar Turisztikai Ügynökség a bírálati szempontok között kiemelten kezeli a hosszú távú turisztikai és pénzügyi fenntarthatóságot, a beruházás turisztikai szükségességét és a minőségi javulás kritériumrendszerét.

Az első felhívások október 5-től elérhetőek, és a felkészülési időszakot követően a panziók fejlesztésére 2017. október 19. és december 4. között, míg a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai desztinációban található szállodák fejlesztésére 2017. október 19. és november 20. között nyújthatóak be támogatási igények.

Mindhárom felhívás esetében a Kormány által biztosított, a hazai költségvetésből finanszírozott, vissza nem térítendő támogatás maximális intenzitása 70 százalék, emellett a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Fejlesztési Bank együttműködésének köszönhetően az önerő egy részének biztosításához a pályázók felhasználhatják az MFB kedvezményes kamatozású hiteltermékét, melyet ehhez a programhoz fejlesztettek ki.

A támogatási igények befogadása és értékelése folyamatosan történik majd.

2017 ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

TFC-1.1.1-2017 Panziók fejlesztése

TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA

Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik.

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Intenzitás maximum 70%.

Igényelhető támogatás összege: minimum 5 millió Ft – maximum 42 millió Ft.

A beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg szobánként az 5 000 000 Ft-ot.

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Támogatást igénylők köre:

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely üzemeltetője

Jelen felhívás keretében Magyarország teljes területén, de Budapest közigazgatási határán kívül működő panziók fejlesztéséhez kapcsolódó projektjavaslatok támogathatók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával); —Kapacitásbővítés esetén is meg kell felelni a panzió besorolásnak
 • a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 • a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
  kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 • akadálymentesítés;

Nem támogatható tevékenységek:

 • az időben osztott üdülési jogokat („time share”) értékesítő kereskedelmi szálláshelyek időben osztott üdülési joggal érintett szobáinak felújítása, kapacitásbővítése
 • falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó nem kereskedelmi szálláshelyek (gyermek és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, turistaházak), közösségi szálláshelyek,
 • kempingek, üdülőházak fejlesztésére

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Előkészítési költségek —maximum 5%

 • üzleti terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;

Szolgáltatások igénybe vételének költségei; — maximum 1%

 • műszaki ellenőr költsége;

Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;

 • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
 • meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei
 • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei
 • épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;
 • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
 • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;
 • fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;

Eszközbeszerzések költségei (20.000,- Ft egyedi nettó értéktől):

 • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;
 • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
 • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
 • szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
 • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei;
 • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;

Immateriális javak beszerzése — maximum 10%

 • infokommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége

Önállóan támogatható tevékenységek költségkorlátja a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyított minimum 50%

EGYÉB SPECIÁLIS FELTÉTELEK

Támogatási igény benyújtásához kapcsolódó feltételek:

 • A fejlesztéssel érintett szálláshely (panzió) működéshez kapcsolódó engedéllyel rendelkezik.
 • A pályázatban vállalni kell, hogy legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.) a teljes fenntartási időszak alatt.

Támogatási szerződéshez és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó szükséges feltételek:

 • Legkésőbb a záró beszámoló és elszámolás benyújtásáig igazolni szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett panzió legalább a három csillagos „Panzió csillaggal” minősítést megszerezte.
 • Támogatottat havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási időszakban a Kezelő szerv felé.
 • A támogatást igénylő pozitív támogatási döntés esetén köteles a fenntartási időszakban a Kezelő szerv által szervezett képzéseken évente 1 alkalommal részt venni.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatási igények benyújtása szakaszos, 2017-ben az első szakasz 2017. 10. 19. és 2017. 12. 04. közötti időszak, amely időszakban a támogatási igények befogadása és értékelése folyamatos.

A teljes pályázati felhívás letölthető innen: TFC-1.1.1-2017 Panziók fejlesztése

TFC-1.1.2-2017 Szállodafejlesztés – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat keretében a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség kereskedelmi szálláshelyei közül a szálloda besorolással rendelkezők támogathatók.

A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján szálloda a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy.

Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) szálloda fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor működési engedéllyel rendelkezik, továbbá maximum 200 szoba kapacitásig.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Támogatási intenzitás maximum 70%

Az igényelhető támogatás összege minimum 16 millió Ft maximum 500 millió Ft lehet.

A beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg

 • 3*-os szálloda esetén szobánként a 7 000 000 Ft-ot;
 • 4*-os szálloda esetén szobánként a 9 000 000 Ft-ot;
 • 5*-os szálloda esetén szobánként a 11 000 000 Ft-ot.

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként.

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek uniós versenyjogi szempontból az alábbi jogcímek egyikén valósíthatók meg:

 • csekély összegű támogatás (de minimis)
 • helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
 • regionális beruházásra irányuló támogatás

PÁLYÁZÓK KÖRE

Támogatást igénylők köre:

Legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező:

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely üzemeltetője

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával); —Kapacitásbővítés esetén is maximum 200 szobáig
 • a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 • a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 • akadálymentesítés;

Nem támogatható tevékenységek:

 • az időben osztott üdülési jogokat („time share”) értékesítő kereskedelmi szálláshelyek időben osztott üdülési joggal érintett szobáinak felújítása, kapacitásbővítése
 • falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó nem kereskedelmi szálláshelyek (gyermek és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, turistaházak), közösségi szálláshelyek,
 • kempingek, üdülőházak fejlesztésére

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Előkészítési költségek —maximum 5%

 • üzleti és pénzügyi terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;

Szolgáltatások igénybe vételének költségei; — maximum 1%

 • műszaki ellenőr költsége;

Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;

 • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
 • meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei
 • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei
 • épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;
 • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
 • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;
 • fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;

Eszközbeszerzések költségei (20.000,- Ft egyedi nettó értéktől):

 • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;
 • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
 • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
 • szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
 • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei;
 • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;
  Immateriális javak beszerzése — maximum 10%, de maximum 10 millió Ft
 • infokommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége

Önállóan támogatható tevékenységek költségkorlátja a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyított minimum 70%

EGYÉB SPECIÁLIS FELTÉTELEK

A pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy

 • rendelkezik a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább egy lezárt üzleti évvel
 • a HOTELSTARS UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési rendszerben minősítteti szálláshelyét a pályázat benyújtásáig,
 • a projekt zárásáig a HOTELSTART UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési rendszerben legalább 3*-os minősítést szerez,
 • évi 360 napig napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,
 • a vállalt nyitvatartott napokra a minimum 50 %-os kihasználtságot vállalja.

A benyújtást megelőző üzemeltetés időszakára vonatkozóan egyéb feltételt a pályázati felhívás nem határoz meg.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Támogatási igények benyújtására 2017. 10.19. és 2017. 11. 20. közötti időszakban van lehetőség. A támogatási igények befogadása és értékelése folyamatos.

A teljes pályázati felhívás letölthető innen: TFC-1.1.2-2017 Szállodafejlesztés – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség települései: Településlista

TFC-1.2.1-2017 Szálláshelyek létesítése – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található új kereskedelmi szálláshelyek – szálloda vagy panzió – kialakítása.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Támogatási intenzitás maximum 70%

Az igényelhető támogatás összege

 • új szálloda létesítése esetén (3*-5*) minimum 250 millió Ft maximum 3 Mrd Ft;
 • új panzió létesítése esetén (3*-4*) minimum 25 millió Ft maximum 125 millió Ft.

Az elszámolható költségek fajlagos korlátja a létrejövő szálláshely hasznos területének négyzetméterére vetítve:

 • 3*-4*-os panzió esetén 300 000 Ft/m2
 • 3* szálloda esetén 400 000 Ft/m2
 • 4* szálloda esetén 500 000 Ft/m2
 • 5* szálloda esetén 600 000 Ft/m2

PÁLYÁZÓK KÖRE

Támogatást igénylők köre:

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat, valamint a projektcégeket is)
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely jövőbeli üzemeltetője

A támogatási igény benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

Támogatható kereskedelmi szálláshely kategóriák:

 • 3* – 5* szálloda létesítése
 • 3*-4* panzió létesítése

Továbbá a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak): nyilatkoznia kell, hogy: legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, vagy – projektcég esetén – kizárólag a pályázati cél elérése érdekében alakult.

Vállalnia kell, hogy:

 • a HOTELSTARS UNION egységes szálláshelyminősítési rendszerben minősítteti szálláshelyét legkésőbb a projekt záró beszámoló benyújtásáig, Hotelstars 3*-5* vagy „Panzió csillaggal” 3*-4* minősítést szerez.
 • szállodák esetében évi 365 napig, panziók esetében legalább évi 270 napig napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • új kereskedelmi szálláshelyek létesítése
 • a korábban legalább 1 évig szálláshelyként (szálloda, vagy panzió) működő, de a támogatási igény benyújtásakor üzemeltetési engedéllyel legalább 6 hónapja nem rendelkező szálloda vagy panzió átalakítása, felújítása, bővítése

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • szálláshelyhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding);
 • kereskedelmi szálláshelyen nyújtott bor-, lovas-, kerékpáros-, túra kajak-kenu, vitorlás, természetjáró turizmus -szolgáltatások fejlesztése;
 • panziók esetében a szálláshellyel közös üzemeltetésben levő vendéglátó egység kialakítása;
 • épületek energiahatékony működését javító beruházások;
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 • akadálymentesítés;

Nem támogatható tevékenységek:

 • időben osztott („time share”) üdülési joggal érintett szobák építése, fejlesztése
 • falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó nem kereskedelmi szálláshelyek (gyermek és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, turistaházak), közösségi szálláshelyek,
 • kempingek, üdülőházak fejlesztésére.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Előkészítési költségek —maximum 7%

 • üzleti és pénzügyi terv, marketing terv, projektelőkészítéshez kapcsolódó szakmai, pénzügyi tanácsadó szolgáltatás, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;

Szolgáltatások igénybe vételének költségei

 • Műszaki ellenőr költsége – maximum 1%
 • Közbeszerzési szakértő költsége – maximum 0,5%
 • Üzleti marketing tevékenység költsége
 • Projektmenedzsment költségei – maximum 3%
 • Műszaki lebonyolító igénybevételének költsége
 • Könyvvizsgáló költsége

Terület-előkészítés költségei – maximum 10%

 • építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;
 • tereprendezés
 • a terület építésre alkalmassá tétele céljából végzett munkálatok, igénybe vett szolgáltatások (pl. régészeti feltárás, lőszermentesítés stb.)

Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek
Eszközbeszerzések költségei
Immateriális javak beszerzése – maximum 10%, de legfeljebb 10 millió Ft

 • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

Önállóan támogatható tevékenységek költségkorlátja a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyított minimum 70%

EGYÉB SPECIÁLIS FELTÉTELEK

 • Támogatási szerződéshez és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó szükséges feltételek:
 • A pályázatban vállalni kell, hogy a turisztikai desztinációban legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.).
 • A Hotelstars vagy „Panzió csillaggal” minősítését a záró beszámoló benyújtásáig megszerezte, és vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig legalább azonos minősítési kategóriáját megőrzi.
 • Támogatottat havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint Kezelő szerv felé.
 • A támogatást igénylő pozitív támogatási döntés esetén köteles a fenntartási időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által szervezett képzéseken évente 1 alkalommal részt venni.
 • Kezelő szerv fenntartja a jogot, hogy a támogatási igény értékeléséhez kapcsolódóan előzetes helyszíni szemlét folytasson a fejlesztéssel érintett szálláshely területén, amelyről Kezelő szerv előzetesen tájékoztatja a támogatást igénylőt.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Támogatási igények benyújtására 2017. 10. 19. és 2017. 11. 20. közötti időszakban van lehetőség.

A teljes pályázati felhívás letölthető innen: TFC-1.2.1-2017 Szálláshelyek létesítése – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség települései: Településlista


Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://kisfaludyprogram.hu/Felhivas2017.zip


Elindult a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció!
4.8 8 szavazat

A bejegyzést jelenleg 13 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *