Pályázat felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatására


Pályázat felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatására


FIGYELEM: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Pályázati kódszám: GINOP-3.2.4-8.2.4-16

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja.

A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiátus mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek:

 • mezőgazdaság, élelmiszeripar (TEÁOR’08 A 01-03; C 10-11))
 • járműipar (TEÁOR’08 C 29-30)
 • építőipar (TEÁOR’08 F 41-43).
 • turisztika (TEÁOR’08 I 55-56).

A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai

 • infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy
 • platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy
 • alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS),

mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ezzel elérhetővé válik a kkv szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan infokommunikációs megoldásokkal támogassák, melyeket saját egyszeri beruházásból nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevő kkv-k hatékonyságát, csökkentve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségeket és javítva a bruttó hozzáadott érték termelő képességét.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 db.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17.5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás aránya:

felhoalapu_ikt_szolgaltatasok

A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, kamata 2%/év.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet. A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, amelyek:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások
 • amely rendelkezik legalább három lezárt üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, tovább
 • árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,
 • a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaz).

IKT ágazatba tartozónak a legutolsó lezárt üzleti évben az árbevételük több, mint 50%-át az alábbi TEÁOR-kódokból és alcsoportjaikból (igazoltan) származó értékesítésből szerző vállalkozások tekinthetők:

 • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
 • 5821 Számítógépes játék kiadása
 • 5829 Egyéb szoftverkiadás
 • 6110 Vezetékes távközlés
 • 6120 Vezeték nélküli távközlés
 • 6130 Műholdas távközlés
 • 6190 Egyéb távközlés
 • 6201 Számítógépes programozás
 • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 • 6203 Számítógép-üzemeltetés
 • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatást igénylő tevékenységéhez kapcsolódó feltételek:

 • A konstrukcióban csak olyan támogatást igénylő részére nyújtható támogatás, amelynek az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100 millió Ft-ot;
 • Nem nyújtható támogatás azon igénylő részére, amely nem felel meg az alábbi szolgáltatási feltételek közül legalább egynek:
  • az elmúlt 5 naptári vagy üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben értékesített olyan saját fejlesztésű szoftvert, amelyre alapozva az Iaas/PaaS/SaaS üzleti felhőszolgáltatást el kívánja indítani;
  • az elmúlt 5 naptári és üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben adott el rendszerintegrációs szolgáltatást olyan harmadik fél által fejlesztett szoftver vagy hardver termékkel kapcsolatban, amelyre alapozva az üzleti felhő infrastruktúra/platform/alkalmazás szolgáltatást nyújtani kívánja;
  • a támogatási kérelem beadási évét megelőző évben átlagosan legalább 15 ügyfelet szolgált ki, amelyektől a 4.1. pontban nevesített TEÁOR számokhoz rendelhető IT szolgáltatásokból (kivétel: TEÁOR 2620, 5821, 6110, 6120, 6130, 6190 kódok és alcsoportjaik)..bevétele keletkezett

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek, Budapest és Pest megyében megvalósuló fejlesztés nem támogatható.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

 • 5829 Egyéb szoftverkiadás
 • 6201 Számítógépes programozás
 • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 • 6203 Számítógép-üzemeltetés
 • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) projekt előkészítése

 • megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyzetelemzés készítése;
 • előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése;
 • piackutatás, szakértői műhelymunkák megvalósítása;
 • szükséglet felmérés és helyzet feltárás
 • üzleti és műszaki tervek, specifikációk, marketing és kommunikációs stratégia elkészítése;
 • egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;
 • közbeszerzés előkészítési tevékenységei

b) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek

 • üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítése és továbbfejlesztése,
  • architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúra elemek installálása,
  • specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása,
  • alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, integrációja, bevezetése, paraméterezése, testre szabása, interfész fejlesztés, konfigurálás, tesztelés,
  • üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett külső szakértői támogatás,
 • szervezet- és folyamatfejlesztés;üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett oktatás
 • kommunikációs és marketing stratégia, információs- és médiakampány megvalósítása
  • online marketing tevékenység
  • rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenység – eseménymarketing
  • nyomdai produkciós anyagok készítése, PR és grafikai tevékenység
  • partnermegkeresések lefolytatása;

c) további szakmai tevékenységek:

 • kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása;

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek

 • Immateriális javak beszerzése
  • üzleti alkalmazás, szoftver licenc díjak,
 • Eszközbeszerzés: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök
  • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök
  • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök;
  • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek

b) projektmenedzsment

 • projektmenedzsmenthez kapcsolódó foglalkoztatott alkalmazása, projektmenedzsment feladatok ellátása;

c) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek

 • szakmai munkához kapcsolódó munkavállalók alkalmazása;
 • felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele más szolgáltatóktól a projekt megvalósítás ideje alat
 • szolgáltatási (SLA) szerződés elkészítése;
 • üzleti felhőmegoldások szolgáltatásával kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerek (ISO 20000-1, ISO 27001) bevezetése.

d) további szakmai tevékenységek:

 • könyvvizsgálat
 • közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

MŰSZAKI-SZAKMAI ELVÁRÁSOK

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

 • mikro-, kis és középvállalkozások működési folyamataihoz ad interneten keresztül emelt szintű infokommunikációs támogatást alapvetően a következő területek közül egyen vagy többen:
  • Integrált vállalatirányítás / szervezeti menedzsment (pénzügy, számlázás, könyvelés, beszerzés, termelés/szolgáltatás, logisztika, értékesítés, HR),
  • Ügyfélkezelés (CRM) – csak ágazat-specifikus megoldás elfogadható,
  • Internetes, online kereskedelem (beszerzés, értékesítés),
  • Menedzsment- és döntéstámogatás,
  • Folyamatmenedzsment, csoportmunka,
  • Speciális szakrendszerek (pl. IT biztonság).
 • A szolgáltatás menedzselt informatikai infrastruktúra/platform/alkalmazás biztosítását jelenti, így:
  • az infrastruktúra/platform/alkalmazás napi működtetését, üzemeltetését, felügyeletét a szolgáltató végzi, ezért szerződéses felelősséget vállal;
  • GINOP-3.2.4-16 és a GINOP-8.2.4.-16 konstrukciók támogatásából megvalósított infrastruktúra/platform/alkalmazás szerver oldali infrastruktúrafejlesztés, illetve a platform- és alkalmazás-licence beszerzés esetén azok a szolgáltató (támogatást igénylő) eszközei között lesznek nyilvántartva.
 • A szolgáltató a szolgáltatást írásban foglalt szolgáltatási szerződésen keresztül biztosítja az igénybevevő számára.
 • A felhőben levő infrastruktúra/platform/alkalmazás kapacitás igényét dinamikusan és rugalmasan tudja bővíteni vagy csökkenteni.
 • A szolgáltatást igénybe vevő az igénybe vett kapacitások/szolgáltatás alapján fizet a szolgáltatás nyújtójának, a szolgáltatás ellenértéke rendszeres időközönként kerül elszámolásra szolgáltatási díjként (a szolgáltatási díj nem lehet a piaci árszintnél alacsonyabb).
 • Ugyanazokon az erőforrásokon több vállalat is osztozhat úgy, hogy a különböző vállalatok adatai és szolgáltatásai ugyanolyan vagy közel olyan magas szinten védettek, üzembiztosak és megbízhatóak, mintha külön dedikált infrastruktúrákon futnának.
  Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás, valamint kölcsön összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. december 1.
 • 2016. december 1-jét követően minden második hónap 1. napja.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.

A teljes páylázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/node/59857
Fotó: GraphicStock


Pályázat felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 3 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *