Kiegészítő tájékoztatás a NEA civil szervezetek 2015. évi pályázataihoz

 


NEA civil szervezetek pályázatai


2015. február 23., 24 és 25-én a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztató napokat tartott a „Civil szervezetek működési célú támogatása 2015” és a „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015” című pályázati felhívások részleteiről, valamint ismertette az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatának alapvető lépéseit is. A tájékoztatón természetesen én is ott voltam, most megosztom Önökkel is az elhangzott leglényegesebb információkat.

REGISZTRÁCIÓ Pályázatot csak regisztrált szervezet tud benyújtani. Regisztrálni az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerbe (EPER) kell, melyet az emet.gov.hu oldalról tud elérni. Ha még korábban nem regisztrált a rendszerbe az alábbi videó segítséget nyújthat a regisztrációhoz.

FONTOS: Akik korábban már regisztráltak ellenőrizzék, hogy regisztrációjuk aktív-e, ugyanis azt a regisztrációs nyilatkozat újra beküldve időnként meg kell újítani. Ilyenkor a rendszerbe belépéskor figyelmeztető üzenetet kap. Nem kell mást tennie, mint a regisztrációs nyilatkozatot újra kinyomtatnia és postán beküldenie az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részér.

Ugyanezt kell tennie akkor is, ha a szervezetet érintően bármilyen változás történt. Ebben az esetben adatait a saját adatok menüpont alatt tudja módosítani és az előző pontban leírtaknak megfelelően beküldeni!

FIGYELEM: Ha a regisztrációs nyilatkozatban elmulasztja bejelenteni az esetleges változást, az a pályázat ellenőrzése során formai hibának minősül és a pályázat elutasítását vonja maga után. Formai hiányosság a pályázat során nem hiánypótoltatható!

Az elmúlt néhány hónapban nagyon sok civil szervezet közhasznúsági státuszát vonta meg határozatban a bíróság. Előfordulhat az is, hogy a döntéssel a civil szervezet nem ért egyet ezért fellebbezést nyújtott be. Akárhogy is tett, figyeljen oda, hogy mindenképpen a hatályos adataival regisztrálja szervezetét, szükség esetén a háttérdokumentumokat csatolja.

FONTOS jogi változás a korábbi évekhez képest, hogy a szövetségek idén külön státusz kategóriában, azaz szövetségként, kell, hogy regisztráljanak (korábban az egyesületet kellett választaniuk). Emiatt a korábban regisztrált szövetségeknek is módosítaniuk kell adatlapjukat és a regisztrációs nyilatkozatot újra be kell küldeniük. Ha ezt nem teszik meg, pályázatuk formai hibás lesz.

A regisztrációs nyilatkozatot kinyomtatva, postai úton kell eljuttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz. A regisztrációs nyilatkozat esetében leggyakoribb formai hiba, hogy nem a megfelelő személy írja alá, vagy nem írja azt alá. Ha a szervezetnek több együttes aláírója van, abban az esetben figyeljen, hogy a regisztrációs nyilatkozatot is minden aláíró írja alá.

ÉVES BESZÁMOLÓ

A korábbi években a leggyakrabban előforduló formai hiba abból következett, hogy a civil szervezet legutolsó lezárt éves beszámolója nem állt rendelkezésre. A kiírás ugyanis úgy szól, hogy a szervezetnek kötelezően csatolnia kell pályázatához a legutolsó lezárt éves beszámolóját és a bírósági letétbe helyezésről szóló igazolást, amennyiben a beszámoló nem található meg a birosag.hu oldalon.

Az első és legfontosabb feladat tehát, hogy a birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében rá kell keresni a szervezetre, majd a Beszámolók pontban meg kell nézni, hogy fent van-e a szervezet legutolsó lezárt éves beszámolója. Idén ez lehet a 2013-as, illetve bizonyos esetben a 2014-es, ha a civil szervezet korábban elkészíti és közzéteszi beszámolóját. Azon túl, hogy ellenőrzi az éves beszámoló meglétét, mindenképpen ellenőrizze azt is, hogy a beszámoló megnyitható és olvasható is, ugyanis előfordulhat technikai probléma és ez is formai hibához vezethet. birosag Ha az éves beszámoló nincs fent a birosag.hu oldalon, azt a pályázatkezelő rendszerben csatolni kell érkeztetett bélyegzővel, vagy a letétbe helyezést igazoló feladóvevénnyel együtt. Figyeljen oda, hogy a beszámoló aláírt legyen, és ugyanúgy ellenőrizze, hogy a fájl a csatolást követően megnyitható-e.

PÁLYÁZATI DÍJ

Minden pályázónak 2.000Ft pályázati díjat kell fizetnie, amelyről az igazolást csatolnia kell a pályázathoz. Amennyiben a civil szervezet működési célú támogatásra és szakmai programra is nyújt be pályázatot (erre van lehetősége) akkor, a 2.000Ft díjat csak egyszer kell megfizetnie.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázaton belül a civil szervezet az alapcél szerinti tevékenysége alapján meghatározott kategóriába/kollégiumhoz adhatja be pályázatát. Működési célú és szakmai programra is pályázók esetében fontos felhívni a figyelmet, hogy a két pályázatot ugyanazon kollégiumhoz kell beadnia, nincs mód arra, hogy a szervezet eltérő szakmai programot valósítson meg.

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSE

A pályázati adatlap kitöltése viszonylag egyértelmű, a rendszer addig nem engedi beküldeni a pályázatot, amíg bármilyen hiányosság, vagy hiba van benne. Az adatlapon minden sárga hátterű cella kitöltése kötelező, a többi javasolt abban az esetben, ha releváns a szervezetet és a projektet illetően. A pályázati kapcsolattartónál ügyeljen arra, hogy olyan személyt adjon meg, aki kompetens és a pályázattal kapcsolatban érdemi választ tud adni a későbbiekben.

A pályázati adatlap egyik sarkalatos pontja a költségvetés kitöltése. Nagyon fontos, hogy kellő alapossággal tervezzék és mutassák be a költségeket. Elsősorban azt, hogy melyik költségvetési sorra tervezik a költségeket, ezeken ugyanis utólag nagyon nehéz módosítani. Ha egy alkalmazott bérét szeretné a pályázatban elszámolni, már most határozza meg, hogy munkaszerződéssel, megbízásos szerződéssel, vagy vállalkozói szerződéssel kívánja alkalmazni, és ezeket a projekt megvalósítása során már ne módosítsa, ugyanis eltérő költségsoron szerepelnek. A költségvetés informatív része a költségek leírása, a bírálók ebből tudnak megalapozott döntést hozni a költségvetés realitására vonatkozóan, ezért amennyire lehet, részletezze, hogy az adott költségtétel mire vonatkozik (pl 12*20.000Ft könyvelés)

Amennyiben egy program több helyszínen valósul meg, a pályázati helyszínnek egyet jelöljön meg, majd a szöveges leírásban részletezheti a konkrét megvalósulás helyszíneit.

A pályázati adatlap tartalmaz egy Nyilatkozatok fület, amelyet legtöbb pályázó figyelmen kívül hagy és csak a pályázat benyújtása előtt tekinti meg. A Támogatáskezelő arra hívta fel a pályázók figyelmét, hogy érdemes ezeket a pontokat már most átolvasni, mert ha bármelyik pont betartása akadályba ütközik, a pályázat beadása nem lehetséges.

EGYÉB

Idén eltörölték azt a jogszabályt, miszerint a civil szervezetnek három sikeres pályázati év után 1 évet ki kell hagynia, azaz nem adhat be a 4. évben pályázatot. Idén ez már nem akadály, így a folyamatosan támogatásban részesülő szervezetek továbbra is pályázhatnak.

TOVÁBBI GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Hol érhető el az EPER?
Az EPER-hez található egy pályázói belépési pont az EMET honlapján, melyet az alábbi linken érhet el:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/

Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóiáknál egy NEA pályázat sem, hol találhatóak a pályázati kategóriák?

Ebben az esetben valószínűleg nem az EMET-EPER felületén regiszrált, kérjük az alábbi belépési pontot használja:
http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

Azon pályázók esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő más pályázati kategóriái kapcsán már nyújtottak be regiszrációs nyilatkozatot 2015-ben és azt a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította szükséges-e ismételten a regiszrációs nyilatkozat beküldése a NEA pályázataihoz is?

Nem, amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval nem szükséges a nyilatkozat ismételt beküldése.

Az EPER, belépést követően arra figyelmezetet, hogy a szervezetnek nincs érvényes regiszrációs nyilatkozata a 2015-ös évre, azonban nem történt változás a szevezet adataiban. Szükséges-e ez esetben a regiszrációs nyilatkozat beküldése?

Nem, amennyiben nem történt változás a szervezet adataiban, nincs további teendő. A szervezet regiszrációja meghosszabításra kerül.

Kinyomtatható-e benyújtott pályázati adatlap és a költségvetés részletezése?

Igen, a pályázati adatlapon lapfülenként a Ctrl+P billentyűparancs segítségével kinyomtatható az adatlap képe. A nyomtatóbarát verzió letöltésére az alábbi ikon segítségével van lehetőség:

A költségvetés tétel részletezését – amennyiben nem látható teljes terjedelemben – a kívánt rubrikában szereplő szöveg kijelölését követően, kivágás (Ctrl+C billentyűparancs), majd új szöveges dokumentumba beillesztést (Ctrl+V billentyűparancs) követően nyomtathatjuk ki. A kivágás-beillesztés funkció használatára az egér jobb gombját a kijelölt szövegen tartva is lehetőség nyílik.

A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban. Szükséges-e ez esetben a Saját adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése?

Nem szükséges.

A szervezet hivatalos képviselője vagy címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást az illetékes hatóságnál, azonban a változtatás még nem emelkedett jogerőre. Ez esetben a módosítást szükséges-e átvezetni az EPER Saját adatok pontjában?

Nem szükséges, azonban javasoljuk, hogy a változtatást alátámasztó dokumentumokat (a szervezet döntéshozó szerve által hozott változtatásról szóló jegyzőkönyv oldalhű digitális másolata, a változás illetékes hatósághoz történtő bejelentését igazoló dokumentum oldalhű digitális másolata) az EPER Dokumentumbeküldőjének segítségvel csatolja a pályázat benyújtásakor. A formai ellenőrzés során bekövetkező jogerőre emelkedés esetében, a dokumentumok beküldése magyarázza az EPER adatai és a birosag.hu-n elérhető adatok közötti ellentmondást. A jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges az EPER adatok módosítása.

Az együttműködésben benyújtott szakmai pályázatban társpályázóként milyen jogállású szervezetek szerepelhetnek? (önkormányzat, egyetem, külföldi egyetem, civil társaság, másik magyarországi civil szervezet)

A NEA pályázatai estében határon túli civil szervezettel együttműködésben megvalósított szakmai programra van lehetőség támogatási igényt benyújtani. A Civil tv. alapján határon túli civil szervezet: határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő nonprofit egyesület és alapítvány.

Ezen kívül, amennyiben más típusú szerevezettel kíván együttműködni a program során, erre lehetősége van, azonban ezt a pályázati adatlapon nem szükséges jelezni. Költséget ez esetben, csak a pályázó szervezet nevére és címére szóló számlák alapján számolhat el.

Milyen szakmai programra nyújtható be támogatási igény?

A támogatható tevékenységek körét az egyes szakmai pályázati kiírások 2. „A támogatható tevékenységek” pontja tartalmazza.

Lehet-e ugyanabban a pályázati ciklusban működési és szakmai támogatási igényt is benyújtani?

Igen, egy pályázat nyújtható be a működési és egy a szakmai pályázati kategóriákban. A támogatási igényeket azonos kollégiumhoz szükséges benyújtani.

Amely szervezet az elmúlt három évben részesült NEA támogatásban nyújthat-e be idén is támogatási igényt?

Igen, a korlátozó jogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyezte a jogalkotó.

Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?

Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel.

Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani a pályázatot, mint az előző évben?

Igen, amennyiben a szervezet alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is szerepel, az EPER regisztráció során a szervezet főtevékenységét aszerint kell megjelölni, hogy melyik kollégiumhoz kívánja a pályázatát benyújtani. A főtevékenység módosítására a Saját adatok menüpontban van lehetőség, módosítást követően új regisztrációs nyilatkozat beküldése szükséges.

Milyen jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot a NEA kiírásaira?
Egyesületek, alapítványok és szövetségek. A pályázati kiírás 5. „ Pályázók köre” pontja tartalmazza az ezzel kapcsolatos bővebb információkat.

A 2014-ben létrejött civil szervezeteknek nincs 2013. évi beszámolója, ez esetben hogyan nyújthatnak be pályázatot?

A 2014. évi beszámoló elkészítése és letétbehelyezése feltétele a pályázat benyújtásának. Ez esetben a beszámoló elkészítése a pályázat benyújtása előtt szükséges.

Amennyiben már rendelkezésre áll a 2014-es számviteli beszámolója csatolhatja-e a pályázat benyújtásakor ezt?

Igen, azonban ez esetben a hozzá tartozó letétbehelyezési igazolás csatolása is szükséges.

Mitől függ, hogy egy szervezet nyertes lesz vagy várólistára kerül?

A tartalmi bírálati szempontokat a pályázati kiírás tartalmazza. A pályázatok szakmai bírálatát a NEA Kollégiumai végzik. A Kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Amennyiben ez alapján a rangsor nem dönthető el, akkor a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül). A támogatási keretösszeg kimerülését követően a rangsorban következő pályázatok várólistára kerülnek, a bírálaton elért rangsor helyezésük szerint.

Milyen formában biztosítható az elvárt önrész?

Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával, de dologi feltételek vagy szolgáltatások biztosításával is) vagy készpénzben. A pályázat benyújtásához kizárólag a készpénzben vállalt önrész rendelkezésre állását kell igazolni. Az igazolás legegyszerűbben bankszámlakivonat csatolásával oldható meg.

Mit jelent az átlátható szervezet?
Az a szervezet minősül átlátható szervezetnek, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti feltételeknek megfelel.

Amennyiben az önrész biztosítását önkéntes munkával kívánja fedezni a szervezet, úgy kizárólag a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya (Köt tv.) alatt végzett önkéntes munka számolható el?

Igen, a szervezetnek a Köt értelmében regisztrált fogadó szervezetnek kell lennie.

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján.

Szakmai program támogatására pályázhat-e a szervezet, ha a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló számviteli beszámolója alapján az árbevétele meghaladja az 50 millió forintot?

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 57. § (1) értelmében az Alap terhére csak az 56. § (1) bekezdés b) civil szervezetek működésének támogatása, h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása vagy l) civil információs centrumok működésének támogatása pontja szerinti támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket (50 millió Ft). A b) civil szervezetek működésének támogatása, h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása csak visszatérítendő formában nyújtható.

A fentiek értelmében azon pályázók részére, akik a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, a szakmai pályázatok közül egyedül a NEA-UN-15-SZ pályázati kategóriában, csak a civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása pályázati célra és kizárólag vissza térítendő támogatási formában nyújtható támogatás. A szakmai programok tekintetében tehát egyéb esetekben jogszabályi rendelkezések értelmében nincs lehetőség azon civil szervezetek támogatására egyik támogatási formában sem, melyek a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot.

forrás:EMET

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét. Arról, hogy ezt pontosan hogyan tegye, útmutatást kaphat itt>>>.


Kiegészítő tájékoztatás a NEA civil szervezetek 2015. évi pályázataihoz
5 9 szavazat

A bejegyzést jelenleg 2 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *