Mit kell tudni a Földet a gazdáknak program keretében történő földvásárlásról?


Földet a Gazdáknak Program


A Kormány 2015.09.21-én kormányhatározatban döntött – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 300 hektár mértékű földszerzési maximum alkalmazásával – az állami tulajdonú földterületek földművesek számára történő értékesítéséről.

A földterületek értékesítésére két eltérő eljárástípussal

• a 3 ha alatti földrészletek esetében nyilvános pályáztatás illetve árverés mellőzésével, illetve
• a 3 ha feletti földrészletek esetében árverés útján

kerülhet sor.

Nézzük meg most melyek a legfontosabb szabályok és menetrend az egyes eljárások tekintetében.

A 3 ha alatti földrészletek nyilvános pályáztatás illetve árverés mellőzésével, hirdetmény útján történő értékesítése

A Nemzeti Földalapba tartozó, 3 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével kerülnek értékesítésre. A Földet a Gazdáknak Program ezen szakasza az első földterületek meghirdetésével, október 13-ával elindult.

A földterület megvásárlásához az alábbi lépéseket kövesse:

 1. A Nemzeti Földalapkezelő hivatalos honlapján keresse meg az Ön településén meghirdetett területekre vonatkozó hirdetményt. A hirdetmények megyénkénti bontását itt találja.
 2. Válassza ki az Önnek tetsző földterületet/földterületeket.
 3. A 45 napig tartó hirdetményi időszak alatt ezen a formanyomtatványon juttassa el vételi kérelmét személyesen, zárt borítékban az NFA területileg illetékes irodájába.

A meghirdetésre kerülő ingatlanokhoz rendelt minimális ellenérték értékbecslési szakvélemény figyelembevételével került meghatározásra, melynél alacsonyabb ajánlati ár a vételi ajánlatban nem szerepeltethető.

Az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattevő vételi ajánlatát módosíthatja vagy visszavonhatja, az NFA felhívását szintén bármikor visszavonhatja.

A hirdetményi időszak lejártát követően megtörténik az ajánlatok bontása és értékelése. Az adott ingatlanokra vonatkozóan benyújtott vételi ajánlatok bontásának konkrét időpontjáról az NFA honlapján tájékozódhatnak a vételi ajánlatot tevők. A bontáson jelen lehet valamennyi ajánlattevő és az ajánlattevők jogi képviselője.

Amennyiben egy adott ingatlan vonatkozásában több vételi ajánlat is érkezik, akkor az NFA a legmagasabb árajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést.

Az NFA ezt követően gondoskodik az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közléséről a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és végrehajtási rendelete előírásai alapján. Amennyiben az adásvételi szerződés nem az első helyen álló elővásárlási jogosult személlyel került megkötésre, az elővásárlási jog jogosultja a fenti jogszabályokban foglaltak szerint az adásvételi szerződés közzétételétől számított 60 napon belül tett elfogadó nyilatkozattal gyakorolhatja elővásárlási jogát.

Azonos ajánlati árak esetén az elővásárlási rangsorban előrébb álló személy lesz az NFA által támogatott vevő. Több azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult ajánlattevő közül pedig sorsolással kell kiválasztani a szerződő felet, mely sorsolást az NFA illetékes Megyei Kirendeltségén kell megtartatni.

A 3 ha fölötti földrészletek árverés útján történő értékesítése

A 3 ha feletti állami tulajdonban lévő földek teljes nyilvánosság mellett, közjegyző közreműködésével és felügyeletében kerülnek árverésre.

Az árverésre kerülő ingatlanokat a Nemzeti Földkezelő Szervezet (NFA) jelöli ki, az árverezésre szánt földrészlet kikiáltási ára pedig a piaci árhoz képest 10%-al magasabb.

Az árverésen csak azok vehetnek részt, akik magyar állampolgárok, helyben lakók és földművesek, továbbá akinek a lakóhelye vagy mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van a megvásárolni kívánt föld. Természetesen a feltételek fennállását hatósági igazolványokkal kell majd igazolni.

Egy gazda maximum 300 hektár földhöz juthat az árverések során és kizárólag helyben gazdálkodó gazdák licitálhatnak.

Az árverési hirdetmények közzétételét az NFA (http://www.nfa.hu) és a megyei kormányhivatalok végzik.

Az árverésen való részvétel további feltétele az árverési biztosíték és a regisztrációs díj összegének megfizetése.

Az árverési biztosíték (sikertelen ajánlat esetén visszajár) a kikiáltási ár 10 %-a, melyet az NFA letéti számlájára történő átutalással kell megfizetni, az árverést megelőző munkanapon 12 óráig. Az árverési biztosíték összege a nyertes ajánlattevő esetében beleszámít a vételárba, a nem nyertes ajánlattevőknek az árverés napját követő 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.

A regisztrációs díj (sikertelen ajánlat esetén nem jár vissza) 30.000 Ft, amelyet az árverezési napon, az árverés helyszínén, készpénzben kell megfizetni. Az árverező személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő útján vehet részt az árverésen. Személyes részvétel esetén a jogi képviselet kötelező.

A licitálás november 16-án veszi kezdetét. A licitálások a megyei jogú városokban, megyeszékhelyeken és nagyvárosokban kerülnek megrendezésre, várhatóan minden második napon.

Az árverésen természetesen az nyer, aki a legtöbbet kínálja adott termőföldért. A licitnek nincsen határa, bárki, bármekkora összeggel licitálhat, de kitétel, hogy lefelé nem lehet licitálni, kizárólag magasabb árat lehet ígérni az előző árnál.

Ha valaki egy éppen meghirdetett földterület haszonbérlője, úgy neki elővásárlási joga van, a hatályos földtörvény értelmében ugyanis szántóföld eladása esetén az elővásárlási jog alábbi sorrend szerint alakul:

 1. elsősorban az államot illeti meg a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében;
 2. aztán a földet használó olyan földművest,
  – aki helyben lakó szomszédnak minősül,
  –  aki helyben lakónak minősül, vagy
  –  akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;
 3. az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül;
 4. az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;
 5. az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

Amennyiben egy földterület nem kel el, úgy azt ismételten meghirdetik és licitre bocsájtják. A földvásárlásokhoz a Magyar Fejlesztési Bank is segítséget nyújt a gazdáknak, összesen 150 milliárd forintos hitelkeretet biztosít az árverésen részt vevő gazdáknak. Erről korábbi bejegyzésemben már írtam.

A 3 ha fölötti földterület megvásárlásához tehát az alábbi lépéseket kövesse:

 1. A Nemzeti Földalapkezelő hivatalos honlapján keresse meg az Ön településén meghirdetett területekre vonatkozó hirdetményt. A hirdetmények megyénkénti bontását itt találja.
 2. Válassza ki az Önnek tetsző földterületet/földterületeket.
 3. A 30 napig tartó árverési hirdetményi időszak alatt van lehetősége a megvásárolni kívánt földrészlet tekintetében az árverési biztosíték (a földrészlet hirdetményben meghatározott kikiáltási árának 10%-a) megfizetésére. Felhívjuk figyelmét, hogy minden egyes földrészlet esetén az ahhoz tartozó egyedi bankszámlára teljesítsék a befizetést!
 4. Az árverési biztosíték megfizetésére legkésőbb az árverést megelőző munkanap 12 óráig van lehetősége, melyet minden esetben egy összegben szükséges teljesíteni. Amennyiben nem egy összegben, és nem pontos összeg érkezik, az automatikusan az árverésen történő részvételből való kizárást vonja maga után!
 5. Árverések csak megyei jogú városokban, a kormányhivatalok által biztosított helyszíneken vannak.
 6. Az árverés napján a helyszíni regisztráció feltételei a következők:
  regisztrációs díj befizetése a helyszínen, az árverés napján, készpénzben (árverési naponként 30 ezer Ft, ami nem jár vissza);
  –  rendelkeznie kell, illetve be kell mutatnia az árverés napján, helyszínén, az árverés feltételéül szabott valamennyi szükséges dokumentumot, hatósági bizonyítványt, mely a hirdetményben szerepeltetésre került (a földműves státusz, a három éves helyben lakás vagy üzemközpont, valamint a 300 hektáros földtulajdoni maximum el nem érésének, és a kaució befizetésének igazolása szükséges);
  – kiemelten fontos feltétel, hogy az árverésen jogi képviselő jelenléte minden esetben kötelező;
 7. Az árverési nyertes az árverést követő 8 munkanapon belül köteles felkeresni a szerződéskötés időpontjának egyeztetése céljából az NFA területileg illetékes irodáját, melyek elérhetőségeit megtalálják az nfa.hu/kapcsolat oldalon
 8. Az árverési biztosíték visszafizetése a nem nyertes árverezők részére az árverés napját követő 8 munkanapon belül történik.
 9. A szerződéskötést követően a földforgalmi törvény alapján 60 napos kifüggesztési időszak veszi kezdetét, amely alatt biztosított az elővásárlási jog gyakorlása.
 10. Ez után lehetőség nyílik a tulajdonjog bejegyzésére az ingatlan-nyilvántartásba. Ennek előfeltétele a teljes vételár megfizetése.

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nfa.hu/


Mit kell tudni a Földet a gazdáknak program keretében történő földvásárlásról?
5 54 szavazat

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *