Pályázat a 2016. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására


Pályázat a 2016 évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására


Az NKA Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 7 témakörben:

 1. Hazai képzőművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi képzőművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a képzőművészet területén
 2. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken
 3. Képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására
 4. Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása a kortárs képzőművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására
 5. Képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint képzőművészeti szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra
 6. Külföldi és hazai képzőművészeti szakvásárokon nonprofit művészeti szervezetek megjelenésére
 7. A magyar képzőművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Hazai képzőművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi képzőművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a képzőművészet területén

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Rendezőszerv, illetve résztvevőként magánszemély (képzőművészek és képzőművészeti szakemberek).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 1.–2017. március 31.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 6-án, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 1.–2017. március 31.

Elbírálás szempontjai:

 • a rendezvény várható kihatása a résztvevőkre, és a kortárs művészeti közéletre,
 • egyéb forrás rendelkezésre állása

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Rendezőszerv esetén:

 • előadói tiszteletdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • terembérleti díj,
 • eszközbérleti díj,
 • szakmai anyagköltség

Magánszemély esetén (résztvevőként):

 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • részvételi díj,
 • eszközbérleti díj,
 • szakmai anyagköltség

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 6-án, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: 500.000 Ft–1.000.000 Ft /év (egy összegben folyósítva).

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázók köre: képzőművészek, mint magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. május 1.–2017. április 30.

Elbírálás szempontjai:

 • folyamatos, magas szintű alkotói tevékenység,
 • vállalt feladat megvalósításának realitása

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 6-án, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása a kortárs képzőművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: minimum 200.000 Ft, maximum 600.000 Ft/év (egy összegben folyósítva).

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Művészettörténészek és szakírók, mint magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. május 1.–2017. április 30.

Elbírálás szempontjai:

 • szakírói tevékenység,
 • alkotók vagy műfajok, törekvések hiánypótló feldolgozása, új elméleti szempontok alkalmazása,
 • a vállalt feladat megvalósításának realitása,
 • a tervezett tanulmány publikálási lehetőségei

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 6-án, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint képzőművészeti szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 92.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Egyéni alkotók (csak képzőművészek), kiállítási hellyel rendelkező szakmai szervezetek, valamint működési engedéllyel rendelkező kiállítást rendező intézmények.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.–2017. február 28.

Elbírálás szempontjai:

 • a kiállítás előkészítésének színvonala, tervezettsége a kiállítás sikerének tükrében,
 • költségvetés megalapozottsága

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • rendező tiszteletdíja,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség,
 • installációs költség (tervezés, grafika, kivitelezés költsége),
 • szakmai anyagköltség,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • terembérleti díj,
 • biztonsági őrzés,
 • analóg és digitális képkidolgozás

Kiadványoknál (katalógusnál) a kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja.

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség

CD-n történő megjelentetés esetén:

 • szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • előkészítési munkák költsége,
 • gyártási és csomagolási költségek

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 6-án, éjfélig lehet.

Nevezési díj összeg/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Külföldi és hazai képzőművészeti szakvásárokon nonprofit művészeti szervezetek megjelenésére

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Kereskedelmi tevékenységet nem folytató nonprofit képzőművészeti szakmai szervezetek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. március 1.–2017. február 28.

Elbírálás szempontjai:

 • a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége,
 • az együttműködők szakmai elismertsége,
 • a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • utazási költség,
 • standbérleti díj,
 • szállásköltség,
 • vásári katalógusban való szereplés,
 • biztosítási költség,
 • installációs költség,
 • nyomdaköltség

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 6-án, éjfélig lehet.

Nevezési díj összeg/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A magyar képzőművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 500.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Nemzetközi képzőművészeti szervezetek magyar tagozatai.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. január 1.–2016. december 31.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázó szervezet és a megpályázott nemzetközi szervezeti tagság kulturális és szakmai jelentősége

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • 2016. évi tagdíj

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 6-án, éjfélig lehet.

Nevezési díj összeg/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4316-os, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat a 2016. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kepzomuveszet_160606


Pályázat a 2016. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 2 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *