Pályázat 2018. évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására


Pályázat 2018. évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására


Az NKA Iparművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2018. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 7 témakörben:

 1. Hazai iparművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi iparművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére az iparművészet területén
 2. Iparművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar iparművészek részvételére a hazai alkotótelepeken
 3. Iparművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására
 4. Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a design és a kortárs iparművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására
 5. Iparművészeti és design egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra
 6. Külföldi szakvásárokon nonprofit iparművészeti szervezetek, valamint iparművészeti ágak akkreditált képzését folytató felsőoktatási intézmények megjelenésére
 7. A magyar iparművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

1. Pályázati cél: Hazai iparművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi iparművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére az iparművészet területén

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként iparművészek és iparművészeti szakemberek.)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. március 1.– 2019. február 28.

Elbírálás szempontjai:

 • a rendezvény várható kihatása a résztvevőkre, és a kortárs művészeti közéletre,
 • egyéb forrás rendelkezésre állása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Rendezőszerv esetén:

 • előadói tiszteletdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • előállítási költség (anyag),
 • terembérleti díj,
 • eszközbérleti díj,
 • szakmai anyagköltség (programhoz kapcsolódó).

Magánszemély részére (részvétel esetén):

 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • részvételi díj,
 • eszközbérleti díj,
 • szakmai anyagköltség (programhoz kapcsolódó).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 19-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni.

2. Pályázati cél: Iparművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar iparművészek részvételére a hazai alkotótelepeken

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 32.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a Kollégium ennél az altémánál elsősorban a művészeti alkotások létrehozására létrejött alkotótelepeket és alkotóműhelyeket támogatja.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. március 1.– 2019. február 28.

Elbírálás szempontjai:

 • a program/programban való részvétel várható szakmai jelentősége,
 • a programban résztvevő alkotók köre, a rendezvény színvonala,
 • az adott művésztelep országos, regionális, kistérségi, nemzetközi, határon túli szerepe.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • szakmai anyagköltség (programhoz kapcsolódó),
 • szakmai közreműködők tiszteletdíja (részletes kifejtése a betétlapon szükséges),
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • eszközbérleti díj,
 • terembérleti díj,
 • részvételi díj,
 • előállítási költség (anyag),
 • csoportos étkeztetés (A kért/megítélt támogatási összeg max. 20%-a lehet. A támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem.)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 19-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni.

3. Pályázati cél: Alkotói támogatás

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az NKA Iparművészet Kollégiumához alkotói támogatásra nem nyújthat be pályázatot, és nem ítélhető meg támogatás azon alkotónak, aki:

 • felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (kivétel a költségtérítéses DLA-képzésben résztvevők),
 • 2018-ban egyidejűleg állami ösztöndíjban is részesül (pl.: Derkovits Gyula-, illetve Pécsi József-, Kozma Lajos-, Moholy-Nagy László-ösztöndíj),
 • az NKA bármely kollégiumától a megpályázott időszakra alkotói támogatásban részesült,
 • az NKA Iparművészet Kollégiumától 2017-ben alkotói támogatásban részesült.

3. a) Pályázati cél: Iparművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: 500.000 Ft – 1.000.000 Ft /év (egy összegben folyósítva).

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • iparművészek, mint magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. május 1. – 2019. április. 30.

Elbírálás szempontjai:

 • folyamatos, magas szintű alkotói tevékenység,
 • vállalt feladat megvalósításának realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 19-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni.

3. b) Pályázati cél: Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a design és a kortárs iparművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: minimum 200.000 Ft, maximum 600.000 Ft/év (egy összegben folyósítva).

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • művészettörténészek és szakírók, mint magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. május 1. – 2019. április 30.

Elbírálás szempontjai:

 • szakírói tevékenység,
 • alkotók vagy műfajok, törekvések hiánypótló feldolgozása, új elméleti szempontok alkalmazása,
 • a vállalt feladat megvalósításának realitása,
 • a tervezett tanulmány publikálási lehetőségei.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 19-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni.

4. Pályázati cél: Iparművészeti és design egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy:

 • csak katalógusra nem lehet pályázni, továbbá arra, hogy a kiállításhoz kapcsolódó kísérő kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerülhet.
 • kiállítás előkészítésre csak hagyománnyal bíró, nem évente megrendezésre kerülő országos nagy kiállítások (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék) esetén lehet pályázni.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 80.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • egyéni iparművészeti alkotók (természetes személyek), iparművészeti szakmai szervezetek, valamint kiállítást rendező intézmények, galériák, kiállítótermek (jogi személyek, nem önálló jogi személy esetén annak fenntartója/üzemeltetője).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. március 1.– 2019. február 28.

Elbírálás szempontjai:

 • a kiállítás előkészítésének színvonala, tervezettsége a kiállítás sikerének tükrében,
 • költségvetés megalapozottsága.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • rendező tiszteletdíja,
 • megnyitó személy tiszteletdíja,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség,
 • installálás költsége (tervezés, grafika, kivitelezés költsége),
 • szakmai anyagköltség,
 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • terembérleti díj,
 • biztonsági őrzés,
 • analóg és digitális képkidolgozás
 • reklám és propagandaköltség (csak: plakát, szóróanyag, meghívó)

Kiadványoknál (katalógusnál) a Kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja.

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség.

online katalógus esetén:

 • szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése,
 • előkészítési munkák költsége.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 19-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összeg/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

5. Pályázati cél: Külföldi szakvásárokon nonprofit iparművészeti szervezetek, valamint iparművészeti ágak akkreditált képzését folytató felsőoktatási intézmények megjelenésére

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • nem elsődlegesen gazdasági tevékenységet folytató nonprofit iparművészeti szakmai szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyéb nonprofit szervezetek, kivéve nonprofit gazdasági társaságok), valamint iparművészeti ágak akkreditált képzését folytató felsőoktatási intézmények

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. március 1.– 2019. február 28.

Elbírálás szempontjai:

 • a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége,
 • az együttműködők szakmai elismertsége,
 • a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • utazási költség,
 • standbérleti díj,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • vásári katalógusban való szereplés,
 • biztosítási költség,
 • installációs költség,
 • nyomdaköltség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 19-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összeg/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

6. Pályázati cél: A magyar iparművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • nemzetközi iparművészeti szervezetek magyar tagozatai.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. január 1. – 2018. december 31.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázó szervezet és a megpályázott nemzetközi szervezeti tagság kulturális és szakmai jelentősége.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • 2018. évi tagdíj.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 19-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összeg/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4316-os, valamint a (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen: Pályázat 2018. évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/iparmuveszet_180219


Pályázat 2018. évi iparművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 8 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *