Pályázat a 2018. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására


Pályázat a 2018. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására


Az NKA Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2018. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 6 témakörökben:

 1. Pályázat hazai képzőművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi képzőművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a képzőművészet területén
 2. Pályázat képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken
 3. Alkotói támogatás
 4. Pályázat képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint képzőművészeti szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra
 5. Pályázat külföldi és hazai képzőművészeti szakvásárokon nonprofit művészeti szervezetek megjelenésére
 6. Pályázat a magyar képzőművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Hazai képzőművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi képzőművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a képzőművészet területén

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként képzőművészek és képzőművészeti szakemberek.)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. április 1.– 2019. március 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • a rendezvény várható kihatása a résztvevőkre, és a kortárs művészeti közéletre,
 • egyéb forrás rendelkezésre állása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLOTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Rendezőszerv esetén:

 • előadói tiszteletdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • terembérleti díj,
 • eszközbérleti díj,
 • szakmai anyagköltség.

Magánszemély esetén (résztvevőként):

 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • részvételi díj,
 • eszközbérleti díj,
 • szakmai anyagköltség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 1-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni az NKA portálon a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. április 1. – 2019. március 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • a program/programban való részvétel várható szakmai jelentősége,
 • a programban résztvevő alkotók köre, a rendezvény színvonala,
 • az adott művésztelep országos, regionális, kistérségi, nemzetközi, határon túli szerepe.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • szakmai közreműködők tiszteletdíja (melynek tételes kifejtése a részletes költségvetésben szükséges!),
 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • eszközbérleti díj,
 • terembérleti díj,
 • részvételi díj,
 • szakmai anyagköltség (programhoz kapcsolódó),
 • előállítási költség (anyag),
 • csoportos étkeztetés (A kért/megítélt támogatási összeg max. 20%-a lehet. A támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem.)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 1-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Alkotói támogatás

Képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: 500.000 Ft – 1.000.000 Ft /év (egy összegben folyósítva).

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • képzőművészek, mint magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. május 1. – 2019. április 30.

Elbírálás szempontjai:

 • folyamatos, magas szintű alkotói tevékenység,
 • vállalt feladat megvalósításának realitása.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • alkotói támogatás

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 1-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás a kortárs képzőművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: minimum 200.000 Ft, maximum 600.000 Ft/év (egy összegben folyósítva).

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázók köre: művészettörténészek és szakírók, mint magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. május 1. – 2019. április 30.

Az elbírálás szempontjai:

 • szakírói tevékenység,
 • alkotók vagy műfajok, törekvések hiánypótló feldolgozása, új elméleti szempontok alkalmazása,
 • a vállalt feladat megvalósításának realitása,
 • a tervezett tanulmány publikálási lehetőségei.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • alkotói támogatás

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 1-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint képzőművészeti szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • egyéni képzőművészeti alkotók (természetes személyek), képzőművészeti szakmai szervezetek, valamint működési engedéllyel rendelkező kiállítást rendező intézmények, galériák, kiállítótermek (jogi személyek, nem önálló jogi személy esetén annak fenntartója/üzemeltetője).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. március 1.– 2019. február 28.

A kiállítási tevékenység igazolása történhet muzeális intézmény részére kiadott működési engedéllyel, alapító okirattal, alapszabállyal, társasági szerződéssel, továbbá cégkivonattal ahol a cég tevékenysége: 9102 Múzeumi tevékenység, 9004 Művészeti létesítmény működtetése, 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése lehet. A kiállítási tevékenységre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén – az alapító okiratban/alapszabályban/társasági szerződésben jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.

Elbírálás szempontjai:

 • a kiállítás előkészítésének színvonala, tervezettsége a kiállítás sikerének tükrében,
 • költségvetés megalapozottsága.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • rendező tiszteletdíja,
 • megnyitó személy tiszteletdíja,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség,
 • installálás költsége (tervezés, kivitelezés költsége),
 • szakmai anyagköltség (grafikai tervezés),
 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • terembérleti díj,
 • biztonsági őrzés,
 • analóg és digitális képkidolgozás,
 • reklám és pr költségek (szórólap, molinó, plakát).

Kiadványoknál (katalógusnál) a Kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja.

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői jogdíj(ak),
 • szerzői tiszteletdíj,
 • írói tiszteletdíj,
 • tervezői tiszteletdíj,
 • grafikai tervezés tiszteletdíja,
 • fotós tiszteletdíja,
 • fordítói tiszteletdíj,
 • lektorálás tiszteletdíja,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja,
 • képszerkesztő tiszteletdíja,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség.

online katalógus esetén:

 • szerzői jogdíj(ak),
 • szerzői tiszteletdíj,
 • írói tiszteletdíj,
 • tervezői tiszteletdíj,
 • grafikai tervezés tiszteletdíja,
 • fotós tiszteletdíja,
 • fordítói tiszteletdíj,
 • lektorálás tiszteletdíja,
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja,
 • képszerkesztő tiszteletdíja,
 • előkészítési munkák költsége.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 1-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg

Külföldi és hazai képzőművészeti szakvásárokon nonprofit művészeti szervezetek megjelenésére

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • nem elsődlegesen gazdasági tevékenységet folytató nonprofit képzőművészeti szakmai szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyéb nonprofit szervezetek, kivéve nonprofit gazdasági társaságok.)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. március 1. – 2019. február 28.

Az elbírálás szempontjai:

 • a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége,
 • az együttműködők szakmai elismertsége,
 • a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • utazási költség,
 • standbérleti díj,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el)
 • vásári katalógusban való szereplés,
 • biztosítási költség,
 • installációs költség,
 • nyomdaköltség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 1-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A magyar képzőművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 500.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázók köre: nemzetközi képzőművészeti szervezetek magyar tagozatai.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. január 1. – 2019. december 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázó szervezet és a megpályázott nemzetközi szervezeti tagság kulturális és szakmai jelentősége.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • 2018. évi tagdíj.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 1-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327- 4316-as, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen: Pályázat a 2018. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kepzomuveszet_180301


Pályázat a 2018. évi képzőművészeti szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 12 látogató olvassa.

Hozzászólások száma: 5 Menjen a hozzászólásokhoz

 1. Hajnalka Majorosi /

  Tudnak e segíteni a pályázati anyag összeállításában, ill. a pályázat írásában?
  Köszönettel várom a válaszát? 😊

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Hajnalka!
   Igen, küldünk emailt a részletekről
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 2. Pál Éva /

  Kedves Magdolna!

  A pályázat írásában és összeállításában én is igényelnék segítséget, ha lehetséges.
  Köszönettel: Pál Éva

  1. Pinczés-Kovács Magdolna / Post Author

   Kedves Éva!
   Küldöm az információt.
   Üdvözlettel,
   Magdolna

 3. Dr. Szalmásné Nagy Tímea /

  A pályázat írásához és összeállításához szeretnék segítséget kérni!
  Üdvözlettel: Sz. Nagy Tímea

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *