Pályázat a Horizont 2020 és egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére


Pályázat a Horizont 2020 és egyéb közös EUs és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére


Pályázati kódszám: 2018-2.1.2-EU_KP

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja, hogy ösztönözze a magyar pályázókat az EU kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában (Horizont 2020 program), közös programjaiban (ECSEL, AAL, EUROSTARS és ERA-NET) és regionális együttműködéseiben (Duna Régió Stratégiához kapcsolódó együttműködés) való minél nagyobb számú és támogatási részesedésű részvételre, valamint arra, hogy minél többször vállaljanak koordinátor szerepet ezekben a programokban.

A Felhívásban elnyerhető támogatással a kedvezményezetteknek lehetőségük nyílik arra, hogy felépítsék a sikeres pályázat benyújtásához szükséges nemzetközi konzorciumukat, illetve előkészítsék a konzorciumi megállapodást és a pályaművet.

A felhívás két alprogramból áll:

 • A alprogram:
  Célja a Horizont 2020, ECSEL, AAL, EUROSTARS és ERA-NET programokra nemzetközi konzorciumi formában benyújtandó pályázatok előkészítésének támogatása.
 • B alprogram:
  Célja a Duna Régió stratégiához kapcsolódó, nemzetközi értékelésben kiválasztott projektek magyar partnerei konzorciumépítő együttműködésének támogatása. A hazai pályázat benyújtására csak olyan pályázó jogosult, amely a Duna régió stratégiához kapcsolódó nemzetközi pályázati felhívásra konzorcium vezetőjeként vagy tagjaként pályázatot nyújtott be és a nemzetközi értékelés során a finanszírozó felek kiválasztották a projektjavaslatot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 80 millió forint

„A” alprogram (Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS, ERA-NET programok pályázataira való felkészülés támogatása): az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 65 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor esetén 3 millió Ft).

„B” alprogram (Duna Régió stratégiához kapcsolódó, nemzetközi értékelésben kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködése): az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 15 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 5 millió Ft.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra pályázónként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 226, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek

 • legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
 • kettős könyvvitelt vezetnek és
 • nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.

Nonprofit gazdasági társaságok estében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősüljenek.

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO kód: 5XX) közül az államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

„A” alprogram esetében:

 • Külföldi konzorciumi partnerkereső rendezvényen való részvétel, amennyiben az esemény szerepel az adott program hivatalos honlapján és a részvétel meggyőzően szolgálja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelemben megjelölt nemzetközi pályázat benyújtását. Amennyiben előadásra vagy partnerkereső tárgyalásra lehetőséget biztosítottak, a pályázó ennek vállalásával kell, hogy regisztráljon a rendezvényre és/vagy fel kell töltenie profilját a rendezvényhez vagy a tématerülethez kapcsolódó partnerkereső felületre.
 • Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel.
 • Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés szervezése.
 • Koordinátor esetében a pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítése saját munkavállalók által, illetve jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás igénybevételével

„B” alprogram esetében

 • Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel az alábbi korlátozással:
  • a külföldi projektülésre ülésenként legfeljebb 3 résztvevő utazási költségtérítése támogatható;
 • Pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés vagy workshop szervezése.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása az „A” alprogram esetében a kitöltő program élesítésétől8, a „B” alprogram esetében a nemzetközi értékelés eredményéről szóló tájékoztatást követően9 folyamatosan, de legkésőbb 2018. szeptember 28. 12 óráig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. / Postacím: 1438 Budapest, Pf. 438.
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu / www.nkfih.gov.hu / Telefon: +36 1 795 9500

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen:

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/eu-programokban-reszvetel-osztonzese/2018-212-eu-kp


Pályázat a Horizont 2020 és egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 2 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *