Pályázat az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére


Pályázat az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

2017. november 24-én megállapodás jött létre a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége között. A megállapodás célja többek között, hogy a Magyarországon megvalósuló építőipari beruházások a korszerű elvárásoknak megfelelő, magas műszaki színvonalon valósuljanak meg. Ehhez fejleszteni kell az építőipari ágazat hatékonyságát, korszerűségét, növelni kell a vállalatok versenyképességét.

A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az előirányzat terhére egyedi döntés alapján, a mellékelt kérelem útján támogatási szerződéssel nyújtható vissza nem térítendő támogatás. Az előirányzaton 2018. évre rendelkezésre álló forrás 8 000 millió forint.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.

Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól függő önerőrésznek rendelkezésre kell állni. (100%-os támogatás csak a „de minimis” támogatások esetében nyújtható.)

PÁLYÁZÓK KÖRE

1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. törvény) szerinti kis- és középvállalkozások, amennyiben

 • 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek,
 • alkalmazotti létszáma 20 és 250 fő között van, és a legalább 20 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
 • legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 • a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:

  • vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
  • benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
  • a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
   • ismételten,
   • a korábbival azonos és
   • ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
 • benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
 • benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
 • a benyújtóval szemben az Ácsr. 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul. Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó fejlesztés ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősül. A támogatandó tevékenységnek a TEÁOR szám szerinti 41.10 – 43.99 közötti, valamint a 71.11 tevékenységhez kell kapcsolódnia.

2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 50 millió legfeljebb 1 milliárd forint összegű támogatás nyújtható. A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.

3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;
 • b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
 • c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;
 • d) információs technológia-fejlesztés;
 • e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
 • f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;
 • g) immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése;
 • h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás;
 • i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

5. A 3. pontba foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:

 • a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
 • b) jelentős teljesítmény-növekedés,
 • c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
 • d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A beruházás elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a beruházás támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Tájékoztatóban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályoknak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási programban alkalmazható támogatási kategóriák (csekély összegű támogatás, regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, kkv-knak nyújtott innovációs támogatás, eljárási és szervezési innováció támogatása, energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás, megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás) az Ácsr-ben és a De minimis rendeletben rögzítettek szerint külön elszámolható költségkörrel rendelkeznek.

Jelen támogatás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

I. A tevékenységhez kapcsolódó költségek

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;
 • alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
 • a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;
 • immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei; valamint
 • a testreszabás költségei;
 • a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
 • és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

II. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható

 • közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;
 • közbeszerzési eljárás díja.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatás igénylése az NGM Iparszabályozási Főosztály (Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik. A támogatási kérelem formanyomtatvány az NGM honlapjáról tölthető le.

Az előirányzat 2018. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018. szeptember 30-ig van lehetőség, a projektzárás határideje legkésőbb 2019. május 15-e lehet, a támogatás kifizetésére 2019. június 30-ig kell, hogy sor kerüljön.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen:

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/indul-az-epitoipari-cegek-fejleszteset-segito-20-milliard-forintos-palyazat


Pályázat az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 5 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *