Pályázat erdélyi egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatására


Pályázat erdélyi egyéni vállalkozók valamint mikro kis és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat legfontosabb célkitűzései:

  • vállalkozási tevékenység fejlesztése
  • üzleti hatékonyság növelése
  • a foglalkoztatottság növelése, fenntartása

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló források teljes összege összesen: 6 000 000 LEJ.

Egy pályázónak adható maximális támogatási összeg 67 500 LEJ. A támogatási összeg forintban kerül meghatározásra a 2017. október 1-én érvényes forint-lej MNB középárfolyam alapján.

A támogatás formája: maximum 75 %-os, vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben folyósít az alapítvány, utólagos elszámolási kötelezettséggel, minimum 25%-os önrész mellett.

Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylő, úgy csak az ÁFA nélküli összeg maximum 75 %-ának értékéig jogosult a támogatásra.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  • Vállalkozások kapacitásbővítési, innovációs eszköztámogatása (termelési célú gép és berendezés, valamint szoftver – legfeljebb 5 db. eszköz)

A pályázat tárgyát a pályázati kérelemben vázolt projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, legfeljebb 5 db. eszköz beszerzése képezheti.

Pályázni csak új eszközök támogatására lehet.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázó csak Maros megye területén, a pályázati kiírás 1. Számú mellékletében felsorolt települések egyikének területén állandó lakcímmel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy ezen települések egyikének területén bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy lehet.

Egy pályázó jelen felhívás és a mezőgazdasági erőgépek, kapcsolható eszközök, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések, valamint tenyészállatok beszerzésének támogatására kiírt pályázati felhívás keretében összesen csak egy pályázatot nyújthat be.

Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat. Kivétel, ha a bejegyzési cím azért egyezik meg, mert a pályázók azonos, harmadik személy által üzemeltetett irodaházba, vagy ipari ingatlanba vannak bejegyezve.

Egy eszköz beszerzésére pályázatot kizárólag egy pályázó nyújthat be, tehát azonos eszközre nem lehetséges több pályázatot benyújtani. Amennyiben ilyen pályázatok mégis benyújtásra kerülnek, úgy mindkét pályázó kizárásra kerül.

Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is tulajdonos, résztulajdonos vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás és az Alapítvány által meghirdetett többi kiírás keretében csak egy tulajdonában, résztulajdonában lévő, vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, valamennyi pályázata kizárásra kerül.

A beszerzett eszközt a pályázati kiírás 1. Számú mellékletében felsorolt települések egyikének területén kell használni.

A pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a Pályázó számlái nem lehetnek zárolva. Amennyiben valamely számla mégis zárolásra kerül, a Pályázó 5 munkanapon belül köteles azt írásban jelenteni az Alapítvány részére.

A Pályázónak nem lehet esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a pályázat benyújtásának pillanatában.

A Pályázó csak olyan tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére pályázhat, amelyben gyakorlatot szerzett és a gyakorlatát a pályázatában megfelelően bemutatja.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A Pályázó kizárólag nem elsődlegesen mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, vállalkozási tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó gépek, berendezések és felszerelések (legfeljebb 5 db. eszköz), amely elősegíti az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességének növelését és fennmaradását.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtási ideje: 2017. október 1 – 2017. október 20. 16:00

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a http://www.proeconomicaalapitvany.ro/ honlapon, valamint az Alapítvány regionális irodáiban térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat erdélyi egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.proeconomicaalapitvany.ro/palyazatok/K-01_2017-I


Pályázat erdélyi egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatására
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 11 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *