Pályázat felvidéki egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatásáraPÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyéni vállalkozók, valamint jogi személyiségű mikro-, kis- és középvállalkozások számára technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

A pályázat legfontosabb célkitűzései

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása
 • a gazdasági tevékenységek erősítése
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése
 • a kivitel növelése, és a behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel
 • a foglalkoztatottság növelése

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázati keretösszeg: összesen 2 425 000 000 Ft

Egy pályázó legfeljebb 15 000 EUR támogatásban részesülhet.

A támogatás formája: maximum 70%-os vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben folyósít a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Programiroda), utólagos elszámolási kötelezettséggel, minimum 30%-os önrész mellett.

Ha pályázó az ÁFA visszaigénylésére jogosult, úgy csak a beszerzendő eszköz(ök) nettó értéke után jogosult a támogatásra.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázni lehet minden olyan, nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó projekttel, amely elősegíti az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességét és fennmaradását. A pályázat tárgyát a pályázati kérelemben vázolt projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, legfeljebb 5 eszköz beszerzése képezheti egyazon szállítótól. Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható.

PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 • A Pályázó Szlovákia Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Poltári vagy Galgóci járásának valamelyikében (a továbbiakban: jogosult terület) állandó lakcímmel rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó vagy szabad foglalkozású vagy önállóan gazdálkodó mezőgazdász – őstermelő) vagy ezen járások egyikének területén bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy.
 • A beszerzett eszközt a jogosult területen kell használni, kivéve, ha a beszerzett eszköz közvetlenül az utazással járó vállalkozási tevékenységet szolgálja.
 • A pályázat tárgyát képező eszköz(öke)t a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést.
 • Egy Pályázó vagy a jelen pályázati felhívásra („Egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására a 2017. évben”) vagy a „Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatása, fejlesztésének ösztönzése a 2017. évben” kiírt pályázati felhívásra nyújthat be pályázatot.
 • Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat. Kivétel, ha a bejegyzési cím azért egyezik meg, mert a pályázók azonos, harmadik személy által üzemeltetett irodaházba, vagy ipari ingatlanba vannak bejegyezve.
 • Ugyanazon eszköz beszerzésére pályázatot kizárólag egy Pályázó nyújthat be, tehát azonos eszközre nem lehetséges több pályázatot benyújtani. Amennyiben mégis benyújtásra kerül, úgy az valamennyi pályázat kizárásával, illetve a támogatás visszafizetésével jár. A beszerzendő eszköz(ök) kizárólagos tulajdonosa a Pályázó lehet.
  Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is tulajdonos, résztulajdonos vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás és a Programiroda által meghirdetett többi kiírás keretében csak egy tulajdonában, résztulajdonában lévő, vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, valamennyi pályázata kizárásra kerül.
 • A pályázat tárgyát legfeljebb 5 eszköz beszerzése képezheti egyazon szállítótól.
 • Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható.
 • A pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a Pályázó számlái nem lehetnek zárolva. Amennyiben zárolásra kerül, a Pályázó 5 munkanapon belül köteles azt írásban jelenteni a
  Programiroda részére.
 • A Pályázónak nem lehet esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a pályázat benyújtásának pillanatában.
 • A Pályázó köteles a szerződés aláírásakor a támogatás összegére szóló megfelelő biztosítékot nyújtani, azaz váltót kiállítani az elnyert támogatási összeg erejéig.
 • A Pályázó – pozitív elbírálás esetén – a szerződés aláírásával a szerződés megkötését követő két évre vonatkozóan vállalja, hogy nem csökkenti a foglalkoztatottak számát.
 • Csak a 2017. január 1. előtt bejegyzett vállalkozások pályázhatnak.
 • Csak meglévő vállalkozás fejlesztése támogatható. A Pályázó új tevékenységi kör megkezdéséhez kapcsolódó eszközök beszerzésére nem pályázhat.

Nem elszámolható költségek

 • adósságtörlesztés;
 • személyi jellegű ráfordítások juttatások (bérköltség, prémium, stb.);
 • késedelmi kamat, bírság, adó, garanciális költségek és a visszaigényelhető ÁFA;
 • támogatási kérelem előkészítésének költségei, menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása;
 • fordítási költségek;
 • forgóeszközök (pl. vetőmag, takarmány, továbbá bármely éven belül leírható eszköz);
 • személy- és tehergépjárművek,, ezek alkatrészei; valamint pótkocsi;
 • táblagépek, általános rendeltetésű számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, számítógépes perifériák, megjelenítő eszközök;
 • számítógépes programok és operációs rendszerek általános és irodai használatra;
 • kényelmi és szórakoztató eszközök, fotóeszközök, mobiltelefonok, kamerák, kép- és hangrögzítés segédeszközei, valamint minden olyan eszköz vásárlására, melyek kapcsán a magánhasználat feltételezhető;
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó, üzembehelyezésen kívüli szolgáltatás.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtási ideje: 2017. október 1. – 2017. október 20.

A pályázat benyújtásához a Pályázónak elektronikusan kell a http://www.baross-palyazatok.eu honlapon regisztrálnia.

A pályázatot a honlapon található elektronikus pályázat kitöltő felületen kell elkészíteni, és az előírt mellékleteket beszkennelve csatolni. A pályázat elkésztését követően a pályázati adatlapot és a nyilatkozatokat ki kell nyomtatni, és az aláírást követően a mellékletek másolati példányaival együtt a Programiroda jelen felhívás XVIII. g) pontban megjelölt területi irodáinak egyikében kell benyújtani.

Időben érkezettnek tekintendő az a pályázati dokumentáció, amely 2017. október 20-án 16.00-ig személyesen benyújtásra kerül.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatos kérdésekben a http://www.baross-palyazatok.eu. honlapon, valamint a Programiroda területi irodáiban térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat felvidéki egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.baross-palyazatok.eu/tenders/KKV-felhivas.pdf


Pályázat felvidéki egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatására
5 3 szavazat

A bejegyzést jelenleg 19 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *