Pályázat fiatalok (30 év alattiak) vállalkozóvá válásának támogatására vidéken


Pályázat fiatalok 30 év alattiak vállalkozóvá válásának támogatására


Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Pályázat kódszáma: GINOP 5.2.7-17

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Felhívás keretében a GINOP 5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok által megalapított vállalkozások vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 16 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5330 db.

Az egy jogosult álláskereső által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.000.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft.

A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatást igénylők, akik, vagy amelyek:

 • A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatalok, illetve 25-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál álláskeresőként regisztrált fiatalok által létrehozott vállalkozások.
 • A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP 5.1.9-17 konstrukció személyében független szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító álláskeresőnek rendelkeznie kell a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
 • Az üzleti terv jóváhagyását követően, de a támogatási kérelem benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult vállalkozások. A GINOP 5.1.9-17 programban résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.
 • A GINOP 5.1.9-17 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.
 • A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.2.7-17 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként8 részt vesz. A támogatási kérelem benyújtásának további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.
 • Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező jogi személy, egyéni vállalkozó illetve egyéni cég.
 • A GINOP-5.2.7-17 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP 5.1.9-17 konstrukció keretében a képzéselvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került.
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

Jogi forma szerint:

 • ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok9 közül:
  • GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
  • GFO 117 – Betéti társaság.
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
  • GFO 231 – egyéni vállalkozó,
  • GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó
  • GFO 228 – egyéni cég
 • Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATA-s vállalkozók)
  • GFO 231 – egyéni vállalkozó,
  • GFO 117 –Betéti társaság

A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, NyugatDunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek ugyanabban a kevésbé fejlett régióban kell lennie.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.


170 bevált mondat pályázathozSZEREZZE MEG SAJÁT PÉLDÁNYÁT >>>


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt-előkészítési tevékenységek
  Jelen projekt keretében az előkészítési tevékenységbe nem értendő bele az üzleti terv elkészítése.

  • cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele,
  • kötelező engedélyek beszerzése,
 • Eszközbeszerzés:
  • új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást – közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
 • Eszközbérlés A munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése
 • Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
  A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség illetve iroda bérlése
 • Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
  • új hardver,
  • szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
  • domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja,
  • domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
 • Egyéb immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.
 • Piacra jutás támogatása
  • piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
  • honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban), beszerzése, forma illetve, illetve designtervezés
 • Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító engedélyezett2 képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon alkalmazottak számára, akik a képzés ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak. (Csak a projektidőszakon belül és engedélyezett felnőttképzés támogatható.)
 • Tanácsadás igénybevétele Az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor(a projekt összköltségének maximum 30%-áig és a GINOP 5.1.9-17program megvalósítóitól nem vásárolható tanácsadási szolgáltatás):
  • marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
  • menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
  • technológiai fejlesztési tanácsadás,
  • pénzügyi tanácsadás,
  • logisztikai tanácsadás,
  • jogi szaktanácsadás,
  • szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,
  • energetikai tanácsadás
 • Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
 • Általános vállalatirányítási tevékenység:

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • Kialakított piaci kapcsolatok száma: minimum 5 db
 • A projekt fizikai befejezését követő első lezárt, teljes üzleti évben realizált nettó árbevétel: minimum 500 000 Ft

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása VÁRHATÓAN 2017.szeptember 1-től 2019. szeptember 1-ig között lehetséges.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat fiatalok vállalkozóvá válásának támogatására vidéken

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/node/61837
Fotó: GraphicStock


Pályázat fiatalok (30 év alattiak) vállalkozóvá válásának támogatására vidéken
5 2 szavazat

A bejegyzést jelenleg 176 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *