Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2016. évi fejlesztésére és megújítására


Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2016 évi fejlesztésére


A Fotóművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 5 témakörben:

 1. Alkotói támogatás fotóművészek számára új alkotások létrehozására
 2. Alkotói támogatás kutatók, szakírók számára kortárs fotóművészetet és fotótörténetet elemző és értékelő, a fotótörténetet feltáró tanulmányok megírására
 3. Egyéni és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, továbbá a kiállításhoz tartozó katalógusra
 4. Fotóművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szakmai fórumok programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére hazai és külföldi alkotótelepeken, szakmai fórumokon
 5. Magyar kortárs fotográfiai alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára

Az NKA Fotóművészet Kollégiumához nem nyújthat be pályázatot alkotó támogatásra, és nem ítélhető meg támogatás azon alkotónak, aki felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (kivétel a költségtérítéses DLA-képzésben résztvevők), továbbá azon alkotónak sem, aki 2016-ban egyidejűleg állami ösztöndíjban is részesül (pl.: Pécsi József-, Moholy-Nagy László-ösztöndíj).

Alkotói támogatás fotóművészek számára új alkotások létrehozására.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 13.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: 500.000 Ft–1.000.000 Ft /év (egy összegben folyósítva).

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • fotóművészek, mint magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. május 1.–2017. április 30.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás

Elbírálás szempontjai:

 • folyamatos, magas szintű alkotói tevékenység
  vállalt feladat megvalósításának realitása
  vállalt feladat művészi értéke

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 17-én, éjfélig lehet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

Nevezési díj összege/mértéke A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Alkotói támogatás kutatók, szakírók számára kortárs fotóművészetet és fotótörténetet elemző és értékelő, a fotótörténetet feltáró tanulmányok megírására.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: minimum 200.000 Ft, maximum 600.000 Ft/év (egy összegben folyósítva).

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • kutatók és szakírók, mint magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. május 1.–2017. április 30.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás

Elbírálás szempontjai:

 • szakírói és/vagy tudományos tevékenység
 • alkotók vagy műfajok, törekvések hiánypótló feldolgozása, új elméleti szempontok alkalmazása
 • a fotótörténet korszakainak, jelenségeinek feltárása
 • a vállalt feladat megvalósításának realitása
 • a tervezett tanulmány publikálási lehetőségei

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 17-én, éjfélig lehet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

Nevezési díj összege/mértéke A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Egyéni és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatására belföldön és külföldön, továbbá a kiállításhoz tartozó katalógusra

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 24.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • egyéni alkotók és szakmai szervezetek, valamint működési engedéllyel rendelkező kiállítást rendező intézmények.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2017. február 28.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • rendező tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • szállítási költség
 • biztosítási költség
 • installációs költség (tervezés, grafika, kivitelezés költsége)
 • szakmai anyagköltség
 • utazási költség
 • szállásköltség
 • terembérleti díj
 • biztonsági őrzés
 • analóg és digitális képkidolgozás
 • reklám- és propagandaköltség

Kiadványoknál (katalógusnál) a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése
 • szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése
 • írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése
 • tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése
 • grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése
 • lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • nyomdai előkészítés
 • nyomdaköltség

CD-n történő megjelentetés esetén:

 • szerzői jogdíj(ak) személyi és/vagy dologi kifizetése
 • szerzői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése
 • írói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése
 • tervezői tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése
 • grafikai tervezés tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • fotós tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • fordítói tiszteletdíj személyi és/vagy dologi kifizetése
 • lektorálás tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • tervezőszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • képszerkesztő tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • előkészítési munkák költsége
 • gyártási és csomagolási költségek

Elbírálás szempontjai:

 • a kiállítás előkészítésének színvonala, tervezettsége
 • a kiállítás művészi értéke, a téma fontossága
 • a költségvetés megalapozottsága

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 17-én, éjfélig lehet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

Nevezési díj összeg/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Fotóművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szakmai fórumok programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére hazai és külföldi alkotótelepeken, szakmai fórumokon

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2017. február 28.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • szakmai anyagköltség (programhoz kapcsolódó)
 • közreműködők tiszteletdíja személyi és/vagy dologi kifizetése
 • utazási költség
 • szállítási költség
 • szállásköltség
 • eszközbérleti díj
 • terembérleti díj
 • részvételi díj
 • előállítási költség (anyag)
 • csoportos étkeztetés (A kért támogatási összeg max. 20%-a lehet! A támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem)

Elbírálás szempontjai:

 • a program/programban való részvétel várható szakmai jelentősége
 • a programban résztvevő alkotók köre, a rendezvény színvonala
 • az adott rendezvény országos, regionális, kistérségi, nemzetközi, határon túli szerepe

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 17-én, éjfélig lehet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

Nevezési díj összege/mértéke Nevezési díj összege/mértéke A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Magyar kortárs fotográfiai alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • hazai, kortárs fotográfiai gyűjteménnyel rendelkező közgyűjtemények.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 1.–2017. március 31.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • műtárgyvásárlás

Elbírálás szempontjai:

 • a megvásárlásra javasolt műtárgy művészi színvonala
 • a pályázó intézmény gyűjtési koncepciójának minősége

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 17-én, éjfélig lehet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4353-as, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2016. évi fejlesztésére és megújítására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/fotomuveszet_160517


Pályázat fotóművészeti tevékenységek 2016. évi fejlesztésére és megújítására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *