Pályázat ipari parkok fejlesztésére


Pályázat ipari parkok fejlesztésére 2016


Pályázat kódszáma: GINOP 1.2.4-16

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Az ipari parkokról szóló, 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet alapján az ipari parkok infrastruktúrával ellátott, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységet folytató, működésre és innovációra törekvő szervezetek, melyek „Ipari Park” címmel rendelkeznek. Magyarországon megközelítőleg 220 db ipari park van, ezek az ország teljes területét lefedik, ám ezek a szolgáltatáskínálat tekintetében jelentős hiányosságokat mutatnak. Kihasználtságuk regionálisan igen változó, többségük rendelkezik még beépíthető területtel.

Az Európai Bizottság által elfogadott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerint csak meglévő ipari parkok támogathatók. Jelen pályázati felhívás célja a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-90 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke a szabad vállalkozási zónák10 területén működő, támogatást igénylő ipari parkok esetén az összes elszámolható költség 70 %-a, míg a szabad vállalkozási zónákon kívül fekvő ipari parkok esetében az összes elszámolható költség 50 %-a.

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatása esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény azaz a projekt nettó jelenértéke közötti különbséget

A támogatás összegét a két követelmény együttes teljesülésével kell meghatározni, azaz a támogatás összege nem lehet nagyobb mint az I. és a II. követelmény által meghatározott alacsonyabb támogatási összeg.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti Ipari Park címmel rendelkező területen a terület kizárólagos tulajdonosa és egyben a cím birtokosa által végrehajtott fejlesztés.

 • Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása;
 • Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, amelyek az ipari park által biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek;
 • Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése;
 • Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai hardver és szoftver beszerzése

PÁLYÁZÓK KÖRE

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik.
 • amelyek „Ipari Park” cím birtokosai és a fejlesztéssel érintett ipari park területének kizárólagos tulajdonosai
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne az „Ipari Park” címmel rendelkező, a támogatást igénylő saját tulajdonában álló terület.
Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem per, – és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja.

Csak meglévő ipari parkok fejlesztései támogathatók, új ipari parkok létrehozása nem támogatható.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett ipari parkban nagyvállalkozás működik, a teljes területet érintő költségeket arányosítani kell a nagyvállalkozások által használt terület/teljes használatba adható terület arányában. A teljes területet érintő költségek nagyvállalkozásokra jutó része nem elszámolható költségnek minősül.

Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:

 • az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).
 • az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból vagy villamosenergia-termelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával kell fedezni.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig nő a fejlesztéssel érintett ipari parkba betelepült vállalkozások körében a KKV-k aránya.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 17-től 2018. május 17-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. július 19.
 • 2016. július 19-ét követően minden hónap utolsó keddi napja.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat ipari parkok fejlesztésére

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-124-16-ipari-parkok-fejlesztse


Pályázat ipari parkok fejlesztésére
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *