Pályázat univerzális, célzott és javallott kábítószer-prevenciós programok támogatására

 


pályázat kábítószer prevenciós programok támogatására


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet célzott és javallott prevenciós programok támogatására.

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai színtéren univerzális és célzott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség.

A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja:

„A” kategória 1. alkategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program rendelkezik OEFI minősítéssel.

„A” kategória 2. alkategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program nem rendelkezik OEFI minősítéssel, ugyanakkor a Pályázó vállalja, hogy a minősítést a program megkezdéséig megszerzi.

„B” kategória: A helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben. A pályázat elsősorban a speciális célcsoportokra irányuló prevenciós és reszocializációs programok (pl. a gyermekvédelmi intézményrendszer és a büntető-igazságszolgáltatás területe) támogatására biztosít lehetőséget.

„C” kategória: A függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató szerfogyasztó személyek számára speciális intervenciók alkalmazását, valamint a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló célzott, javallott programok támogatása.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
  • közhasznú alapítványok,
  • közhasznú közalapítványok,
  • egyházak,
  • egyházi fenntartású intézmények,
  • szociális, egészségügyi intézmények,
  • önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
  • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok,

amelyek a Pályázatkezelő Internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere, PR) regisztráltak.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 155.000.000 Ft, azaz százötvenöt millió forint.

A pályázaton legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész.

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel nem minősül saját forrásnak.

Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás. (A saját forrás részletes meghatározását a Pályázati Útmutató 18. pontja tartalmazza.)

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget. Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 18. pontja szerinti pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül.

Támogatási időszak: 2015. április 1. és 2016. március 31.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2015. május 15.

Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak:

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: (06-1) 237-67-82
palyazat@ncsszi.hu

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét. Arról, hogy ezt pontosan hogyan tegye, útmutatást kaphat itt>>>.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok/134/news
Fotó: http://www.teenvogue.com – Forrás: http://www.teenvogue.com/my-life/2013-09/teen-heroin


Pályázat univerzális, célzott és javallott kábítószer-prevenciós programok támogatására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *