Pályázat Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására


Pályázat Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására


Pályázat kódszáma: KAB-KEF-17-A/B/C

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok a helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok biztosítása, valamint a helyi drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A fenti célok megvalósítását három kategória szolgálja:

„A” kategória: A pályázat lehetőséget biztosít a már eddig is működő KEF-eknek – amelyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak – hogy a támogatási időszak alatt a már elkészült és a képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan programok kezdeményezését, kidolgozását, összehangolását és lebonyolításuk koordinálását megvalósítsák. A kategória keretében lehetőség nyílik a KEFeknek helyi felmérések lefolytatására, szakmai tanulmányútra, tapasztalatcserére, tanácsadásra, illetve jó gyakorlatokat bemutató megbeszélésekre, konferenciákra.

A kategória célja, hogy a KEF-ek koordinálásával, helyi igényekre épülő programok – szakmai egyeztetések, közösségi programok, speciális csoportfoglalkozások, rendszeres klubok – valósuljanak meg.

„B” kategória: A kategória keretében lehetőség nyílik Budapesten, Budapest kerületeiben, valamint a magyarországi régiókban új vagy újjá alakuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok létrehozására, melyek alkalmasak arra, hogy multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával a „Nemzeti Drogellenes Stratégia a „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumból kiindulva meghatározzák a helyi szükségleteket, az azokra adandó válaszokat, és kidolgozzák, valamint végrehajtsák saját feladataikat és éves munkatervüket.

A kategória keretében lehetőséget biztosítunk a tapasztalattal nem rendelkező, fejlődni kívánó vagy újjá alakuló KEF-eknek helyi felmérések lefolytatására, szakmai tanulmányútra, képzésekre, tapasztalatcserére, tanácsadásra, tanulmányútra, illetve jó gyakorlatokat bemutató megbeszélésekre, konferenciákra.

„C” kategória: A kategóriában lehetőség nyílik olyan, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok hatékony működését elősegítő innovációs törekvések, párbeszédek támogatását előmozdító interdiszciplináris együttműködések és modellprogramok megvalósítására, amelyek a kábítószer – probléma kezelése szempontjából előremutatóak és jól reagálnak a helyi igényekre, sajátosságokra.

A pályázatok értékelése során előnyt élveznek azon pályázók, akik igazolják, hogy tevékenységüket helyi együttműködésben valósítják meg. Együttműködnek más ágazatok szakmai hálózataival; továbbá előnyben részesülnek a több KEF együttműködésében megvalósuló szakmai események; az olyan fejlesztési folyamatok, amelyek elősegítik a KEFek hálózatosodását; továbbá azon pályázatok, ahol a megvalósult pályázati eredmények a szélesebb társadalom felé szemléletformáló jelleggel bemutatásra kerülnek.

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2017. szeptember 01. és 2018. június 30. közé eső időszak.

Jelen pályázati felhívásban egy Pályázó maximum két pályázati kategóriában pályázhat. Az „A” és a „B” kategóriák nem pályázhatóak együtt.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 60.000.000 Ft.

Az igényelhető támogatási összeg

 • „A” kategóriában legalább 500 000 Ft és legfeljebb 1 000 000 Ft,
 • „B” kategóriában legalább 500 000 Ft és legfeljebb 1 000 000 Ft,
 • „C” kategóriában legalább 500 000 Ft és legfeljebb 1 000 000 Ft.

A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás nem minősül saját forrásnak.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • fővárosi önkormányzat
 • helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei – kivéve kisebbségi önkormányzatok);
 • önkormányzati fenntartású intézmények;
 • önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
 • közhasznú civil szervezetek (kizárólag regionális KEF esetén),

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak regisztrálnia kell a http://kab.szgyf.gov.hu/ Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

A pályázatok beadási határideje: 2017. november 12. 23:59

Lebonyolító
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Támogatáskezelő Főosztály
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az alábbi elérhetőségeken, valamint a kabpalyazat@szgyf.gov.hu email címen:

 • Csernai Erika +36-70-505-6198
 • Kramarics Szandra +36-70-333-34-91
 • Baranyai Petra +36-30-584-67-06
 • Nagy Dóra +36-30/584-9048

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://tamogatoweb.hu/index.php/hirek/palyazatok/120-kabitoszerugyi-egyezteto-forumok-mukodesi-felteteleinek-biztositasa


Pályázat Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *