Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

 


Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2017


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartás ára, felújítására.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat részesülhet.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó,

  • amelynek a pályázat benyújtásakor köztartozása van;
  • amely adósságrendezési eljárás alatt áh;
  • amely az érdekeltségnövelő támogatáson kívül más hazai vagy európai uniós forrás keretében (p1. integrált közösségi és szolgáltató tér, Agóra Pólus, Agóra – multifunkcionális közösségi központ és területi közművelődési tanácsadó szolgálat technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása) jelen pályázat tárgyával megegyező célra és ingatlanra 5 éven belül támogatásban részesült. Az 5 év számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja.
  • amely által vállalt önrész szerinti támogatás számított összege nem éri el a 100 000 forintot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Kvtv. 3. melléklet II. 7. a) pont szerinti jogcímen a pályázati célra összesen 300 millió forint áll rendelkezésre.

A támogatás minimális mértéke 100.000 Ft. A támogatás maximális mértéke a vállalt önrész kilencszerese.

A támogatás

  1. 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, a b) pont hatálya alá nem tartozó intézmény vagy közösségi színtér után,
  2. 40%-át a települési önkormányzat által 2016. január 1 -jét követően alapított közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani.

Ha igény hiányában a b) pont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az a) pont szerinti célra kell felhasználni.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik, a mellékelt adatlap szerint.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon, valamint CD/DVD lemezen a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

Pályázatok elektronikus rögzítésének határideje: 2017. június 23.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét. Arról, hogy ezt pontosan hogyan tegye, útmutatást kaphat itt>>>.


Forrás / Szerzői jogok:

Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/2/11/11000/Desktop.zip
Fotó: Művelődési Ház és Könyvtár Nyírcsaholy – Forrás: http://www.nyircsaholy.hu/images/kep/muvhaz.jpg


Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
5 3 szavazat

A bejegyzést jelenleg 2 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *