Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2018

 


Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2018


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartás ára, felújítására.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat részesülhet.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó,

  • amelynek a pályázat benyújtásakor köztartozása van;
  • amely adósságrendezési eljárás alatt áll;
  • amely által vállalt önrész szerinti támogatás számított összege nem éri el a 100 000 forintot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Kvtv. 3. melléklet II. 7. a) pont szerinti jogcímen a pályázati célra összesen 300 millió forint áll rendelkezésre.

A támogatás minimális mértéke 100.000 Ft. A támogatás maximális mértéke a vállalt önrész kilencszerese.

A támogatás

  1. 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, a b) pont hatálya alá nem tartozó intézmény vagy közösségi színtér után,
  2. 40%-át a települési önkormányzat által 2016. január 1 -jét követően alapított közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani.

Ha igény hiányában a b) pont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az a) pont szerinti célra kell felhasználni.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik, a mellékelt adatlap szerint.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon, valamint CD/DVD lemezen a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

Pályázatok elektronikus rögzítésének határideje: 2018. április 29.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:

Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/5/6b/51000/k%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91%C3%A9s%20-%20al%C3%A1%C3%ADrt%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse
Fotó: Művelődési Ház és Könyvtár Nyírcsaholy – Forrás: http://www.nyircsaholy.hu/images/kep/muvhaz.jpg


Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2018
5 4 szavazat

A bejegyzést jelenleg 30 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *