Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására


Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására 2018


Az NKA Szépirodalom Kollégiuma 2018. évi első félévi nyílt pályázati felhívását az alábbi 4 altémában teszi közzé:

 1. Alkotói támogatás magyar nyelvű szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására magyarországi és határon túli szerzők számára
 2. A Szépirodalom Kollégiuma határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotómunka megvalósítását támogatja. A 10 hónapra szóló alkotói támogatás lehetőséget kíván nyújtani a határon túli magyar pályázóknak a pályakezdéshez, illetőleg kedvező feltételeket kíván teremteni – korosztálytól függetlenül – a magas színvonalú alkotó tevékenységhez
 3. Jelentős, legalább egy évtizedes hagyománnyal rendelkező, reprezentatív magyarországi és határon túli írószervezetek számára a magyar nyelvű szépirodalom értékeit tudatosító, népszerűsítő, a magyar-magyar irodalmi kapcsolatokat erősítő rendezvények vagy rendezvénysorozatok megvalósítására
 4. Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív, irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű szépirodalmi sajtótermékek támogatása
  1. A Szépirodalom Kollégiuma pályázatot hirdet hagyományos szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására
  2. A Szépirodalom Kollégiuma pályázatot hirdet online szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására

1. Pályázati cél: Alkotói támogatás magyar nyelvű szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására magyarországi és határon túli szerzők számára

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 37.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Szépirodalmi művek, valamint irodalomértelmező munkák szerzői, mint magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. február 15.–2019. február 15.

Elbírálás szempontjai:

 • A Kollégium döntésekor a pályázó eddigi szakmai teljesítményét és pályázatának minőségét, aktualitását (tervének eredetiségét, kifejtettségét, megvalósíthatóságát stb.) mérlegeli.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 15. éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át (amely magában foglalja a 27%-os áfát) – mely az 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, amely összeg magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

2. Pályázati cél: A Szépirodalom Kollégiuma határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotómunka megvalósítását támogatja. A 10 hónapra szóló alkotói támogatás lehetőséget kíván nyújtani a határon túli magyar pályázóknak a pályakezdéshez, illetőleg kedvező feltételeket kíván teremteni – korosztálytól függetlenül – a magas színvonalú alkotó tevékenységhez

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

 • Alkotói támogatásban az a pályázó részesülhet, aki a pályázat meghirdetésekor a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozik (a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló személyek).

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.500.000 Ft

Igényelhető támogatás: 700.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek mint magánszemélyek, akik fenti törvényben előírtaknak megfelelnek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. február 15. –2018. december 15.

Elbírálás szempontjai:

 • A Kollégium döntésekor a pályázó szakmai teljesítményét és pályázatának minőségét, tervének eredetiségét, kifejtettségét, megvalósíthatóságát mérlegeli.
 • A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azon pályázók, akik a jelen pályázati felhívásban meghirdetett megvalósítási időtartam alatt nem részesülnek egyéb itthoni vagy külföldi támogatásban, alkotói támogatásban, ösztöndíjban, továbbá, akik a megelőző három évben egyik kategóriában sem részesültek támogatásban.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • alkotói támogatás.

Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű irodalmi és irodalmi értekező prózai mű létrehozására lehet az alábbi kategóriákban.

1. kategória: Székely János alkotói támogatás – költői és drámaírói alkotómunka (beleértve az ifjúsági és gyermekirodalmat is) támogatására.

Támogatásban részesülhet 4 fő.

2. kategória: Gion Nándor alkotói támogatás – prózaírói alkotómunka (beleértve az ifjúsági és gyermekirodalmat is) támogatására.

Támogatásban részesülhet 5 fő.

3. kategória: Schöpflin Aladár alkotói támogatás – kritikai alkotómunka támogatására, a határon túli magyar kritikusok részére egy évtizednél nem régebben megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére.

Támogatásban részesülhet 3 fő.

4. kategória: Franyó Zoltán alkotói támogatás – műfordítói alkotómunkára; műfordítások a szomszédos országok kortárs szépirodalmi műveiből.

Pályázni csak teljes mű lefordításával lehet.

Támogatásban részesülhet 3 fő.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 15. éjfélig lehet.

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

3. Pályázati cél: Jelentős, legalább egy évtizedes hagyománnyal rendelkező, reprezentatív magyarországi és határon túli írószervezetek számára a magyar nyelvű szépirodalom értékeit tudatosító, népszerűsítő, a magyar-magyar irodalmi kapcsolatokat erősítő rendezvények vagy rendezvénysorozatok megvalósítására

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

Igényelhető támogatás keretösszege: maximum 10.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • jogi személyek.

Pályázatot nyújthatnak be: Olyan magyarországi és határon túli magyar írószervezetek, amelyek legalább egy évtizedes hagyománnyal rendelkeznek, taglétszámuk a pályázatot megelőző évben legalább száz fő, és évi rendszerességgel szerveznek a pályázati célban megjelölt programokat.

Nem pályázhatnak irodalmi társaságok, irodalmi körök, irodalmi klubok.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. február 15.– 2019. február 15.

Elbírálás szempontjai:

 • Az érintett célcsoport létszáma,
 • a rendezvény(ek) irodalmi értéktudatosító szerepének fontossága, társadalmi és közösségi hasznossága.
 • A közreműködők szakmai elismertsége, felkészültsége,
 • a rendezvény programjának minőségi színvonala,
 • az anyanyelvi és a kulturális identitást erősítő szerepe.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói, valamint közreműködői tiszteletdíj és járulékai (a részletezett költségvetés tartalmazza a tiszteletdíj felhasználásának tételeit, a közreműködői terület megnevezését), valamint dologi kifizetése
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el.),
 • csoportos étkezés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására, valamint ásványvíz vásárlására fordítható, alapanyag beszerzésre nem),
 • útiköltség,
 • bérleti díj (helyiség, eszköz, stand),
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség (pr-dokumentumok nyomdaköltsége ideértendő),
 • szakmai anyagköltség (részletezett költségvetés tartalmazza a felhasznált tételek pontos megnevezését),
 • jutalomkönyvek megvásárlásának költsége.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 15. éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni. A nevezési díjat a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

4. Pályázati cél: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív, irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű szépirodalmi sajtótermékek támogatása

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 140.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

 • Pályázatot kizárólag a megpályázott szépirodalmi sajtótermék Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál és/vagy jogelődjeinél bejegyzett kiadója nyújthat be.
 • A Kollégium nem támogatja a pusztán egyéni, vagy szervezeti önkifejezés, információközlés céljából született kiadványok (blog, hírlevél, információs kiadvány, szervezeti, egyesületi, intézményi hír- és adatközlő kiadvány) valamint reklámkiadványok megjelentetését sem hagyományos, sem online formában.
 • A Kollégium a szépirodalmi kultúra szempontból értékes, közvetlenül a szépirodalmi kultúra céljait szolgáló sajtótermékek kiadását támogatja.
 • Indokolatlan összegű költségkérelemmel benyújtott pályázatokat a Kollégium nem támogat.
 • Minden hagyományos szépirodalmi sajtóterméknek kötelező a print változat online-archiválása és ingyenes hozzáférhetővé tétele, legkésőbb az adott lapszám megjelenését követő fél éven belül, illetve minden hagyományos szépirodalmi sajtóterméknek kötelező a szépirodalmi sajtótermék digitálisan archivált anyagát egy éven belül megküldeni elektronikus formában az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum (továbbiakban: OSZK EPA) számára és online hozzáférhetővé tenni. Az archiválásra és nyilvános online szolgáltatásra vonatkozó technikai előírás itt elérhető. Minden támogatott pályázónak külön együttműködési megállapodást szükséges kötnie az Országos Széchényi Könyvtárral a szolgáltatásra vonatkozóan. (A megállapodás letölthető elektronikus formában az EPA Irattárból http://epa.oszk.hu/html/irattar.html.)
 • Nyomtatott folyóirat tartalmának online-megjelentetésére külön altéma keretében csak abban az esetben pályázhat, ha a lap az online változatban a print kiadástól jelentősen eltérő és változatos tartalmat szolgáltat. Az online-archiválás költségeit a hagyományos szépirodalmi sajtótermékek megjelentetési költségei között szükséges kimutatni.
  Magyarországon bejegyzett pályázó köteles a támogatott kiadványt magyarországi székhelyű vállalkozások segítségével (nyomda, szerverház, programozók stb.) előállíttatni.
 • Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely évente minimum 4, maximum 12 lapszámot jelentet meg.
  Évkönyv, 4 alkalomnál kevesebbszer megjelenő periodika, napi- és hetilapok mellékletének kiadását a Kollégium nem támogatja.
 • Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja az adott évi átlagos normál lapszám terjedelmének 160%-át.
 • A kollégium kizárólag új és saját tartalom megjelentetését támogatja.
 • A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2017. évi várható adatokhoz képest) és a 40% feletti remittenda arányát írásban kell indokolni. A 40% feletti remittenda sorsáról nyilatkozni kell (visszagyűjtés, újraértékesítés, ingyenes szétosztás stb.).
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a szépirodalmi sajtótermék közvetlen előállítási költségeire lehet.

4./a A Szépirodalom Kollégiuma pályázatot hirdet hagyományos szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására

Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű hagyományos (print) szépirodalmi sajtótermékek támogatása.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a szépirodalmi sajtótermék (folyóirat)-kiadási tevékenység és/vagy a folyóiratok megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.
 • Egyéni vállalkozók, akik szépirodalmi sajtótermék (folyóirat)-kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018.01.01. – 2018.12.31.

Elbírálás szempontjai:

A szépirodalmi sajtótermék:

 • huzamosabb ideje kiemelkedő kulturális értéket hoz létre,
 • kialakult, minőséget tükröző egyéni arculattal rendelkezik,
 • művészeti, kulturális, oktatási, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő tartalmat közöl,
 • a határon túli magyar közösség számára alapvető kulturális közeget teremt.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • szerzői tiszteletdíj (írói, illusztrátori, fotó),
 • fordítói tiszteletdíj,
 • lektorálási tiszteletdíj,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) tiszteletdíj,
 • szerzői jogdíjak.

A fenti tiszteletdíj/ak kifizetése lehet dologi (számlás) vagy személyi jellegű kifizetés is. Személyi jellegű kifizetés esetében a kapcsolódó járulékokra is igényelhető támogatás.

 • Nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
 • kiadványszerkesztés, tördelés,
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,
 • nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla),
 • online archiválás költségei.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 15. éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – a nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% áfa összegnél – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

4.b A Szépirodalom Kollégiuma pályázatot hirdet online szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására

Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi és határon túli magyar nyelvű online szépirodalmi sajtótermékek támogatása.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a szépirodalmi sajtótermék (folyóirat)-kiadási tevékenység és/vagy a folyóiratok megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén – kivéve egyéni vállalkozó – az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.
 • Egyéni vállalkozók, akik sajtótermék (folyóirat)-kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018.01.01. – 2018.12.31.

Elbírálás szempontjai:

A szépirodalmi internetes sajtótermék:

 • fontos kulturális értéket hoz létre,
 • kialakult, minőséget tükröző egyéni arculata van,
 • művészeti, kulturális, oktatási, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő tartalmakat közöl,
 • a határon túli magyar közösség számára alapvető kulturális közeget teremt.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • szerzői tiszteletdíj (írói, illusztrátori, fotó),
 • fordítói tiszteletdíj,
 • lektorálási tiszteletdíj,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) tiszteletdíj,

A fenti tiszteletdíj/ak kifizetése lehet dologi (számlás) vagy személyi jellegű kifizetés is. Személyi jellegű kifizetés esetében a kapcsolódó járulékokra is igényelhető támogatás.

 • szerzői jogdíjak,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
 • korrektúra,
 • informatikai támogatás, programozás,
 • rendszergazdai szerkesztés (bonyolultabb portálszerkezetnél folyamatos kiadás),
 • publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. február 15. éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – a nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% áfa összegnél – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-43-42-es, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen: Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/szepirodalom_180215


Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *