Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására


Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására 2018


Az NKA Zeneművészet Kollégiuma pályázatot hirdet az alábbi 6 témakörben:

 1. Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyélet támogatása (egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, koncertszerű rendezvények megvalósítása)
 2. Ismeretterjesztő tematikus komolyzenei koncertsorozatok, komolyzenei vetélkedők, komolyzenei táborok és kurzusok, továbbá interaktív komolyzenei foglalkozások kidolgozásának és megvalósításának támogatása a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése, a zene iránti nyitottság és a jövő koncertlátogató közönség számának növelése céljából
 3. Komolyzene vonatkozásában külföldi vendégszerepléseken, nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, továbbá jelentős nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel
 4. Komolyzene vonatkozásában külföldi művészek és együttesek felléptetése, szakemberek fogadása magyarországi helyszíneken
 5. A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság megyei és központi rendezvényeinek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel, a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése
 6. A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatása, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak megerősítése. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel

Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyélet támogatása (egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, koncertszerű rendezvények megvalósítása)

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára amatőr kórusok és fúvószenekarok nem nyújthatnak be pályázatot (hivatásos kórus vagy fúvószenekar az az együttes, amelyet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) szerint nyilvántartásba vett az erre kijelölt szerv, és a nyilvántartásba vételt igazolja, továbbá az a jogi személy, amelynek alaptevékenysége kulturális, művészeti rendezvények szervezése, rendezése és ezt a tevékenységet legalább két év óta folytatja, valamint felsőfokú oktatási intézmény).

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 80.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • a hangversenyt/hangversenyeket megrendező, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, valamint jogi személyek, és egyéni vállalkozók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. május 1. – 2019. május 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • a program szakmai/művészi értéke és technikai színvonala,
 • a program a kulturális hagyományban meghonosodott érték megőrzésére irányul-e,
 • a program új elemekkel bővíti-e a helyi kulturális kínálatot,
 • a program kulturálisan hátrányosabb helyzetű területen jön-e létre,
 • a program fiatal közönségre fókuszál-e,
 • a program megvalósítója tehetséges pályakezdő, fiatal alkotó/előadó-e,
 • a program megvalósítója/közreműködője elismert értéket képviselő személy/együttes,
 • a program megvalósításának költségtervezete reálisnak tűnik-e,
 • a program rendelkezik-e egyéb különleges értékkel,
 • folyamatban van-e a megvalósítási határidő módosításával kapcsolatban kérelme a program benyújtójának.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • előadói tiszteletdíj,
 • hangszerbérlet,
 • hangszerelés tiszteletdíja,
 • hangszerhangolás,
 • hangszerszállítás,
 • helyszínbérleti díj,
 • kottakölcsönzés- és beszerzés,
 • reklám-, marketing- és propaganda költség,
 • szállásköltség, (az idegenforgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el támogatás)
 • szerzői jogdíj,
 • technikus tiszteletdíja,
 • terembérleti díj,
 • utazási költség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 22-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Ismeretterjesztő tematikus komolyzenei koncertsorozatok, komolyzenei vetélkedők, komolyzenei táborok és kurzusok, továbbá interaktív komolyzenei foglalkozások kidolgozásának és megvalósításának támogatása a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése, a zene iránti nyitottság és a jövő koncertlátogató közönség számának növelése céljából

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • a zenei ismeretterjesztés területén többéves gyakorlattal rendelkező előadó-művészeti együttesek, hangversenyszervezők, alap- és középfokú oktatási intézmények (oktatási intézmények alapítványai és egyesületei is), továbbá a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, és egyéni vállalkozók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31.

Az elbírálás szempontjai:

 • a program szakmai/művészi értéke és technikai színvonala,
 • a program kulturálisan hátrányosabb helyzetű területen jön-e létre,
 • a program megvalósítója/közreműködője elismert értéket képviselő személy/együttes,
 • a program megvalósításának költségtervezete reálisnak tűnik-e,
 • a program rendelkezik-e egyéb különleges értékkel,
 • a program kapcsolódik-e az iskolai tananyaghoz,
 • a program a területen jártas zenetörténészi vagy zenetudósi szakképzettséggel rendelkező, az ifjúságot is megszólítani képes moderátor/szakember közreműködésével valósul-e meg,
 • a program a társművészetek bevonásával, audiovizuális technikák alkalmazásával, valamint interaktív módon valósul-e meg.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadók tiszteletdíja,
 • hangszerbérlet,
 • helyszínbérleti díj (amennyiben az előadás nem az iskolákban jön létre),
 • kottakölcsönzés és –beszerzés,
 • szállítási költség,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • szerzői tiszteletdíjak (az ismeretterjesztő program vagy vetélkedő tematikájának kidolgozásában résztvevő szerzők részére),
 • terembérleti díj (amennyiben az előadás nem az iskolákban jön létre),
 • utazási költség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 22-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Komolyzene vonatkozásában külföldi vendégszerepléseken, nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, továbbá jelentős nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA

Felhívjuk pályázóink figyelmét: erre az altémára amatőr kórusok és fúvószenekarok nem nyújthatnak be pályázatot. (Hivatásos kórus, vagy fúvószenekar az az együttes, amelyet az Emtv. szerint nyilvántartásba vett az erre kijelölt szerv, és a nyilvántartásba vételt igazolja, továbbá az a jogi személy, amelynek alaptevékenysége kulturális, művészeti rendezvények szervezése, rendezése és ezt a tevékenységet legalább kettő év óta folytatja, valamint a felsőfokú oktatási intézmény.)

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 1.500.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • magyarországi zeneművészeti és előadó-művészeti szervezetek, szakemberek, kutatók, kamaraegyüttesek, zeneművészeti oktatási intézményekben tanuló, vagy már végzett fiatal magyar zeneművészek, a magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselői (a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, egyéni vállalkozók, valamint jogi személyek).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. július 1. – 2019. június 30.

Az elbírálás szempontjai:

 • a program szakmai/művészi értéke és technikai színvonala,
 • a program nemzetközi rangja, jelentősége, várható szakmai hatása,
 • a programon részt vevő pályázó korábbi versenydíjai, szakmai sikere,
 • a program szakmai értéke és nemzetközi jelentősége,
 • a program aktualitása, várható hazai hatása,
 • a program költségvetés realitása,
 • a program megvalósítója tehetséges pályakezdő, fiatal alkotó-/előadó-e,
 • a program megvalósítója/közreműködője elismert értéket képviselő személy/együttes,
 • a program megvalósításának költségtervezete reálisnak tűnik-e,
 • a program rendelkezik-e egyéb különleges értékkel,
 • folyamatban van-e a megvalósítási határidő módosításával kapcsolatban kérelme a program benyújtójának.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • belépőjegy,
 • biztosítási költség,
 • részvételi- és regisztrációs díj,
 • standbérleti díj,
 • szállásköltség, (az idegenforgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el támogatás)
 • utazási költség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 22-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg

Komolyzene vonatkozásában külföldi művészek és együttesek felléptetése, szakemberek fogadása magyarországi helyszíneken

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • magyarországi hangversenyt rendező, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, valamint jogi személyek, és egyéni vállalkozók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. július 1. – 2019. június 30.

Az elbírálás szempontjai:

 • a program szakmai/művészi értéke és technikai színvonala,
 • a meghívandó művész, szakember, társulat nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a magyarországi fellépések, előadások, programok szakmai jelentősége,
 • a várható szakmai és/vagy közönségérdeklődés
 • a program megvalósításának költségtervezete reálisnak tűnik-e,
 • a program rendelkezik-e egyéb különleges értékkel,
 • folyamatban van-e a megvalósítási határidő módosításával kapcsolatban kérelme a program benyújtójának.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • hang- és fénytechnikai költség,
 • hangszerbérlet,
 • hangszerhangolás,
 • helyszínbérleti díj,
 • kottakölcsönzés és –beszerzés,
 • reklám-, marketing és propagandaköltség,
 • szállásköltség, (az idegenforgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el támogatás)
 • szállítási költség,
 • szerzői jogdíj,
 • technikus tiszteletdíja,
 • terembérleti díj,
 • utazási költség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 22-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság megyei és központi rendezvényeinek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel, a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, mint az amatőr kórusok képviselői, valamint közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmények, országos hatókörű szakmai szervezetek, és egyéni vállalkozók.

Erre az altémára hivatásos előadó-művészeti együttesek és népművészeti csoportok, népdalkörök nem nyújthatnak be pályázatot.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. július 1. – 2019. június 30.

Az elbírálás szempontjai:

 • a hazai kórusmozgalom kiszélesítése, színvonalának emelése, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak megerősítése.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • alkotó(k) tiszteletdíja,
 • előadói tiszteletdíj,
 • helyszínbérleti díj,
 • reklám-, marketing és propagandaköltség,
 • szállásköltség, (az idegenforgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el támogatás)
 • szállítási költség,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • terembérleti díj,
 • új művek beszerzése, repertoár bővítése,
 • utazási költség,
 • verseny nevezési díja.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 22-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatása, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak megerősítése. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • amatőr fúvószenekarok képviselői, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, illetve egyéni vállalkozók, valamint közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmények, országos hatókörű szakmai szervezetek.

Erre az altémára hivatásos fúvószenekarok nem nyújthatnak be pályázatot.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. július 1. – 2019. június 30.

Az elbírálás szempontjai:

 • a program szakmai/művészi értéke és technikai színvonala,
 • a program a kulturális hagyományban meghonosodott érték megőrzésére irányul-e,
 • a program új elemekkel bővíti-e a helyi kulturális kínálatot,
 • a program kulturálisan hátrányosabb helyzetű, vagy határon túli területen jön-e létre,
 • a program fiatal közönségre fókuszál-e,
 • a program megvalósítója tehetséges pályakezdő, fiatal alkotó/előadó-e,
 • a program megvalósítója/közreműködője elismert értéket képviselő személy/együttes,
 • a program megvalósításának költségtervezete reálisnak tűnik-e,
 • a program rendelkezik-e egyéb különleges értékkel,
 • folyamatban van-e a megvalósítási határidő módosításával kapcsolatban kérelme a program benyújtójának.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadói tiszteletdíj,
 • hangszerelés tiszteletdíja,
 • nevezési díj,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • szakmai anyagköltség,
 • szállásköltség, (az idegenforgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el támogatás)
 • szállítási költség,
 • szerzői jogdíj,
 • terembérleti díj,
 • új művek beszerzése, repertoár bővítése,
 • utazási költség.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. március 22-én éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4346-os, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen: Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/zenemuveszet_180322


Pályázat magas művészeti szakmai színvonalú komolyzenei tervek megvalósításának támogatására
5 2 szavazat

A bejegyzést jelenleg 7 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *