Pályázat megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatására


Pályázat megváltozott munkaképességű személyek munkaerő piaci integrációját elősegítő programok támogatására


Pályázati kódszám: FOGREHAB 2017

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat átfogó célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elő- segítése – ezáltal társadalmi részvételük erősítése – munkáltatói szemléletformálás és társadalmi tudatosság-növelés és érzékenyítés révén. Közvetlen cél a már évek óta sikeres programok – a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés, a Segítő Vásárlás és a Jobb Velünk a Világ programok – további működtetésének és fejlesztésének biztosítása.

A pályázat célcsoportja:

A pályázat közvetlen célcsoportja (összefoglalóan és általánosan):

 • munkáltatók (nyílt piaci-, akkreditált- és/vagy fejlesztő foglalkoztatók)
 • foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerének szereplői
 • szűkebb és tágabb társadalmi környezet

A pályázat közvetett célcsoportja (összefoglalóan és általánosan):

 • megváltozott munkaképességű – fogyatékos és egészségkárosodott – személyek
 • szakpolitika szereplői

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak.

TÁMOGATHATÓ PROGRAMOK, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A pályázó konzorcium által kötelezően vállalt tevékenységek:

a) Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés

A Fogyatékosság-barát munkahely elismerés célja az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találásának támogatása.

Közvetlen és személyes kapcsolat létrehozása a munkaerőpiac szereplőivel, a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal és a munkaadókkal, amelynek során cél a segítő, támogató és kezdeményező jellegű jó példák ösztönzése, ezek bemutatása.

Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 15.000.000,- Ft

b) Segítő Vásárlás

A Segítő Vásárlás célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a megváltozott munkaképességű emberek közreműködésével készített termékekre, az általuk nyújtott szolgáltatásokra.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségeinek fejlesztése, bővítése érdekében képességeik megismertetése a közvéleménnyel, a foglalkoztatásban rejlő értékek népszerűsítése.

Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 14.000.000,- Ft

c) Jobb Velünk a Világ program

A megváltozott munkaképességű személyek széleskörű társadalmi befogadása céljából, szemléletváltást elősegítő szolgáltatásokon keresztül tréningek, programok és rendezvények megszervezése és megtartása.

Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 8.000.000,- Ft

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 37.000.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak, a konzorcium tagok száma legfeljebb 3 lehet.

A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:

A „2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény alapján legalább 5 éve alapított civil szervezet, továbbá

 • legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés vonatkozásában, vagy
 • legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Segítő Vásárlás vonatkozásában, vagy
 • legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Jobb Velünk a Világ program vonatkozásában,

A konzorcium vezetőjével szembeni további elvárások:

A konzorcium vezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása vagy munkaerő piaci integrációja érdekében történő működésnek.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: www.fszk.hu.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2017. június 23.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOGREHAB 2017)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot és költségvetést Word, illetve Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.
Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Pályázati díj összege:
A pályázati díj a megpályázott összeg függvényében a következő:

 • 1 000 000 Ft-ig 5 000 Ft
 • 1 000 001 – 2 000 000 Ft 10 000 Ft
 • 2 000 001 – 5 000 000 Ft 25 000 Ft
 • 5 000 001 – 50 000 000 Ft 30 000 Ft

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: fogrehab2017@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek. A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/f/a1/11000/FOGREHAB2017_P%C3%A1ly%C3%A1zati_felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf


Pályázat megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatására
5 2 szavazat

A bejegyzést jelenleg 1 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *