Pályázat megyei és települési önkormányzatok rendkívüli támogatására


Pályázat megyei és települési önkormányzatok rendkívüli támogatására


A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a (települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra).

A pályázat célja

  1. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei Önkormányzatok 2016. évi váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.
  2. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési Önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
  3. A b) pont szerinti rendkívüli települési támogatás keretében, azonban külön igénylés és külön eljárás útján a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak a Szoctv. 45. -a szerinti települési támogatások (a továbbiakban: települési támogatások) 2016. évi kifizetéséhez.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen a pályázati célra 300,0 millió forint áll rendelkezésre.

Az I a. és 1 .b) pontok szerinti támogatások vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázhatók, illetve nyújthatók és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

Az l.c) pont szerinti támogatás csak vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható ős kizárólag a települési támogatások kifizetésére fordítható.

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) állapítják meg.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Az I .a) pont szerinti támogatásra a megyei önkormányzatok, az I .h) pont szerinti támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak. Az I .c) pont szerinti támogatásra azok a települési Önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32 000 forintot.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési törvény 2. melléklet J. I .c) pontjánál figyelembe vett összeget jelenti.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.

A pályázat típusa szerinti Igénylő Adatlap benyújtása és további benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett br42 kormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje:

  • az 1.0) pont szerinti támogatás esetén 2016. szeptember 30. Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be az I .a,) pont szerinti támogatásra pályázatot,
  • az 1 .b) pont szerinti támogatás esetében az óv során folyamatosan, de legkésőbb 2016. szeptember 30. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be I 4) pontok szerinti pályázatot. Előre nem látható esemény bekövetke7kse esetén — 2016. szeptember 30-át — követően Is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje
    2016. november 30.
  • az l.c,) pont szerinti támogatás esetében 2016. július 15. Egy Önkormányzat egy alkalommal nyújthat be az 1 .c,) pont szerinti támogatásra pályázatot.

A pályázati igénylő adatlapot ás a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes Igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság kell eljuttatni két eredeti és egy másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat megyei és települési önkormányzatok rendkívüli támogatására 

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/8/a4/a0000/p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf
Fotó: GraphicStock vásárolt stock fotó


Pályázat megyei és települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 6 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *