Pályázat mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző felvidéki őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatására, fejlesztésének ösztönzésérePÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági termelők – jogi személyek és természetes személyek – számára, mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök; kertészeti technológiai fejlesztéshez szükséges eszközök, ültetvénytelepítési és talajjavítási eszközök; üveg- és fóliaházak telepítéséhez szükséges eszközök, méhészeti eszközök; borászati eszközök beszerzésére, valamint ültetvények beszerzésére vissza nem térítendő támogatás folyósítása formájában, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

A pályázat legfontosabb célkitűzései

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása
 • a mezőgazdasági tevékenységek erősítése
 • a családi mezőgazdasági tevékenységek erősítése
 • a mezőgazdasági termelés korszerűsítése; hatékonyság növelése, diverzifikálása
 • a foglalkoztatottság növelése

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázati keretösszeg: összesen 2 425 000 000 Ft

Egy pályázó legfeljebb 5.000-15 000 EUR támogatásban részesülhet, pályázati kategóriától függően.

A támogatás formája: maximum 70%-os vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben folyósít a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Programiroda), utólagos elszámolási kötelezettséggel, minimum 30%-os önrész mellett. Ha pályázó az ÁFA visszaigénylésére jogosult, úgy csak a beszerzendő eszköz(ök) nettó értéke után jogosult a támogatásra.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A) Mezőgazdasági gépek beszerzése – 15.000 EUR
Új mezőgazdasági gépek (erőgépek, traktor, kombájn); új kapcsolható eszköz a szántóföldi termesztéshez; új kapcsolható eszköz a szőlő-és gyümölcstermesztéshez; új kapcsolható eszköz a gyógynövény-, virág-, fűszernövény- és zöldségtermesztéshez; új, regisztrált pótkocsis teherautó vagy méhészkonténer a méhészetbe

Kertészeti technológiai fejlesztéshez szükséges, valamint ültetvény-telepítési és talajjavítási eszközök beszerzése
Traktor, kombájn, függesztett permetezőgép, fűkasza, tárcsa, eke, ültetvénykultivátor, függesztett műtrágyaszóró, permetező, sorközművelő kultivátor, bakhátkészítő, ágyáselőkészítő, burgonyatöltő, zöldség- és aprómagvető gép, burgonyaültető gép, palántázó gép (2 soros), függesztett műtrágyaszóró, burgonyakiszedő, gyökérzöldség-betakarító gép, kéttengelyes fixplatós vontatott jármű, egytengelyes vontatott jármű, rázógép, bogyósgyümölcs-betakarító, szőlőszüretelő kombájn, baktériumtrágya hatékony kijuttatásához használatos rendszer, szárzúzó, szecskázó, grubber, gyümölcsösök, szőlőültetvények telepítése, támasztékot is tartalmazó jégvédelmi háló, árnyékoló háló, stb.

B) Üveg- és fóliaházak telepítéséhez szükséges eszközök beszerzése – 10.000 EUR
Fóliasátor szerkezete és fólia, energiaernyő, árnyékolók, kazán, fatüzeléses meleglevegő-generátor, oromfalra
felszerelhető ventilátor, ventilátorvezérlő egységek, öntözésvezérlő egységek, nedvesség- és páraérzékelők, A, B tápoldatozó tartály, szerelvény, csepegtető csövek, szűrők, öntöző szórófejek, hidrofor rendszer, klímakomputer és szerelvényei, légcserélők, légkeverők, ventilátorok, öntözés és tápoldatozás egységei, párásító rendszer, asszimilációs pótmegvalósítás, CO2 trágyázás, fűtőrendszer, függesztett és nem függesztett termesztő csatornák, asztalos termesztési technológia, talaj nélküli termesztés, szellőzőszerkezet, tetőszellőző, belmagasságemelés, növényházi folyamatirányítási rendszer, kutak fúrása szabadföldi termesztéshez, és fóliasátrakban valamint üvegházakban történő öntözéshez; kútfelszerelés, szivattyúk, aggregátorok, csepegtető rendszerek; öntözőgép; stb.

C) Méhészet létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése – 5.000 EUR
Méhészeti eszközök, fedelezés, tárolás, kezelés eszközei

D) Borászati eszközök, és manufakturális végtermékek eszközeinek beszerzése – 10.000 EUR
Szőlőzúzáshoz, illetve bogyózáshoz kapcsolódó eszköz; bor-, illetve cefreszivattyú; szűrőgép, fahordó; tároló és erjesztő tartályok, kádak; címkéző gép; töltő-záró gép; palack zárásához szükséges eszköz (dugózó gép, csavarzáró gép); irányított erjesztéshez, borkezeléshez kapcsolódó hűtő és fűtő rendszer; szőlőprés; szaturáló; hordómosó eszköz; gőzfejlesztő; palackmosó, szárító, sterilizáló gép; pezsgőkészítés eszközei, csomagológépek, lekvárkészítő, szörpkészítő gépek, eszközök, illóolajprés, stb.

E) Ültetvényfajok fajtaszerkezet-változtatása; új ültetvények beszerzése – négyzetméterenként
0,4 EUR, de maximum 12.000 EUR

Szőlőültetvények; bogyós növények; almatermésű gyümölcsök; csonthéjasok; többéves fűszer- és gyógynövények, aromanövények, virágok; többéves energianövények stb. beszerzése

Egy pályázat csak egy kategóriában szereplő eszközök beszerzésére irányulhat. A költségek a pályázat benyújtásának napjától számolhatók el.

PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 • A Pályázó Szlovákia Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Poltári vagy Galgóci járásának valamelyikében (a továbbiakban: jogosult terület) állandó lakcímmel rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó vagy szabad foglalkozású vagy önállóan gazdálkodó mezőgazdász – őstermelő) vagy ezen járások egyikének területén bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy.
 • A beszerzett eszközt a jogosult területen kell használni.
 • A pályázat tárgyát képező eszköz(öke)t a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést.
 • Egy Pályázó vagy a jelen pályázati felhívásra („Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatása, fejlesztésének ösztönzése a 2017. évben”) vagy az „Egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására a 2017. évben” kiírt pályázati felhívásra nyújthat be pályázatot.
 • Két Pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat. Kivétel, ha a bejegyzési cím azért egyezik meg, mert a Pályázók azonos, harmadik személy által üzemeltetett irodaházba, vagy ipari ingatlanba vannak bejegyezve.
 • Ugyanazon eszköz beszerzésére pályázatot kizárólag egy Pályázó nyújthat be, tehát azonos eszközre nem lehetséges több pályázatot benyújtani. Amennyiben mégis benyújtásra kerül, úgy az valamennyi pályázat kizárásával, illetve a támogatás visszafizetésével jár. A beszerzendő eszköz(ök) kizárólagos tulajdonosa a Pályázó lehet.
 • Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is tulajdonos, résztulajdonos vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás és a Programiroda által meghirdetett többi kiírás keretében csak egy tulajdonában, résztulajdonában lévő, vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, valamennyi pályázata kizárásra kerül.
 • A pályázat tárgyát legfeljebb 5 eszköz beszerzése képezheti egyazon szállítótól.
 • Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható.
 • A pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a Pályázó számlái nem lehetnek zárolva. Amennyiben zárolásra kerül, a Pályázó 5 munkanapon belül köteles azt írásban jelenteni a Programiroda részére.
 • A Pályázónak nem lehet esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a pályázat benyújtásának pillanatában.
 • A Pályázó köteles a szerződés aláírásakor a támogatás összegére szóló megfelelő biztosítékot nyújtani, azaz váltót kiállítani az elnyert támogatási összeg erejéig.
 • A Pályázó – pozitív elbírálás esetén – a szerződés aláírásával a szerződés megkötését követő két évre vonatkozóan vállalja, hogy nem csökkenti a pályázatban nyertes cég (vagy annak jogutódja) a foglalkoztatottak számát.
 • Csak a 2017. január 1. előtt bejegyzett vállalkozások pályázhatnak.
 • Csak meglévő vállalkozás fejlesztése támogatható. A Pályázó új tevékenységi kör megkezdéséhez kapcsolódó eszközök beszerzésére nem pályázhat.

Nem elszámolható költségek

 • adósságtörlesztés;
 • személyi jellegű ráfordítások juttatások (bérköltség, prémium, stb.);
 • késedelmi kamat, bírság, adó, garanciális költségek és visszaigényelhető ÁFA;
 • támogatási kérelem előkészítésének költségei, menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása;
 • fordítási költségek;
 • forgóeszközök (pl. vetőmag, takarmány, továbbá bármely éven belül leírható eszköz)
 • személy- és tehergépjárművek, illetve ezek alkatrészei;
 • táblagépek, általános rendeltetésű számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, számítógépes perifériák, megjelenítő eszközök;
 • számítógépes programok és operációs rendszerek általános és irodai használatra;
 • kényelmi és szórakoztató eszközök, fotóeszközök, mobiltelefonok, kamerák, kép- és hangrögzítés segédeszközei, valamint minden olyan eszköz vásárlására, melyek kapcsán a magánhasználat feltételezhető;
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó, üzembehelyzésen kívüli szolgáltatás.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtási ideje: 2017. október 1. – 2017. október 20.

A pályázat benyújtásához a Pályázónak elektronikusan kell a http://www.baross-palyazatok.eu honlapon regisztrálnia.

Időben érkezettnek tekintendő az a pályázati dokumentáció, amely 2017. október 20-án 16.00-ig személyesen benyújtásra kerül.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatos kérdésekben a http://www.baross-palyazatok.eu. honlapon, valamint a Programiroda területi irodáiban térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző felvidéki őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatására, fejlesztésének ösztönzésére

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.baross-palyazatok.eu/tenders/MG-felhivas.pdf


Pályázat mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző felvidéki őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatására, fejlesztésének ösztönzésére
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 10 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *