Pályázat minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2016. évi működési támogatására


Pályázat minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2016 évi működési támogatására


A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. § alapján a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti, előadó-művészeti szervezetek 2016. március 1. – 2017. február 28. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai programmegvalósításának támogatására.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A támogatásra fordítható keretösszeg kategóriák közötti megoszlása

 • Színházi szervezetek 367 004 000 Ft
 • Táncművészeti szervezetek 166 000 000 Ft
 • Forgalmazói kategória 182 950 000 Ft
 • Szabadtéri színházak 223 000 000 Ft
 • Nemzetiségi színházak 88 800 000 Ft

Az igényelt és a megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet. Színházi nevelési előadó-művészeti szervezet (kizárólag az 1/C alkategóriában), valamint táncművészeti előadó-művészeti szervezet a 3. kategóriában pályázók esetében a megítélt támogatás intenzitása 100 %.

 • 1. kategória: Színház I.
  • 1/A alkategória – Állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet – minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft
  • 1/B alkategória – Állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet – minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft
  • 1/C alkategória- Színházi nevelési előadó-művészeti szervezet – minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 0000 Ft
 • 2. kategória: Színház II. – minimum 3 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft;
 • 3. kategória: Táncművészet
  • 3/A kategória – Állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet – minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft;
  • 3/B kategória – Állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet – minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft;
 • 4. kategória: Forgalmazó – Ernyőszervezet – minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft;
 • 5. kategória: Forgalmazó – Produkciós szervezet – minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft;
 • 6. kategória: Forgalmazó – Produkciós ház – minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft;
 • 7. kategória Forgalmazó – Befogadó színház – minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft;
 • 8. kategória: Szabadtéri színház – minimum 2 000 000 Ft, maximum 60 000 000 Ft;
 • 9. kategória: Nemzetiségi színház – minimum 1 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot nyújthat be az a professzionális színházi vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely

 • nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
 • a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján szerepel, továbbá
 • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat az NKA Előadó-művészeti Iroda által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és az NKAI részére. A pályázói kört érintő, az egyes kategóriákra vonatkozó további meghatározások „Az egyes kategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei” fejezetben olvashatók.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Nem nyújthat be pályázatot

 • természetes személy;
 • az a szervezet, amely a jelen pályázaton induló, 4. kategóriában szereplő ernyőszervezet tagja;
 • a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben szereplő előadó-művészeti szervezet;
 • állami fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely

 • a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) 2016. évre szóló működési pályázatán támogatást nyert;
 • az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet szerint az NKA Előadó-művészeti Iroda számára a 2014. évről szóló beszámolóját nem nyújtotta be;
 • a korábban az NKAI által kezelt vagy bonyolított EMMI illetve jogelődjei vagy az NKA által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy a támogató az elszámolást nem fogadta el;
 • nem rendelkezik a közhasznú jogállása nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzéssel.

A megvalósítás időszaka: 2016. március 1. – 2017. február 28, a szabadtéri színházak (8. kategória) esetében 2016. január 1. – 2016. december 31.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2016. március 1. – 2017. március 14., a szabadtéri színházak – 8. kategória – esetében 2016. január 1. – 2017. január 15.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

1. Színház I. kategória

Innovatív és/vagy progresszív kortárs színházi törekvéseket megvalósító színházi szervezetek, amelyek művészi folyamatok létrehozása és közvetítése révén eredeti és eredményes módon járulnak hozzá közösségek megerősödéséhez, tevékenységük egy (vagy több) meghatározott közösség, társadalmi szegmens, földrajzi egység, szakmai kör számára a kulturális érték- és mintateremtés/-közvetítés szempontjából kiemelkedő jelentőségű, és működésükkel a választott célcsoport(ok)nál társadalmi változást idéznek elő.

A Színház I. kategória keretösszege: 253,804 millió forint

(A Színház I. és a Színház II. kategória keretösszegei a beérkezett pályázati igények függvényében módosíthatóak a pályázati kategória keretösszegének 20%-áig. A kategóriák keretösszegének módosításról a Színház I. és a Színház II. kategória bírálatra felkért szakmai kuratóriumok közös, összevont ülés keretében tesznek javaslatot; közös, összevont ülésen tesznek javaslatot azon pályázatokról is, amelyek a Színház I. és a Színház II. kategória valamennyi kritériumának együttesen megfelelnek, és mindkét kategória feladatellátását és pályázati feltételeit együttesen teljesítik. Ebben az esetben a nézőszám kritériumok és előadásszámok összeadódnak.)

1/A kategória Állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet

Ide tartoznak: állandó játszóhellyel nem rendelkező alkotóműhelyek, produkciós színházak, társulatok

Fő tevékenységek:

 • saját színházi produkció és művészi projekt létrehozása, játszása. társulatvezető (művészeti vezető) irányításával előadások létrehozása műhelymunka, illetve hosszú távú művészeti koncepció alapján, továbbá
 • a létrehozott előadások repertoáron tartása (rendszeres továbbjátszása)

A kategória pályázati feltételei

 1. Legalább 1 új bemutató és 1 művészeti projekt vagy
  1 projekt, fesztivál, workshop, szakmai találkozó, konferencia, felolvasószínház, kiadvány készítése, kiadása
  legalább 1 új bemutató és 1 korábban bemutatott előadás továbbjátszása vagy
  legalább 2 új bemutató megvalósítása.
  A 2015. évre vonatkozóan a kritérium: legalább 1 bemutató és 1 művészeti projekt megvalósítása.
 2. Budapesti pályázó évente legalább 15, nem budapesti pályázó évente legalább 10 egész estés, önállóan meghirdetett, a produkciót megvásárló fél vagy a pályázó által realizált jegybevétel ellenében játszott előadást tart.
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: legalább 10 előadás tartása.
 3. Budapesti pályázó össznézőszáma legalább 2000 fő, ebből az előadások fizető nézőszáma (amennyiben művészeti projektet is megvalósít) 1000 fő. Vidéki pályázó össznézőszáma legalább 800 fő, ebből az előadások fizető nézőszáma (amennyiben művészeti projektet is megvalósít) legalább 500 fő.
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: budapesti pályázó igazolható össznézőszáma legalább 3000 fő/év, nem budapesti pályázó igazolható össznézőszáma legalább 1500 fő/év.
 4. A művészi munkát rendszeresen foglalkoztatott adminisztratív/gazdasági feladatkört ellátó munkatárs(ak) segítik.

1/B kategória Állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet

Ide tartoznak: állandó játszóhellyel rendelkező alkotóműhelyek, produkciós színházak, társulatok

Fő tevékenysége:

 • Előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel, terekkel, infrastruktúrával rendelkezik, amelyet e funkcióra folyamatosan fenntart, működtet.
 • Társulatvezető/művészeti vezető irányításával előadások létrehozása hosszú távú művészeti koncepció alapján
 • A létrehozott előadások repertoáron tartása (rendszeres továbbjátszása)

A kategória pályázati feltételei:

 1. Legalább 1 új bemutató, és legalább 1 művészeti esemény és legalább 1 előadás továbbjátszása évenként
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: évente legalább 1 új saját bemutatót továbbá 1 új, önálló művészi projektet hoz létre és játszik.
 2. Budapesti pályázó évente legalább 50, nem budapesti pályázó 40 előadást tart, beleértve a művészeti projekt megvalósítását is.
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: budapesti pályázó évente legalább 15, nem budapesti pályázó évente legalább 10 egész estés, önállóan meghirdetett, a produkciót megvásárló fél vagy a pályázó által realizált jegybevétel ellenében játszott előadást tart.
 3. Budapesti szervezet esetében az össznézőszám legalább 2500 fő, (amennyiben művészeti projektet is megvalósít) ebből az előadások fizető nézőszáma legalább 1500 fő, nem budapesti szervezet esetében legalább 1500 fő, (amennyiben művészeti projektet is megvalósít) ebből az előadások fizető nézőszáma 1000 fő.
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: budapesti pályázó igazolható össznézőszáma legalább 3000 fő/év, nem budapesti pályázó igazolható össznézőszáma legalább 1500 fő/év.
 4. A művészi munkát rendszeresen foglalkoztatott adminisztratív/gazdasági feladatkört ellátó munkatárs(ak) segítik, a játszóhely működtetéséhez megfelelő létszámú műszaki személyzet áll rendelkezésre folyamatosan.

1/C kategória Színházi nevelési előadó-művészeti szervezet

Állandó tagokat és vendégalkotókat foglalkoztató, évente új komplex színházi nevelési foglalkozásokat létrehozó szervezet, mely programjai döntő többségét a 3-18 éves korosztály számára készíti.

A kategória pályázati feltételei:

 1. A pályázó legalább 2 éve a színházi nevelési területen működik, és legalább 2 színházi nevelési előadást, illetve komplex színházi nevelési foglalkozást létrehozott és bemutatott. 2.
 2. Évente legalább 1 új színházi nevelési előadást hoz létre, és legalább 1 szakmai-művészeti projektet valósít meg.
 3. Évente legalább 40 foglalkozást/előadást tart, legalább 10 oktatási intézmény bevonásával.
 4. A foglalkozásokon/előadásokon résztvevő gyerekek száma legalább 1500 fő/év.
 5. A drámapedagógia-művészi munkát rendszeresen foglalkoztatott adminisztratív/gazdasági feladatkört ellátó munkatárs(ak) segítik.
 6. Amennyiben saját állandó játszóhellyel rendelkezik, a játszóhely működtetéséhez szükséges megfelelő létszámú műszaki személyzet áll rendelkezésére.

2. Színház II kategória

Tradicionális, széles nézőközönséget megszólítani kívánó, és/vagy a regionális feladatellátásban fontos szerepet vállaló színházi szervezet (alkotóműhelyek, produkciós színházi társulatok, állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színház, színházi nevelési társulatok)

A kategória keretösszege: 113,2 millió forint

(A Színház I. és a Színház II. kategória keretösszegei a beérkezett pályázati igények függvényében módosíthatóak a pályázati kategória keretösszegének 20%-áig. A kategóriák keretösszegének módosításáról a Színház I. és a Színház II. kategória bírálatra felkért szakmai kuratóriumok közös, összevont ülés keretében tesznek javaslatot; közös, összevont ülésen tesznek javaslatot azon pályázatokról is, amelyek a Színház I. és a Színház II. kategória valamennyi kritériumának együttesen megfelelnek, és mindkét kategória feladatellátását és pályázati feltételeit együttesen teljesítik. Ebben az esetben a nézőszám kritériumok és előadásszámok összeadódnak.)

Fő tevékenysége: saját színházi produkció és művészi projekt létrehozása, játszása.

Feladatellátás leírása: tevékenységével a területi színházi hozzáférés egyenlőtlenségein javít, műsortervével megvalósított művészeti tevékenységével, magas előadás- és nézőszám elérésével.

A kategória pályázati feltételei

 1. Évente legalább 2 új saját bemutatót vagy 2 új koprodukciót hoz létre és játszik egy évben;
 2. színházi nevelési társulatra vonatkozó feltétel: játszott előadásaik legalább 80%-át színházi nevelési foglalkozások bemutatása teszi ki;
 3. budapesti pályázó évente legalább 50, nem budapesti pályázó évente legalább 30 egész estés, önállóan meghirdetett, a produkciót megvásárló fél vagy a pályázó által realizált jegybevétel ellenében játszott előadást tart;
 4. budapesti pályázó igazolható össznézőszáma legalább 9 000 fő/év, nem budapesti pályázó igazolható össznézőszáma legalább 6 000 fő/év.

3. Táncművészet kategória

3/A kategória Állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet

Fő tevékenysége: társulatvezető (művészeti vezető) irányításával innovatív, illetve progresszív táncművészeti előadások létrehozása műhelymunka, illetve hosszú távú művészeti koncepció alapján

Feladatellátás leírása: fő tevékenysége (állandó játszóhellyel nem rendelkező) társulattal saját produkciók / színházi nevelési foglalkozások létrehozása, játszása és forgalmazása

A kategória pályázati feltételei:

 1. Évenként legalább 1 új bemutató és 1 művészeti projekt vagy
  legalább 1 új bemutató és 1 korábban bemutatott előadás továbbjátszása vagy
  legalább 2 új bemutató
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: legalább 1 új bemutató.
 2. budapesti pályázó legalább 15 nem budapesti pályázó legalább 10 egész estés, önállóan meghirdetett, a produkciót megvásárló fél vagy a pályázó által realizált jegybevétel ellenében játszott előadást tart vagy művészeti projektet valósít meg.
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: évente legalább 10 egész estés, önállóan meghirdetett, a produkciót megvásárló fél vagy a pályázó által realizált jegybevétel ellenében játszott előadást tart.
 3. A pályázó igazolható össznézőszáma legalább 1000 fő/év, ebből legalább 750 fő az előadások fizető nézőszáma.
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: az alkotóműhely igazolható össznézőszáma legalább 1000 fő/év.
 4. A művészi munkát rendszeresen foglalkoztatott adminisztratív/gazdasági feladatkört ellátó munkatárs(ak) segítik

3/B kategória Állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet

Fő tevékenysége: társulatvezető (művészeti vezető) irányításával innovatív, illetve progresszív táncművészeti előadások létrehozása műhelymunka, illetve hosszú távú művészeti koncepció alapján

Feladatellátás leírása: fő tevékenysége állandó játszóhellyel és állandó társulattal saját produkciók/színházi nevelési foglalkozások létrehozása és menedzselése.

A kategória pályázati feltételei

 1. A pályázó táncelőadások bemutatására, játszására, kiszolgálására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és műszaki személyzettel rendelkezik, amelynek maga viseli az infrastruktúra üzemeltetési költségeit (az infrastruktúra tényleges fenntartója).
 2. A művészi munkát rendszeresen foglalkoztatott adminisztratív/gazdasági feladatkört ellátó munkatárs(ak) segítik, a játszóhely működtetéséhez megfelelő létszámú műszaki személyzet áll rendelkezésére folyamatosan.
 3. Évenként legalább 1 új bemutató és 1 művészeti esemény megvalósítása vagy
  legalább 1 új bemutató megvalósítása és 1 előadás/művészeti esemény befogadása vagy
  legalább 2 új bemutató megvalósítása.
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: legalább 1 új, saját produkciót/színházi nevelési foglalkozást mutat be, továbbá 1 új, saját művészi projektet hoz létre, vagy 2 új saját produkciót/színházi nevelési foglalkozást mutat be; továbbá évente legalább 2 (nem saját) produkciót fogad be, vagy 1 (nem saját) produkciót és 1 (nem saját) művészi projektet fogad be és játszik.
 4. Budapesti pályázó legalább 40, nem budapesti pályázó legalább 25 egész estés, önállóan meghirdetett, jegybevétel ellenében játszott előadást tart.
  A 2015. évre vonatkozó kritérium ugyanaz.
 5. Budapesti pályázó igazolható össznézőszáma 2000 fő/év, ebből az előadások fizető nézőszáma legalább 1500 fő/év.
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: Budapesti pályázó igazolható össznézőszáma legalább 2500 fő/év, nem budapesti pályázó igazolható össznézőszáma legalább 1500 fő/év.

Forgalmazók (4-7. kategóriák)

4. kategória – Ernyőszervezet

Feladatellátás leírása: fő tevékenysége alkotó- és előadó-művészek, alkotóműhelyek és társulatok jogi és gazdasági és érdekképviselete, pályázatok bonyolítása, produkciók / színházi nevelési foglalkozások létrehozása, forgalmazása.

A kategória pályázati feltételei

 1. legalább 5 önálló szervezetet vagy egyéni alkotót képvisel, a feladatai ellátásához szükséges saját működési kiadásai és a tagjai művészi tevékenységének kiadásai költségvetésében elkülönítetten jelennek meg
 2. az elnyert támogatást szervezet és a képviselt tagok közötti előzetes, a pályázatához csatolt megállapodásban rögzített arányok szerint használja fel a saját működési kiadásaira és a képviselt tagok művészeti tevékenységeinek kiadásaira
 3. legalább 5 saját önálló vagy koprodukciós bemutatót hoz létre;
 4. a pályázó minden egyes tagszervezete kétévente legalább 1 bemutatót hoz létre;
 5. a pályázó alá tartozó minden egyes tagformáció legalább 10 előadást tart évente;
 6. a pályázó által képviselt szervezetek és alkotók igazolható össznézőszáma együttesen legalább 2000 fő/év.
  A 2015. évre vonatkozó kritérium ugyanaz.

5. kategória – Produkciós szervezet

Fő tevékenysége: előadó-művészek, alkotók, alkotóműhelyek és társulatok produkcióinak / színházi nevelési foglalkozásainak létrehozása, bemutatása, forgalmazása projekt alapon, jogi, gazdasági és érdekképviselet, pályázat-bonyolítás

Produkciós szervezet: nyitott (nem tagsági) rendszerben működő szervezet, amely,

 1. a képviselt alkotók, alkotóműhelyek, társulatok produkcióit saját művészeti célkitűzésével összhangban valósítja meg, továbbá
 2. együttműködések kialakítására és fenntartására törekszik, koprodukciókat kezdeményez, és vesz részt bennük;
 3. feladat-orientált szervezeti struktúra jellemzi.

A kategória pályázati feltételei

 1. legalább 5 önálló szervezetet, alkotócsoportot, társulatot vagy egyéni alkotót képvisel,
 2. a feladatai ellátásához szükséges saját működési kiadásai és a képviselt alkotók, alkotócsoportok művészi tevékenységének kiadásai pályázati költségvetésében elkülönítetten jelennek meg
 3. a produkciók megvalósítására elnyert támogatást a pályázatában meghatározott alkotók, alkotócsoportok, valamint új alkotói kezdeményezések megvalósítására használja fel
 4. rendelkezik a gazdasági, jogi adminisztráció személyi és tárgyi feltételeivel
 5. legalább 5 különböző saját bemutatót hoz létre önállóan vagy koprodukciós partnerként, továbbá legalább 1 művészi projektet szervez, valósít meg évente
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: legalább 4 különböző saját bemutatót hoz létre önállóan vagy koprodukciós partnerként és legalább 1 művészi projektet vagy bemutatót szervez évente;
 6. a pályázó által képviselt szervezetek, alkotók éves előadásszáma szervezetenként legalább 10 db
  A 2015. évre vonatkozó kritérium ugyanaz.
 7. a pályázó igazolható össznézőszáma legalább 2000 fő/év, ebből az előadások fizető nézőszáma 1500 fő/év
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: a pályázó igazolható össznézőszáma legalább 2000 fő/év.

6. kategória – Produkciós ház

Fő tevékenysége

 • egyéni alkotók, alkotócsoportok befogadása
 • műhelymunkák, próbafolyamatok, tréningek számára helyszín biztosítása, produkciók, színházi nevelési foglalkozások, művészi projektek előkészítése, forgalmazása, befogadása, egyebekben munkabemutatók, produkciók, művészi projektek létrehozása, képviselete és forgalmazása (helyszín, infrastruktúra biztosítása),

További tevékenysége előadások létrehozása, képviselete és forgalmazása erre a célra elkülönített keretéből, a fő funkciója szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve.

A kategória pályázati feltételei

 1. Tevékenységei folytatására alkalmas infrastruktúrával és épülettel rendelkezik, amelyet e tevékenységek céljára folyamatosan fenntart és működtet,
 2. a produkciós ház rendelkezésre állási ideje legalább 2000 óra, melynek legalább 85 %-át csak fő funkciójára fordíthatja, amelyből legalább 300 órát ingyenesen kell a minősítéssel nem rendelkező nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek, illetve a nyilvántartásba nem vett előadó-művészeti szervezetek, alkotócsoportok, egyéni alkotók rendelkezésére bocsátani,
 3. a vezető a pályázó éves programját önállóan, a házat igénybe vevő formációktól függetlenül alakítja ki,
 4. évente legalább 4 különböző alkotót, alkotóműhelyt vagy társulatot fogad be (biztosít próba-, illetve előadáshelyszínt és műszaki kiszolgálást),
 5. egy befogadott formáció legfeljebb a fő funkcióra fordított idő 20%-át veheti igénybe
 6. amelyből legalább 300 órát ingyenesen kell a minősítéssel nem rendelkező nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek rendelkezésére bocsátani,
 7. ha a vezető művészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival a fő funkcióra fordított idő maximum 10 %-áig veheti igénybe az épületet,
 8. produkciós (produkció, koprodukció létrehozás, továbbjátszás) munkáját csak az erre a célra elkülönített keretéből, a fő tevékenységét nem veszélyeztetve finanszírozhatja;
 9. az épület működtetéséhez szükséges saját gazdasági adminisztrációt és műszaki személyzetet tart fenn
 10. amennyiben a pályázó nyilvános előadások bemutatására alkalmas épülettel rendelkezik, budapesti pályázó legalább 20, nem budapesti pályázó legalább 10, egész estés, jegybevétellel rendelkező előadást vagy előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészi eseményt tart
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: budapesti pályázó legalább 20, legfeljebb 79, nem budapesti pályázó legalább 10, legfeljebb 49 egész estés, jegybevétellel rendelkező előadást vagy előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészi eseményt tart.

7. kategória – Befogadó színház

Feladatellátás leírása: fő tevékenysége (társulat nélkül, produkciók bemutatására alkalmas játszóhellyel) produkciók, művészi projektek, színházi nevelési foglalkozások befogadása, forgalmazása, egyebekben műhelymunkák, próbafolyamatok, tréningek számára helyiség biztosítása.

A kategória pályázati feltételei

 1. Színházi és táncelőadások bemutatására alkalmas terekkel, valamint a kiszolgálására, lebonyolítására infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik;
 2. a szervezet vezetője a szervezet művészeti programját önállóan, a befogadott formációktól függetlenül alakítja ki;
 3. amennyiben a szervezet produkciós tevékenységet (produkció, koprodukció létrehozás, továbbjátszás) is folytat, e tevékenységét csak az erre a célra elkülönített keretéből, a fő funkció ellátását nem veszélyeztetve finanszírozhatja;
 4. ha a képviselő/fenntartó szervezet saját művészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival a fő funkcióra fordított idő maximum 15 %-áig veheti igénybe a befogadó színházat;
 5. saját (művészeti, gazdasági) adminisztrációt, menedzsmentet (PR, marketing) és műszaki személyzetet tart fenn;
 6. legalább 7 különböző minősítéssel nem rendelkező nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetet vagy nyilvántartásba nem vett alkotócsoportot, társulatot fogad be (azaz hívja meg, és tűzi műsorra valamely produkcióját)
 7. egy formáció (társulat, szervezet) előadásszáma évente nem haladhatja meg az összes befogadott produkció éves előadásszámának 50 %-át;
 8. legalább 7 különböző bemutatót tart (bemutató alatt a befogadó színházban tartott első előadás értendő);
 9. budapesti pályázó esetében legalább 80, nem budapesti pályázó esetében legalább 50 egész estés, önállóan meghirdetett, jegybevétellel rendelkező előadást tart évente;
 10. igazolható össznézőszáma budapesti pályázó esetében legalább 5000 fő/év, ebből az előadások fizető nézőszáma legalább 3000 fő/év, nem budapesti pályázó esetében legalább 2500 fő/év, ebből az előadások fizető nézőszáma 1500 fő/év.
  A 2015. évre vonatkozó kritérium: igazolható össznézőszáma budapesti pályázó esetében legalább 5000 fő/év, nem budapesti pályázó esetében legalább 2500 fő/év.

8. kategória – Szabadtéri színház

Feladatellátás leírása: fő tevékenysége (produkciók bemutatására alkalmas játszóhellyel, társulat nélkül) produkciók létrehozása, befogadása, egyebekben műhelymunkák, próbafolyamatok létrehozása, befogadása.

A kategória pályázati feltételei

 1. Produkciók játszására, kiszolgálására, lebonyolítására alkalmas szabadtéri infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik;
 2. a vezető a szervezet művészeti programját önállóan, a befogadott formációktól függetlenül alakítja ki;
 3. saját (művészeti, gazdasági) adminisztrációt, menedzsmentet (PR, marketing) és műszaki személyzetet tart fenn;
 4. a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszik;
 5. legalább 5 különböző új produkciót hoz létre vagy hív meg („új” a produkció, ha a pályázónál először jelenik meg a repertoárban; nem „új”, ha a produkció a korábbi évek repertoárjában már szerepelt)
 6. legalább 20 előadást tart vagy legalább 50 000 fő fizetőnézője van;
  TOVÁBBÁ önkormányzati fenntartású szervezet esetén
 7. szabadtéri infrastruktúrája állandó – természeti vagy építészeti örökséghez kötődő – játszóhely;
 8. legalább 1 saját új bemutatót hoz létre.

9. kategória – Nemzetiségi színház

Feladatellátás leírása: nemzetiségi színház az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatával elismert, nemzetiségi nyelven vagy magyar nyelven játszó színház, melynek az adott nemzetiséghez kötődő alkotóközösségei által létrehozott előadásai alapvetően e nemzetiségi közösség anyanyelvű művelődési igényeinek kielégítését szolgálják és kötődnek a nemzetiségi közösség szocio-kulturális hátteréhez, hagyományaihoz.

A kategória pályázati feltétele: legalább 1 új produkciót hoz létre.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Működési költségjogcímek:

 • a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak munkaszerződésben meghatározott havi munkabére és annak közterhei (béren kívüli juttatás finanszírozására, továbbá jutalom, 13. havi bér kifizetésére támogatás nem igényelhető!)
 • adminisztrációs költség (pl. irodaszer, fénymásolás, postaköltség)
 • helyiség bérleti díja
 • az előadásokhoz szükséges technikai eszközök bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések)
 • biztosítási költség (utazási vagy eszköz)
 • közüzemi díj
 • kommunikációs költség maximum az igényelt illetve elnyert támogatás 5 (öt) %-a (pl. telefon-, internet előfizetése. Telefon előfizetés esetén kizárólag a hivatalos telefontársasággal kötött szerződés fogadható el.)
 • szolgáltatás vásárlás (pl. könyvelés, infrastruktúrával rendelkező pályázó esetén a takarítási költség)
 • karbantartási díjak – ide tartozik a fénymásolók, számítógépek rendszeres, illetve eseti kisjavítása, karbantartása, illetve az infrastruktúrával rendelkező pályázóknál a tűzjelző-, fény-, és egyéb színpadtechnikai -rendszerek karbantartása és a helyiségeinek tisztasági festése. (felújítása nem!)
 • reklám és PR-költség
 • művészek, közreműködők, munkatársak díjának számlás kifizetése

Szakmai programmegvalósításra igényelhető költségjogcímek:

 • közreműködők díja, annak járulékai vagy számlás kifizetése
 • szerzői, alkotói jogdíj, annak járulékai vagy számlás kifizetése
 • művészek tiszteletdíja, annak járulékai vagy számlás kifizetése
 • előadásban/színpadon megjelenő jelmezköltség (próbán használt jelmez nem)
 • előadásban/színpadon megjelenő díszletköltség
 • előadásban/színpadon megjelenő kellékköltség (próbán használt kellék nem)
 • szállítási díj
 • utazási költség
 • szállásköltség
 • egyéb szolgáltatás vásárlás, verseny nevezési díj
 • egyéb anyagköltség (kizárólag a bemutatott / játszott produkcióban megjelenő, fotóval/dvd-vel igazolt anyag)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2016. március 16.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

szakmai kérdésekben az EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályán:

 • Villányiné Sasvári Csilla szakreferens a (00-36-1) 795-42-98-as telefonszámon;

a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az NKAI-nál

 • Szász Ágnes kollégiumi titkár a (00-36-1) 327-4347 telefonszámon vagy az agnes.szasz@nka.hu e-mail címen,
 • Kovács Krisztina osztályvezető a (00-36-1) 327-4380 telefonszámon vagy a krisztina.kovacs@nka.hu e-mail címen.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2016. évi működési támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/2/2e/90000/Szinhaz_tanc_mukod_felh_2016.pdf
Fotó: Piedra de Sol – Forrás: http://www.unimatehuala.edu.mx


Pályázat minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2016. évi működési támogatására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 2 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *