Pályázat nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) támogatására


Pályázat nemzetközi és vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális gasztronómiai rendezvények támogatására 2016


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKA felett rendelkező miniszter együttműködési megállapodása alapján pályázatot hirdet nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) támogatására.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200.000.000 Ft

Támogatás mértéke:

 • az 5 millió Ft–10 millió Ft közötti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének legfeljebb 70%-a;
 • a 10 millió Ft feletti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének legfeljebb 50%-a, maximum 15 millió Ft.

A kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. Ebben az esetben a kollégium meghatározza, hogy a csökkentett támogatással az eredeti pályázati célt kell-e megvalósítania a pályázónak, vagy a támogatás csökkentésének arányában a pályázati cél tartalmát is csökkentheti-e.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 80%.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • jogi személyek;
 • egyéni vállalkozók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Pályázni 2016. április 1. és 2017. március 31. között megvalósuló programokra lehet. Az adott rendezvény megvalósításával kapcsolatos kiadások kezdő időpontja (a számlák teljesítésének időpontja) a fesztivál konkrét kezdő időpontját megelőző maximum 120 nap lehet.

Pályázati feltételek:

 • a rendezvény belföldön valósul meg (több országban zajló rendezvénycsomag esetén a nyújtott támogatásból kizárólag a Magyarországon megvalósuló rendezvény támogatható);
 • magas kulturális értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitív országkép kialakításához;
 • gasztronómiai rendezvény megvalósítását célzó pályázat esetén: magas gasztronómiai értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitív országkép kialakításához;
 • a rendezvény 2016. április 1.–2017. március 31. között valósul meg;
 • a rendezvény időtartama legalább 2 nap;
 • programterv/struktúra: a rendezvény, fesztivál gerincét alkotó programok, azok helye és ideje a kiírás időpontjában ismert, több elkülöníthető programot tartalmaz;
 • a rendezvény összköltsége legalább 5 millió Ft ;
 • széles tömegeket megmozgató esemény, a közönség létszáma dokumentáltan (film, fénykép stb.) legalább 5 ezer fő;
 • saját bevétellel rendelkezik (jegybevétel vagy bérleti díjból származó bevétel vagy az államháztartás alrendszerein kívüli forrásból származó szponzorációs bevétel), amely eléri költségvetésének legalább 20%-át
 • a rendezvény középtávra szóló, részletes koncepcióval rendelkezik;
 • a rendezvény költségvetésének legalább 15%-át marketingre fordítja,
 • a rendezvény naprakész, saját online felülettel rendelkezik;
 • amennyiben a fesztivál a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidő után valósul meg a pályázó vállalja, hogy:
  a szervezők a rendezvény honlapjáról vagy online felületéről közvetlen linket biztosítanak az NKA és a Magyar Turizmus Zrt. számára;
 • a Magyar Turizmus Zrt. az eseményen térítésmentesen egy egységstandot kap, ahol információs tevékenységet folytathat a pályázóval egyeztetve (amennyiben az eseményen nincs ilyen lehetőség, úgy a szervezők a Magyar Turizmus Zrt. számára ingyenes kiadvány/promóciós eszköz kihelyezési lehetőséget biztosítanak);
 • csatolja a területén illetékes Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóság (RMI) szakmai véleményét;
 • csatolja a területén illetékes, a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált TDM szervezet szakmai véleményét (a szervezetek elérhetőségei a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján megtalálhatók: http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/turisztikai-desztinacio-menedzsment-szervezetek-tdm-regisztracioja;

Nem kap támogatást a pályázat, ha:

 • a turisztikai vonzerő (pl. vonzáskör nagysága, külföldi-belföldi látogatók aránya, résztvevők száma) nem alátámasztott;
 • gasztronómiai rendezvény esetén a kulturális kísérőprogramok színvonala nem megfelelő;
 • sportrendezvény vagy ahhoz kapcsolódó kísérő rendezvény megvalósítását, illetve
 • szakmai konferenciák, kongresszusok szervezését is magában foglalja (kivételt képeznek a kulturális program részét képező mesterkurzusok, workshopok);
 • a pályázó állami ünnepekhez kapcsolódó rendezvény, politikai rendezvény, helyi jelentőségű, egy települést és annak lakóit érintő esemény (falunap), vállalati/céges rendezvény szervezéséhez kér támogatást.

Elbírálás szempontjai:

A projekt szakmai értékelése:

 • hozzájárul az országkép kedvező alakulásához;
 • kulturális értékteremtés;
 • rendezvény által vonzott látogatók száma, vendégéjszakák száma;
 • látogatók költésének nagysága a rendezvény alatt;
 • rendezvény által kínált programok száma, minősége, rendezvény időtartama;
 • hagyományos, több éve megrendezésre kerülő esemény, ennek megfelelő marketingtevékenységet folytat;
 • illeszkedik a helyszín hagyományaihoz, turisztikai kínálatához és tekintettel van a természeti környezetre;
 • kapcsolódó szolgáltatások minősége, a helyszínen igénybe vehető turisztikai infrastruktúra színvonala.

A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapozottsága:

 • részletesen kidolgozott költségvetés, az egyes költségtételek és nagyságrendjük indokoltak;
 • szponzori támogatás aránya;
 • a pályázó a megvalósításra jelentős saját forrást biztosít.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadóművészek fellépésének tiszteletdíja;
 • együttesek fellépésének tiszteletdíja;
 • szakmai közreműködők tiszteletdíja;
 • műsor vásárlása (produkciók);
 • szerzői jogdíj;
 • utazási költség;
 • szállítási költség;
 • szállásköltség;
 • csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem);
 • terembérleti díj;
 • helyszínbérleti díj;
 • sátor bérleti díja;
 • pavilonbérleti díj;
 • audiovizuális eszközök bérleti díja;
 • színpad bérleti díja;
 • színpadtechnika bérleti díja;
 • színpad építési és bontási költsége;
 • hangtechnikai szolgáltatás;
 • fénytechnikai szolgáltatás;
 • vetítéstechnikai szolgáltatás;
 • installációs költség;
 • nagyítás;
 • paszpartu;
 • keretezés;
 • díszlet;
 • jelmez;
 • kellék;
 • nyomdai előkészítés;
 • nyomdaköltség;
 • reklám- és marketingköltségek.

A kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 23- án, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – a nevezési díj összege 3,5 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 35.000 Ft + 27% áfa összegnél –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4353-as, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kulturalis-turisztikai-fesztivalok-id_160523
Fotó: Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség – Forrás: http://www.mngsz.com/hirek/kilencedszer-rendeztek-sor-es-csulokfesztivalt


Pályázat nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) támogatására
5 4 szavazat

A bejegyzést jelenleg 6 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *