Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására 2016


Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására 2016


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére és új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszüntetése érdekében.

Pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású óvoda férőhelyeinek bővítése

 • már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület átalakításával (hasznos alapterület nagyság változtatása nélkül),
 • önkormányzati tulajdonban lévő, korábban óvodai célra működtetett óvodaépület új irányításával,
 • önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakításával,
 • már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület bővítésével,
 • új óvoda létesítése vásárlással (telek ás épület) és/vagy építéssel.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A Költségvetési törvény 2. melléklet 11.1. és 11.2. pont szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat (továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot.

Nem nyújthat be pályázatot az az önkormányzat, amelynek a 2016. évi megalapozó felmérés szerinti igénye alapján — a Költségvetési törvény 2. melléklet 11.2. pont szerint az óvodába járó gyermekek száma 5%-ot meghaladó mértékben csökken 2016/2017. nevelési évben 2015/2016. nevelési évhez képest. Ez alól a szabály alól kivételt képez, ha a létszámcsökkenés nem éri cl a 2016/20 17. nevelési évben 201 5/201 6. nevelési évhez képest a három főt.

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy feladat- ellátási helyen (egy helyrajzi számon levő ingatlanon) megval6sítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A pályázat esetében feltétel, hogy a Pályázónak a beruházással érintett épületet a beruházás megvalósítását követően az eredeti rendeltetésének megfelelően. saját — ideértve a pályázó részvételével működő társulást is — fenntartásban kell működtetnie.

Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, úgy a pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig érvényes engedéllyel kell rendelkeznie. Amennyiben a pályázó arról nyilatkozik. hogy a fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges építésügyi hatósági engedély, úgy a fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői nyilatkozat pályázattal egyidejűleg történő benyújtása szükséges arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 4. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 2 500,0 millió forint áll rendelkezésre.

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti települési önkormányzatra) és a beruházás helye szerinti önkormányzatra vonatkozó adatok közül az alacsonyabb adat alapján kerül megállapításra.

óvodai kapacitásbővítés

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 • a Költségvetési törvény 2. melléklet 11.1. és 1L2 pont szerinti jogcímen nem részesül támogatásban;
 • nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedéllyel, amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;
 • nem rendelkezik a fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői nyilatkozattal arról, hegy a pályázat alapján megvalósítandó fejlesztési cél nem építésügyi hatósági engedélyhez kötött, amennyiben a pályázatában arról nyilatkozik, hogy nem szükséges építésügyi hatósági engedély a célok megvalósításához.
 • a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
 • adósságrendezési eljárás alatt áll;
 • nem rendelkezik az Esélyegyenlőségi tv. 31. szerinti Öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (társulás esetén településenkénti bontásban);
 • az óvodai férőhelyfejlesztést már meglévő óvodai funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével kívánja megvalósítani;
 • azon feladat ellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázatban szereplő beruházást hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be;
 • a 2015. évi Költségvetési törvény 3. melléklet II.5. pontja szerinti “Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” jogcímen támogatásban részesült;
 • az ÓFB-14. “Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” jogcímen 2014. évben támogatásban részesült, és az elnyert támogatás felhasználására 2016. évi megvalósítással vállalt kötelezettséget módosított támogatási szerződés alapján.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

További minden benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik.
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és két hiteles másolati példányban.

Pályázatok benyújtásának határideje:

 • elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb: 2016. június 15-e 16 óra,
 • papír alapon történő benyújtás az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap, de legkésőbb: 2016. június 16-a

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázó önkormányzatok a pályázati kiírással és ci támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (Illetékes munkatársak: Domonkos Andrea andrea. domonkosa@ngm.gov.hu, és Kelemen Nóra nora.kelemen@ngm.gov.hu) fordulhatnak.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzóberuházások támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/4/39/a0000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf
Fotó: GraphicStock vásárolt stock fotó


Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására 2016
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 5 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *