Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására 2017


Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzóberuházások támogatására 2017


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére és új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszüntetése érdekében.

Pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású óvoda férőhelyeinek bővítése

 • már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület átalakításával (hasznos alapterület nagyság változtatása nélkül),
 • önkormányzati tulajdonban lévő, korábban óvodai célra működtetett óvodaépület új irányításával,
 • önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakításával,
 • már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület bővítésével,
 • új óvoda létesítése vásárlással (telek ás épület) és/vagy építéssel,
 • új óvoda létrehozása, az életveszélyes és az óvodai feladatok ellátására alkalmatlan óvoda kiváltásával.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A Költségvetési törvény 2. melléklet 11.1. és 11.2. pont szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat (továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot.

Nem nyújthat be pályázatot az az önkormányzat, amelynek a 2017. évi megalapozó felmérés szerinti igénye alapján — a Költségvetési törvény 2. melléklet 11.2. pont szerint az óvodába járó gyermekek száma 5%-ot meghaladó mértékben csökken 2017/2018. nevelési évben 2016/2017. nevelési évhez képest. Ez alól a szabály alól kivételt képez, ha a létszámcsökkenés nem éri cl a 2017/20 18. nevelési évben 201 6/2017. nevelési évhez képest a három főt.

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy feladat- ellátási helyen (egy helyrajzi számon levő ingatlanon) megval6sítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A pályázat esetében feltétel, hogy a Pályázónak a beruházással érintett épületet a beruházás megvalósítását követően az eredeti rendeltetésének megfelelően. saját — ideértve a pályázó részvételével működő társulást is — fenntartásban kell működtetnie.

Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, úgy a pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig érvényes engedéllyel kell rendelkeznie. Amennyiben a pályázó arról nyilatkozik. hogy a fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges építésügyi hatósági engedély, úgy a fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői nyilatkozat pályázattal egyidejűleg történő benyújtása szükséges arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti jogcímen áll rendelkezésre.

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2016. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti települési önkormányzatra) és a beruházás helye szerinti önkormányzatra vonatkozó adatok közül az alacsonyabb adat alapján kerül megállapításra.

ovoda_kapacitas

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

 • a Költségvetési törvény 2. melléklet II.1. és II.2 pontja szerinti jogcímen nem részesül támogatásban;
 • nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedéllyel, amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;
 • nem rendelkezik az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentációhoz kapcsolódóan az e kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői nyilatkozattal arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély, amennyiben a pályázatában arról nyilatkozik, hogy nem szükséges építésügyi hatósági engedély a célok megvalósításához;
 • az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentációt nem építésztervező adta ki,
 • az óvodai férőhelyfejlesztést már meglévő, az EMMI rendelet szerint kötelező helyiségek számának vagy azok területének csökkentésével kívánja megvalósítani;
 • a pályázat benyújtása előtt a pályázatban szereplő beruházást – azonos műszaki tartalommal – hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be; vagy a beruházáshoz más hazai, illetve uniós forrásból támogatást kapott;
 • olyan telken, ingatlanon kíván beruházást megvalósítani, amely nem, vagy nem kizárólag települési önkormányzat( ok) tulajdonban áll, illetve a nem települési önkormányzati tulajdonos nem járul hozzá a tulajdon átadásához.

Nem nyújtható be támogatási igény

 • a cél, alcél eléréséhez nem szükséges felújításokra, fejlesztésekre;
 • tornaterem, tornaszoba, tanuszoda létrehozására, felújítására;
 • konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására; sportcélú eszközök beszerzésére;
 • konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére;
 • járda, út építésére, felújítására, parkoló kialakítására;
 • udvar-rendezésre;
 • olyan feladatellátási helyre, amelyre a 2014-2020. évek közötti uniós programozási időszakban vagy hazai pályázaton 2015-ben vagy 2016-ban óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásra támogatásban részesült a települési önkormányzat;
 • olyan feladatellátási helyre, amely nem kizárólag települési önkormányzat( ok) tulajdonában áll(nak), kivéve, ha a nem települési önkormányzati tulajdon, tulajdonhányad legkésőbb a kivitelezés megkezdése előtt a Pályázó tulajdonába kerül.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

További minden benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik.
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és két hiteles másolati példányban.

Pályázatok benyújtásának határideje:

 • elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb: 2017. május 9-e 16 óra,
 • papír alapon történő benyújtás az elektronikus úton előállított pályázati adatlap lezárásának napja, de legkésőbb: 2017. május 10-e.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázó önkormányzatok a pályázati kiírással és ci támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (Illetékes munkatársak: Domonkos Andrea andrea. domonkosa@ngm.gov.hu, és Simon Henrietta henrietta.simon@ngm.gov.hu) fordulhatnak.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzóberuházások támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/4/74/01000/177_%C3%93vodai_p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s_2017.pdf
Fotó: GraphicStock vásárolt stock fotó


Pályázat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására 2017
5 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 8 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *