Pályázat a szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására


Pályázat a szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására


Pályázat kódszáma: KAB-FF-17-A/B/C

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja a szenvedélybetegek kezelés-ellátásának területén megvalósuló fejlesztések támogatása.

A pályázat keretében a jelenlegi droghasználati szokásokhoz igazodó, az új pszichoaktív anyagok megjelenésére is reagáló programok megvalósítására nyílik lehetőség. A támogatás kiterjed a kezelés-ellátásba kerülést elősegítő beavatkozások fejlesztésére, az ellátási igényekhez illeszkedő terápiás programok támogatására, valamint a speciális szükségletű csoportok reintegrációját segítő programok megvalósítására. A pályázat keretében lehetőség van olyan szolgáltatók támogatására is, akik vállalják a józan, felépülőben lévő szenvedélybeteg személyek továbbképzésének biztosítását.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

„A” kategória: A megváltozott szerhasználati mintázathoz igazodó kiegészítő programok és  modellértékű tevékenységek támogatása. A kategória lehetőséget biztosít a személyes segítő munkán túl az on-line felületen történő tanácsadásra is.

„B” kategória: A kábítószer-problémával küzdő, speciális szükségletű csoportok reszocializációját, reintegrációját segítő programok megvalósítása illetve a szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű, közösségi és nappali ellátást nyújtó szolgáltatást végző szervezetek alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatásainak támogatása, humánerőforrás fejlesztése. A kategória lehetőséget biztosít a józan, felépülőben lévő szenvedélybeteg személyek  képzésének támogatására, szolgáltatásvásárlásra (pl.: jogi tanácsadás, szupervízió) illetve a hiányzó szakember adott időszakra szóló költségeinek fedezetére is.

„C” kategória: A szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű, közösségi és nappali ellátást nyújtó szolgáltatást végző szervezetek infrastrukturális fejlesztése. A pályázat keretében a szakmai feltételek javítására (fejlesztéssel, bővítéssel, átalakítással összefüggésben felmerülő költségek fedezetére, berendezési tárgyak, bútorok, számítógép, telefonvonal, fénymásoló készülék vásárlása, felhalmozási költségekre, felújításhoz, állagmegóváshoz szükséges  költségekre).

A Pályázó által a pályázatban megjelölt 2017. szeptember 1. és 2018. június 30. közötti időszak.

Egy pályázó mind a három kategóriában nyújthat be pályázatot.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 190.000.000 Ft.

Pályázaton igényelhető támogatás összege

 • „A/B” pályázati kategóriában pályázatonként legalább 1.500.000 Ft, illetve legfeljebb 4.000.000 Ft,
 • „C” pályázati kategóriában legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft

vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázó által biztosítandó 10% önrész.

A „C” kategórián belül infrastruktúra fejlesztésre az elnyert keretösszeg 100%-a fordítható.

Egy pályázó mind a három kategóriában nyújthat be pályázatot, de összesen nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot az igényelt támogatás.

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik a nyilatkozatban részletezett dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintban meghatározott értékével.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 • közhasznú alapítványok,
 • közhasznú közalapítványok,
 • egyházak,
 • egyházi fenntartású intézmények,
 • önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
 • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.

Jelen felhívás keretében azon fenntartók vagy intézmények jogosultak pályázatot benyújtani, melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 39/F-I. §-a, valamint 84. §-a szerinti szenvedélybetegek számára szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatásokat működtetnek, és erre vonatkozóan rendelkeznek hatályos bejegyzéssel a szolgáltatói nyilvántartásban.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak regisztrálnia kell a http://kab.szgyf.gov.hu/ Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

A pályázatok beadási határideje: 2017. november 12. 23:59

Lebonyolító
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Támogatáskezelő Főosztály
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az alábbi elérhetőségeken, valamint a kabpalyazat@szgyf.gov.hu email címen:

 • Csernai Erika +36-70-505-6198
 • Kramarics Szandra +36-70-333-34-91
 • Baranyai Petra +36-30-584-67-06
 • Nagy Dóra +36-30/584-9048

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat a szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://tamogatoweb.hu/index.php/hirek/palyazatok/119-szenvedelybetegek-felepulesi-folyamatanak-tamogatasa


Pályázat a szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására
5 2 szavazat

A bejegyzést jelenleg 6 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *