Pályázat szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújítására


Pályázat szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére felújítására


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Központi költségvetési. forrás biztosítása az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására (a továbbiakban együtt: fejlesztés).

A pályázati alcélok:

 • a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása
 • a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése,
 • határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények fejlesztése.

A b) pont szerinti alcélra pályázat csak akkor nyújtható be, ha a Pályázó az a) pont szerinti alcélra is benyújt pályázatot. A b) pont szerinti alcél támogatása csak akkor lehetséges, ha valamennyi, az a) pont szerint benyújtott, érvényes pályázat támogatását követően azokra a keretösszeg lehetőséget biztosít. A c) pont szerinti alcél támogatása csak akkor lehetséges, ha valamennyi, az a) és b) pont szerint benyújtott, érvényes pályázat támogatását követően azokra a keretösszeg lehetőséget biztosít.

Támogatás olyan fejlesztésre, felújításra nem nyújtható, amely férőhelybővítéssel jár együtt.

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy intézményben megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. Intézménynek tekintendő a törzskönyvi nyilvántartás szerinti költségvetési szerv. Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, Úgy a pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig érvényes engedéllyel kell rendelkeznie.

Amennyiben a pályázó arról nyilatkozik, hogy a fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges építésügyi hatósági engedély, így a fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői nyilatkozat pályázattal egyidejűleg történő benyújtása szükséges arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély.

Az a) pont szerinti alcélra pályázatot benyújtó önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az elszámolásig a határozatlan idejű bejegyzést megszerzi.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen támogatásban részesülő települési önkormányzat (továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot.

Nem nyújthat be pályázatot az az önkormányzat, amely a 2015. évi Költségvetési törvény 3. melléklet II.4, ab.) alpontja szerinti „Szociális szakosított ellátási ás a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati Intézmények fejlesztése, felújítása” jogcímen támogatásban részesült.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A pályázati célra 400,0 millió forint áll rendelkezésre.

A támogatás maximális mértéke pályázónként 20,0 millió forint.

A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti települési önkormányzatra) és a beruházás helye szerinti önkormányzatra vonatkozó adatok közül az alacsonyabb adat alapján kerül megállapításra.

Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke:

Pályázat szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújítására

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

 • a Költségvetési törvény 2. melléklet III.4. pont szerinti támogatásban nem részesül;
 • nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedéllyel, amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;
 • nem rendelkezik a fejlesztési tervhez kapcsolódóan tervezői nyilatkozattal arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély, amennyiben a pályázatában arról nyilatkozik, hogy nem szükséges építésügyi hatósági engedély a célok megvalósításához;
 • a 2.a) alcél esetén nem vállalja, hogy legkésőbb az elszámolás benyújtásáig a határozatlan Idejű bejegyzéssel fog rendelkezni,
 • a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. (4) bekezdése szerinti köztartozással rendelkezik;
 • adósságrendezési eljárás alatt áll;
 • azon intézményegység vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázati alcélokkal megegyező célból a fejlesztést hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett br42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és két hiteles másolati példányban.

Pályázatok benyújtásának határideje:

 • elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb: 2016. június 1. .16:00
 • papír alapon történő benyújtás az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap, de legkésőbb: 2016. június 2.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Ónkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (illetékes munkatársak: Hengerics Veronika, 06-1/795-909], veronika.hengeric@ngm. gov.hu és Kelemen Nóra, nora.kelemen@ngm.gov.hu) fordulhatnak.

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://www.kormany.hu/download/1/8c/a0000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf


Pályázat szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújítására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 5 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *