Pályázat tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseinek támogatására


Pályázat tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseinek támogatására


Pályázat kódszáma: VP6-7.2.1.4-17

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A felhívás átfogó célja a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális fejlesztésének biztosítása. A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések támogathatók.

A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható.

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

 • 1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
 • 2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8,23 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma

 • 1. célterület esetében: 330-400 db;
 • 2. célterület esetében: 130-200 db.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint;
 • 2. célterület esetében maximum 50 millió forint.

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:

tanyafejlesztés

A jóváhagyható támogatási összeg alsó határa mindkét célterület esetében 200 000 forint, felső határa a 2. célterület esetében tanyánként 8 millió forint.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen felhívásra támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, azaz a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre az MVH-nál vezetett ügyfél-nyilvántartásba vett ügyfél.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:

 • 1. célterület esetében:
  Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),
  • a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.
 • 2. célterület esetében:
  A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.

Jelen felhívásra tanyák korszerűsítésére támogatási kérelem az alábbi területi korláttal nyújtható be:

Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok:

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései;

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

 • a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
  • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
 • b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
  • kútfúrás;
  • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
  • háztartási törpe-vízmű.
 • c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
  • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • 2. célterület esetében:
  • generátor beszerzése.

Mindkét célterület:

 • a) pontja esetében:
  • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
 • b) pontja esetében:
  • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • c) pontja esetében
  • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
  • Próbaüzem;
  • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:

 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 31. naptól 2019. április 1-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • Első szakasz zárása: 2017. május 2.
 • Második szakasz zárása: 2017. június 2.
 • Harmadik szakasz zárása: 2017. július 3.
 • Negyedik szakasz zárása: 2017. október 2.
 • Ötödik szakasz zárása: 2018. január 2.
 • Hatodik szakasz zárása: 2018. április 2.
 • Hetedik szakasz zárása: 2018. július 3.
 • Nyolcadik szakasz zárása: 2018. október 3.
 • Kilencedik szakasz zárása: 2019. január 2.
 • Tízedik szakasz zárása: 2019. április 1.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseinek támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!


FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
Fotó: DaBinse – flickr – Forrás: http://www.flickr.com/photos/dabinsi/3730385995/


Pályázat tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseinek támogatására
2 1 szavazat

A bejegyzést jelenleg 3 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *