Pályázat társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés támogatására


Pályázat társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés támogatására


Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Pályázat kódszáma: TOP-1.2.1-16

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.

Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.

A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták az adott területen, igényeik kiszolgálására magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók (ugyanakkor magánvállalkozások turisztikai szolgáltatásai jelen intézkedésben nem támogathatók), amelyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzatok (GFO 321);
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);
 • Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);
 • Egyházi jogi személyek (GFO 55);
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A konzorciumi együttműködés nem azonos a kötelezően előírt szakmai együttműködésekkel, és nem váltja ki azokat. Szakmai együttműködő partnernek nem kötelező a konzorciumban részt vennie! Konzorciumi tag támogatásban részesül, azonban a szakmai együttműködések konzorciumi együttműködés nélkül is értelmezhetőek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 19 581 millió Ft.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra

A támogatás maximális mértéke nem állami támogatás esetén az összes elszámolható költség 100%-a.

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése

Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel bővíteni.

a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztés

 • Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
 • Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.
 • Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások létrehozása.
 • Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
 • Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.

b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése

A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó jelentőségű. A rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése jelen felhívás keretében támogatható önálló vonzerőt jelentő rendezvényhez vagy más attrakcióhoz kapcsolódóan.

 • Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, nézőtér, kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz) kiépítése, korszerűsítése, rendezvényterek biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek).
 • Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések (kizárólag a rendezvény kulturális célját közvetlenül szolgáló azt segítő, nem bérbe adható, hosszú távon használandó infrastrukturális fejlesztések valósíthatók meg, például: székek, padok).

c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése

Megyén belüli turisztikai helyszíneket összekötő, egy tematikára épülő turisztikai élményutak kialakítása és fejlesztése.

 • A tematikus út egyes helyszínein található vonzerőkhöz kapcsolódó: építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
 • Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek, látogatóbarát funkciók, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása, bővítése.
 • Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
 • Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.

B) Ökoturisztikai fejlesztések

A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.

a) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései

 • Turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése: látogatóközpont, többfunkciós bemutatótér kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó épületállomány turisztikai, kulturális célú fenntartható fejlesztése.
 • Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások .
 • Célcsoport specifikus turisztikai vonzerő elemek kialakítása, bővítése.
 • Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
 • Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése.
 • Környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, tűzrakóhelyek kialakítása stb.

b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése

 • Turista fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése;
 • Turisztikai forgalomhoz kapcsolódó látogatóbarát funkciók bővítése, fejlesztése;
 • Vasúti pálya, gördülő állomány felújítása;
 • Legfeljebb 10 km szakaszon a vasúti szakasz meghosszabbítása, amennyiben ezáltal a kisvasút vonzereje alátámasztottan erősíthető;
 • Célcsoport specifikus vonzerőelemek kialakítása, bővítése;
 • Komplex turisztikai és információs látogatómenedzsment szolgáltatások kialakítása, fejlesztése;
 • Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
 • Az egyes állomásokon, ill. vasúti megállóhelyeken a környezetbe illő pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, esőbeállók, tűzrakóhelyek kialakítása stb.

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések

a) Kerékpáros turizmus fejlesztése

Meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra (pl.: EuroVelo-hoz kapcsolódó) ráhordó vagy a turisztikai attrakcióhoz csatlakozó, illetve turisztikai vonzerőket, valamint desztinációkat hálózatos jelleggel összekötő turisztikai célú kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítása és fejlesztése.

b) Természetes fürdőhelyek (a 78 / 2008. (IV.3). Kormányrendelet alapján fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése

 • A fürdőhelyek komplex, egységes arculatú, építészeti fejlesztése, fürdőházak, strandkiegészítő létesítmények, rendezvényhelyszínek kialakítása.
 • Fogadási feltételek színvonalát növelő infrastrukturális fejlesztések:

c) Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében

 • Vízi sporteszközök (kajak, kenu, csónak) számára kikötőhelyek létesítése, melybe nem értendő bele a kajak-kenu kölcsönző kialakítása, fejlesztése.
 • Kikötők megközelítését biztosító fejlesztések, pl.: tóba, folyóba való bejutáshoz lejáratépítése; területrendezés, a tóhoz vezető út építése a megközelíthetőség biztosítására, parkolók kiépítése, kitáblázás stb.
 • Kulturált fürdőzés feltételeinek kialakítása.
 • Kapcsolódó kiszolgáló létesítmények létrehozása, fejlesztése: esőbeálló, pihenőhely, tűzrakóhelyek, mosdók, zuhanyzók, sportpályák, szelektív hulladékgyűjtők stb.
 • Komplex vízitúra útvonalak kialakításához szükséges fejlesztések pl.: kitáblázás (folyamkilométer tábla, sajátos élővilágra vonatkozó ismertetőtáblák, szárazföldön kapcsolódó nevezetességekre vonatkozó tájékoztatás stb.) hiányzó állomáshelyek kialakítása.
 • Vízitúra-útvonalak mentén sajátos élővilág bemutatásának biztosítása.
 • Potenciális célcsoport bővítését megalapozó fejlesztések.
 • Vízi mentéshez szükséges feltételek megteremtése.
 • Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív – lehetőség szerint időjárástól független – bemutatási formák kialakítása.

d) Horgászturizmus fejlesztése

 • Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális fejlesztései (öltözők, mosdók, stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése, tűzrakóhelyek kialakítása, kitáblázás), mely fejlesztéseknek környezetbe illőnek kell lenniük.
 • Horgásztavak élővilágának bemutatása.

D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása

Több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló területileg komplex fejlesztések létrehozása, amelyek biztosítják:

 • TOP-ban kiemelt célként megjelenő térségileg integrált fejlesztések megvalósítását;
 • rendelkezésre álló turisztikai források hatékony felhasználását (csökkentik a források elaprózódásának kockázatát);
 • a turisztikai együttműködések szélesítésének ösztönzését;
 • turisztikai vonzerők hálózatosodását;
 • hogy a kisebb turisztikai potenciállal rendelkező települések vonzerői egységes tematika alá rendezve egymást erősítsék;
 • tematikus térségek (desztinációk) létrehozásának megalapozását, ezáltal önálló turisztikai arculat kialakítását térségi, megyei szinten.

E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében

Számos, kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkező településen szükség van a vendégek elégedettségét meghatározó infrastrukturális, szolgáltatási elemek fejlesztésére, amelyek hozzájárulnak a már meglévő turisztikai attrakciók korábbinál hatékonyabb hasznosításához, jobb települési integrációjához, ezáltal növelve az érdemi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási hatást:

 • Tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás.
 • Parkolók építése.
 • Attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása.
 • Egységes települési tematika, arculat kialakítása (kapcsolódó egyedi tartalmi elemek fejlesztése, interpretációja).
 • Interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve attrakcióinak jobb megismertetése érdekében.
 • Turisták által preferált helyeken (attrakció közelében, illetve településközponti helyeken) nyilvános mosdók kialakítása.
 • Pihenőhelyek létesítése.
 • Ivókutak elhelyezése.
 • Attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt kialakítása.
 • Internet hozzáférési pontok biztosítása.
 • Szeméttárolók (szelektív) kihelyezése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Marketing tevékenység: a fejlesztett turisztikai attrakció piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció.
 • Akadálymentesítés – jelen felhívás 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján
 • Szórt azbesztmentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján
 • Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján
 • Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF. c. dokumentum 10. fejezete alapján
 • Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében – amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja. A tevékenységet a támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni. Amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4. fejezetében elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítésre vonatkozó feltételek alapján.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

 • A turisztikai attrakció kialakításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés.
 • A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának megteremtése.
 • Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, szabadidőpark kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai attrakció kiegészítő elemeként.
 • Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, kerékpár parkolók, tárolók és támaszok, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben azt nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni. (Kivéve a 3.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)
 • A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások hasznosítása.
 • A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.
 • Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek kialakítása (pl. a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé helyiség stb.). Ezen fejlesztések csak abban az esetben támogathatóak, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. (Kivéve a 3.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)
 • Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan rendezvénysátor beszerzése.
 • Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését célzó képzés.
 • Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása.
 • Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése (amennyiben az adott géphez az eszköz-adapterek opcionálisan választhatók, úgy téli- és nyári adapterekkel együtt), vagy meglévő gépekhez a kerékpárforgalmi létesítmény fenntartásához szükséges adapterek beszerzése.
 • Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.:
  • Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,
  • Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.),
  • Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,
  • Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó, fürdető helyiség),
  • Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása.
 • Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása. (A kötelezően előírt akadálymentesítésen felüli akadálymentesítés „Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez ” c. dokumentum alapján).

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a végleges felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében lesz megtalálható.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthető innen: Pályázat társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést?

Jelentkezzen ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthessem az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthat. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kap, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkozott, kérem, nézze meg a levélszemét mappáját és ha ott a levél, helyezze át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsa el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/node/61211
Fotó: Burján László – Forrás: http://www.panoramio.com/photo/16528570


Pályázat társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés támogatására
Értékelés

A bejegyzést jelenleg 2 látogató olvassa.

Hozzászólások Menjen a hozzászólásokhoz

 1. Hoffmann Jenő /

  Tisztelt Magdolna!
  Azt szeretném megkérdezni,hogy mi a teendőm? Kata-s egyéni vállalkozó vagyok de emellett magánszemélyként ingatlant is adok bérbe.2016- ban a vállalkozás bevétele 5 300 000 Ft volt és a bérbeadásból 1600 000 Ftúgy november közepén léptem át a 6 000 000 -ós határt,de mivel nem tudtam ,hogy összevonódnak a bevételek ezért nem jelentkeztem át az ÁFA körbe.Azt látom ,hogy a 8 000 000-ós határt idén sem lépem át.Hogyan maradhatnék továbbra is alany mentes? Előre is köszönöm válaszát,és sok egészséget és boldog új évet kīvánok. Hoffmann Jenő

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *