Pályázat vállalkozóvá válását elősegítő legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásra Budapesten


Pályázat a vállalkozóvá válását elősegítő legfeljebb 6 hónap időtartamra havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásra Budapesten 2018


PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A pályázat célja azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A támogatás annak a személynek nyújtható, aki a kérelem benyújtásakor Budapest Főváros Kormányhivatala valamely kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egysége által nyilvántartott álláskereső vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:

  • egyéni vállalkozás keretében,
  • új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján),
  • már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként. Ebben az esetben feltétel, hogy a társaság
   • 2017. január 1-je előtt került megalapításra, és
   • a 2017. évi pénzügyi évét nem veszteséggel zárta, és
   • nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt, és
   • nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, és
   • rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.) Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

Támogatás nyújtható annak aki:

 • a kérelem benyújtását követő 60 napon belül hatósági szerződést köt a BFKH illetékes kerületi hivatala foglalkoztatási osztályával;
 • legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy értesítés egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, társasági szerződés/alapító okirat másolata bankszámla/pénzforgalmi számla/szerződés, szakhatósági engedélyek);
 • a bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez;
 • vállalja, hogy a BFKH kerületi hivatala foglalkoztatási osztályának illetékes ügyintézője kérésére a kérelem érdemi elbírálásához – az előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés) becsatol;
 • vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a BFKH kerületi hivatala foglalkoztatási osztályához a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül írásban bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
 • vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik (betéti társaság esetében kizárólag beltag esetében nyújtunk támogatást). Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.


TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A BFKH kerületi hivatala foglalkoztatási osztálya a maximálisan 6 hónapra adható támogatásnál rövidebb időtartamú támogatást is megítélhet.

A kérelmezőnek a benyújtott kérelmében nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási időtartamnál rövidebb idejű támogatás kerül megállapításra fenntartja-e a kérelmét. Ha nem tartja fenn, abban az esetben kérelme elutasításra kerül.

A támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (138 000 Ft-ig) terjedő mértékben nyújtható, vissza nem térítendő formában.

Fenti támogatáson felül a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költsége a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatással egyidejűleg vagy önállóan is kérelmezhető. A támogatás folyósítása a tanácsadó által a támogatott nevére és címére kiállított, kiegyenlített, eredeti számla alapján, annak benyújtásától számított 30 napon belül történik meg.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A kérelmek benyújtása folyamatosan lehetséges postai úton vagy személyesen BFKH a kérelmező lakcíme szerint illetékes kerületi hivatala foglalkoztatási osztályhoz.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a tőkejuttatás támogatási formát is igénybe kívánja venni, az arra vonatkozó pályázatot és a 6 havi minimálbérnek megfelelő támogatás iránti kérelmet is álláskeresőként, a vállalkozói tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani. A tőkejuttatásra vonatkozó pályázati felhívás (mely tartalmazza a benyújtás idejére és helyére vonatkozó információkat is), valamint a támogatás részletes szabályai – a pályázati felhívás megjelenését követően – a „pályázatok” menüpont alatt találhatóak.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás ás dokumentáció letölthető innen: Pályázat vállalkozóvá válását elősegítő legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásra Budapesten

Hasznosnak tartottad ezt a bejegyzést?

Jelentkezz ingyenes hírlevelemre, hogy e-mailben is értesíthesselek az új pályázati lehetőségekről, friss hírekről, hasznos tippekről! Általában hetente 1 levélre számíthatsz. Tőlem csak hasznos és érdekes információkat kapsz, semmi spam!

FIGYELEM! A visszaigazoló e-mail és az első hírlevél nagyon gyakran sajnos – főleg gmail-t használók esetében – a SPAM, vagy LEVÉLSZEMÉT mappába kerül. Miután feliratkoztál, kérlek, nézd meg a levélszemét mappát és ha ott a levél, helyezd át azt a beérkező üzenetek közé, vagy távolítsd el a spam / levélszemét címkét.


Forrás / Szerzői jogok:
Tartalom: A szerkesztő a tartalom elkészítésénél külső forrást használt – Forrás: http://fovaros.munka.hu


Pályázat vállalkozóvá válását elősegítő legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásra Budapesten
4.5 4 szavazat

A bejegyzést jelenleg 85 látogató olvassa.

Szóljon hozzá Ön is

ELLENŐRZŐ KÓD *