• Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására – Európa a Polgárokért 2018

  Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására Európa a Polgárokért 2018

  Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására Európa a Polgárokért 2018


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Európa a polgárokért program keretén belül a pályázat városok / települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek számára nyújt támogatást testvérvárosi találkozók megszervezésére, amelyek

  • testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat
  • a program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré épülnek
  • elsőbbséget élveznek az éves prioritásokra irányuló projektek

  A Program célja

  • helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára
  • törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására
  • lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre

  TESTVÉRVÁROS FOGALMA

  • valamennyi olyan település, amely testvérvárosi megállapodást írt alá VAGY annak aláírására kötelezettséget vállalt
  • azok a települések, amelyek más partnerség formájában erősítik együttműködésüket és kulturális kapcsolataikat.

  [Tovább…]

  Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására – Európa a Polgárokért 2018
  4.8 6 szavazat

 • Működési támogatások – Strukturális támogatás európai agytrösztök és európai szintű civil társadalmi szervezetek számára

  Strukturális támogatás európai agytrösztök és európai szintű civil társadalmi szervezetek számára

  Strukturális támogatás európai agytrösztök és európai szintű civil társadalmi szervezetek számára


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A jelenlegi pályázati felhívás célja olyan európai hatókörű szervezetek kiválasztása, amelyek állandó, szokásos és rendszeres tevékenységeik révén kézzelfoghatóan hozzájárulnak az Európa a polgárokért program célkitűzéseinek megvalósításához.

  A működési támogatásokból azokat a működési költségeket társfinanszírozzák, amelyek lehetővé teszik a szerv számára, hogy önállóan létezzen, és a program célkitűzéseinek körébe tartozó különféle tevékenységeket hajtson végre.

  A program konkrét célkitűzései a következők:

  • eszmecserék, elmélkedés és hálózatok kialakításának ösztönzése révén növelni a tudatosságot az emlékezés, közös történelmünk és értékeink, valamint az Unió célja, vagyis a béke, az uniós értékek és az Unió népei jólétének előmozdítása tekintetében (1. ág),
  • az uniós szintű demokratikus és polgári részvétel ösztönzése az uniós döntéshozatali folyamattal kapcsolatos polgári ismeretek bővítése, valamint a társadalmi és kultúrák közötti szerepvállalás és az önkéntesség uniós szintű lehetősé­geinek előmozdítása révén (2. ág).

  [Tovább…]

  Működési támogatások – Strukturális támogatás európai agytrösztök és európai szintű civil társadalmi szervezetek számára
  Értékelés

 • Pályázat hosszú távon együtt dolgozó települések és egyesületek hálózatainak támogatására – Európa a Polgárokért 2017

  Pályázat hosszú távon együtt dolgozó települések és egyesületek hálózatainak támogatására Európa a Polgárokért 2017

  Pályázat hosszú távon együtt dolgozó települések és egyesületek hálózatainak támogatására Európa a Polgárokért 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Európa a polgárokért program keretén belül a pályázat a városok hálózatait, azaz a hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja.

  Milyen projekteket támogat?

  • A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program.
  • A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására.

  A program célja:

  • együttműködések tartósabbá tétele
  • jó gyakorlatok cseréje
  • elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok

  A jó projektek kritériumai:

  • közös érdekű téma / témák köré szervezett tevékenységek – a program célkitűzéseivel vagy éves prioritásaival összefüggésben
  • meghatározott célcsoportok megnevezése
  • az adott témával aktívan foglalkozó közösségi tagok bevonása (szakértők, helyi szövetségek, polgárok, polgári csoportok)
  • számukra a témák különös jelentőségűek legyenek
  • az érintett témákban és közös érdekű kérdésekben alapul szolgálnak a résztvevő települések közötti jövőben kezdeményezésekhez és intézkedésekhez

  [Tovább…]

  Pályázat hosszú távon együtt dolgozó települések és egyesületek hálózatainak támogatására – Európa a Polgárokért 2017
  5 1 szavazat

 • Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására – Európa a Polgárokért 2017

  Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására Európa a Polgárokért 2017

  Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására Európa a Polgárokért 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Európa a polgárokért program keretén belül a pályázat városok / települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek számára nyújt támogatást testvérvárosi találkozók megszervezésére, amelyek

  • testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat
  • a program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré épülnek
  • elsőbbséget élveznek az éves prioritásokra irányuló projektek

  A Program célja

  • helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára
  • törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására
  • lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre

  TESTVÉRVÁROS FOGALMA

  • valamennyi olyan település, amely testvérvárosi megállapodást írt alá VAGY annak aláírására kötelezettséget vállalt
  • azok a települések, amelyek más partnerség formájában erősítik együttműködésüket és kulturális kapcsolataikat.

  [Tovább…]

  Pályázat testvérvárosi találkozók támogatására – Európa a Polgárokért 2017
  4.5 2 szavazat

 • 133 uniós pályázati felhívás jelenik meg az idén

   


  A szaktárcák elképzelései szerint 133 uniós pályázati felhívás jelenik meg az idén csaknem 2900 milliárd forint értékben – mondta Zsigmondné Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség államtitkára az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának keddi ülésén Budapesten.

  Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár tájékoztatójában ismertette, hogy az Európai Bizottság hét operatív programot már elfogadott a Magyarország által benyújtottak közül, két operatív program pedig benyújtás előtt áll. [Tovább…]

  133 uniós pályázati felhívás jelenik meg az idén
  5 2 szavazat

 • Pályázat magyar civil szervezetek részére a Fejlesztés Európai éve keretében megvalósítandó programjaik támogatása céljából

   


  Pályázat magyar civil szervezetek részére a Fejlesztés Európai éve keretében megvalósítandó programjaik támogatása céljából


  A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Külgazdasági és Külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja olyan tevékenységek támogatása, amelyek alkalmasak arra, hogy

  • tájékoztassák a magyar állampolgárokat az Unió és Magyarország által folytatott fejlesztési együttműködésről, kiemelve az Unió és Magyarország által az c és azt, hogy Magyarország és az Unió a jövőben is hasonló eredményekre törekszik a 2015 utáni időszakra vonatkozó és jelenleg alakuló átfogó globális fejlesztési és fenntartható fejlődési keretrendszerrel (Post-2015 Agenda) összhangban,
  • ösztönözzék a magyar állampolgárok és érdekelt felek közvetlen bekapcsolódását, kritikus gondolkodását és aktív érdeklődését a fejlesztési együttműködés terén, többek között a szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában, felhívják a figyelmet arra, hogy a magyar és uniós fejlesztési együttműködés nemcsak a magyar és uniós segélyek kedvezményezettjei számára, hanem a magyar és uniós polgárok számára is rejt előnyöket, hogy szélesebb körben megismertessék a politikák fejlesztési célú koherenciáját, illetve, hogy erősítsék Európa és a fejlődő országok polgáraiban a felelősségérzetet, a szolidaritást és az adandó lehetőségek iránti fogékonyságot ebben a változó és egyre inkább egymásra utalt világban, bemutassák a Post-2015 folyamatot, különösen a fenntartható fejlődési célokat, kiemelve Magyarország szerepét a folyamatban, mindezt speciálisan a magyar társadalmi-gazdasági környezethez igazítva.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázat támogatására feltételesen rendelkezésre álló keretösszeg: 40.300.000Ft

  Az egy pályázattal elnyerhető támogatás legkisebb összege 620.000Ft, legnagyobb összege 15.500.000Ft.

  A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás legfeljebb a projekt összköltségvetésének 90%-a lehet. A támogatott tevékenység összköltségvetésének legalább 10%-át a pályázónak saját forrásból kell biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított forrás. [Tovább…]

  Pályázat magyar civil szervezetek részére a Fejlesztés Európai éve keretében megvalósítandó programjaik támogatása céljából
  Értékelés