• Elindult a babacsomagprogram


  Elindult a 2 milliárd 121 millió forint összértékű, elsősorban a hátrányos helyzetű édesanyákat és családjukat segítő babacsomagprogram – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Ófehértón szerdán.

  Czibere Károly elmondta: a háromévesnél fiatalabb gyerekeket, szüleiket és a várandós édesanyákat segítő kezdeményezést a tavaly júniusban kezdődött, 18 milliárd forint összértékű élelmiszerosztási programhoz kapcsolódva indították el.

  A tartós fogyasztási cikkeket tartalmazó, húszezer forint értékű csomagban a legkisebbek ellátásához szükséges eszközök vannak, így például digitális hőmérő, kifogó, pelenka, orrszívó, törlőkendő és takaró – ismertette.

  A babacsomagot a gyermekjóléti szolgálatok segítségével mintegy 26 ezer hátrányos helyzetben élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő édesanya kapja meg 2020-ig évente egyszer – tette hozzá.

  [Tovább…]

  Elindult a babacsomagprogram
  Értékelés

 • Pályázat nehéz körülmények között élő, átlagon felüli adottsággal, motivációval rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésének biztosításáért

  Pályázat nehéz körülmények között élő átlagon felüli adottsággal motivációval rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésének biztosításáért

  Pályázat nehéz körülmények között élő átlagon felüli adottsággal motivációval rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésének biztosításáért


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A NIVEA „Karolj fel egy családot” pályázat célja hogy az óvodában fejlesztést biztosító óvodapedagógusok felkarolják olyan családok gyermekeit, akik nehéz körülmények között élnek, és a szülők tenni szeretnének gyermekük képességeinek jobb kibontakoztatásáért az óvodapedagógusokkal együtt.

  Ezért ebben az évben még 80 ötéves korú, nagycsoportos, tehetségműhelyben dolgozó gyermek támogatását vállalja, fejenként 50.000 forinttal a pályázó óvodapedagógus számára nyújtott ösztöndíjon keresztül, melyet a gondozott gyermek tehetségfejlesztésére kell fordítani.

  A NIVEA Törődik a családokkal program további célja, hogy olyan egyesület irányítsa a pályázat korrekt kivitelezését, ahol a szakembergárda adott az elbíráláshoz, valamint olyan óvodapedagógusok kapják az ösztöndíjat a pályázatban megjelölt rászoruló gyermekek tehetségfejlesztésének céljára, ahol az óvodában az egyéni fejlesztéshez nemcsak prevenciós – korrekciós, hanem tehetséggondozási területen is működnek óvodai szakemberek, akik kis létszámú tehetségműhelyeket vezetnek.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A pályázat feladata rászoruló gyermekek támogatása az óvodapedagógus által kapott ösztöndíjon keresztül, amely a gyermek fejlődését szolgáló bármely célra fordítható, például szolgáltatásokra vagy eszközökre, melyek otthon is lehetőséget teremtenek a szülőknek gyermekük képességeinek jobb fejlesztéséhez. (A mellékelt pályázati formanyomtatvány szakmai szempontrendszert nyújt e pályázat feladatainak pontos leírásához, elvégzéséhez.)

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Belföldi székhelyű óvodák (fenntartótól függetlenül) óvodapedagógusai. Fontos, hogy olyan intézmények legyenek, ahol a tehetséggondozó óvodapedagógus személyesen vállalja a szülők bevonását a gyermekek átlagon felüli képességének gondozásába.
  [Tovább…]

  Pályázat nehéz körülmények között élő, átlagon felüli adottsággal, motivációval rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésének biztosításáért
  5 2 szavazat

 • Pályázat Minősített Tehetséggondozó Műhely cím elnyerésére

  Pályázat Minősített Tehetséggondozó Műhely cím elnyerésére

  Pályázat Minősített Tehetséggondozó Műhely cím elnyerésére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Új Nemzedék Központ pályázata a tehetséges, köztük a megfelelő támogató háttérrel nem rendelkező gyerekek kibontakozási lehetőségeinek gyarapításához, a tehetséggondozó hagyományokkal rendelkező iskolák mintaintézményi szerepének kialakításához nyújt szakmai és anyagi támogatást.

  A cím elnyerésére a tehetséggondozás terén hagyományokkal, dokumentálható, elért eredményekkel rendelkező nevelési-oktatási intézmények pályázhatnak, akik intézményi szinten is elkötelezettek a tehetséggondozás mellett.

  A cím létrehozásának kiemelt célja, hogy a tehetséggondozó intézmények egy meghatározott köre öt éven keresztül kiszámíthatóan, plusz pályázati tevékenység nélkül is jelentős támogatásokban részesüljön, ezáltal szakmai tevékenységük kiszámíthatóbb, illetve a járulékos adminisztráció által kevésbé terhelt legyen. A támogatás többek között a helyi igényekre épülő pedagógus-továbbképzések, szakmai tanácsadás, tehetséges tanulókat egyéni helyzetben segítő mentorprogramok, szakmai műhelyek, tárgyi eszközök biztosítása formájában valósul meg.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Pályázatot az alábbi intézmények nyújthatnak be:

  • általános iskola,
  • szakközépiskola,
  • szakgimnázium,
  • gimnázium.

  A pályázó kizárólag város, megyeszékhely vagy megyei jogú város jogállású településen székhellyel rendelkező intézmény lehet.
  [Tovább…]

  Pályázat Minősített Tehetséggondozó Műhely cím elnyerésére
  Értékelés

 • Pályázat óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésének támogatására

  Pályázat óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésének támogatására

  Pályázat óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésének támogatására


  A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című – EFOP-3.2.9-16 kódszámú – felhívás.

  A felhívás keretében kizárólag Család-és gyermekjóléti központok és a Család-és gyermekjóléti központok által kiszerződött feladatellátó szolgáltatók nyújthatnak be támogatási kérelmet.

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,7 milliárd forint.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 40 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. [Tovább…]

  Pályázat óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztésének támogatására
  5 1 szavazat