• Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására 2018

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására 2018


  Az NKA Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására az alábbi témakörökben:

  1. Pályázat új színházi produkciók megvalósítására – kiemelten magyar szerzők művei, ősbemutatók, magyarországi bemutatók, valamint pályakezdő alkotók és előadók közreműködésével létrejött produkciók létrehozásának támogatására
  2. Pályázat már bemutatott színházi produkciók Magyarországon történő forgalmazására, továbbjátszására, hazai vendégjátékok és belföldi koprodukciók megvalósítására
  3. Pályázat nemzetközi szakmai kapcsolatok, együttműködések, vendégjátékok és workshopok megvalósítására
  4. Pályázat magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének (színházi látogatáshoz kapcsolódó felkészítő és feldolgozó beszélgetések és foglalkozások, osztályterem-színház, komplex színházi nevelési programok) megvalósítására
  5. Pályázat fogyatékkal élők számára és/vagy részvételével színházi programok megvalósítására

  [Tovább…]

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására
  5 1 szavazat

 • Pályázat a cigányok/romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017

  Pályázat a cigányok romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017

  Pályázat a cigányok romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017


  A HEKS és a Magyarországi Református Egyház (MRE) megállapodásának (Országprogram 2017-2020) egyik fontos célja az MRE gyülekezetei cigány családok, gyermekek és fiatalok között folyó szolgálatának támogatása.

  A megállapodás értelmében a HEKS pályázatot hirdet meg olyan gyülekezeti projektek (949.335 sz. projektek) támogatására, melyek célja a romák/cigányok egyházi és társadalmi integrációjának segítése. A projektek működési költségének támogatása mellett a HEKS az Országos Református Cigánymisszióval (amely a Zsinati Hivatal Missziói Irodájának része) együttműködve a pályázó gyülekezetek számára folyamatos kísérést és képzési lehetőséget is biztosít.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Kizárólag az MRE gyülekezetei pályázhatnak. A program 2020-ig tizenhét gyülekezetet kíván támogatni, projektenként 6-8,6 millió forinttal.

  PÁLYÁZAT CÉLJA

  A pályázat célja a romák/cigányok társadalmi és egyházi integrációja. Ennek részeként támogatja az integrált közösségek fejlesztését, valamint a roma/cigány gyermekek tanulmányi előmenetelét, szociális és életkészségeinek erősítését szolgáló programokat.

  PROJEKTEK TARTALMA

  • Minden projekt részét képezi kötelező elemként a közösségfejlesztés, roma és nem roma résztvevők és segítők bevonása a programba.
  • Valamint legalább egy az alábbiak közül
   • Az életkészségek és szociális készségek erősítését és társadalmi hátrányok csökkentését célzó tevékenységek 0-18 évesek számára: pl. szabadidős klubok, játszóházak, tanfolyamok, személyiség-, kompetencia- és készségfejlesztő tevékenységek, baba-mama klub, identitáserősítő tevékenységek stb. Ugyanazon kedvezményezettel rendszeres, legalább havi két találkozással.
   • Tanoda-típusú program a(z egyéni) tanulás előmozdítására: pl. tantárgyi felzárkózás segítése, kompetencia területek fejlesztése, tehetséggondozás, a továbbtanulás közvetlen támogatása, mentorálás, pályatanácsadás stb. – legalább heti rendszerességű találkozással.

  Ugyanazon gyülekezet egy pályázaton belül akár mindkét típusú tevékenységre is pályázhat.
  [Tovább…]

  Pályázat a cigányok/romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017
  5 1 szavazat

 • Kísérleti program indul a leghátrányosabb járásokban


  A területi felzárkózást segítő programot indít a kormány összesen kétmilliárd forintból az öt leghátrányosabb helyzetű járásban – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szerdán sajtótájékoztatón, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cigándon.

  Czibere Károly hangsúlyozta, a “Végtelen lehetőség” elnevezésű program keretében az öt érintett járásban – Cigánd, Gönc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Kunhegyes (Jász-Nagykun-Szolnok), Baktalórántháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg), Sellye (Baranya) – egyenként

  400 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre, a nyertes programokat négy év alatt kell megvalósítani.

  A pályázatokat június 1-jétől szeptember 29-éig lehet benyújtani.
  [Tovább…]

  Kísérleti program indul a leghátrányosabb járásokban
  Értékelés

 • Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére – BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ

  Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére BARI SHEJ NAGYLÁNY FÁTĂ MÁRÉ

  Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére BARI SHEJ NAGYLÁNY FÁTĂ MÁRÉ


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A roma származású nők halmozottan hátrányos helyzetű csoportnak tekinthetők még a roma népességen belül is. Bizonyos problématerületeken rendkívül jellemző a roma nők szinte kizárólagos jelenléte, ezért ezekben az esetekben koncentrált beavatkozásokra van szükség. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb. A roma nők kiszolgáltatottságának egyik alapvető forrása az alacsony iskolai végzettség és az ebből fakadó hátrányos munkaerő-piaci pozíció, elsőrendű feladat, hogy minél korábbi életkortól koncentrált eszközökkel támogassuk iskolai és munkaerő-piaci esélyeik növelését. A roma nők foglalkoztatási aranya 15,9%. Összességében a nem roma nők foglalkoztatottságának aránya két és félszer nagyobb a roma nőkhöz viszonyítva.

  A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza. A beavatkozások stabil alapot teremtenek a majdani iskolai előrehaladásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2.000.000.000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 66-80 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft maximum 30 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
  [Tovább…]

  Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére – BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ
  Értékelés

 • Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására 2017

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására 2017


  Az NKA Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására az alábbi témakörökben:

  1. Pályázat új színházi produkciók megvalósítására – kiemelten magyar szerzők művei, ősbemutatók, magyarországi bemutatók, valamint pályakezdő alkotók és előadók közreműködésével létrejött produkciók létrehozásának támogatására
  2. Pályázat már bemutatott színházi produkciók Magyarországon történő forgalmazására, továbbjátszására, hazai vendégjátékok és belföldi koprodukciók megvalósítására
  3. Pályázat nemzetközi szakmai kapcsolatok, együttműködések, vendégjátékok és workshopok megvalósítására
  4. Pályázat magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének (színházi látogatáshoz kapcsolódó felkészítő és feldolgozó beszélgetések és foglalkozások, osztályterem-színház, komplex színházi nevelési programok) megvalósítására
  5. Pályázat fogyatékkal élők számára és/vagy részvételével színházi programok megvalósítására

  [Tovább…]

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására
  5 1 szavazat

 • Nő az esély – Pályázat a munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítására

  Pályázat a munkanélküli romák társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítására

  Pályázat a munkanélküli romák társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítására


  Pályázati kódszám: EFOP-1.1.3-17

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Felhívás alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a közszolgáltatásban foglalkoztatottak számának növelésén keresztül. A Felhívás a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a közszolgáltatást végző intézmények szolgáltatásainak jobb célzásához, minőségének javításához is hozzájárul, másrészt pedig elősegíti az együttműködő közszolgáltatási intézmények kialakítását.

  Fenti célokat a célcsoport elsősorban a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és fenntartóik (állami, önkormányzati, egyház, alapítvány, szociális szövetkezet, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet) valamint köznevelési intézmények és fenntartóik által működtetett intézményekben történő foglalkoztatásával, majd továbbfoglalkoztatásával kívánjuk elérni.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az EFOP éves fejlesztési
  keretében 3,15 Mrd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16-926 db.

  Egy munkakörre vetített pályázható összeg minimum 3.500.000 forint, maximum 6.300.000 forint.

  Egy támogatást igénylő által igényelhető összeg a vállalt munkakörök számának függvényében: minimum 3.500.000 forint, maximum 189.000.000 forint. Egy pályázó maximum 30 munkakörre nyújthat be támogatási kérelmet.

  [Tovább…]

  Nő az esély – Pályázat a munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítására
  Értékelés

 • Iskolapad újratöltve – Pályázat második esély programok támogatására

  Iskolapad újratöltve Pályázat második esély programok támogatására

  Iskolapad újratöltve Pályázat második esély programok támogatására


  Pályázat kódszáma: EFOP-3.1.9-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A konstrukció célja a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok  középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása, mely szorosan kapcsolódik a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése EFOP célkitűzéshez is.

  A konstrukció olyan második esély típusú programokat támogat, melyek erősen személyközpontú, komplex és alternatív pedagógiai hatásrendszerükkel, rugalmas, egyéni tanulási utak biztosításával képesek megszólítani azokat a fiatalokat, akik a hagyományos iskolarendszerbe nem tudtak beilleszkedni, akik számára a hagyományos oktatási forma kudarcot hozott.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 500 000 000 Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 37 – 75 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 000 000 Ft, maximum 40 000 000 Ft.

  A programba bevont tanulók számától függően:

  • 20 fő esetén legfeljebb 25 000 000 Ft
  • 21-22 fő esetén legfeljebb 27 500 000 Ft
  • 23-24 fő esetén legfeljebb 30 000 000 Ft
  • 24-26 fő esetén legfeljebb 32 500 000 Ft
  • 27-28 fő esetén legfeljebb 35 000 000 Ft
  • 29-31 fő esetén legfeljebb 38 000 000 Ft
  • legalább 32 fő bevonásától maximum 40 000 000 Ft

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
  [Tovább…]

  Iskolapad újratöltve – Pályázat második esély programok támogatására
  Értékelés

 • Pályázat tanoda programok támogatására

  Pályázat tanoda programok támogatására

  Pályázat tanoda programok támogatására


  Pályázat kódszáma: EFOP-3.3.1-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A konstrukció alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. Ennek érdekében jelen felhívás lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók igényeire és a helyi szükségletekre rugalmasan reagálni tudó, évek óta működő, tapasztalattal rendelkező tanodák továbbfejlesztésére és a tanodai programok megvalósítására, tapasztalataik, tudásuk megosztására.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 106-133 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 18,85 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
  [Tovább…]

  Pályázat tanoda programok támogatására
  5 1 szavazat

 • Elkezdődött a Tanoda-pályázat új kiírásának társadalmi egyeztetése


  Megjelent a Tanoda-programok támogatására kiírt új pályázat tervezete, amelyre társadalmi vita keretében várjuk az érintettek javaslatait. A pályázatra azok a szervezetek jelentkezhetnek, amelyek régóta működtetnek tanodát és a korábbi pályázat elbírálása során nem kaptak támogatást.

  A 2015-ben 5,3 milliárd forintos keretösszeggel megjelent Tanoda pályázatra többszörös volt a túljelentkezés, a felhívásra 1077 támogatási kérelem érkezett be, végül 171 tanoda kapott támogatást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázat kiírását készítette elő, hogy a több éve működő tanodákat továbbra is támogatásban részesíthesse.
  [Tovább…]

  Elkezdődött a Tanoda-pályázat új kiírásának társadalmi egyeztetése
  Értékelés

 • Egyeztetés a Tanoda program folytatásáról


  A lezajlott tanoda kiírás tapasztalatai, a tanodák hosszú távú fenntartása, valamint köznevelési rendszerbe illesztése volt a fő témája az Antiszegregációs Kerekasztal 16. alkalommal megrendezett ülésének.

  Langerné Victor Katalin, az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára az eseményén elmondta, hogy a tanodákkal történő együttműködés folytatása lehetőséget ad arra, hogy közösen vizsgálják meg a Tanoda program beépítését az állami rendszerbe. Az államtitkárság ennek a konzultációját megkezdte a kerekasztal tagjaival.

  A kormány idéntől 5,3 milliárd forintot biztosít a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez hozzájáruló program folytatására. A pályázatra hatalmas volt a túljelentkezés, több mint ezren pályáztak, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázat kiírásán dolgozik, hogy a több éve működő, szakmailag elismert, tapasztalattal rendelkező tanodákat továbbra is támogatásban részesítse. [Tovább…]

  Egyeztetés a Tanoda program folytatásáról
  Értékelés

 • Pályázat Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatására

  Pályázat Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatására

  Pályázat Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatására


  Pályázati kódszám: EFOP-1.4.3-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Felhívás keretében megvalósuló fejlesztések átfogó célja a gyermekesély programok továbbfejlesztése a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetű településeken a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében az alábbiak szerint:

  • legyenek elérhetőek a Biztos Kezdet Gyerekházak a koragyerekkori esélyteremtés támogatása érdekében az óvodáskor alatti gyereket nevelő családok számára olyan szolgáltatáshiányos, 1000 állandó lakos feletti, de 4000 állandó lakost meg nem haladó településeken, amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%,
  • váljanak hozzáférhetővé a minden gyerek korcsoportot, valamint 25 év alatti fiatalokat elérő preventív célú kistelepülési komplex gyermekprogramok és szolgáltatások az olyan 1000 állandó lakos alatti szolgáltatáshiányos településeken, ahol nem csökken a gyerekszám, és amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%.

  Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint

  • a Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik számára különféle programok és fejlesztések biztosítása;
  • a szocio-kulturális hátrányok kompenzálása, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása, a helyi közösség mozgósítása;
  • „Jó kis hely” létesítéséhez kapcsolódóan a 0-25 év alatti gyermekek és fiatalok számára korcsoportos szükségletekre épülően különféle preventív célú programok, foglalkozások biztosítása, a szülők bevonása, a helyi közösség fejlesztése.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  • Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: 1000 – 4000 lakos közötti, több mint 50 % rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 35 millió Ft, maximum 40 millió Ft;
  • „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 1000 lakos alatti nem csökkenő gyerekszámú, több mint 50 % rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 40 millió Ft, maximum 44 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
  [Tovább…]

  Pályázat Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatására
  Értékelés

 • Pályázat a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzésére, a kultúrák közötti párbeszéd erősítésére

  Pályázat a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzésére, a kultúrák közötti párbeszéd erősítésére

  Pályázat a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzésére, a kultúrák közötti párbeszéd erősítésére


  Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

  Pályázati kódszám: EFOP-1.3.4-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat átfogó célja a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállításának támogatása:

  • a roma és más nemzetiségi csoportok/közösségek hagyományainak, ünnepeinek, szokásainak, kulturális értékeinek megismertetése, összegyűjtése és bemutatása, ezt segítő programok és helyszínek kialakítása;
  • a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszédet támogató programok;
  • az eltérő kultúrák meg- és elismerését támogató tevékenységek.

  RÉSZCÉLOK:

  1. A cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése.
  2. A roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak.
  3. A roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások).
  4. A különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

  CÉLCSOPORT:

  A projekt célcsoportja, a támogatási kérelmet benyújtó által tervezett projekt hatóterületén élő lakosság, nemzetiségiek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek egyaránt.

  Kiemelt célcsoportja a gyerekek, fiatalok, azok a szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek), akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz, eseményekhez, termékekhez.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 – 33 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

  [Tovább…]

  Pályázat a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzésére, a kultúrák közötti párbeszéd erősítésére
  Értékelés

 • Tanulmányi ösztöndíj roma lányok számára


  Tanulmányi ösztöndíj roma lányok számára


  A Roma Oktatási Alap és a VELUX Foundations közös nemzetközi projekt keretében roma nőket támogató ösztöndíjat és szakmai támogatást nyújt a pedagógiai képzés iránt érdeklődők számára.

  Azok jelentkezését várják, akik:

  • felsőoktatási szinten felsőoktatási szakképzés keretében csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon nappali tagozaton állami ösztöndíjas és költségtérítéses képzésben szeretnének továbbtanulni
  • középiskolai szinten érettségit adó pedagógiai szakközépiskolában nappali tagozaton szeretnének pedagógiai tanulmányokat folytatni.

  A következő támogatásokat lehet igénybe venni

  • ösztöndíj (2 tanéven keresztül 800 EUR/tanév)
  • utazási költség térítés
  • kollégiumi ellátás
  • étkezési hozzájárulás
  • mentor segítségnyújtása a tanulmányok alatt

  A jelentkezés határideje: 2016. szeptember 16. [Tovább…]

  Tanulmányi ösztöndíj roma lányok számára
  Értékelés

 • Pályázat roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016

  Pályázat Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016

  Pályázat Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat a hátrányokkal küzdő, elsősorban roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási esélyeik növelését célozza a tanuláshoz történő hozzáférés akadályainak csökkentésével, megszüntetésével.

  További cél a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok tanulási motivációjának, iskolai eredményességének elősegítésével, valamint családjaik tanulást szorgalmazó magatartásának erősítése, családalapítási és gyermekvállalási életkoruk későbbre halasztása, egészségi állapotuk javulása, valamint áldozattá válásuk valószínűségének csökkentése.

  Célcsoport: olyan 10-18 éves általános iskolás vagy középfokú iskolába járó – elsősorban roma – lányok, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ezek lehetnek pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok hiányzás, a tanulmányi előmenetel jelentős romlása, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás jelenléte, a szülők alacsony – legfeljebb 8 osztályos – iskolai végzettsége, a család lakhatási hátrányai (különösen telepszerű lakókörnyezet) és rossz anyagi körülményei. A bevont lányok családját is célcsoportnak tekintjük, mivel az ő együttműködésük nélkül a célok nem valósíthatóak meg. A célcsoportba korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok is bevonhatók. A roma származásról szóló nyilatkozat önkéntes.

  Támogatási időszak: 2016. október 1 – 2017. június 30. (8 hónap)

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa: 6.000.000 Ft, felső határa 8.000.000 Ft.

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: 100 %.
  [Tovább…]

  Pályázat roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016
  5 6 szavazat

 • Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására


  Az NKA Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására az alábbi témakörökben:

  1. Új színházi produkciók megvalósítása – kiemelten magyar szerzők művei, ősbemutatók, magyarországi bemutatók, valamint pályakezdő alkotók és előadók közreműködésével létrejött produkciók létrehozásának támogatása
  2. Már bemutatott színházi produkciók Magyarországon történő forgalmazása, továbbjátszása, hazai vendégjátékok és belföldi koprodukciók megvalósítása
  3. Nemzetközi szakmai kapcsolatok, együttműködések, vendégjátékok és workshopok megvalósítása
  4. Magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének (színházi látogatáshoz kapcsolódó felkészítő és feldolgozó beszélgetések és foglalkozások, osztályterem-színház, komplex színházi nevelési programok) megvalósítása
  5. Fogyatékkal élők számára és/vagy részvételével megvalósuló színházi programok megvalósítása
  6. Önálló cirkuszi produkciók bemutatása és fejlesztése, az artistaképzés, a magyar artisták pályakezdésének elősegítése, a hazai cirkuszművészet népszerűsítése, társadalmi szerepvállalásának erősítése, a cirkuszművészet nemzeti kulturális identitásban való erősítése, nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerének erősítése

  [Tovább…]

  Pályázat magas művészeti színvonalú színházi tervek megvalósításának támogatására
  Értékelés

 • Hátrányos helyzetű gyerekek színházi felzárkózási programjait támogatja az EMMI – Itt vannak a nyertesek!


  Hátrányos helyzetű gyermekek színházi nevelési foglalkozását támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága, valamint Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága. A pályázati lehetőség elsőrendű célja a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésének, felzárkóztatásának segítése a számukra indított speciális színházi nevelési programok támogatása által.

  A Kultúráért Felelős Államtitkárság stratégiai célkitűzése a Kulturális Alapellátás, amelynek keretében az államtitkárság saját programokkal és háttérintézményei programjaival igyekszik elérni, hogy minél több, elsősorban hátrányos helyzetű ember férjen hozzá a kulturális programokhoz, lehetőségekhez. A két államtitkárság 2015-ben már másodszor írta ki 10 millió forint keretösszeggel, a szakterületek 5-5 millió forint összegű támogatásával a pályázatot. Idén 13 jelentkező összesen 26,6 millió forint támogatásra nyújtott be igényt. [Tovább…]

  Hátrányos helyzetű gyerekek színházi felzárkózási programjait támogatja az EMMI – Itt vannak a nyertesek!
  Értékelés

 • Pályázat tanoda programok támogatására Budapesten és Pest megyében

  Pályázat tanoda programok támogatására Budapesten és Pest megyében

  Pályázat tanoda programok támogatására Budapesten és Pest megyében


  Pályázati kódszám: VEKOP-7.3.2-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A konstrukció alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. Ennek érdekében jelen felhívás lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók igényeire és a helyi szükségletekre rugalmasan reagálni tudó tanodák továbbfejlesztésére és a tanodai programok megvalósítására.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az VEKOP 2016. évi fejlesztési keretében 350 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma a VEKOP keretében: 10 – 15 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 30 millió Ft.
  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. [Tovább…]

  Pályázat tanoda programok támogatására Budapesten és Pest megyében
  5 1 szavazat

 • Pályázat szociális alapszolgáltatások infrastruktú-rájának bővítésére, fejlesztésére

  Pályázat szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítésére fejlesztésére

  Pályázat szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítésére fejlesztésére


  Pályázat kódszáma: TOP-6.6.2-15

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Magyarország Kormányának felhívása az önkormányzatok, egyházak, civil és nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások részére, a nappali szociális ellátások (idősek, fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása) és a gyermekjóléti szolgálat infrastrukturális, minőségi fejlesztése, új szolgáltatások vagy új férőhelyek infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása érdekében a szolgáltatáshiányos településen élők számára.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

  • a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321).

  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet.

  Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

  • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311; 312);
  • Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);
  • Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373);
  • Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 111);
  • Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
  • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57, GFO 599).

  A pályázók köre régiónként eltérhet, a konkrét adatokért tekintse át a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékleteit! [Tovább…]

  Pályázat szociális alapszolgáltatások infrastruktú-rájának bővítésére, fejlesztésére
  Értékelés

 • Magyarország megállapodott a Norvég Alappal


  Magyarország megállapodott a Norvég Alappal, így folytatódhatnak a kifizetések – közölte Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség államtitkára azon a szerdai budapesti konferencián, amelyet a Transparency International Magyarország szervezett a korrupcióellenes világnap alkalmából. [Tovább…]

  Magyarország megállapodott a Norvég Alappal
  Értékelés

 • Pályázat roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására

  Pályázat roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására

  Pályázat roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Jelen pályázat a hátrányokkal küzdő, elsősorban roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási esélyeik növelését célozza.

  További cél a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok tanulási motivációjának és családjaik tanulást szorgalmazó magatartásának erősítése, családalapítási és gyermekvállalási életkoruk későbbre halasztása, egészségi állapotuk javulása, valamint áldozattá válásuk valószínűségének csökkentése.

  Célcsoport: olyan 10-18 éves általános iskolás vagy középfokú iskolába járó – elsősorban roma – lányok, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ezek lehetnek pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok hiányzás, a tanulmányi előmenetel jelentős romlása, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás jelenléte, a szülők alacsony – legfeljebb 8 osztályos – iskolai végzettsége, a család lakhatási hátrányai (különösen telepszerű lakókörnyezet) és rossz anyagi körülményei. A bevont lányok családját is célcsoportnak tekintjük, mivel az ő együttműködésük nélkül a célok nem valósíthatóak meg. A célcsoportba korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok is bevonhatók, illetve a roma származásról szóló nyilatkozat önkéntes.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MÉRTÉKE

  A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 80.000.000 Ft

  Az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa: 5 000 000 Ft, felső határa 10 000 000 Ft.

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: 100 %.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  • helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok,
  • szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint
  • olyan civil szervezetek és egyházi jogi személyek pályázhatnak, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek vagy a roma nők esélyeit növelő munkában.

  [Tovább…]

  Pályázat roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására
  Értékelés