• A Nemzeti Tehetség Program 2018-2019. évi nyílt pályázati felhívásai

  A Nemzeti Tehetség Program 2018 2019 évi pályázati felhívásai

  A Nemzeti Tehetség Program 2018 2019 évi pályázati felhívásai


  2018. március 22-én jelentek meg a Nemzeti Tehetség Program (NTP) 2018. évi pályázati felhívásai. A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése.

  A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

  A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.

  A nyílt pályázatok beadási határideje: 2018. április 21.

  A Nemzeti Tehetség Program 2018-2019. évi meghirdetett nyílt pályázatai:
  [Tovább…]

  A Nemzeti Tehetség Program 2018-2019. évi nyílt pályázati felhívásai
  5 1 szavazat

 • Élelmiszerlavina pályázat – vetőmagtámogatás a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása érdekében

  Élelmiszerlavina pályázat 2018 - vetőmagtámogatás a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása érdekében

  Élelmiszerlavina pályázat 2018 - vetőmagtámogatás a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása érdekében


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Civil Iránytű Alapítvány a Syngenta Kft. támogatásával „Élelmiszerlavina” címmel hirdet pályázatot azzal a céllal, hogy helyi összefogással rászorulók élelmiszertámogatáshoz juthassanak. A program során támogatott rászorulók lehetnek gyermekek, nagycsaládosok, idősek, vagy más, hátrányos helyzetű csoportok is, akik anyagilag nehéz helyzetben élnek.

  A pályázaton kiválasztott szervezetek zöldségvetőmagokból és vetőburgonyából álló támogatásban részesülnek. A pályázó feladata a kapott vetőmagok segítségével élelmiszerek előállítása, és a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázaton kiválasztott szervezetek száma és támogatásuk mértéke a rendelkezésre álló alapanyagok mennyiségtől függ. Az egyes szervezeteknek megállapított csomag összeállításánál elsősorban a felajánlott földterület és termelési kapacitás mértékét, illetve a támogatni tervezett rászorultak számát tartjuk szem előtt. Az alapanyagokon túl a Syngenta Kft a program megvalósítása során, igény esetén szakmai tanácsadást is nyújt.

  A program megvalósításához a pályázónak (és partnereinek) kell biztosítania az alábbiakat:

  • A közös termeléshez szükséges (megművelésre alkalmas, öntözhető és nem belvíznek kitett) földterületet. Az adományozott vetőmagok családoknak történő kiosztását a pályázat kiírója nem engedélyezi!
  • A termeléshez szükséges eszközöket, emberi és egyéb erőforrásokat (pl. öntözés).
  • A program szakmai felügyeletét ellátó, felsőfokú agrár- vagy kertészeti végzettséggel rendelkező szakembert.
  • A megtermelt élelmiszerek szétosztását a rászorulók között.
  • A programmal kapcsolatos elszámolások elkészítését.

  Az egy pályázatra adható, vetőmagot tartalmazó csomag maximális értéke: 500.000 Ft.
  [Tovább…]

  Élelmiszerlavina pályázat – vetőmagtámogatás a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása érdekében
  Értékelés

 • Pályázat Konyhakerti és Kisállattartási Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2018

  Pályázat Konyhakerti és Kisállattartási Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2018

  Pályázat Konyhakerti és Kisállattartási Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2018


  Pályázat kódszáma: SZOC-FP-18-KK

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) nyílt pályázatot hirdet a Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram megvalósításának támogatására

  A felhívás szervezett keretek között támogatja és fejleszti a rászoruló háztartások megélhetését, hozzájárul az életminőségük javulásához, növeli a bevont háztartások önálló egzisztenciateremtési esélyeit.

  A felhívás a bevont családok önellátó képességének, valamint önfenntartó képességének kialakítását és fejlesztését célozza. A kiskert művelésére és kisállattartásra irányuló folyamatos tevékenység komoly munkatapasztalatot eredményez és egyben felelősséget is ró a család tagjaira. A szabadidő hasznos eltöltésén túl a család jövedelemszerző funkciója is megerősödik.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Jelen Pályázati felhívás keretében azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek esetében a bejegyzett működési helyet biztosító település „relatív mutatója” 2017. január-szeptember közötti időszakban (a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva) eléri, vagy meghaladja az 3%-ot. A Pályázók településükre vonatkozó adatát az illetékességi területükön működő járási munkaügyi kirendeltségtől kérhetik meg.

  Előnyt élveznek azon szervezetek, amelyek bejegyzés szerinti telephelye/székhelye/ és a projektben vállalt tevékenysége olyan településeken valósul meg, amelyek esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 18.000,- Ft-ot.

  Az adóerő-képesség figyelembe vétele a következők szerint történik:

  „A 2015. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2016. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2015. évi iparűzési adóalap összegéről. A 2016. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében adatot nem szolgáltató önkormányzat esetében az egy lakosra jutó elvárt iparűzési adó megegyezik az adatot szolgáltató községi, nagyközségi önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóalapja – an legalacsonyabb és legmagasabb egy lakosra jutó iparűzési adóalapú községi, nagyközségi önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával. Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásának pályázata esetében valamennyi bevont településen fenn kell állnia a fenti feltételnek”.

  Pályázat benyújtására jogosultak köre

  • Települési önkormányzat, a működési helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
  • Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása, a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
  • Települési nemzetiségi önkormányzat, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával kötött együttműködési megállapodás alapján.
  • Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság (ha a közfeladat ellátására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor) a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
  • Közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok és ezek szövetségei a program megvalósítási helye szerinti települési roma nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
  • Egyház, egyházi jogi személy a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
  • Szociális szövetkezetek, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával és a roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.

  FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.
  [Tovább…]

  Pályázat Konyhakerti és Kisállattartási Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2018
  5 6 szavazat

 • Döntés született a Konyhakerti és Kisállattartásos szociális földprogram pályázatáról


  Elérhető a döntési lista „Konyhakerti és Kisállattartásos szociális földprogram címen” meghirdetett SZOC-FP-17-KK kódjelű pályázatokhoz kapcsolódóan beadott támogatási kérelmek esetében.

  A döntési lista az alábbiakban elérhető: SZOC-FP-17-KK döntési lista
  [Tovább…]

  Döntés született a Konyhakerti és Kisállattartásos szociális földprogram pályázatáról
  Értékelés

 • Pályázat kiskerti programok megvalósítására a Váci Egyházmegye működési területén

  Pályázat kiskerti programok megvalósítására a Váci Egyházmegye működési területén

  Pályázat kiskerti programok megvalósítására a Váci Egyházmegye működési területén


  A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda több szintű kiskerti programot hirdet a 2018-as évre, melyre pályázat benyújtásával lehet jelentkezni:

  A pályázatok célja a háztáji kiskertek veteményes célú megművelése annak érdekében, hogy az hozzájáruljon a család vagy magánszemély önellátásához.

  Pályázatot nyújthatnak be azok a Váci Egyházmegye működési területén lévő települési önkormányzatok és civil szervezetek, akik vállalják, hogy településükön összegyűjtenek legalább 10, legfeljebb 30 olyan rászoruló magánszemélyt (szociális ellátásban részesülő, nagycsaládos, idős, munkanélküli), aki veteményes kertet gondoz az udvarán, a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodától (VEVI) átveszi és kiosztja a magcsomagokat, a VEVI munkatársait nyáron egyszeri ellenőrzés alkalmával elkíséri a támogatottakhoz.

  A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. október 31.
  [Tovább…]

  Pályázat kiskerti programok megvalósítására a Váci Egyházmegye működési területén
  Értékelés

 • Pályázat a cigányok/romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017

  Pályázat a cigányok romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017

  Pályázat a cigányok romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017


  A HEKS és a Magyarországi Református Egyház (MRE) megállapodásának (Országprogram 2017-2020) egyik fontos célja az MRE gyülekezetei cigány családok, gyermekek és fiatalok között folyó szolgálatának támogatása.

  A megállapodás értelmében a HEKS pályázatot hirdet meg olyan gyülekezeti projektek (949.335 sz. projektek) támogatására, melyek célja a romák/cigányok egyházi és társadalmi integrációjának segítése. A projektek működési költségének támogatása mellett a HEKS az Országos Református Cigánymisszióval (amely a Zsinati Hivatal Missziói Irodájának része) együttműködve a pályázó gyülekezetek számára folyamatos kísérést és képzési lehetőséget is biztosít.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Kizárólag az MRE gyülekezetei pályázhatnak. A program 2020-ig tizenhét gyülekezetet kíván támogatni, projektenként 6-8,6 millió forinttal.

  PÁLYÁZAT CÉLJA

  A pályázat célja a romák/cigányok társadalmi és egyházi integrációja. Ennek részeként támogatja az integrált közösségek fejlesztését, valamint a roma/cigány gyermekek tanulmányi előmenetelét, szociális és életkészségeinek erősítését szolgáló programokat.

  PROJEKTEK TARTALMA

  • Minden projekt részét képezi kötelező elemként a közösségfejlesztés, roma és nem roma résztvevők és segítők bevonása a programba.
  • Valamint legalább egy az alábbiak közül
   • Az életkészségek és szociális készségek erősítését és társadalmi hátrányok csökkentését célzó tevékenységek 0-18 évesek számára: pl. szabadidős klubok, játszóházak, tanfolyamok, személyiség-, kompetencia- és készségfejlesztő tevékenységek, baba-mama klub, identitáserősítő tevékenységek stb. Ugyanazon kedvezményezettel rendszeres, legalább havi két találkozással.
   • Tanoda-típusú program a(z egyéni) tanulás előmozdítására: pl. tantárgyi felzárkózás segítése, kompetencia területek fejlesztése, tehetséggondozás, a továbbtanulás közvetlen támogatása, mentorálás, pályatanácsadás stb. – legalább heti rendszerességű találkozással.

  Ugyanazon gyülekezet egy pályázaton belül akár mindkét típusú tevékenységre is pályázhat.
  [Tovább…]

  Pályázat a cigányok/romák társadalmi és egyházi beilleszkedését szolgáló projektek támogatására 2017
  5 1 szavazat

 • Kísérleti program indul a leghátrányosabb járásokban


  A területi felzárkózást segítő programot indít a kormány összesen kétmilliárd forintból az öt leghátrányosabb helyzetű járásban – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szerdán sajtótájékoztatón, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cigándon.

  Czibere Károly hangsúlyozta, a “Végtelen lehetőség” elnevezésű program keretében az öt érintett járásban – Cigánd, Gönc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Kunhegyes (Jász-Nagykun-Szolnok), Baktalórántháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg), Sellye (Baranya) – egyenként

  400 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre, a nyertes programokat négy év alatt kell megvalósítani.

  A pályázatokat június 1-jétől szeptember 29-éig lehet benyújtani.
  [Tovább…]

  Kísérleti program indul a leghátrányosabb járásokban
  Értékelés

 • Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére – BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ

  Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére BARI SHEJ NAGYLÁNY FÁTĂ MÁRÉ

  Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére BARI SHEJ NAGYLÁNY FÁTĂ MÁRÉ


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A roma származású nők halmozottan hátrányos helyzetű csoportnak tekinthetők még a roma népességen belül is. Bizonyos problématerületeken rendkívül jellemző a roma nők szinte kizárólagos jelenléte, ezért ezekben az esetekben koncentrált beavatkozásokra van szükség. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb. A roma nők kiszolgáltatottságának egyik alapvető forrása az alacsony iskolai végzettség és az ebből fakadó hátrányos munkaerő-piaci pozíció, elsőrendű feladat, hogy minél korábbi életkortól koncentrált eszközökkel támogassuk iskolai és munkaerő-piaci esélyeik növelését. A roma nők foglalkoztatási aranya 15,9%. Összességében a nem roma nők foglalkoztatottságának aránya két és félszer nagyobb a roma nőkhöz viszonyítva.

  A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza. A beavatkozások stabil alapot teremtenek a majdani iskolai előrehaladásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2.000.000.000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 66-80 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft maximum 30 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
  [Tovább…]

  Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére – BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ
  Értékelés

 • A Nemzeti Tehetség Program 2017-2018. évi nyílt pályázati felhívásai

  A Nemzeti Tehetség Program 2017 2018 évi nyílt pályázati felhívásai

  A Nemzeti Tehetség Program 2017 2018 évi nyílt pályázati felhívásai


  2017. március 14-én jelentek meg a Nemzeti Tehetség Program (NTP) 2017. évi pályázati felhívásai. A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése.

  A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

  A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.

  A nyílt pályázatok beadási határideje: 2017. április 20.

  A Nemzeti Tehetség Program 2017-2018. évi meghirdetett nyílt pályázatai:
  [Tovább…]

  A Nemzeti Tehetség Program 2017-2018. évi nyílt pályázati felhívásai
  Értékelés

 • Megnyíltak az önkormányzatok idei fejlesztési és rendkívüli támogatási pályázatai


  Megnyíltak az önkormányzatok idei fejlesztési, illetve rendkívüli támogatási pályázatai, a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásaira ebben az évben 11 milliárd forintot különített el a Belügyminisztérium (BM).

  Pogácsás Tibor, a tárca önkormányzati államtitkára szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a BM által kezelt költségvetési fejezetből a többi között megnyitották az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásához szükséges forrásokat.

  Épületek, létesítmények felújítására, karbantartására lehet pályázni, három területen:

  • az első az önkormányzati intézményekre – bölcsődék, óvodák, orvosi rendelők, közösségi kormányzati hivatalok, ettől az évtől a fogorvosi rendelők is – vonatkozik,
  • a második belterületi utakra,
  • a harmadik iskolai, óvodai tömegsport-létesítményekre.

  Az elnyerhető legnagyobb összeg

  • az első területen 30 millió,
  • a másodikon 50 millió,
  • a harmadikon pedig 20 millió forint.

  [Tovább…]

  Megnyíltak az önkormányzatok idei fejlesztési és rendkívüli támogatási pályázatai
  Értékelés

 • Nő az esély – Pályázat a munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítására

  Pályázat a munkanélküli romák társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítására

  Pályázat a munkanélküli romák társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítására


  Pályázati kódszám: EFOP-1.1.3-17

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Felhívás alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a közszolgáltatásban foglalkoztatottak számának növelésén keresztül. A Felhívás a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a közszolgáltatást végző intézmények szolgáltatásainak jobb célzásához, minőségének javításához is hozzájárul, másrészt pedig elősegíti az együttműködő közszolgáltatási intézmények kialakítását.

  Fenti célokat a célcsoport elsősorban a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és fenntartóik (állami, önkormányzati, egyház, alapítvány, szociális szövetkezet, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet) valamint köznevelési intézmények és fenntartóik által működtetett intézményekben történő foglalkoztatásával, majd továbbfoglalkoztatásával kívánjuk elérni.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az EFOP éves fejlesztési
  keretében 3,15 Mrd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16-926 db.

  Egy munkakörre vetített pályázható összeg minimum 3.500.000 forint, maximum 6.300.000 forint.

  Egy támogatást igénylő által igényelhető összeg a vállalt munkakörök számának függvényében: minimum 3.500.000 forint, maximum 189.000.000 forint. Egy pályázó maximum 30 munkakörre nyújthat be támogatási kérelmet.

  [Tovább…]

  Nő az esély – Pályázat a munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítására
  Értékelés

 • Hamarosan megjelennek az idei év Nemzeti Tehetségprogram pályázatai


  A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum hétfői ülésén egyhangúlag elfogadták a Nemzeti Tehetség Program keretében 2017-ben kiírásra kerülő pályázatok forrásfelosztásának és ütemezésének javaslatát. Ebben az évben a hazai költségvetési források keretében – a 2015. és 2016. évhez hasonlóan – ismét 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítására.
  [Tovább…]

  Hamarosan megjelennek az idei év Nemzeti Tehetségprogram pályázatai
  Értékelés

 • Elindult a TehetségKapu portál


  A tehetségek felismerését, kiválasztását és fejlesztését célozza segíteni a tehetsegkapu.hu oldal, amelyet szerdán mutattak be Budapesten. A TehetségKapu portál indulása alkalmából tartott sajtótájékoztatót Novák Katalin család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár és Palkovics László oktatásért felelős államtitkár.

  Novák Katalin elmondta: a tehetség gondozása közös ügy, abban a családoknak, a pedagógusoknak, az iskoláknak, a szakembereknek, a civil partnereknek és azon állampolgároknak is szerepük van, akik az adó egy százalékával járulnak hozzá ehhez az ügyhöz.

  A TehetségKapu oldal létrehozásával a tehetséggondozás ügyét, a tehetségek felismerését, az eligazodást, a családokat, a gyermekeket, a tehetséggondozásban közreműködő szakembereket, pedagógusokat szeretnék segíteni – mondta. A portál szándékaik szerint segít a tehetségek azonosításában, fejlesztésében és a legmegfelelőbb programok, mentorok megtalálásában. Az oldalt a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásával valósították meg.

  Novák Katalin kitért arra, hogy idén és jövőre is 2,8 milliárd áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetség Programra, s évente 300-350 ezer tehetséges gyermeknek tudnak támogatást nyújtani a programon keresztül. Beszámolt arról is, hogy minden eddiginél többen éltek az adó egy százalékának felajánlásával a Nemzeti Tehetség Program javára, idén 351 ezer adózó döntött így, 5,4 százalékkal több a tavalyinál. [Tovább…]

  Elindult a TehetségKapu portál
  Értékelés

 • Újabb kétéves cselekvési program a Nemzeti Tehetség Program végrehajtására


  A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tegnapi ülésén egyhangúlag támogatta a Nemzeti Tehetség Program 2017—2018. évi cselekvési programját.

  2016. augusztus 31-én idén második alkalommal ülésezett a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum (NTKF). A Fórum tegnapi ülésén egyhangúlag támogatta a Nemzeti Tehetség Program 2017-2018. évi cselekvési programját. A cselekvési program továbbviszi a korábbi kétéves programok több kiemelt fejlesztési területét, ugyanakkor új elemek is megjelennek benne. [Tovább…]

  Újabb kétéves cselekvési program a Nemzeti Tehetség Program végrehajtására
  Értékelés

 • A Nemzeti Tehetség Program 2016. évi forrásaiból támogatott pályázatok


  Megszületett a döntési lista a 2016. évi Nemzeti Tehetség Program pályázatairól. A nyertesek listája letölthető innen:

  Nemzeti Tehetség Program 2016

  Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma

  A Nemzeti Tehetség Program 2016. évi forrásaiból támogatott pályázatok
  Értékelés

 • Pályázat roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016

  Pályázat Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016

  Pályázat Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat a hátrányokkal küzdő, elsősorban roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási esélyeik növelését célozza a tanuláshoz történő hozzáférés akadályainak csökkentésével, megszüntetésével.

  További cél a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok tanulási motivációjának, iskolai eredményességének elősegítésével, valamint családjaik tanulást szorgalmazó magatartásának erősítése, családalapítási és gyermekvállalási életkoruk későbbre halasztása, egészségi állapotuk javulása, valamint áldozattá válásuk valószínűségének csökkentése.

  Célcsoport: olyan 10-18 éves általános iskolás vagy középfokú iskolába járó – elsősorban roma – lányok, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ezek lehetnek pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok hiányzás, a tanulmányi előmenetel jelentős romlása, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás jelenléte, a szülők alacsony – legfeljebb 8 osztályos – iskolai végzettsége, a család lakhatási hátrányai (különösen telepszerű lakókörnyezet) és rossz anyagi körülményei. A bevont lányok családját is célcsoportnak tekintjük, mivel az ő együttműködésük nélkül a célok nem valósíthatóak meg. A célcsoportba korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok is bevonhatók. A roma származásról szóló nyilatkozat önkéntes.

  Támogatási időszak: 2016. október 1 – 2017. június 30. (8 hónap)

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  Az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa: 6.000.000 Ft, felső határa 8.000.000 Ft.

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: 100 %.
  [Tovább…]

  Pályázat roma lányok iskolaelhagyásának megelőzését szolgáló projektek támogatására 2016
  5 6 szavazat

 • Pályázat Szociális Agrárgazdálkodási- és Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2016

  Pályázat Szociális Agrárgazdálkodási- és Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2016

  Pályázat Szociális Agrárgazdálkodási- és Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2016


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Szociális Földprogram célja, hogy hozzájáruljon a területi hátrányok mérsékléséhez, a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a foglalkoztathatósági szint emeléséhez, a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javításához, valamint a termelési és értékesítési folyamatok tervszerű kialakításához.

  A program idén is 2 kategóriában került meghirdetésre: az Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprogram keretében a mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra jutását elősegítő eszközök fejlesztését, míg a Kertkultúra és kisállattartási alprogram keretében a résztvevők saját háztartásgazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében történő munkatapasztalatának kialakítását elősegítő projektekre lehet támogatást igényelni.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Jelen Pályázati felhívás keretében azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek esetében a bejegyzett működési helyet biztosító település 2015. évi átlagos „relatív mutatója” (a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva) eléri, vagy meghaladja az 5%-ot. (A 2015. évi országos átlag 5,5 %.) A Pályázók a településükre vonatkozó 2015. évi átlagos relatív mutatót, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján érhetik el.

  Előnyt élveznek azon szervezetek, amelyek bejegyzés szerinti telephelye/székhelye/ és a projektben vállalt tevékenysége olyan településeken valósul meg, amelyek esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 18.000,- Ft-ot.

  Pályázat benyújtására jogosultak köre

  • Települési önkormányzat, a működési helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
  • Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása, a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi
   önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
  • Települési nemzetiségi önkormányzat, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával kötött együttműködési megállapodás alapján.
  • Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság (ha a közfeladat ellátására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor) a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
  • Közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok és ezek szövetségei a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
  • Egyház, egyházi jogi személy a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás
   alapján.
  • Szociális szövetkezetek, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával és a települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.

  [Tovább…]

  Pályázat Szociális Agrárgazdálkodási- és Szociális Földprogram megvalósításának támogatására 2016
  3 1 szavazat

 • A Nemzeti Tehetség Program 2016-2017. évi nyílt pályázati felhívásai

  A Nemzeti Tehetség Program 2016-2017. évi nyílt pályázati felhívásai

  A Nemzeti Tehetség Program 2016-2017. évi nyílt pályázati felhívásai


  2016. március 31-én jelentek meg a Nemzeti Tehetség Program (NTP) 2016. évi pályázati felhívásai. A tehetséges fiatalok a NTP pályázatainak keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak a képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához.

  A Nemzeti Tehetség Programot az Országgyűlés ötpárti konszenzussal fogadta el. A program célkitűzései húszéves időkeretben, kétéves cselekvési programok végrehajtásával valósulnak meg. A támogatásokból évente 300-350 ezer tehetséges fiatal vehet részt adottságai kamatoztatását segítő programokban.

  Idén a hazai költségvetési források keretében – 2015-höz hasonlóan – ismét 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a pályázatok támogatására. A program forrásának alapját a személyi jövedelemadókból erre a célra felajánlott egy százalékok képezik, melyet a kormány egészít ki.

  A nyílt pályázatok beadási határideje: 2016. május 2.

  A Nemzeti Tehetség Program 2016-2017. évi meghirdetett nyílt pályázatai: [Tovább…]

  A Nemzeti Tehetség Program 2016-2017. évi nyílt pályázati felhívásai
  Értékelés

 • Pályázat megyei és települési önkormányzatok rendkívüli támogatására

  Pályázat megyei és települési önkormányzatok rendkívüli támogatására

  Pályázat megyei és települési önkormányzatok rendkívüli támogatására


  A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a (települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra).

  A pályázat célja

  1. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei Önkormányzatok 2016. évi váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.
  2. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési Önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
  3. A b) pont szerinti rendkívüli települési támogatás keretében, azonban külön igénylés és külön eljárás útján a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak a Szoctv. 45. -a szerinti települési támogatások (a továbbiakban: települési támogatások) 2016. évi kifizetéséhez.

  [Tovább…]

  Pályázat megyei és települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
  5 1 szavazat

 • Tavasszal új felhívások a tehetséggondozás területén


  A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tegnapi ülésén egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Tehetség Program keretében 2016-ban kiírásra kerülő pályázatok forrásfelosztásának és ütemezésének javaslatát. Idén a hazai költségvetési források keretében – a 2015. évhez hasonlóan – ismét 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítására.

  2016. február 25-én idén először ülésezett a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum. A Fórum tegnapi ülésén egyhangúlag elfogadta a Program keretében 2016-ban kiírásra kerülő pályázatok forrásfelosztásának és ütemezésének javaslatát. A tervezett kiírások céljaikban illeszkednek a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programjában meghatározott intézkedésekhez. [Tovább…]

  Tavasszal új felhívások a tehetséggondozás területén
  Értékelés