• Pályázat önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítására és fejlesztésére Pest megye területén

  Pályázat önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítására és fejlesztésére Pest megye területén

  Pályázat önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítására és fejlesztésére Pest megye területén


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Kiírás elsődleges célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása, kiemelten az önkormányzatok tulajdonát képező ipari-, gazdasági felhasználásra szánt területek vállalkozói parkká történő fejlesztése és az ehhez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése, annak érdekében, hogy az újonnan betelepülő vállalkozások tevékenységének köszönhetően a településeken új munkahelyek jöjjenek létre, illetve a település lakóövezetéből az ott már infrastrukturális okokból továbbfejlődni nem tudó, vagy a környezetüket zavaró tevékenységet végző vállalkozások ki tudjanak települni.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  • Pest megyei települési önkormányzatok (GFO 321)

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázat keretösszege: 2 milliárd Ft

  A támogatás összege: minimum 50 – maximum 250 millió forint (a fejlesztett terület nagyságától függően)

  Támogatás mértéke: 70-90%
  [Tovább…]

  Pályázat önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítására és fejlesztésére Pest megye területén
  5 2 szavazat

 • Pályázat ipari parkok fejlesztésére

  Pályázat ipari parkok fejlesztésére 2016

  Pályázat ipari parkok fejlesztésére 2016


  Pályázat kódszáma: GINOP 1.2.4-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Az ipari parkokról szóló, 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet alapján az ipari parkok infrastruktúrával ellátott, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységet folytató, működésre és innovációra törekvő szervezetek, melyek „Ipari Park” címmel rendelkeznek. Magyarországon megközelítőleg 220 db ipari park van, ezek az ország teljes területét lefedik, ám ezek a szolgáltatáskínálat tekintetében jelentős hiányosságokat mutatnak. Kihasználtságuk regionálisan igen változó, többségük rendelkezik még beépíthető területtel.

  Az Európai Bizottság által elfogadott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerint csak meglévő ipari parkok támogathatók. Jelen pályázati felhívás célja a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-90 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft.

  A támogatás maximális mértéke a szabad vállalkozási zónák10 területén működő, támogatást igénylő ipari parkok esetén az összes elszámolható költség 70 %-a, míg a szabad vállalkozási zónákon kívül fekvő ipari parkok esetében az összes elszámolható költség 50 %-a. [Tovább…]

  Pályázat ipari parkok fejlesztésére
  Értékelés

 • Pályázat ipari parkok, iparterületek fejlesztésére

  Pályázat ipari parkok iparterületek fejlesztésére

  Pályázat ipari parkok iparterületek fejlesztésére


  Pályázat kódszáma: TOP-1.1.1-15

  A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Jelen támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok (a 651/2014-es EU rendelet előírásainak figyelembe vételével, egyedi alapon meghatározva) fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. Ipari parkok esetében az Ipari Park cím hatálya alá eső területnek önkormányzati, vagy az önkormányzati gazdasági társaság többségi tulajdonában kell lennie. A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
  • Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1)
  • Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)

  [Tovább…]

  Pályázat ipari parkok, iparterületek fejlesztésére
  Értékelés

 • Pályázat TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK cím viselésére

   


  Pályázat Tudományos és Technológiai Park cím viselésére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Nemzetgazdasági Minisztérium célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon a „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelynek a vállalkozások versenyképességének növelésével vonzó befektetési környezetet teremtenek. A termelő tevékenység mellett fennálló együttműködési vagy kutatási szerződése van egyetemmel, főiskolával vagy akadémiai intézettel és a park területére betelepült vállalkozások közül legalább három együttműködik K+F+I tevékenység végzésében.

  A „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt a „Tudományos és Technológiai Park” cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  A „Tudományos és Technológiai Park” cím elnyerésére pályázhat a tudományos és technológiai parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó jogi személyiségű gazdasági társaság, helyi önkormányzatok társulása vagy helyi önkormányzat, amely a következőkben meghatározott feltételeknek megfelelő területtel, infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel rendelkezik, a hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben megfelelő befektetési lehetőséget kínál elsődlegesen tudásintenzív, technológiai vállalkozások betelepedéséhez. [Tovább…]

  Pályázat TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK cím viselésére
  Értékelés

 • Pályázat IPARI PARK cím viselésére

   


  Pályázat IPARI PARK cím viselésére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Nemzetgazdasági Minisztérium célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek a vállalkozások versenyképességének növelésével vonzó befektetési környezetet teremtenek, korszerű telephely kialakításával és emelt szintű szolgáltatások nyújtásával.

  Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt „Ipari Park” cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Az „Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó jogi személyiségű gazdasági társaság, helyi önkormányzatok társulása vagy helyi önkormányzat, amely a következőkben meghatározott feltételeknek megfelelő területtel, infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel rendelkezik és a hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben megfelelő befektetési lehetőséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez. [Tovább…]

  Pályázat IPARI PARK cím viselésére
  Értékelés