• Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2018. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2018 évi megújítására fejlesztésére a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2018 évi megújítására fejlesztésére a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására


  Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2018. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi 7 témakörben:

  1. Pályázat művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására
  2. Pályázat klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására
  3. Pályázat magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására
  4. Pályázat tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetésének támogatására
  5. Pályázat gyermek és ifjúsági könyvek megjelentetésének támogatására
  6. Pályázat szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, e-book formátumban történő publikálására
  7. Pályázat szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, internetes szerverről történő tartalomszolgáltatás formájában működtetett publikálására

  [Tovább…]

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2018. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására
  Értékelés

 • Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására 2018

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására 2018


  Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet, kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására az alábbi 2 témakörben:

  1. Alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára
  2. Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása

   [Tovább…]

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására
  5 1 szavazat

 • Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására 2018

  Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására 2018


  Az NKA Szépirodalom Kollégiuma 2018. évi első félévi nyílt pályázati felhívását az alábbi 4 altémában teszi közzé:

  1. Alkotói támogatás magyar nyelvű szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására magyarországi és határon túli szerzők számára
  2. A Szépirodalom Kollégiuma határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotómunka megvalósítását támogatja. A 10 hónapra szóló alkotói támogatás lehetőséget kíván nyújtani a határon túli magyar pályázóknak a pályakezdéshez, illetőleg kedvező feltételeket kíván teremteni – korosztálytól függetlenül – a magas színvonalú alkotó tevékenységhez
  3. Jelentős, legalább egy évtizedes hagyománnyal rendelkező, reprezentatív magyarországi és határon túli írószervezetek számára a magyar nyelvű szépirodalom értékeit tudatosító, népszerűsítő, a magyar-magyar irodalmi kapcsolatokat erősítő rendezvények vagy rendezvénysorozatok megvalósítására
  4. Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív, irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű szépirodalmi sajtótermékek támogatása
   1. A Szépirodalom Kollégiuma pályázatot hirdet hagyományos szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására
   2. A Szépirodalom Kollégiuma pályázatot hirdet online szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására

  [Tovább…]

  Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására
  5 1 szavazat

 • Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2018. évi fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2018 évi megújítására, fejlesztésére a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2018 évi megújítására, fejlesztésére a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására


  A Könyvkiadás Kollégiuma a pályázati altéma rendszert a könyvkiadók működéséhez, méreteihez igazítva olyan módon alakította át, hogy az jobban igazodjon a kiadói igényekhez. Támogatásra a kiadók éves könyvcímszáma alapján lehet pályázni kiadói program (203131) vagy egy-egy könyv kiadását célzó pályázat (203112, 203136, 203137, 203138) formájában. Azon kiadók, akik évente 8 vagy több könyvcímmel tudnak pályázni az NKA Könyvkiadás Kollégiumánál, könyvkiadói programpályázatot adhatnak be. Azon kiadók, akik nem nyújtanak be kiadói programpályázatot, vagy nem részesül támogatásban a kiadói programpályázatuk, a 2018. évi tavaszi és őszi pályázati kiírások egy-egy könyv kiadását célzó pályázatain indulhatnak könyveikkel, altémánként 2-2 pályázattal.

  TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA

  Pályázni meghatározott kiadói koncepciót tükröző egy-egy összefogott sorozatot vagy a kiadó kiadványainak széles spektrumát bemutató minimum 8 könyvcímmel, magyar klasszikus és magyar kortárs szépirodalmi művek (magyar szerzőtől, magyar nyelven), ismeretterjesztő könyvek, művészeti kiadványok, albumok (magyar szerzőtől idegen nyelven is, illetve bármely szerzőtől magyar nyelven), a gyermek és ifjúsági irodalom köteteinek (bármely szerzőtől) magyar nyelvű megjelentetésére lehet.

  A kiadói programban felsorolt minimum 8 könyvcím között nem szerepelhet olyan könyvcím, amely korábban már részesült az NKA-nál kollégiumi/miniszteri könyvkiadási támogatásban.

  A Kollégium csak a jogtiszta művek kiadását támogatja. A kiadásra szánt mű felhasználására vonatkozó engedély megszerzése, valamint az engedélyből fakadó igények teljesítése a pályázók kötelessége és felelőssége. Az ebből eredő esetleges jogviták esetén a pályázó tartozik helytállni.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 170.000.000 Ft

  Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 10 millió Ft

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  • olyan könyvkiadók, amelyek már bizonyították, hogy fontos szellemi műhelyt alakítottak ki, és 2013-2017. között évente legalább öt, de ebben az időszakban összesen legalább 25 könyvet adtak ki.

  [Tovább…]

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2018. évi fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására
  5 1 szavazat

 • Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására 2017

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására 2017


  Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet, kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására az alábbi 2 témakörben:

  1. Alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára
  2. Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása

  [Tovább…]

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására
  Értékelés

 • Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására


  Az NKA Szépirodalom Kollégiuma 2017. évi második félévi nyílt pályázati felhívását az alábbi négy altémában teszi közzé:

  1. Alkotói támogatás magyar nyelvű szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására magyarországi és határon túli szerzők számára
  2. Pályázat tartalmi és formai szempontból is minőségelvű szépirodalmi kiadványok (könyvek, lapszámok vagy egyéb formátumban kiadott művek) tudatosító és népszerűsítő rendezvényeire
  3. Pályázat a 2018-as évben jelentős írói vagy irodalmi évfordulókhoz kötődő, tudományos igényű rendezvényekre
  4. Pályázat online folyóiratok 2017. évi megjelentetésének támogatására

  [Tovább…]

  Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására
  Értékelés

 • Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2017. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2017 évi megújítására fejlesztésére a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2017 évi megújítására fejlesztésére a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására


  Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2017. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi 5 témakörben:

  1. Pályázat művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására
  2. Pályázat magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására
  3. Pályázat tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetésének támogatására
  4. Pályázat gyermek és ifjúsági könyvek megjelentetésének támogatására
  5. Pályázat magyar szépirodalmi művek, valamint gyermek és ifjúsági könyvek hangoskönyv formában történő megjelentetésének támogatására

  [Tovább…]

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2017. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására
  Értékelés

 • Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére rendezvények megvalósítására


  Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet, kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására az alábbi 2 témakörben:

  1. Alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára
  2. Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása

  [Tovább…]

  Pályázat kulturális szempontból értékes ismeretterjesztő művek elkészítésére, rendezvények megvalósítására
  Értékelés

 • Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2017. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2017 évi megújítására fejlesztésére a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2017 évi megújítására fejlesztésére a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására


  Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2017. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi 6 témakörben:

  1. Pályázat a magyar művészeti élet különböző területeiről készült, az ott megszülető értékeket, illetve azok elemzését, értelmezését, értékelését bemutató kiadványok, albumok megjelentetésére
  2. Pályázat klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására
  3. Pályázat magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására
  4. Pályázat tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetésének támogatására
  5. Pályázat szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, e-book formátumban történő publikálására
  6. Pályázat szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, internetes szerverről történő tartalomszolgáltatás formájában működtetett publikálására

  [Tovább…]

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2017. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására
  Értékelés

 • Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére irodalmi rendezvények megvalósítására

  Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére irodalmi rendezvények megvalósítására


  Az NKA Szépirodalom Kollégiuma 2017. évi első félévi nyílt pályázati felhívását az alábbi három altémában teszi közzé:

  1. Alkotói támogatás magyar nyelvű szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására magyarországi és határon túli szerzők számára
  2. Pályázat határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotómunka megvalósítására
  3. Pályázat jelentős, legalább egy évtizedes hagyománnyal rendelkező, reprezentatív magyarországi és határon túli írószervezetek számára a magyar nyelvű szépirodalom értékeit tudatosító, népszerűsítő, a magyar–magyar irodalmi kapcsolatokat erősítő rendezvények vagy rendezvénysorozatok megvalósítására

  [Tovább…]

  Pályázat kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására
  Értékelés

 • Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2016. évi megújítására, fejlesztésére

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2016 évi megújítására fejlesztésére

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2016 évi megújítására fejlesztésére


  Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2016. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi 5 témakörökben:

  1. Pályázat művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására
  2. Pályázat klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására
  3. Pályázat magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására
  4. Pályázat tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetésének támogatására
  5. Pályázat szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, internetes szerverről történő tartalomszolgáltatás formájában működtetett publikálására

  [Tovább…]

  Pályázat a könyvkiadási tevékenység 2016. évi megújítására, fejlesztésére
  Értékelés

 • Pályázat szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására

  Pályázat szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére

  Pályázat szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére


  Az NKA Szépirodalom Kollégiuma 2016. évi nyílt pályázati felhívását az alábbi 3 altémában teszi közzé, kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes irodalmi rendezvények megvalósítására:

  1. Alkotói támogatás szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására
  2. Pályázat magas színvonalú, hagyományt kezdeményező, valamint többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósítására
  3. Pályázat határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotómunka megvalósítására

  [Tovább…]

  Pályázat szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, irodalmi rendezvények megvalósítására
  5 1 szavazat

 • 6 pályázat a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására

   


  Pályázat a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására 2015


  A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2015. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására.

  Pályázatot benyújtani az alábbi 6 témakörben lehet:

  1. Pályázat művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására
  2. Pályázat klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására
  3. Pályázat magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására
  4. Pályázat tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetésének támogatására
  5. Pályázat szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, e-book formátumban történő publikálására
  6. Pályázat szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, internetes szerverről történő tartalomszolgáltatás formájában működtetett publikálására

  [Tovább…]

  6 pályázat a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására
  Értékelés

 • Pályázat 2015. évi könyvkiadói programok támogatására

   


  Pályázat a könyvkiadói programok támogatására


  A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a könyvkiadói programok támogatására, a könyvkiadási tevékenység 2015. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására.

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  Pályázni meghatározott kiadói koncepciót tükröző: egy-egy összefogott sorozatot vagy a kiadó kiadványainak széles spektrumát bemutató minimum 8 könyvcímmel, magyar klasszikus és magyar kortárs szépirodalmi művek, ismeretterjesztő könyvek, művészeti kiadványok, albumok, a gyermek- és ifjúsági irodalom köteteinek magyar nyelvű megjelentetésére lehet.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Könyvkiadók, amelyek már bizonyították, hogy fontos szellemi műhelyt alakítottak ki, és 2010. és 2014. között évente legalább öt, de ebben az időszakban összesen legalább 25 könyvet adtak ki. [Tovább…]

  Pályázat 2015. évi könyvkiadói programok támogatására
  Értékelés

 • 4 pályázat a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására

   


  Pályázat a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására


  A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2014. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására.

  Pályázatot benyújtani az alábbi 4 témakörben lehet:

  1. Pályázat művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására
  2. Pályázat magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására
  3. Pályázat tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetésének támogatására
  4. Pályázat gyermek és ifjúsági könyvek magyar nyelvű, papíralapú kiadására

  [Tovább…]

  4 pályázat a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására
  Értékelés

 • Pályázat művészeti és tudományos ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támogatására

   


  művészeti könyvkiadás támogatása


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2014. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi témakörökben:

  1. Művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatása
  2. Könyvkiadói programok támogatása
  3. Klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak hagyományos módon történő megjelentetésének támogatása
  4. Magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatása
  5. Tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetésének támogatása
  6. Szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, e-book formátumban történő publikálása
  7. Szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, internetes szerverről történő tartalomszolgáltatás formájában működtetett publikálása

  Pályázni a 2014. április 1. és 2015. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet. [Tovább…]

  Pályázat művészeti és tudományos ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támogatására
  Értékelés