• 2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

  A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

  • élőhelyvédelem;
  • földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
  • tájvédelem;
  • környezet- és természetvédelmi monitorozás;
  • ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
  • szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
  • környezetvédelmi tanácsadás;
  • környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
  • kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
  • ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;
  • természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

  [Tovább…]

  2018. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére
  5 2 szavazat

 • A vidékfejlesztési projektek sikeres megvalósítását segítő tájékoztatót jelentetett meg a Miniszterelnökség


  A gazdák vidékfejlesztési beruházásainak eredményes megvalósítása érdekében 2017. december 7-én tájékoztatót jelentetett meg az EMVA Irányító Hatóság. Az iránymutatásból kiderül, hogy a nyertes pályázók a fejlesztéseik során felmerülő kérdésekben hogyan járhatnak el a gyakorlatban.

  A tájékoztató tartalmazza többek között a mérföldkövek, műszaki, illetve projekttartalom módosításának szabályait, a változás bejelentésre, projektmegvalósításra, létszámtartásra vonatkozó előírásokat. Emellett hasznos információk találhatók benne a Vidékfejlesztési Program keretében támogatott projektek közbeszerzésére, támogatási előleg igénylésére vonatkozóan, valamint a kötelezettségátadás folyamatára és az örökléssel kapcsolatos gyakorlati kérdésekre is.
  [Tovább…]

  A vidékfejlesztési projektek sikeres megvalósítását segítő tájékoztatót jelentetett meg a Miniszterelnökség
  5 1 szavazat

 • Az FM felfüggeszti a hulladékos szemléletformálásra kiírt pályázatot


  „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” elnyerésére kiírt, FM-LSZF/2017-01 azonosítójú pályázati felhívásra beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget.

  Ezért a Földművelésügyi Minisztérium (FM) – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján, a pályázati kiírással összhangban –

  a pályázatok benyújtását felfüggeszti 2017. augusztus 29. napján 18.00 órától.

  A 2017. augusztus 29-én 18.00 óráig elektronikus úton beérkezett pályázatok ellenőrzésre, és a hiánytalan pályázati dokumentáció beérkezése után elbírálásra kerülnek.
  [Tovább…]

  Az FM felfüggeszti a hulladékos szemléletformálásra kiírt pályázatot
  Értékelés

 • Pályázat hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformáló programok támogatására

  Pályázat hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformáló programok támogatására 2017

  Pályázat hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformáló programok támogatására 2017


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva, a helyi lakosságra szabva.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A pályázati keretösszeg: bruttó 200.000.000 Ft, azaz bruttó Kettőszázmillió forint.

  A támogatási minimum összege bruttó 500.000 Ft, maximum összege bruttó 3.000.000 Ft.

  A támogatás intenzitása: 100 %

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A pályázat keretében megvalósítható

  • a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével,
  • a hulladékok keletkezésének megelőzésével és
  • a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával illetve újrahasználatával

  kapcsolatos projekt (a továbbiakban: projekt).

  A projekt

  • a környezeti nevelésre,
  • a környezettudatosság erősítésére,
  • a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására

  kell, hogy irányuljon.

  A pályázatból megvalósítható projekt többek között

  • belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, belföldi székhelyű jogi személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő rendezvény (pl. workshop, kiállítás, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/vagy
  • belföldi vagy Magyarországgal közvetlenül szomszédos országba szervezett, a pályázat céljához illeszkedő tanulmányút (de kizárólagosan tanulmányút nem elfogadható!) és/vagy
  • kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok, de szórólap elkészítése nem felel meg a pályázat elvárásainak),

  amely a lakosság egy részét vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási, megyei vagy régiós szinten, társadalmi réteget vagy korosztályt) szólít meg.

  [Tovább…]

  Pályázat hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformáló programok támogatására
  5 1 szavazat

 • A Zöld Forrás 2017. évi pályázat eredménye


  Megszületett a döntés a Földművelésügyi Minisztérium által idén márciusban meghirdetett 2017 évi Zöld Forrás pályázat nyerteseiről. A támogatott zöld civil szervezetek listáját, az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

  A Zöld Forrás 2017. évi pályázat támogatási döntése
  [Tovább…]

  A Zöld Forrás 2017. évi pályázat eredménye
  5 1 szavazat

 • Megjelent az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázatok 2017. évi kiírása


  A Földművelésügyi Minisztérium meghirdette az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó 2017. évi pályázatokat.

  Támogatási igényt civil szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) és települési önkormányzatok nyújthatnak be az állatvédelem terültén végzett hasznos tevékenységük megvalósítását elősegítő pályázatra.

  A két pályázat keretösszege 15-15 millió forint. Egy jelentkező legalább 1 millió, legfeljebb 5 millió forint összegre pályázhat.

  A pályázatokat 2017. július 31-ig, kizárólag postai úton lehet beadni.
  [Tovább…]

  Megjelent az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázatok 2017. évi kiírása
  5 1 szavazat

 • Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

  Agrár Széchenyi kártya

  Agrár Széchenyi kártya


  A mezőgazdasági termelők – agrárvállalkozások, családi gazdálkodók, őstermelők – a gazdálkodásuk likviditásának enyhítésére szabadon felhasználható hitellehetőséget igényelhetnek az Agrár Széchenyi Kártya Program keretében.

  Az Agrár Széchenyi Kártyát minden olyan mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdő-, vad- és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző igényelheti, aki

  • egyéni vállalkozó
  • mezőgazdasági őstermelő
  • családi gazdálkodó (családi gazdaság vezetője)
  • erdőbirtokossági társulat
  • gazdasági társaság, egyéni cég, ill. szövetkezet

  igényelheti, amely

  • legalább egy éve (15 millió Ft feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) működik.

  A fiatal mezőgazdasági termelők esetében nem szükséges gazdálkodói múlt (maximum 10 millió Ft hitelösszegig).

  Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozás rendelkezzen az MVH-tól kapott ügyfél-azonosító számmal, ne legyen lejárt köztartozása, ill. hiteltartozása, valamint megfeleljen a KAVOSZ Zrt Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek. [Tovább…]

  Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
  5 2 szavazat

 • 2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A pályázat célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

  A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

  • élőhelyvédelem;
  • földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
  • tájvédelem;
  • környezet- és természetvédelmi monitorozás;
  • ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
  • szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
  • környezetvédelmi tanácsadás;
  • környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
  • kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
  • ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;
  • természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

  [Tovább…]

  2017. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére
  5 1 szavazat

 • Új információs honlap segíti a Life Program pályázóit


  Új információs weblap támogatja az Európai Bizottság kifejezetten környezetvédelemre, természetvédelemre és a biológiai sokféleség megőrzésére biztosított pénzügyi eszközét a LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) programot, amelynek Kapacitásépítési Networking Workshopját Tóth Katalin, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, 2016. november 22-én.

  A kétnapos budapesti szakmai találkozón a kapacitásépítési pályázatot megvalósító tagállamok megoszthatták eddig elért eredményeiket, problémáikat és azok megoldási módozatait, valamint a legjobb gyakorlatokat, miközben lehetőségük nyílt az Európai Bizottság szakembereivel történő konzultációra is.
  [Tovább…]

  Új információs honlap segíti a Life Program pályázóit
  Értékelés

 • Pályázat az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatására

  Pályázat az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatására

  Pályázat az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatására


  Pályázat kódszáma: VP3-5.1.1.1-16

  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A felhívás a klímaváltozás hatásaként, illetve a klímaváltozás eredményeként bekövetkezett katasztrófaesemények és kedvezőtlen éghajlati jelenségek kártételeinek megelőzésére irányul.

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,72 milliárd Ft. A támogatott projektek várható száma: 210 db.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint.

  A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a;

  A felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.
  [Tovább…]

  Pályázat az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatására
  Értékelés

 • Október közepén kezdődhet az agrártámogatások előlegfizetése


  Az előző évhez hasonlóan előreláthatólag idén ősszel is október közepén elindulhat az agrártámogatások előlegfizetése – jelentette be egy pénteki gazdakonferencián az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Jászfényszarun.

  Feldman Zsolt hangsúlyozta: bár az új uniós agrártámogatási rendszerben várhatók “finomhangolások”, maga a szisztéma nem csak több feladatot, de több lehetőséget is ad a gazdáknak.

  Kiemelte: a közösségi és nemzeti forrásokból együttesen mintegy 63 milliárd forint támogatásban részesül idén a nehéz helyzetben lévő tejágazat. Ez a segítség akár literenként 30 forinttal is kiegészítheti a termelők bevételeit, mely nem csupán az állatállomány drasztikus csökkenését akadályozza meg, de a 90 forint körüli önköltség melletti 67-68 forintos hazai átvételi árak mellett sok vállalkozásnak egyenesen a túlélést jelenti.

  Közölte: szeptemberben várhatóan több jogcímen is jelentős összegű támogatási források válnak hozzáférhetővé. Így 40 milliárd forintos agrár-környezetgazdálkodási (AKG), 18 milliárdos kertészeti gépvásárlási, 12 milliárdos fiatal gazda támogatási, valamint 4,7 milliárdos időjárási kockázatcsökkentő keret nyílik meg a termelők számára.
  [Tovább…]

  Október közepén kezdődhet az agrártámogatások előlegfizetése
  Értékelés

 • Újabb pályázati felhívások gazdáknak


  Szeptembertől újabb, a gazdák számára jelentős pályázati felhívások megjelentetését tervezi a Miniszterelnökség. A várható támogatásokról és a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól Dr. Mezei Dávid, agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár tartott előadást a XXV. Farmer-Expon, Debrecenben.

  A Vidékfejlesztési Program keretében ez idáig összesen harmincöt darab pályázat jelent meg. A közel 1300 milliárd forintos keretből a Miniszterelnökség mintegy 890 milliárd forintot már meghirdetett, amely a rendelkezésre álló forrás több mint kétharmada. Jelenleg a további – még több mint harminc – pályázati felhívás előkészítése és minőségbiztosítása folyik, melynek eredményeképpen az ősztől újabb kiírások megjelenésére számíthatnak a gazdálkodók. [Tovább…]

  Újabb pályázati felhívások gazdáknak
  Értékelés

 • A 2016. évi Zöld Forrás pályázat eredményei


  A Földművelésügyi Minisztérium 70 millió forint értékben támogatja a környezet-és természetvédelmi céllal létrejött, Magyarországon bejegyzett közhasznú társadalmi szervezeteket.

  A Zöld Forrás pályázatnak köszönhetően a tárca ebben az évben 58 darab, a civil szervezetek által megálmodott, kidolgozott és benyújtott projekt megvalósításához járul hozzá, ezzel segítve elő a Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott célok elérését.

  A pályázati döntés itt érhető el: 2016. évi Zöld Forrás pályázat eredménye [Tovább…]

  A 2016. évi Zöld Forrás pályázat eredményei
  Értékelés

 • A 2017-es büdzsé az agrárium számára is előrelépést biztosít


  Az agrárium szereplői számára is nagy előrelépést biztosít a 2017-es költségvetés, amelyben az agrár- és vidékfejlesztési támogatás 763,3 milliárd forintra nő az idei 657,1 milliárd forintról – mondta a Földművelésügyi Minisztérium (FM) agrárgazdaságért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

  Czerván György elmondta: a magyar mezőgazdaság a GDP-n belül 4-5 százalékos arányt képvisel; az “agrobiznisz”, vagyis az agrárszektorhoz kapcsolódó összes tevékenység ugyanakkor mintegy 20 százalékot tesz ki. A mezőgazdaság kibocsátása 2010 óta 45 százalékkal nőtt, a növekedési folyamat várhatóan az idén folytatódik, egyebek között a kedvező terméskilátásoknak köszönhetően – mondta. [Tovább…]

  A 2017-es büdzsé az agrárium számára is előrelépést biztosít
  Értékelés

 • Közel 64 millió euró uniós forrás az éghajlatváltozás elleni küzdelemre


  Az Európai Unió Környezetvédelmi és Éghajlat-politikai Programjának (LIFE) Éghajlat-politika Alprogramja keretében idén összesen 63,6 millió euróra pályázhatnak a köz-, a magán- és a civil szféra szereplői.

  A LIFE program az éghajlatváltozás mérséklését, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kapcsolódó tájékoztatást elősegítő innovatív megoldások kidolgozására törekszik. Többek között az energia-intenzív iparágak védelmét, a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, a klíma-alkalmazkodást és a fenntartható vízgazdálkodást támogatja. [Tovább…]

  Közel 64 millió euró uniós forrás az éghajlatváltozás elleni küzdelemre
  Értékelés

 • 2016. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére

  2016 évi Zöld Forrás pályázat

  2016 évi Zöld Forrás pályázat


  PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  A támogatás az alábbi célokra, illetve azok megvalósításának költségeire igényelhető

  A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (a továbbiakban: NKP) alábbiakban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  • Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  • Védett természeti értékek és erőforrások védelme;
  • Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása.

  A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

  • élőhelyvédelem;
  • környezet- és természetvédelmi monitorozás;
  • ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek elkészítése, kiadása;
  • szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
  • környezetvédelmi tanácsadás;
  • környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
  • kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz, stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
  • ágazati szakmai rendezvények szervezése;
  • természet- és környezetvédelmi ismeretterjesztés, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

  [Tovább…]

  2016. évi Zöld Forrás pályázat környezet- és természetvédelmi civil szervezetek részére
  5 1 szavazat

 • Megnyíltak a kertészeti ágazat első pályázatai


  Kecskeméten rendezték meg a Zsendülés II. Kertészeti Konferenciát, ahol Kis Miklós Zsolt a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára ismertette a Vidékfejlesztési Program kertészeti fejlesztési lehetőségeit.

  A Vidékfejlesztési Program március elején megnyíló pályázatainak célja a kertészeti ágazat versenyképességének növelése. A rendelkezésre álló 66,5 milliárd forint technológia fejlesztésre, üveg és fóliaház létesítésre, új ültetvény telepítésére és megújítására, illetve gyógynövénytermesztésre biztosít forrást. A négy felhívásra március 3-tól, március 4-től, március 7-től és március 9-től lehet benyújtani a pályázatokat. [Tovább…]

  Megnyíltak a kertészeti ágazat első pályázatai
  4 1 szavazat

 • Pályázat Együtt az Ifjúságért! címmel magyarországi civil szervezetek ifjúsági programjainak támogatására


  Pályázat Együtt az Ifjúságért címmel magyarországi civil szervezetek ifjúsági programjainak támogatására


  A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

  A nemzetközi Auchan az Ifjúságért Alapítvány 20 éves fennállása alkalmából pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára — a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével (a továbbiakban Közreműködők) – az alábbi feltételekkel:

  A pályázati felhívás célja:

  Az Auchan áruházak vonzáskörzetében*, nehéz helyzetben élő 5-25 éves fiataloknak szóló projektek támogatása az oktatás, az egészséges életmódra nevelés vagy a társadalmi integráció téma köreihez kapcsolódóan:

  • olvasás-, írás-, számolás oktatása, művelődés
  • társadalmi integráció képzés és foglalkoztatás útján
  • környezettudatosság, a környezet tiszteletben tartása
  • egészségmegőrzés
  • egészséges táplálkozás

  [Tovább…]

  Pályázat Együtt az Ifjúságért! címmel magyarországi civil szervezetek ifjúsági programjainak támogatására
  Értékelés

 • Idén megjelenik valamennyi vidékfejlesztési pályázat


  Az idei évben megjelenik valamennyi vidékfejlesztési pályázat, a rendelkezésre álló összesen 1300 milliárd forintnyi forrásból 610 milliárdra már jelentkezhetnek az érintettek – jelentette ki a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára szombaton Hódmezővásárhelyen.

  Nemzetgazdasági érdek, hogy a vidékfejlesztési beruházások minél hamarabb megvalósuljanak – mondta Kis Miklós Zsolt a huszonöt éve újjáalakult Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület által rendezett konferencián.

  Az előző uniós költségvetési ciklusban tapasztalt erőteljes forráskoncentráción – a támogatások felét a potenciális pályázók 1 százaléka igényelte – változtatni akart a kormány, a kis- és közepes vállalkozásokat, családi gazdálkodásokat kiemelten kívánja segíteni – tudatta a politikus.

  A már lezárult pályázatok alapján a tapasztalat az, hogy a rendelkezésre álló források két-háromszorosára érkezik be igény a beruházási támogatások esetében – közölte Kis Miklós Zsolt. [Tovább…]

  Idén megjelenik valamennyi vidékfejlesztési pályázat
  Értékelés

 • Megjelent a gazdálkodási napló formanyomtatványa


  A Vidékfejlesztési Program több intézkedése, ezen kívül több jogszabály is kötelezettségként írja elő a gazdálkodók részére a gazdálkodási napló vezetését.

  A gazdálkodási napló formanyomtatványa a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú mellékleteként található meg.

  A gazdálkodási napló formanyomtatványa letölthető innen:

  [Tovább…]

  Megjelent a gazdálkodási napló formanyomtatványa
  5 1 szavazat